Khóa luận: Hiệu quả kinh doanh lữ hành tại công ty du lịch

Đánh giá post

Chia sẻ chuyên mục Đề Tài Khóa luận: Hiệu quả kinh doanh lữ hành tại công ty du lịch hay nhất năm 2022 cho các bạn học viên ngành đang làm khóa luận tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài khóa luận tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm khóa luận thì với đề tài Khóa luận: một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả chính sách xúc tiến hỗn hợp trong hoạt động kinh doanh lữ hành tại công ty du lịch vietravel chi nhánh Hải Phòng dưới đây chắc chắn sẽ giúp cho các bạn học viên có cái nhìn tổng quan hơn về đề tài sắp đến.

2.5. Đánh giá hiệu quả kinh doanh lữ hành

Hiệu quả kinh doanh lữ hành có thể hiểu là mức độ thể hiện khả năng sử dụng các yếu tố đầu vào và tài nguyên du lịch nhằm tạo ra và tiêu thụ một khối lượng sản phẩm dịch vụ trong một khoảng thời gian nhất định nhằm đáp ứng nhu cầu của khách du lịch với chi phí hợp lý nhất, đạt doanh thu cao nhất, thu được lợi nhuận tối đa và có ảnh hưởng tích cực đến xã hội và môi trường du lịch. Trong đó bao gồm các yếu tố đầu vào là cơ sở vật chất kĩ thuật, vốn sản xuất kinh doanh và lao động, tài nguyên du lịch tự nhiên và tài nguyên du lịch nhân văn, doanh thu từ hàng hóa, dịch vụ và cuối cùng là chi phí cho đối tượng lao động, tư liệu lao động, lao động thuần túy.

2.5.1. Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh lữ hành

Từ góc độ quản trị kinh doanh lữ hành, hiệu quả kinh doanh được hiểu là một phạm trù kinh tế phản ánh trình độ sử dụng các nguồn nhân tài, vật lực của doanh nghiệp để đạt được kết quả cao nhất trong quá trình kinh doanh với tổng chi phí thấp nhất. Để đánh giá trình độ quản lý của doanh nghiệp, cần phải dựa vào hệ thống các chỉ tiêu được nêu ra dưới đây:

Chỉ tiêu hiệu quả tổng quát:

Phản ánh cứ một đơn vị tiền tệ chi phí bỏ ra, hoặc một đơn vị tiền tệ vốn bỏ ra cho việc kinh doanh lữ hành thì thu về được bao nhiêu đơn vị tiền tệ. Công thức:

H=D/F

Trong đó: H là hiệu quả tổng quát là tổng doanh thu từ kinh doanh lữ hành F là tổng chi phí từ kinh doanh lữ hành

Từ công thức trên ta thấy để có được hiệu quả kinh doanh lữ hành thì H phải lớn hơn 1 và H càng lớn hơn 1 bao nhiêu thì hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp càng cao và ngược lại. Khóa luận: Hiệu quả kinh doanh lữ hành tại công ty du lịch.

 • Chỉ tiêu doanh lợi:

Chỉ tiêu này phản ánh cứ một đơn vị tiền tệ chi phí bỏ ra hoặc một đơn vị tiền tệ vốn bỏ ra cho kinh doanh lữ hành thì đem lại bao nhiêu phần trăm lợi nhuận.

Công thức:

I=L/F

Trong đó: I là doanh lợi

Cũng giống như chỉ tiêu hiệu quả tổng quát, I càng lớn thì hiệu quả kinh doanh càng cao và ngược lại.

 • Chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận:

Công thức:

L’ = L/D

Trong đó: L’ là tỷ suất lợi nhuận

Chỉ tiêu này phản ánh cứ một đơn vị tiền tệ doanh thu thì có bao nhiêu phần trăm đơn vị lợi nhuận thuần. Chỉ tiêu này dùng để so sánh với các kỳ phân tích trước đó, dự báo xu hướng kinh doanh hoặc để so sánh với các doanh nghiệp cùng ngành.

