Khóa luận: Pháp luật an toàn vệ sinh lao động tại viễn thông

Đánh giá post

Chia sẻ chuyên mục Đề Tài Khóa luận: Pháp luật an toàn vệ sinh lao động tại viễn thông hay nhất năm 2022 cho các bạn học viên ngành đang làm khóa luận tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài khóa luận tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm khóa luận thì với đề tài Khóa luận: Thực tiễn áp dụng pháp luật an toàn, vệ sinh lao động tại viễn thông Hải Phòng – một số kiến nghị, giải pháp dưới đây chắc chắn sẽ giúp cho các bạn học viên có cái nhìn tổng quan hơn về đề tài sắp đến.

2.1. Giới thiệu về Viễn thông Hải Phòng

2.1.1. Thông tin chung về Viễn thông Hải Phòng

Viễn thông Hải Phòng (VNPT Hải Phòng) là đơn vị kinh tế trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, được thành lập theo quyết định số 633/QĐ-TCCB/ HĐQT ngày 06-12-2007 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, có tư cách pháp nhân, chịu trách nhiệm trực tiếp trước pháp luật trong phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của mình. VNPT Hải Phòng là đơn vị trực thuộc Tập đoàn Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam, có chức năng hoạt động sản xuất kinh doanh và phục vụ chuyên ngành Viễn Thông – Công nghệ thông tin như sau: Tổ chức xây dựng, quản lý, vận hành, lắp đặt, khai thác, bảo dưỡng, sửa chữa mạng viễn thông cố định và di động trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của Viễn thông Hải Phòng Khóa luận: Pháp luật an toàn vệ sinh lao động tại viễn thông.

VTHP có các chức năng và nhiệm vụ sau:

 • Tổ chức quản lý và thực hiện quy hoạch, phát triển mạng lưới, thiết bị, dịch vụ viễn thông – công nghệ thông tin trên địa bàn Hải Phòng.
 • Tổ chức xây dựng, lắp đặt, quản lý, vận hành, khai thác, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống trang thiết bị của mạng viễn thông – công nghệ thông tin trên địa bàn Hải Phòng.
 • Tổ chức quản lý, vận hành, khai thác, bảo dưỡng, sửa chữa cơ sở hạ tầng trạm BTS VNP, tiếp nhận xử lý sự cố và ứng cứu thông tin cơ sở hạ tầng trạm BTS VNP; quản lý các hợp đồng nhà trạm, hợp đồng điện phục vụ trạm BTS VNP.
 • Khảo sát, tư vấn, thiết kế, giám sát, lắp đặt, thi công, bảo dưỡng, xây dựng các hệ thống, công trình viễn Viễn thông, Công nghệ Thông tin và truyền thông.
 • Cung cấp dịch vụ viễn thông hệ I; tổ chức phục vụ thông tin đột xuất theo yêu cầu của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và của cấp trên.
 • Kinh doanh các ngành nghề khác được Viễn thông Hải Phòng cho phép và phù hợp với quy định của pháp luật.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ

===>>> Viết Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Luật

2.2. Thực tiễn áp dụng pháp luật an toàn vệ sinh lao động tại Viễn thông Hải Phòng. Khóa luận: Pháp luật an toàn vệ sinh lao động tại viễn thông.

Thứ nhất, Viễn thông Hải Phòng đã ban hành Quy định về an toàn vệ sinh lao động

Nhiệm vụ của Viễn thông Hải Phòng thực hiện các công việc về hoạt động sản xuất kinh doanh và phục vụ ngành viễn thông – công nghệ thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng, lực lượng lao động trực tiếp quản lý vận hành, duy tu, sửa chữa hệ thống mạng viễn thông, CNTT, cáp đồng, cáp quang, lắp đặt, vận hành các trạm thu phát sóng BTS. Theo Thông tư 06/2020/TT-BLĐTBXH ngày 20/8/2020 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, đây là công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động. Nhận thức rõ trách nhiệm trong việc bảo đảm ATVSĐ, căn cứ vào Luật an toàn vệ sinh lao động năm 2015, quy định an toàn vệ sinh lao động của Tập đoàn Bưu Chính Viễn thông Việt Nam, ngày 05 tháng 11 năm 2018, Viễn thông Hải Phòng đã ban hành Quy định về an toàn vệ sinh lao động. Theo đó, Viễn thông Hải Phòng thành lập bộ máy làm công tác an toàn vệ sinh lao động gồm Hội đồng an toàn vệ sinh lao động, chuyên viên phụ trách Hội đồng an toàn vệ sinh lao động. Tại các đơn vị trực thuộc thành lập các Ban an toàn vệ sinh lao động đơn vị trực thuộc, cán bộ phụ trách an toàn vệ sinh lao động đơn vị trực thuộc, mạng lưới an toàn vệ sinh viên. Ngoài việc ra quyết định thành lập, Quy định cũng nêu rõ thành phần, chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận. Cụ thể như sau:

Hội đồng an toàn vệ sinh lao động:

 • Lãnh đạo Viễn thông Hải Phòng là chủ tịch Hội đồng;
 • Đại diện BCH Công đoàn là Phó chủ tịch Hội đồng;
 • Các uỷ viên là các phòng, bộ phận: Nhân sự – Tổng hợp, Kế toán – Kế hoạch, Kỹ thuật Đầu tư;
 • Chuyên viên phụ trách an toàn vệ sinh lao động là uỷ viên thường trực, kiêm thư ký Hội đồng;

Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng an toàn vệ sinh lao động:

 • Tham gia tư vấn, phối hợp các hoạt động trong việc xây dựng quy chế quản lý, chương trình hành động, kế hoạch an toàn vệ sinh lao động và các biện pháp an toàn vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động, phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp của Viễn thông Hải Phòng. Khóa luận: Pháp luật an toàn vệ sinh lao động tại viễn thông.
 • Phối hợp giữa Hội đồng an toàn vệ sinh lao động và Ban chỉ huy phòng cháy chữa cháy đơn vị nhằm thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động và công tác phòng cháy, chữa cháy tại Viễn thông Hải Phòng.
 • Định kỳ 06 tháng và hàng năm tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động tại đơn vị trực thuộc. Trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện thấy nguy cơ mất an toàn, có quyền yêu cầu đơn vị trực thuộc thực hiện các biện pháp loại trừ nguy cơ đó.
 • Chủ tịch hội đồng an toàn vệ sinh lao động đơn vị quy định chế độ làm việc và Hội đồng và nhiệm vụ của các thành viên trong Hội đồng.

Ban an toàn vệ sinh lao động tại các đơn vị trực thuộc Viễn thông Hải Phòng:

Thành phần Ban an toàn vệ sinh lao động các đơn vị trực thuộc gồm

 • Lãnh đạo đơn vị và Trường ban;
 • Đại điện BCH Công đoàn trực thuộc là phó ban;
 • Các uỷ viên là các bộ phận: Tổng hợp, kế toán, kỹ thuật nghiệp vụ.

Cán bộ phụ trách an toàn vệ sinh lao động đơn vị là uỷ viên thường trực, kiêm thư ký Ban.

Nhiệm vụ của Ban an toàn vệ sinh lao động:

Phối hợp với Hội đồng an toàn vệ sinh lao động Viễn thông Hải Phòng trong việc xây dựng các chương trình hành động, kế hoạch an toàn vệ sinh lao động và các biện pháp an toàn vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động, phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp của đơn vị. Khóa luận: Pháp luật an toàn vệ sinh lao động tại viễn thông.

 • Phối hợp giữa Ban an toàn vệ sinh lao động với đơn vị PCCC phụ trách địa bàn nhằm thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động và công tác phòng cháy, chữa cháy của đơn vị.
 • Thường xuyên kiểm tra tình hình công tác an toàn vệ sinh lao động tại các Tổ sản xuất. Trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện thấy nguy cơ mất an toàn, có quyền yêu cầu thực hiện các biện pháp loại trừ nguy cơ đó.

Mạng lưới An toàn vệ sinh viên:

Tại Viễn thông Hải Phòng, mạng An toàn vệ sinh viên do Giám đốc Viễn thông Hải Phòng quyết định thành lập và ban hành quy chế hoạt động của Mạng lưới an toàn vệ sinh lao động. Theo đó:

 • Mỗi tổ sản xuất phải có ít nhất 01 An toàn vệ sinh viên kiêm nhiệm trong giờ làm việc.
 • ATVSV phải là người lao động trực tiếp, am hiểu nghiệp vụ (chuyên môn và kỹ thuật an toàn vệ sinh lao động), nhiệt tình và gương mẫu trong việc chấp hành các quy định an toàn vệ sinh lao động và được người lao động trong tổ bầu ra.
 • BCH Công đoàn Viễn thông Hải Phòng quản lý và hướng dẫn hoạt động của mạng lưới An toàn vệ sinh viên, phối hợp với chuyên môn tạo điều kiện nâng cao nghiệp vụ để An toàn vệ sinh viên hoạt động hiệu quả.

