Đề Tài Khóa Luận Pháp Luật Giải Quyết Tranh Chấp

Đánh giá post

Danh Sách Đề Tài Khóa Luận Pháp Luật Giải Quyết Tranh Chấp Thương Mại Và Cạnh Tranh. Để hoàn thiện được một bài khóa hay thì trước hết các bạn sinh viên phải chọn được một đề tài hay, tuy nhiên có nhiều bạn sinh viên lại gặp khó khăn trong việc chọn đề tài. Hôm nay, dịch vụ viết thuê khóa luận tốt nghiệp ngành luật sẽ giới thiệu cho các bạn sinh viên đang theo học ngành luật Đề Tài Khóa Luận Pháp Luật Giải Quyết Tranh Chấp thương mại và cạnh tranh, để biết được những đề tài luật thì các bạn hãy tham khảo bài viết dưới đây nhé.

Ngoài ra, các bạn có nhu cầu làm thuê Khóa Luận Tốt Nghiệp ngành luật thì liên hệ trực tiếp với dịch vụ viết thuê luận văn nhé.

Danh Sách Đề tài Pháp luật về cạnh tranh và giải quyết tranh chấp thương mại

 1. Pháp luật về kiểm soát tập trung kinh tế trong lĩnh vực ngân hàng
 2. Thực tiễn thực hiện hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường ô tô tại doanh nghiệp nơi thực tập/ làm việc.
 3. Thực tiễn giải quyết vụ án tranh chấp trong kinh doanh, thương mại về mua bán hàng hóa tại Tòa án nơi thực tập/ làm việc.
 4. Thực tiễn thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa tại doanh nghiệp nơi thực tập/ làm việc.
 5. Thực tiễn thực hiện hợp đồng cho thuê hàng hóa tại doanh nghiệp nơi thực tập/ làm việc.
 6. Thực tiễn thực hiện hoạt động khuyến mại tại doanh nghiệp nơi thực tập/ làm việc.
 7. Thực tiễn thực hiện hoạt động quảng cáo tại doanh nghiệp nơi thực tập/ làm việc.
 8. Thực tiễn thực hiện hợp đồng dịch vụ logistics tại doanh nghiệp nơi thực tập/ làm việc.
 9. Đề tài Pháp luật giải quyết tranh chấp thương mại và cạnh tranh
 10. Vấn đề về miễn trách nhiệm và giới hạn trách nhiệm của thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics theo Luật Thương mại 2005.
 11. Thực tiễn thực hiện quy định của pháp luật về quảng cáo nhằm cạnh tranh không lành mạnh tại Việt Nam.
 12. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về khuyến mại nhằm cạnh tranh không lành mạnh tại Việt Nam.
 13. Thực tiễn thực hiện quy định điều chỉnh hoạt động bán hàng đa cấp bất chính ở Việt Nam.
 14. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật kiểm soát các hành vi lạm dụng vị trí độc quyền để hạn chế cạnh tranh.
 15. Thực trạng và việc kiểm soát các hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh thông qua các Hiệp hội ngành nghề.
 16. Thực tiễn thực hiện quy định pháp luật về tự vệ trước các hành vi xâm phạm chỉ dẫn gây nhầm lẫn.
 17. Cách xác định thị trường liên quan theo pháp luật cạnh tranh hiện hành.
 18. Đề tài Pháp luật giải quyết tranh chấp thương mại và cạnh tranh
 19. Thực tiễn về hủy phán quyết trọng tài thương mại tại Việt Nam.
 20. Các biện pháp giải quyết tranh chấp ngoài tòa án và thực tiễn áp dụng tại doanh nghiệp.
 21. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về kiểm soát các hành vi tập trung kinh tế.
 22. Vai trò của tòa án nhân dân trong quá trình giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại.
