Khóa luận: Biện pháp hiệu quả sử dụng vốn tại công ty Vận Tải

Đánh giá post

Chia sẻ chuyên mục Đề Tài Khóa luận: Biện pháp hiệu quả sử dụng vốn tại công ty Vận Tải hay nhất năm 2023 cho các bạn học viên ngành đang làm khóa luận tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài khóa luận tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm khóa luận thì với đề tài Khóa luận: Biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thương Mại Vận Tải Khánh Hà dưới đây chắc chắn sẽ giúp cho các bạn học viên có cái nhìn tổng quan hơn về đề tài sắp đến.

3.1. Định hướng phát triển của Công ty TNHH xuất nhập khẩu thương mại vận tải Khánh Hà

3.1.1. Định hướng phát triển chung.

Thời gian qua Công ty đã và đang tự khẳng định mình trong xã hội để từng bước nâng cao khả năng cạnh tranh của mình đối với các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác và các doanh nghiệp nước ngoài. Vì khả năng cạnh tranh là nguồn năng lượng thiết yếu để doanh nghiệp tiếp tục dấn bước trên con đường hội nhập kinh tế. Công ty đã nhìn nhận và đánh giá chính xác, kịp thời xuất phát điểm của mình thực tế như thế nào? Từ đó, lựa chọn cho mình chiến lược chặn đà tụt hậu-đuổi kịp-vượt lên, hợp lý nhất.

Trên cơ sở đó, Công ty đã bước vào thực hiện kế hoạch sản xuất năm 2021 2023 với thuận lợi sẵn có đã đạt được trong năm 2023 với một tiềm lực kinh tế tài chính ngày càng đạt hiệu quả. Trong thời gian tới Công ty quyết tâm phấn đấu thưc hiện được những mục tiêu kinh tế mà ban lãnh đạo Công ty đề ra như sau:

 • Doanh thu đạt: 40,2 tỷ trở lên
 • Lợi nhuận đạt: 3,6 tỷ trở lên
 • Hoàn thành nghĩa vụ với nhà nước
 • Thu nhập bình quân đạt: 7.000.000 đồng/người trở lên.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ

===>>> Dịch Vụ Viết Thuê Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Ngân Hàng

3.1.2. Định hướng nâng cao hiệu quả sử dụng VCĐ tại công ty TNHH xuất nhập khẩu thương mại vận tải Khánh Hà Khóa luận: Biện pháp hiệu quả sử dụng vốn tại công ty Vận Tải.

Để thực hiện những mục tiêu, định hướng chung đó thì công tác quản lý vốn cố định đóng vai trò không nhỏ, sau đây là định hướng hoàn thiện công tác quản lý VCĐ của Công ty:

 • Tạo lập nguồn vốn cố định bằng các hình thức huy động khác ngoài nguồn vốn vay và nguồn vốn tự bổ sung.
 • Nâng cao hơn nữa hiệu quả sử dụng vốn đem lại doanh thu và lợi nhuận cao, đạt được chỉ tiêu kế hoạch mà Công ty đã đặt ra.
 • Đầu tư cho thiết bị kiểm tra và kiểm soát chất lượng sản phẩm tạo lòng tin cho khách hàng nâng cao năng suất lao động.
 • Lập các kế hoạch tài chính cho doanh nghiệp nhằm sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm về tiền vốn để đạt được hiệu quả cao nhất trên cơ sở phân bổ vốn một cách hợp lý. Tổ chức nguồn vốn một cách kịp thời để đáp ứng nhu cầu vốn cho SXKD.
 • Tìm kiếm các phương án sử dụng vốn tối ưu.
 • Thường xuyên phân tích kiểm tra hiệu quả sử dụng vốn.
 • Hoàn thiện hệ thống sổ sách phục vụ cho việc quản lý vốn cố định.
 • Lựa chọn phương pháp tính khấu hao thích hợp để đảm bảo khi hết thời gian sử dụng doanh nghiệp có đủ vốn khấu hao để tái sản xuất giản đơn và mở rộng.

3.2. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH xuất nhập khẩu thương mại vận tải Khánh Hà 

3.2.1. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn nói chung của Công ty.

 • Lập kế hoạch kinh doanh xác định tương đối chính xác về vốn hàng năm. Nghiên cứu và dự đoán nhu cầu thị trường để đảm bảo cho vốn không bị ứ đọng, tăng tốc độ chu chuyển vốn.
 • Thực hiện tăng doanh thu phải đi đôi với tiết kiệm chi phí.
 • Duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng truyền thống. Bên cạnh đó tìm thị trường mới.

3.2.2. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định Khóa luận: Biện pháp hiệu quả sử dụng vốn tại công ty Vận Tải.