 • Chỉ tiêu năng suất lao động bình quân theo doanh thu:

Công thức:

WD = D/LĐ

Trong đó: W là năng suất lao động bình quân theo doanh thu trong kỳ LĐ là số lao động bình quân sử dụng trong kỳ

Chỉ tiêu này phản ánh cứ một lao động trong doanh nghiệp thì làm ra được bao nhiêu đồng doanh thu từ kinh doanh lữ hành trong kỳ phân tích. Khóa luận: Hiệu quả kinh doanh lữ hành tại công ty du lịch.

 • Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng chi phí:

Công thức:

HF = D/F

Chỉ tiêu trên phản ánh trong kỳ phân tích doanh nghiệp bỏ ra một đồng chi phí thu được bao nhiêu đồng doanh thu. Chỉ tiêu này cần được nâng cao trong các doanh nghiệp trên cơ sở mở rộng quy mô kinh doanh, tăng doanh thu, thu nhập, đảm bảo tốc độ trưởng của kết quả đạt được phải nhanh hơn tốc độ tăng trưởng của mức chi phí.

 • Chỉ tiêu tổng số lượt khách:

Chỉ tiêu này phản ánh số lượng khách tham gia vào các chuyến du lịch trong kỳ phân tích. Chỉ tiêu này phản ánh một cách tổng quát nhất hiệu quả kinh doanh lữ hành của doanh nghiệp.

 • Doanh thu, chi phí, lợi nhuận trung bình trên một khách:

Công thức:

 • DTB/k = D/K
 • FTB/k = F/K
 • LTB/k = L/K
 • Trong đó:  K là tổng số lượt khách
 • DTB/k là doanh thu trung bình một khách
 • FTB/k là chi phí trung bình một khách

LTB/k là lợi nhuận trung bình một khách

 • Chỉ tiêu thị phần: Khóa luận: Hiệu quả kinh doanh lữ hành tại công ty du lịch.

Khả năng kinh doanh trên thị trường lữ hành du lịch thể hiện vị thế của doanh nghiệp. Vị thế của một doanh nghiệp được đánh giá thông qua chỉ tiêu thị phần của doanh nghiệp đó. Thị phần của doanh nghiệp là phần thị trường mà doanh nghiệp chiếm được so với thị trường của ngành du lịch trong không gian và thời gian nhất định. Cũng thông qua chỉ tiêu này, các nhà quản lý sẽ hoạch định ra chiến lược kinh doanh của mình một cách hợp lý và hiệu quả hơn. Thị phần của doanh nghiệp được xác định như sau:

Công thức:

 • = (D/Dtoàn ngành) x 100

Trong đó:

 • M là thị phần của doanh nghiệp trong kỳ phân tích (%)
 • D là tổng doanh thu từ kinh doanh lữ hành của doanh nghiệp trong kỳ phân tích
 • Dtoàn ngành là tổng doanh thu của ngành du lịch Việt Nam trong kỳ phân tích

Kết quả của phép tính trên cho phép đánh giá vị thế của doanh nghiệp, nó phản ánh một cách toàn diện về năng lực, trình độ, quy mô của doanh nghiệp so với các doanh nghiệp khác trong ngành.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ

===>>> Bảng Giá Viết Thuê Khóa Luận Ngành Du Lịch

2.5.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh lữ hành Khóa luận: Hiệu quả kinh doanh lữ hành tại công ty du lịch.

Các nhân tố khách quan

 Khách hàng: đối với doanh nghiệp lữ hành, khách hàng thực chất là thị trường. Thị trường của doanh nghiệp lữ hành là tập hợp khách du lịch có nhu cầu mua và tiêu dùng sản phẩm du lịch, dịch vụ của công ty và có khả năng thanh toán. Có thể nói khách hàng ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp lữ hành.

Đối thủ cạnh tranh: mức độ cạnh tranh của các đối thủ trong ngành lữ hành du lịch cũng như các ngành dịch vụ khác là rất lớn. Thể hiện ở những cuộc chiến về giá cả, các chiến dịch khuếch trương, tiếp thị, thay đổi mẫu mã sản phẩm. Điều này gây ảnh hưởng không nhỏ đến thị trường khách cũng như hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp lữ hành.