 23. Đề Tài Khóa Luận Pháp Luật Giải Quyết Tranh Chấp: Việc thực hiện hành vi thỏa thuận ấn định giá trong thực tiễn và vấn đề kiểm soát đối với hành vi này dưới góc độ pháp luật cạnh tranh.
 24. Thực tiễn thực hiện hợp đồng quá cảnh hàng hóa cho thương nhân nước ngoài tại doanh nghiệp nơi thực tập/ làm việc.
 25. Thực tiễn thực hiện hợp đồng dịch vụ giám định thương mại tại doanh nghiệp nơi thực tập/ làm việc.
 26. Các vấn đề pháp lý liên quan đến áp dụng chế tài bồi thường thiệt hại trong hợp đồng thương mại tại doanh nghiệp nơi thực tập/ làm việc.
 27. Các vấn đề pháp lý liên quan đến áp dụng chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng trong hợp đồng thương mại tại doanh nghiệp nơi thực tập/ làm việc.
 28. Các vấn đề pháp lý liên quan đến áp dụng chế tài phạt vi phạm trong hợp đồng thương mại tại doanh nghiệp nơi thực tập/ làm việc.
 29. Đề Tài Khóa Luận Pháp Luật Giải Quyết Tranh Chấp: Các vấn đề pháp lý liên quan đến áp dụng chế tài hủy bỏ hợp đồng trong hợp đồng thương mại tại doanh nghiệp nơi thực tập/ làm việc.
 30. Thực tiễn thực hiện hợp đồng đại lý mua bán hàng hóa tại Việt Nam.
 31. Thực tiễn hoạt động trưng bày và giới thiệu hàng hóa tại Việt Nam.
 32. Thực tiễn hoạt động môi giới thương mại.
 33. Thực tiễn thực hiện hợp đồng ủy thác xuất – nhập khẩu hàng hóa tại Việt Nam.
 34. Vai trò điều hành của giám đốc công ty cổ phần trong hệ thống bộ máy quản lý nội bộ của công ty cổ phần.
 35. Người quản lý trong Doanh nghiệp nhà nước nơi thực tập/ làm việc.
 36. Thực trạng sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp.
 37. Cơ chế giám sát trong các doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp 2014.
 38. Thực tiễn tổ chức và hoạt động của hội đồng quản trị trong công ty cổ phần nơi thực tập/ làm việc.
 39. Thực tiễn tổ chức và hoạt động của đại hội đồng cổ đông trong công ty cổ phần nơi thực tập/ làm việc.
 40. Thực tiễn tổ chức và hoạt động của hội đồng thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên nơi thực tập/ làm việc.
 41. Áp dụng các quy định pháp luật về người đại diện theo pháp luật ở doanh nghiệp nơi thực tập/ làm việc.
 42. Thực tiễn hoạt động góp vốn và giao kết hợp đồng trong tập đoàn kinh tế.
 43. Thực trạng thực hiện quyền của cổ đông công ty cổ phần.
 44. Thực trạng vi phạm nghĩa vụ của người quản lý công ty.
 45. Thực trạng tranh chấp giữa cổ đông/thành viên và người quản lý công ty.
 46. Tổ chức, quản lý Liên hiệp Hợp tác xã nơi thực tập/ làm việc.
 47. Tổ chức, quản lý Hợp tác xã ở địa phương/ nơi làm việc sau khi có Luật Hợp tác xã.
 48. Thực tiễn áp dụng Luật Doanh nghiệp về thành lập doanh nghiệp ở địa phương/ làm việc.
 49. Những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của hợp tác xã.
 50. Thực tiễn tổ chức, quản lý hợp tác xã nông nghiệp ở địa phương thực tập/ làm việc.
 51. Thực tiễn hoạt động tài chính trong hợp tác xã ở địa phương/ làm việc.
 52. Thực tiễn quản lý tài sản của doanh nghiệp mất khả năng than toán trong quá trình giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã.
 53. Thực tiễn thu hồi tài sản và quản lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã bị mở thủ tục phá sản.