Đánh giá lại TSCĐ

Định kì phải xem xét đánh giá và đánh giá lại tài sản cố định. Điều chỉnh kịp thời cho phù hợp với giá cả thị trường. Đánh giá tài sản cố định thấp hơn Giá trị thực của nó thì không thực hiện tái sử dụng tài sản cố định, ngược lại nếu như đánh giá cao hơn Giá trị thực thì sẽ nâng cao giá chi phí. Đánh giá và đánh giá lại tài sản cố định giúp cho nhà quản lí nắm bắt được tình hình biến động vốn của công ty để có những giải pháp đúng đắn đối với loại vốn này như lập kế hoạch khấu hao, thanh lý hoặc nhượng bán một số tài sản cố định không cần thiết, tài sản sử dụng không hiệu quả góp phần bổ sung nguồn vốn lưu động.

G ĐL = C ĐL x G CL

Trong đó:

 • G ĐL:Giá trị  còn lại của TSCĐ được định giá lại tại thời điểm đánh giá lại
 • C ĐL: chỉ số đánh giá lại TSCĐ ở thời điểm đánh giá lại
 • G CL : Giá trị còn lại của TSCĐ tính theo giá nguyên thủy ở thời điểm đánh giá lại:
 • NGt  : Giá trị  hiện tại của TSCĐ ở thời điểm đánh giá
 • NG0 : Giá trị  nguyên thủy của TSCĐ

Tăng cường chế độ bảo dưỡng và quản lý TSCĐ hợp lý

 • Định kỳ kiểm tra các loại TSCĐ và lập dự phòng sửa chữa nhỏ, sửa chữa lớn các TSCĐ
 • Đầu tư mới khi đã xác định khá chính xác nhu cầu thị trường cũng như dung lượng thị trường, khả năng hoạt động kinh doanh lâu dài của thiết bị được đầu tư mới. Khóa luận: Biện pháp hiệu quả sử dụng vốn tại công ty Vận Tải.

Coi trọng công tác bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ công nhân viên nhằm nâng cao trình độ sử dụng và quản lý tài sản cố định

Lao động là nhân tố cực kỳ quan trọng ảnh hưởng tới hiệu quả quản lý và hiệu quả sử dụng vốn nói riêng cũng như toàn bộ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nói chung. Trong thực tế khi tài sản cố định máy móc thiết bị càng tiên tiến thì người lao động phải được đào tạo một cách cẩn thận qua trường lớp để họ có thể sử dụng và quản lý chúng có hiệu quả. Vì thế trước khi áp dụng những biện pháp kỹ thuật mới, hiện đại cũng như việc đầu tư mới, công ty cần có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chuyên trách nâng cao tay nghề cho công nhân. Được đào tạo, bồi dưỡng trình độ người lao động sẽ nắm vững về mặt lý thuyết cũng như thực tế ứng dụng trong sử dụng tài sản cố định, máy móc thiết bị. Đồng thời họ có ý thức nghiêm túc trong lao động, thực hiện nghiêm chỉnh các nội quy qui định trong sản xuất.

Để nâng cao chất lượng lao động thì:

 • + Lao động phải qua sử dụng và có tiêu chuẩn chặt chẽ.
 • + Học nghề nào làm nghề đó.
 • + Hằng năm công ty phải tạo điều kiện cho người lao động bổ túc, đào tạo thêm chuyên môn, tay nghề đáp ứng nhu cầu công việc.

3.2.3. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý vốn lưu động Khóa luận: Biện pháp hiệu quả sử dụng vốn tại công ty Vận Tải.

 Một số biện pháp quản lý vốn lưu động

 • Định kỳ phải kiểm kê đánh giá lại toàn bộ vật tư, vốn bằng tiền, các khoản phải thu để xác định vốn lưu động hiện có. Trên cơ sở đó đối chiếu với sổ sách để có hướng điều chỉnh hợp lý.
 • Tính toán tương đối chính xác nhu cầu vốn lưu động cho năm kế hoạch cũng như có kế hoạch sử dụng số vốn đó.

Xác định nhu cầu vốn lưu động để công ty chủ động tìm các nguồn tài trợ. Muốn có nguồn vốn ổn định cho hoạt động kinh doanh (vốn cố định cũng như vốn lưu động) công ty phải thường xuyên thiết lập các mối quan hệ với các đơn vị tài chính, ngân hàng, có chiến lược thu hút vốn từ ngân sách nhà nước cũng như từ nội bộ. Công ty phải thiết lập và trình bày các dự án có tính khả thi cao nhằm tìm kiếm các nguồn vay dài hạn với lãi suất ưu đãi phục vụ cho đầu tư chiều sâu và phát triển lâu dài.