Các chính sách, luật lệ, chế độ của chính phủ: chủ trương, đường lối của Đảng và nhà nước có tác động mạnh mẽ đến hiệu quả kinh tế của các doanh nghiệp nói chung và đặc biệt là các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành, thông qua các yếu tố như chính sách thuế, tín dụng, thủ tục xuất nhập cảnh tác động đến cả người kinh doanh và khách du lịch. Với đặc trưng của ngành kinh doanh lữ hành, lượng khách du lịch quốc tế đóng vai trò rất lớn trong sự phát triển của doanh nghiệp. Vì vậy, kinh doanh lữ hành phụ thuộc rất nhiều vào chính sách mở cửa đón nhận đầu tư nước ngoài và đón nhận khách du lịch quốc tế vào Việt Nam. Đối với trong nước, chính sách khuyến khích tiêu dùng hơn là tích lũy sẽ có ảnh hưởng lớn đến cầu du lịch.

Tính thời vụ: đây là nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh lữ hành. Tính thời vụ trong kinh doanh lữ hành gắn liền với các yếu tố tự nhiên như thời tiết, khí hậu, thời gian rảnh rỗi của du khách. Đó là một quá trình lặp đi lặp lại hàng năm của hoạt động du lịch lữ hành.

Sự phát triển của các ngành kinh tế khác: lữ hành và du lịch là ngành cần có sự hỗ trợ của nhiều ngành kinh tế khác như bưu chính viễn thông, giao thông vận tải, hàng không, hàng hải, ngân hàng, khách sạn… sự phát triển của doanh nghiệp kinh doanh lữ hành không thể độc lập, nó thực sự có hiệu quả cao khi các ngành kinh tế khác lớn mạnh, đủ đáp ứng nhu cầu tổng hợp của toàn xã hội. Khóa luận: Hiệu quả kinh doanh lữ hành tại công ty du lịch.

Các nhân tố chủ quan

Vốn kinh doanh: có thể nói việc sử dụng đồng vốn có hiệu quả hay không ảnh hưởng trực tiếp đến sự sống còn của một doanh nghiệp.

Cơ sở hạ tầng, vật chất kỹ thuật: là phương tiện lao động, trang thiết bị phục vụ cho yêu cầu công việc. Sử dụng cơ sở vật chất hợp lý sẽ tiết kiệm được chi phí cho doanh nghiệp. Mặc dù vậy, cơ sở vật chất kỹ thuật cần được đầu tư, nâng cấp liên tục, phù hợp với sự phát triển chung của toàn xã hội và quan trọng hơn cả phục vụ tốt nhất cho quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Chất lượng phục vụ: được quyết định bởi 3 yếu tố: nhân viên phục vụ, dịch vụ và cơ sở vật chất kỹ thuật. Đây là nhân tố đảm bảo thành công cho các doanh nghiệp lữ hành du lịch trong điều kiện cạnh tranh gay gắt. Phục vụ khách hàng là quy trình phức tạp nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng, ngày càng cao về chất cũng như về lượng. Nâng cao chất lượng phục vụ sẽ làm tăng chi phí kinh doanh song chất lượng phục vụ tốt sẽ là yếu tố quyết định đến khối lượng sản phẩm được bán ra, tức là nó gắn liền với lợi nhuận của doanh nghiệp.

2.6. Kết quả hoạt động kinh doanh Khóa luận: Hiệu quả kinh doanh lữ hành tại công ty du lịch.

2.6.1. Doanh thu

Bảng 2.1. Bảng tồng hợp doanh thu của công ty du lịch Vietravel chi nhánh Hải Phòng trong các năm 2015, 2016, 2017.

Bảng số liệu trên không chỉ cho chúng ta thấy kết quả doanh thu của công ty trong 3 năm gần nhất mà còn cho chúng ta thấy tỷ lệ % hoàn thành kế hoạch doanh thu cũng như tốc độ tăng trưởng doanh thu qua các năm. Tỷ lệ tăng doanh thu vượt mức kế hoạch là không cao tuy nhiên lại rất ổn định, điều này chứng tỏ công ty đã dự đoán chính xác được tốc độ phát triển của mình cũng như đưa ra được những kế hoạch kinh doanh hiệu quả hợp lý. Về tốc độ tăng trưởng doanh thu, nhìn chung tăng rất ổn định qua từng năm và rơi vào khoảng 10 – 15%.