Trên đây là danh sách Đề Tài Khóa Luận Pháp Luật Giải Quyết Tranh Chấp thương mại và cạnh tranh mà dịch vụ viết thuê khóa luận tốt nghiệp muốn chia sẻ đến với các bạn sinh viên đang theo học ngành luật. Ngoài ra, bạn nào còn gặp khó khăn trong việc chọn lựa đề tài thì liên hệ với dịch vụ làm thuê khóa luận của Dịch Vụ Hỗ Trợ Luận Văn nhé.

Dịch Vụ Hỗ Trợ Luận Văn còn có thêm nhiều dịch vụ khác nữa như là: Dịch vụ viết thuê Khóa Luận Tốt Nghiệp, làm luận văn tốt nghiệp, luận văn đại học, khóa luận tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp, và các bài tiểu luận, thực hành nghề nghiệp. Các bạn có nhu cầu thì liên hệ vơi Dịch Vụ Hỗ Trợ Luận Văn nhé.

Ngoài ra, các bạn sinh viên còn gặp khó khăn trong việc lựa chọn đề tài, hay chưa có thời gian làm đề cương và làm bài báo cáo thực tập tốt nghiệp thì có thể liên hệ trực tiếp đến Dịch Vụ Hỗ Trợ Luận Văn để được hỗ trợ làm bài, cũng như bảng giá viết thuê khóa luận tốt nghiệp nhé, xem tại đường link dưới đây.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ

===>>> Viết Thuê Khóa Luận Tốt Nghiệp

QUY ĐỊNH VỀ CẤU TRÚC KHÓA LUẬN LUẬT GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THƯƠNG MẠI VÀ CẠNH TRANH

Tên đề tài

 • Tên đề tài phải nêu được vấn đề nghiên cứu cũng như phạm vi giới hạn (đối tượng, không gian, thời gian,…) của nghiên cứu.
 • Tên đề tài phải hết sức ngắn gọn, từ ngữ phải của thể và chính xác về mặt khoa học, đại chúng, không có từ thừa, từ lặp, không được viết tắt.

Lời cam đoan

Người viết phải cam đoan các số liệu và kết quả thu được là do bản thân trực tiếp theo dõi, thu thập với một thái độ hoàn toàn khách quan, trung thực, các tài liệu đã trích dẫn của các tác giả đều được liệt kê đầy đủ, không sao chép bất cứ tài liệu nào mà không có trích dẫn.

Lời cảm ơn

Người viết bày tỏ sự cảm ơn tới các cá nhân, tổ chức đã hướng dẫn, tạo điều kiện, giúp đỡ hoặc hợp tác với mình trong quá trình thực hiện đề tài và viết báo cáo kết quả.

Mục lục Đề Tài Khóa Luận Pháp Luật Giải Quyết Tranh Chấp thương mại và cạnh tranh

Tạo mục lục tự động 3 cấp.

Các từ viết tắt

Nếu một từ hoặc một cụm từ được lặp lại nhiều lần trong Báo cáo tốt nghiệp, để tránh trùng lặp dài dòng, nên viết tắt các từ, cụm từ  này. Những từ hoặc cụm từ được viết tắt, ngay sau lần sử dụng đầu tiên phải chú giải cách viết tắt trong ngoặc đơn kèm theo. Sau đó chỉ sử dụng từ viết tắt, không sử dụng lại các từ, cụm từ đầy đủ. Danh mục các chữ viết tắt gồm 2 cột chính: cột các từ hoặc cụm từ đầy đủ; cột từ viết tắt.

Danh mục các bảng

Các bảng biểu được đánh số thứ tự theo từng chương của báo cáo.

Ví dụ: Bảng 3.1 là bảng thứ nhất của chương 3.

 • Danh mục các bảng gồm số thứ tự bảng và tên bảng.
 • Danh mục các hình (gồm sơ đồ, đồ thị, biểu đồ, hình vẽ, ảnh)
 • Các hình được đánh số thứ tự theo từng chương của báo cáo.

Ví dụ: Hình 2.2 là hình thứ hai của chương 2.

Danh mục các hình gồm số thứ tự hình và tên hình.