Trong kế hoạch hàng năm, công ty cần chú ý tới việc xác định nhu cầu vốn lưu động để từ đó có kế hoạch huy động các nguồn vốn, đảm bảo quá trình kinh doanh của công ty được tiến hành thường xuyên liên tục, tránh được sự lãng phí giúp công ty chủ động trong việc huy động vốn lưu động nhằm tăng số lần luân chuyển vốn lưu động trong từng thời kỳ.Việc xác định đúng nhu cầu về vốn lưu động trên thực tế có thể gặp nhiều khó khăn do sự biến động của giá cả thị trường…Do vậy, công ty cần dựa vào những phân tích cụ thể của tình hình vốn lưu động trong năm trước, kết hợp với những dự đoán về tình hình của thị trường và kế hoạch kinh doanh hằng năm để thấy được nhu cầu cụ thể về vốn lưu động của công ty trong từng kỳ kinh doanh, tăng hiệu quả sử dụng vốn lưu động.

Thu hút vốn nhàn rỗi trong nội bộ bằng cách phát hành trái phiếu công ty cho công nhân viên.

Kế hoạch hóa vốn lưu động Khóa luận: Biện pháp hiệu quả sử dụng vốn tại công ty Vận Tải.

Trong kế hoạch hàng năm, công ty cần chú ý tới việc xác định nhu cầu vốn lưu động để từ đó có kế hoạch huy động các nguồn vốn, đảm bảo quá trình kinh doanh của công ty được tiến hành thường xuyên liên tục, tránh được sự lãng phí giúp công ty chủ động trong việc huy động vốn lưu động nhằm tăng số lần luân chuyển vốn lưu động trong từng thời kỳ.

Hiện nay có rất nhiều phương pháp dự toán nhu cầu vốn lưu động tại doanh nghiệp, song phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu là được sử dụng phổ biến nhất. Phương pháp này đơn giản, dễ tính toán và phù hợp cho các dự báo về khoản tiền, nợ phải thu…

Trong kế hoạch của công ty, nhu cầu vốn lưu động được xác định như sau: Bước 1: Tính số dư bình quân các khoản trên bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp ở kỳ thực hiện.

Bước 2: Chọn những khoản mục chịu sự tác động trực tiếp và quan hệ chặt chẽ với doanh thu, tính tỷ lệ % các khoản đó so với doanh thu.

Bước 3: Dùng tỷ lệ % đó và doanh thu dự báo của năm thực hiện biện pháp để dự báo nhu cầu vốn lưu động cần thiết cho hoạt động của công ty.

Bước 4: Định hướng nguồn trang trải nhu cầu tăng vốn kinh doanh trên cơ sở kết quả kinh doanh kỳ kế hoạch.

Tăng cường công tác quản lý công nợ:

Quản lý khoản phải thu là việc hết sức quan trọng, đó là bước trung gian để hoán chuyển khoản phải thu bằng tiền của công ty, là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác quản lý vốn lưu động. Quản lý khoản phải thu tốt sẽ góp phần đáng kể vào việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Khóa luận: Biện pháp hiệu quả sử dụng vốn tại công ty Vận Tải.

Ta có thể theo dõi tình hình các khoản nợ của khách hàng cụ thể qua bảng sau:

Thông qua báo cáo này ta có thể dễ dàng quan sát được các khoản nợ nào đã trả , khoản nợ nào chưa trả, khoản nợ nào quá hạn và quá hạn bao nhiêu ngày. Từ đó công ty có thể căn cứ để lập kế hoạch xử lý đối với các khoản nợ quá hạn như: gửi thông báo đến khách hàng nhắc nhở khách hàng về các khoản nợ bằng các phương tiện thông tin.

Bên cạnh đó, khi ký kết hợp đồng kinh tế với khách hàng thì trong hợp đồng cần ghi rõ thời gian thanh toán, hình thức thanh toán, và mức phát thanh toán chậm so với qui định trong hợp đồng.

Cần yêu cầu phía khách hàng phải có ngân hàng đứng ra bảo lãnh trong việc thanh toán, công ty nên dùng ủy nhiệm thu trong thanh toán.

Sử dụng có hiệu quả các biện pháp thu hồi nhanh như chiết khấu bán hàng, giảm giá cho những đơn đặt hàng với số lượng lớn nhằm thúc đẩy khách hàng thanh toán nhanh.

Theo dõi thường xuyên các khoản nợ của khách hàng tránh tình trạng nợ quá lâu dẫn tới khó đòi. Điều động nhân viên trực tiếp đi thu hồi nợ đối với những khoản nợ quá hạn trong thanh toán hay đối với những khoản thu khó đòi thì tùy tình hình thực tế của khách hàng công ty có thể gia hạn nợ hay phạt tiền thanh toán trả chậm theo qui định của hội đồng trọng tài.Và sau khi thu hồi công nợ, phải đưa nhanh vào quá trình sản xuất kinh doanh, nhằm tăng tốc độ luân chuyến vốn lưu động.