2.6.2. Chi phí

Bảng 2.2. Bảng tổng hợp chi phí của công ty du lịch Vietravel chi nhánh Hải Phòng trong các năm 2015, 2016, 2017.

Qua bảng số liệu, ta thấy được tổng chi phí của công ty trong các năm có tăng và giảm nhẹ, mức chi phí vẫn còn duy trì ở mức khá cao. Vì vậy, việc đặt ra những biện pháp để giảm chi phí và tối ưu hóa lợi nhuận thu được là rất cần thiết cho công ty trong thời gian tới.

2.6.3. Lợi nhuận

Bảng 2.3. Bảng tổng hợp lợi nhuận của công ty du lịch Vietravel chi nhánh Hải Phòng trong các năm 2015, 2016, 2017.

Qua bảng số liệu trên, ta có thể thấy được tốc độ tăng trưởng lợi nhuận của công ty tuy chưa có bước đột phá mạnh mẽ nhưng đều ở mức rất ổn định, điều này cũng chứng tỏ vị thế rất lớn của công ty đối với thị trường du lịch tại Hải Phòng.

2.7. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh Khóa luận: Hiệu quả kinh doanh lữ hành tại công ty du lịch.

2.7.1. Chỉ tiêu hiệu quả tổng quát

Bảng 2.4. Chỉ tiêu hiệu quả tổng quát

Ta thấy hiệu quả kinh tế của các năm tăng dần qua các năm và giữ ở mức ổn định. Năm 2017 là năm công ty có hiệu quả kinh doanh tốt nhất khi 1 đồng chi phí bỏ ra thu được 1,103 đồng doanh thu đem về.

2.7.2. Chỉ tiêu doanh lợi

Ngày nay, chỉ tiêu doanh lợi rất được các nhà quản trị cũng như các bên có liên quan quan tâm. Bởi vì qua chỉ tiêu này có thể phản ánh được hoạt động của công ty có hiệu quả hay không, mặt khác nó còn phản ánh mức độ hiệu quả của việc sử dụng chi phí vào hoạt động kinh doanh.

Bảng 2.5. Chỉ tiêu doanh lợi

Chỉ tiêu doanh lợi của công ty tăng ổn định qua từng năm, đây là một kết quả tốt chứng tỏ tình hình sử dụng chi phí là hợp lý, đảm bảo tình hình doanh thu cũng như lợi nhuận thu được.

2.7.3. Một số chỉ tiêu khác

 • Tổng số lượt khách

Bảng 2.6. Bảng tổng hợp số lượt khách của công ty du lịch Vietravel chi nhánh Hải Phòng qua các năm 2015, 2016, 2017.

Từ bảng tổng hợp số liệu, chúng ta có thể thấy rõ được sự tăng trưởng ổn định về số lượt khách qua từng năm, điều này phản ánh rất rõ hiệu quả kinh doanh của công ty cũng như sự tin tưởng từ khách hàng đối với một thương hiệu lớn như Vietravel Hải Phòng. Khóa luận: Hiệu quả kinh doanh lữ hành tại công ty du lịch.

 • Một số chỉ tiêu tổng hợp khác

Bảng 2.7. Bảng tổng hợp một số chỉ tiêu đánh giá khác

 • Chỉ tiêu thị phần

Bảng 2.8. Chỉ tiêu thị phần

Từ bảng số liệu ta có thể thấy thị phần của công ty có giảm qua từng năm, nguyên do chính ở đây là do sự tăng trưởng vượt bậc của ngành du lịch trên cả nước. Điều này đòi hỏi Vietravel Hải Phòng sẽ ngày càng phải năng động hơn để bắt kịp với đà phát triển của ngành du lịch Việt Nam.

2.8. Những thuận lợi và khó khăn ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp

2.8.1. Thuận lợi

Sự phát triển chung của ngành du lịch Việt Nam cũng như thành phố Hải Phòng

Ở nước ta hiện nay, du lịch đang trở thành ngành kinh tế quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội, góp phần tích cực vào quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế.