Phần mở đầu Đề Tài Khóa Luận Pháp Luật Giải Quyết Tranh Chấp thương mại và cạnh tranh

 • – Đặt vấn đề, tầm quan trọng, ý nghĩa của đề tài, lý do chọn đề tài.
 • – Tổng quan các công trình đã nghiên cứu có liên quan đến đề tài (Giới thiệu và đánh giá các công trình nghiên cứu đã có của các tác giả trong và ngoài nước liên quan đến đề tài).
 • – Mục tiêu nghiên cứu (các mục tiêu cụ thể đặt ra cần giải quyết trong đề tài).
 • – Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài.
 • – Phương pháp nghiên cứu (phương pháp, cách thức thực hiện đề tài).
 • – Ý nghĩa khoa học và giá trị ứng dụng của đề tài.
 • – Bố cục của báo cáo tốt nghiệp.

Phần nội dung chính của khóa luận tốt nghiệp

Giải quyết được các mục tiêu nghiên cứu đã được đề ra trong phần mở đầu theo đúng phương pháp và giới hạn của đề tài.

Kết luận và kiến nghị

 • – Kết luận nhằm đưa ra một tóm tắt kết quả nghiên cứu bao gồm:
 • + Những điểm mới rút ra được (quan trọng nhất) liên quan đến mục tiêu nghiên cứu;
 • + Những nội dung có thể ứng dụng được trong thực tiễn;
 • – Kiến nghị nhằm nêu được:
 • + Những điểm còn tồn tại của đề tài nghiên cứu (hướng cho nghiên cứu tới);
 • + Những kiến nghị liên quan đến đề tài và ứng dụng của đề tài trong thực tiễn.

Lưu ý tránh các trường hợp sau:

 • + Kết luận quá dài, quá chi tiết, dày đặc số liệu; kết luận cả những nội dung mà đề tài không nghiên cứu giải quyết;
 • + Kiến nghị chung chung, thiếu cụ thể hoặc không xuất phát từ kết quả nghiên cứu.

Quy định trích dẫn tài liệu Đề Tài Khóa Luận Pháp Luật Giải Quyết Tranh Chấp thương mại và cạnh tranh

– Hình thức trích dẫn:

 • + Trích dẫn trực tiếp là trích dẫn nguyên văn một phần câu, một câu, một đoạn văn, hình ảnh, sơ đồ, quy trình,…của bản gốc vào bài viết.
 • Trích dẫn nguyên văn phải bảo đảm đúng chính xác tửng câu, từng chữ, từng dấu câu được sử dụng trong bản gốc được trích dẫn.
 • “Phần trích dẫn được đặt trong ngoặc kép”, [số, tài liệu tham khảo] đặt trong ngoặc vuông.
 • + Trích dẫn gián tiếp là sử dụng ý tưởng, kết quả, hoặc ý của một vấn đề để diễn tả lại theo cách viết của mình nhưng phải đảm bảo đúng nội dung của bản gốc. Đây là cách trích dẫn được khuyến khích sử dụng trong nghiên cứu khoa học.
 • Khi trích dẫn theo cách này cần cẩn trọng và chính xác để tránh diễn dịch sai, đảm bảo trung thành với nội dung của bản gốc.
 • + Trích dẫn thứ cấp là khi người viết muốn trích dẫn một thông tin qua trích dẫn trong một tài liệu của tác giả khác.

Ví dụ khi người viết muốn trích dẫn một thông tin có nguồn gốc từ tác giả A, nhưng không tìm được trực tiếp bản gốc tác giả A mà thông qua một tài liệu của tác giả B. Khi trích dẫn theo cách này không liệt kê tài liệu trích dẫn của tác giả A trong danh mục tài liệu tham khảo.

Một tài liệu có yêu cầu khoa học càng cao thì càng hạn chế trích dẫn thứ cấp mà phải tiếp cận càng nhiều tài liệu gốc càng tốt.