Quản lý tốt chi phí. Khóa luận: Biện pháp hiệu quả sử dụng vốn tại công ty Vận Tải.

Để tồn tại và phát triển trong nền kinh tế thị trường thì việc quản lý tốt chi phí là một vấn đề mà các doanh nghiệp phải làm. Chi phí là một trong những yếu tố làm giảm lợi nhuận của công ty. Do vậy việc quản lý tốt chi phí cũng góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty, tiết kiệm được chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ giúp được hạ giá thành sản phẩm, từ đó nâng cao được vị thế cạnh tranh đem lại lợi nhuận và tăng hiệu quả sử dụng vốn lưu động cho công ty, tăng hiệu quả sử dụng vốn nói chung. Việc sử dụng hợp lý các khoản chi phí, đồng thời tránh lãng phí trong quá trình sử dụng là mục tiêu mà bất kỳ doanh nghiệp nào cũng mong muốn.

Đối với các nhà quản lý tài chính thì tiết kiệm chi phí là một nhiệm vụ quan trọng. Muốn vậy phải tăng cường công tác quản lý ở các doanh nghiệp:

 • Phải lập được kế hoạch chi phí, xây dựng được các ý thức thường xuyên tiết kiệm chi phí trong doanh nghiệp.
 • Để tiết kiệm chi phí lao động, doanh nghiệp cần xây dựng định mức lao động khoa học và hợp lý đến từng người lao động và từng lao động. Xây dựng đơn giá tiền lương sao cho đảm bảo tăng năng suất lao động phù hợp với việc tăng thu nhập.
 • Đối với các chi phí khác như chi phí giao dịch, tiếp khách, hoa hồng, môi giới,… cần kiểm tra chặt chẽ và có những định mức hợp lý, phù hợp với quy mô hoạt động và hiệu quả kinh doanh.

KẾT LUẬN Khóa luận: Biện pháp hiệu quả sử dụng vốn tại công ty Vận Tải.

Triển vọng phát triển của nền kinh tế Việt Nam là rất rõ ràng, những năm tới đây với sự phát triển không ngừng của khoa học công nghệ cùng với đó là sự phát triển của mạng lưới thông tin sẽ hứu hẹn vô vàn các cơ hội mở ra cho các doanh nghiệp. Việt Nam sẽ vươn lên trở thành một nền kinh tế phát triển trong vài năm nữa và sẽ có vô vàn các thách thức để có thể đạt được thành công này. Trước tiên, việc tìm hiểu công tác dự đoán thông tin và đưa ra những quyết định là rất quan trọng. Điều này đặt ra cho các nhà quản lý một câu hỏi là phải làm sao cho doanh nghiệp mình có thể tồn tại và phát triển cùng sự đi lên của nền kinh tế đất nước. Các nhà quản lý cùng như ban lãnh đạo công ty phải thật sáng suốt để có thể lựa chọn con đường chiến lược cho doanh nghiệp mình. Đòi hỏi các nhà quản lý phải biết vận dụng linh hoạt khôn khéo, ứng xử linh hoạt những thông tin thu được trên thị trường cũng như sử dụng công tác dự đoán thông tin một cách có hiệu quả.

Đối với công ty Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thương mại vận tải Khánh Hà thì sự phát triển cũng phụ thuộc rất nhiều vào quá trình vận dụng việc huy động và sử dụng vốn kinh doanh, quản lí và phân công công việc một cách hợp lí, với thế mạnh sẵn có của mình, cùng với tiềm lực dồi dào thì trong thời gian tới công ty sẽ phát triển ngày càng rực rỡ hơn nữa. Đặc biệt là quá trình quản lí sắp xếp cơ cấu tổ chức là hoạt động mang tính sống còn của công ty.

Qua quá trình tìm hiểu công tác sử dụng vốn kinh doanh của công ty đã giúp ta hiểu rõ hơn tầm quan trọng của, từ đó thôi thúc chúng ta không ngừng học hỏi, trau dồi để đạt được những thành công sau này

Do trình độ và thời gian nghiên cứu có hạn, nên trong đề tài của em không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự đóng góp của các thầy giáo, cô giáo, tập thể cán bộ công nhân viên trong công ty và toàn thể các bạn để hoàn thiện bản chuyên đề tôt nghiệp của mình. Khóa luận: Biện pháp hiệu quả sử dụng vốn tại công ty Vận Tải.

XEM THÊM NỘI DUNG TIẾP THEO TẠI ĐÂY:

===>>> Khóa luận: Tình hình sử dụng huy động vốn tại công ty Vận Tải

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Comment
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
trackback

[…] ===>>> Khóa luận: Biện pháp hiệu quả sử dụng vốn tại công ty Vận Tải […]

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Contact Me on Zalo
0877682993