Việt Nam là một nước ven biển, có điều kiện tự nhiên và nguồn tài nguyên thiên nhiên đa dạng và phong phú, là một trong những nước có tiềm năng lớn về du lịch.

Cùng sự lớn mạnh của du lịch cả nước, du lịch Hải Phòng đã có sự phát triển mạnh mẽ, trở thành một trong những trung tâm du lịch lớn hiện nay. Hải Phòng là thành phố nằm trong tam giác tăng trưởng kinh tế quan trọng của khu vực phía Bắc. Hải Phòng nằm ở vị trí giao lưu thuận lợi với các tỉnh trong nước và quốc tế thông qua hệ thống giao thông đường bộ, đường sắt, đường biển, đường sông và đường hàng không, có nguồn tài nguyên thiên nhiên và nhân văn hết sức đa dạng và phong phú.

Những năm gần đây, Hải Phòng luôn là một điểm đến lý tưởng để du khách trong và ngoài nước có cơ hội khám phá những nét độc đáo về du lịch sinh thái. Sản phẩm tour du lịch của Hải Phòng ngày càng đa dạng và lôi cuốn, với hệ thống biển, đảo, di tích đền miếu và lễ hội truyền thống, tài nguyên di sản văn hoá… Khóa luận: Hiệu quả kinh doanh lữ hành tại công ty du lịch.

Đây có thể coi là một lợi thế rất lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của Vietravel Hải Phòng.

 • Từ bản thân doanh nghiệp

Việc khai thác tốt những thuận lợi trên đây xuất phát từ chính bản thân công ty. Với lịch sử mười năm tồn tại phát triển Vietravel Hải Phòng đã học hỏi, tích lũy được nhiều kinh nghiệm thành công cũng như thất bại, biết đánh giá đúng năng lực bản thân và các đối thủ cạnh tranh, xây dựng chiến lược kinh doanh hợp lý, xác định rõ thị trường mục tiêu từ đó xây dựng cho mình những sản phẩm phù hợp nhu cầu thị trường, với mức giá có lợi nhất để thu hút và phục vụ lượng khách ngày càng lớn.

Công ty tổ chức được bộ máy làm việc tương đối hợp lý và logic cho từng thời kỳ phát triển. Ban lãnh đạo công ty có những chiến lược kinh doanh hợp lý trong từng thời điểm phát triển của công ty.

Tập thể cán bộ – công nhân viên của công ty gồm những người làm việc lâu năm có trình độ chuyên môn, có kinh nghiệm, và những nhân viên mới trẻ, năng động đáp ứng nhanh chóng yêu cầu phát triển của công ty. Nhân sự năng động, sáng tạo, nhiệt huyết trong công việc; môi trường làm việc thân thiện, là động lực cho những người có kinh nghiệm phấn đấu làm việc, và truyền đạt kinh nghiệm cho những nhân viên trẻ hơn.

Công ty luôn tạo được bầu không khí đoàn kết, phát huy cao tính thi đua để nâng cao năng suất lao động. Luôn tìm tòi thiết kế xây dựng chương trình du lịch mới, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách du lịch.

Hệ thống cơ sở vật chất hạ tầng, trang thiết bị kỹ thuật của công ty cũng là khá đầy đủ, đảm bảo đáp ứng được nhu cầu của công việc.

Trải qua 10 năm tạo lập, công ty đã tạo dựng được rất nhiều mối quan hệ với các đối tác cung cấp dịch vụ. Vietravel Hải Phòng luôn là cái tên uy tín, nằm trong danh sách ưu tiên của các nhà cung ứng dịch vụ du lịch hiện nay.

Công tác marketing tiếp thị truyền thông luôn được ưu tiên đặt lên hàng đầu, Vietravel Hải Phòng rất thường xuyên xuất hiện trên các mặt báo hay trên các phương tiện truyền thông, hội nghị nhằm tiếp cận với khách hàng một cách trực quan hơn.