Một số nguyên tắc khi trích dẫn tài liệu tham khảo

 • + Tài liệu tham khảo có thể được trích dẫn và sử dụng trong các phần đặt vấn đề, tổng quan, phương pháp nghiên cứu, bản luận. Phần giả thiết nghiên cứu, kết quả nghiên cứu, kết luận, kiến nghị không sử dụng tài liệu tham khảo.
 • + Cách ghi trích dẫn phải thống nhất trong toàn bộ bài viết và phù hợp với cách trình bày trong danh mục tài liệu tham khảo.
 • + Việc trích dẫn là theo thứ tự của tài liệu tham khảo ở danh mục Tài liệu tham khảo và được đặt trong ngoặc vuông, khi cần có cả số trang.

Ví dụ: [15, 314-315]

Đối với phần được trích dẫn từ nhiều tài liệu khác nhau, số của từng tài liệu được đặt độc lập trong từng ngoặc vuông và theo thứ tự tăng dần, cách nhau bằng dấu phẩy và không có khoảng trắng.

Ví dụ: [19],[25],[41]

Tài liệu tham khảo Đề Tài Khóa Luận Pháp Luật Giải Quyết Tranh Chấp thương mại và cạnh tranh

 • – Xếp riêng theo các nhóm ngôn ngữ (Việt, Anh, Pháp, Đức, Nga,…)
 • – Xếp theo trình tự a, b, c của tên tác giả đầu tiên, nhưng không đảo tên lên trước họ (đối với tiếng Việt) hoặc của họ của tác giả đầu tiên (đối với tiếng nước ngoài);
 • – Nếu các tài liệu cùng tên tác giả thì xếp theo thứ tự thời gian.

Các tài liệu của cùng tác giả xuất bản trong cùng một năm thì ghi thêm a, b, c,….

Ví dụ: 1974a, 1974b,…;

 • – Tài liệu không có tên tác giả: xếp theo thứ tự a, b, c của từ đầu tiên của tên cơ quan ban hành văn bản;
 • – Đánh số thứ tự liên tục từ đầu tới cuối (không phân biệt ngôn ngữ);
 • – Tài liệu là sách, luận án, báo cáo:
 • + Tên các tác giả hoặc cơ quan phát hành văn bản
 • + (năm công bố), (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn)
 • + Tên sách, luận án hoặc báo cáo, (in nghiêng, dấu phẩy cuối tên)
 • + Nhà xuất bản, (dấu phẩy cuối tên nhà xuất bản)
 • + Nơi xuất bản. (dấu chấm kết thúc tài liệu tham khảo)

Ví dụ:

 • (1) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (1996), Báo cáo tổng kết 5 năm (1992-1996) phát triển lúa lai, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội.
 • (2) Nguyễn Hữu Đống, Đào Thanh Bằng, Lâm Quang Dụ, Phan Đức Trực (1997), Đột biến – Cơ sở lí luận và ứng dụng, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội.
 • (3) Võ Thị Kim Huệ (2000), Nghiên cứu, chẩn đoán và điều trị bệnh, Luận án Tiến sĩ y khoa, Trường Đại học Y Hà Nội.

– Tài liệu là bài báo trong tạp chí, bài trong một cuốn sách:

 • + Tên các tác giả Đề Tài Khóa Luận Pháp Luật Giải Quyết Tranh Chấp thương mại và cạnh tranh
 • + (Năm công bố), (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn)
 • + Tên bài báo”, (đặt trong ngoặc kép, không in nghiêng, dấu phẩy cuối tên)
 • + Tên tạp chí hoặc tên sách, (in nghiêng, dấu phẩy cuối tên)
 • + Tập (không có dấu ngăn cách)
 • + (Số), (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn)
 • + Các số trang. (gạch ngang giữ hai chữ số, dấu chấm kết thúc)

Ví dụ:

(4) Quách Ngọc Ân (1992), “Nhìn lại hai năm phát triển lúa lai”, Di truyền học ứng dụng, 98 (1), tr.10-16.

– Tài liệu khai thác trực tuyến (trên mạng): Phần nguồn gốc tài liệu: ghi đường dẫn tới tận địa chỉ của văn bản trích dẫn (tên tệp có phần mở rộng là .html, hoặc .doc, hoặc .pdf) và ngày tháng năm khai thác tài liệu.

Phụ lục (nếu có)

Nêu các ảnh, hình vẽ, số liệu thô, mẫu phiếu điều tra, phương pháp theo dõi các chỉ tiêu (nếu thấy cần thiết).

Để có thêm nhiều đề tài khóa luận tốt nghiệp ngành luật cho các bạn sinh viên tham khảo, và những bài mẫu khóa luận tốt nghiệp ngành luật điểm cao, những khái niệm, đặc điểm vai trò hay những bài học kinh nghiệp từ những bài báo cáo khóa trước, các bạn có thể truy cập tại đường link sau đây.

HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY KHÓA LUẬN NGÀNH LUẬT GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THƯƠNG MẠI CẠNH TRANH

 1. Độ dài của

Tối thiểu 40 trang, tối đa không quá 50 trang (in một mặt).

 1. Mẫu bìa

Theo mẫu 4 trong bộ biểu mẫu đính kèm (in bìa cứng).

 1. Quy định về định dạng trang
 • + Khổ trang: A4;
 • + Lề trái: 3,5 cm; lề phải, đầu trang và cuối trang: 2 cm;
 • + Font chữ: Time News Roman, cỡ chữ 14;
 • + Cách đoạn: before: 4 pt, after: 4 pt;
 • + Cách dòng: At least: 20 pt.
 1. Quy định về đánh số trang

+ Trang bìa phụ và các trang Lời cam đoan, Lời cảm ơn, Danh mục từ viết tắt, Danh mục các bảng, Danh mục các hình, Mục lục và Phụ lục đánh chữ số La Mã thường (i, ii, iii, iv,…)

+ Từ phần “Mở đầu” đến hết phần “Tài liệu tham khảo” đánh theo số (1, 2, 3,…), đặt canh giữa ở cuối trang.

 1. Đánh số các đề mục Đề Tài Khóa Luận Pháp Luật Giải Quyết Tranh Chấp thương mại và cạnh tranh

Đánh theo số thứ tự của chương và số thứ tự của đề mục cấp trên:

CHƯƠNG 1: CĂN GIỮA, CHỮ VIẾT HOA, ĐẬM

 • 1.1. CĂN ĐỀU HAI BÊN, CHỮ VIẾT HOA.
 • 1.1.1. Căn đều hai bên, chữ viết thường, đậm.
 • 1.1.1.1. Căn đều hai bên, chữ viết thường, nghiêng.

Cách thức bố trí cuốn báo cáo theo thứ tự như sau (có mẫu đính kèm):

 • Trang bìa cứng (xem mẫu 4)
 • Trang bìa lót (tức là in lại trang bìa cứng trên bằng giấy trắng)
 • Trang lời cam đoan
 • Trang lời cảm ơn
 • Trang danh mục từ viết tắt (nếu có)
 • Trang danh mục các bảng (nếu có)
 • Trang danh mục các hình (nếu có)
 • Trang mục lục
 • Phần mở đầu (bắt đầu đánh số trang 1, 2, 3,…)
 • Các trang kế tiếp sẽ trình bày các chương của báo cáo
 • Phần kết luận
 • Trang danh mục tài liệu tham khảo

Trang phụ lục (nếu có) Đề Tài Khóa Luận Pháp Luật Giải Quyết Tranh Chấp thương mại và cạnh tranh

– Lưu ý: Nghiêm cấm sinh viên có hành vi sao chép trong nội dung báo cáo tốt nghiệp. Nếu phát hiện sao chép sẽ bị đánh rớt và buộc phải đóng tiền làm lại báo cáo tốt nghiệp khóa sau. Nếu sử dụng nội dung bài viết của tác giả khác thì phải trích dẫn nguồn theo quy định.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Contact Me on Zalo
0877682993