Dịch vụ chăm sóc khách hàng luôn lắng nghe mọi góp ý của khách hàng bằng mọi phương tiện liên lạc trực tiếp hoặc gián tiếp. Chỉ cần để lại một lời nhắn cùng thông tin liên lạc, khách hàng sẽ được đội ngũ nhân viên chăm sóc khách hàng liên lạc lại ngay.

2.8.2. Khó khăn Khóa luận: Hiệu quả kinh doanh lữ hành tại công ty du lịch.

Bên cạnh những thuận lợi nhất định trên đây, Vietravel Hải Phòng cũng gặp phải không ít khó khăn trong quá trình phát triển kinh doanh.

Hiện nay số doanh nghiệp hoạt động trong ngành du lịch tại thành phố Hải Phòng là rất lớn, vì vậy mức độ cạnh tranh là rất khốc liệt. Vẫn còn rất nhiều bất cập trong quản lý về chất lượng, giá cả chương trình du lịch và còn tồn tại nhiều doanh nghiệp sử dụng phương thức cạnh tranh kinh doanh không lành mạnh làm ảnh hưởng xấu tới tâm lý du khách khi tiến hành mua chương trình du lịch như việc: sao chép chương trình du lịch, chặt chém tiền tour của khách bằng việc bán hàng giá cao, chất lượng thấp, kinh doanh ăn uống không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, kinh doanh vận chuyển tăng giá do giá nhiên liệu tăng…

Nguồn khách chủ yếu của Vietravel Hải Phòng chủ yếu là cán bộ, công nhân viên, học sinh cư ngụ tại địa bàn TP Hải Phòng chứ chưa thực sự mở rộng đến các tỉnh lân cận. Thị trường mục tiêu chưa thật sự mạnh, còn cạnh tranh gay gắt về giá cả.

Các chương trình du lịch còn đơn điệu, trùng lặp, thiếu tính hấp dẫn. Khóa luận: Hiệu quả kinh doanh lữ hành tại công ty du lịch.

Hạ tầng, cơ sở vật chất tuy rằng đầy đủ nhưng đã khá cũ kỹ, đôi lúc làm chậm tiến độ của công việc.

Tuy là một công ty lớn nhưng hiện nay Vietravel Hải Phòng chỉ sở hữu duy nhất một hướng dẫn viên cơ hữu trực thuộc công ty. Các hướng dẫn viên đi tour cho Vietravel Hải Phòng hiện nay chủ yếu là những cộng tác viên, do đó không có sự chủ động trong mùa cao điểm cũng như chất lượng không được đảm bảo. Điều này đòi hỏi công ty sẽ cần có những biện pháp bổ sung nhân sự đối với lực lượng hướng dẫn viên cơ hữu cũng như công tác đào tạo trực tiếp tại công ty.

Tiểu kết chương 2

Chương 2 tập trung phân tích thực trạng hoạt động xúc tiến hỗn hợp trong hoạt động kinh doanh lữ hành của công ty du lịch Vietravel chi nhánh Hải Phòng.

Với những số liệu phân tích ở trên, chúng ta có thể thấy phần nào thực trạng hoạt động kinh doanh của công ty du lịch Vietravel chi nhánh Hải Phòng. Nhìn chung trong 3 năm gần nhất, Vietravel Hải Phòng vẫn đang trên đà phát triển ổn định, các chỉ số tăng trưởng chưa có đột phá lớn nhưng rất vững chắc. Công ty đã tạo ra được một uy tín rất lớn trong lòng khách hàng tại thị trường Hải Phòng cũng như các đối tác trên cả nước. Để phát triển hơn nữa, công ty cần xây dựng cho mình những giải pháp nâng cao chính sách xúc tiến hỗn hợp, hiệu quả kinh doanh có tính thực tiễn cao xuất phát từ những điểm yếu, khó khăn đã nêu ở phần thực trạng trên. Khóa luận: Hiệu quả kinh doanh lữ hành tại công ty du lịch.

XEM THÊM NỘI DUNG TIẾP THEO TẠI ĐÂY:

===>>> Khóa luận: Giải pháp nâng cao chính sách xúc tiến công ty du lịch

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Contact Me on Zalo
0877682993