Nhiệm vụ của An toàn vệ sinh viên: Khóa luận: Pháp luật an toàn vệ sinh lao động tại viễn thông.

 • Đôn đốc, nhắc nhở, hướng dẫn các thành viên trong Tổ sản xuất chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về an toàn vệ sinh lao động, bảo quản các thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân.
 • Giám sát việc thực hiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn, các quy trình, nội quy ATVSLĐ, phát hiện những thiếu sót, vi phạm về an toàn vệ sinh lao động của người lao động trong tổ sản xuất, phát hiện những trường hợp mất an toàn của máy, thiết bị.
 • Tham gia xây dựng kế hoạch an toàn vệ sinh lao động, các biện pháp, phương án làm việc an toàn vệ sinh lao động trong phạm vi tổ sản xuất; tham gia hướng dẫn biện pháp làm việc an toàn đối với người lao động mới đến làm việc tại tổ.

Quyền hạn của An toàn vệ sinh viên:

 • Được cung cấp thông tin đầy đủ về biện pháp mà người sử dụng lao động tiến hành để đảm bảo an toàn vệ sinh lao động nơi làm việc.
 • Được dành một phần thời gian làm việc để thực hiện nhiệm vụ của An toàn vệ sinh viên và được hưởng phụ cấp trách nhiệm như tổ trưởng sản xuất theo mức quy định của Nhà nước.
 • Yêu cầu người lao động trong tổ ngừng làm việc để thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, nếu thấy nguy cơ trực tiếp gây sự cố, tai nạn lao động.
 • Được học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp hoạt động do Công đoàn và Chuyên môn phối hợp tổ chức. Khóa luận: Pháp luật an toàn vệ sinh lao động tại viễn thông.
 • Thực hiện trách nhiệm của người sử dụng lao động, hàng năm Viễn thông Hải Phòng đều triển khai việc xây dựng và thực hiện Kế hoạch an toàn vệ sinh lao động theo quy định tại Điều 76 Luật an toàn vệ sinh lao động.

Ngoài ra, Quy định an toàn vệ sinh lao động của Viễn thông Hải Phòng cũng quy định quyền hạn, trách nhiệm của trưởng đơn vị, công đoàn, tổ trưởng sản xuất và người lao động trong công tác an toàn vệ sinh lao động. Quy định cũng đưa ra công tác tổ chức thực hiện an toàn vệ sinh lao động tại Viễn thông Hải Phòng, các biện pháp khen thưởng kỷ luật.

Có thể nói, việc ban hành Quy định an toàn vệ sinh lao động của Viễn thông Hải Phòng là sự cụ thể hóa quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, quy định của ngành bưu chính viễn thông, phù hợp với điều kiện của đơn vị. Việc ban hành Quy định an toàn vệ sinh lao động của Viễn thông Hải Phòng còn thể hiện sự nhận thức sâu sắc của Viễn thông Hải Phòng trong việc bảo đảm an toàn vệ sinh lao động cho người lao động, thực hiện nghiêm túc pháp luật của Nhà nước, quy định của ngành trong việc đảm bảo tính mạng, sức khỏe cho người lao động trong đơn vị.

Thứ hai, tổ chức kiểm tra (định kỳ, đột xuất), theo dõi, đôn đốc việc chấp hành các quy định pháp luật, các tiêu chuẩn, quy trình về công tác an toàn vệ sinh lao động

Tăng cường kiểm tra an toàn vệ sinh lao động tại hiện trường nơi làm việc ngay trước khi người lao động bắt đầu công việc, kiểm tra nhà trạm viễn thông và phải có biển bản kiểm tra hoặc văn bản nhắc nhở, thực hiện kiến nghị:

Đầu mỗi buổi khi bắt đầu ca làm việc: đội ngũ nhân viên kỹ thuật thuộc Viễn thông Hải Phòng đều được kiểm tra các công cụ dụng cụ, phương tiện bảo vệ cá nhân, chụp ảnh đầu giờ để báo cáo. Các Tổ trưởng sản xuất xác nhận đạt (đầy đủ công cụ dụng cụ- phương tiện bảo vệ cá nhân) thì nhân viên kỹ thuật đó mới được nhận nhiệm vụ triển khai công việc hàng ngày. Ngược lại, nếu không đạt (thiếu các công cụ dụng cụ- phương tiện bảo vệ cá nhân cần thiết) thì không được giao việc cụ thể, do đó, nhân viên kỹ thuật đó bắt buộc phải hoàn thành các quy định về an toàn vệ sinh lao động của đơn vị. Khóa luận: Pháp luật an toàn vệ sinh lao động tại viễn thông.

Tăng cường giám sát việc thực hiện đúng quy định, quy trình và các biện pháp an toàn vệ sinh lao động, đặc biệt là đối tượng lao động của bên được thuê/đối tác thực hiện thi công các công trình viễn thông mà đơn vị trực tiếp ký hợp đồng. Trong hợp đồng ký kết, phải có các điều khoản quy định trách nhiệm của đơn vị thi công, người lao động phải được huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động và đã được cấp thẻ an toàn lao động theo quy định. Các đơn vị gửi 01 bản phô tô của Hợp đồng đã ký với đơn vị thi công về phòng Nhân sự -Tổng hợp, phòng Kỹ thuật – Đầu tư để theo dõi, giám sát.

Trong trường hợp các đối tác/đơn vị khác được phép thi công tại công trình viễn thông của đơn vị quản lý, phải yêu cầu người lao động xuất trình thẻ an toàn lao động còn thời hạn trước khi thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là các lao động làm việc trên cao. Đơn vị tuyệt đối không cho phép người lao động thực hiện nhiệm vụ nếu không có thẻ an toàn lao động. Khi người lao động xuất trình thẻ an toàn lao động, cán bộ giám sát trực tiếp phải chụp ảnh và lưu trữ thông tin về thẻ của người lao động tối thiểu 01 tuần sau khi người lao động kết thúc công việc.

Thứ ba, các hoạt động đầu tư trang thiết bị, trang bị bảo hộ lao động: Khóa luận: Pháp luật an toàn vệ sinh lao động tại viễn thông.

Về nội dung này, Viễn thông Hải Phòng đang triển khai rất đầy đủ và chi tiết. Viễn thông Hải Phòng giao cho phòng nhân sự tổng hợp chủ động lập kế hoạch trang bị, tổ chức mua sắm bảo hộ lao động, thiết bị an toàn cho người lao động phục vụ công tác sản xuất kinh doanh theo đúng quy định của Luật an toàn vệ sinh lao động, Thông tư 04/2014/TT-BLĐTBXH.

Trong năm 2020, chi phí mua sắm bảo hộ lao động trong Viễn thông Hải Phòng khoảng 1.100.506.000 đồng.

Kế hoạch trang bị BHLĐ gồm các nội dung:

 • Quần áo BHLĐ, găng tay vải bảo hộ, giầy bảo hộ, kính bảo hộ.
 • Các trang bị an toàn: găng tay cách điện hạ thế, trung thế; bút thử điện…
 • Các dụng cụ đồ nghề phục vụ công tác: dây da an toàn, thang nhôm…

Nhận xét: Viễn thông Hải Phòng đã thực tốt việc trang bị BHLĐ cho người lao động theo Thông tư 04/2014/TT-BLĐTBXH.

Thứ tư, công tác tuyên truyền giáo dục, đề xuất và tham gia việc tổ chức bồi huấn, huấn luyện, sát hạch định kỳ, đột xuất về công tác an toàn; đề xuất các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức nghiệp vụ về công tác an toàn cho người lao động của Viễn thông Hải Phòng

 • Đối với công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục an toàn vệ sinh lao động tại Viễn thông Hải Phòng:
 • Hằng tuần, các đơn vị trực thuộc đều tổ chức sinh hoạt an toàn cho người lao động khối sản xuất trực tiếp, khi đó bộ máy an toàn sẽ phổ biến rút kinh nghiệm những vụ tai nạn lao động, các biện pháp đảm bảo an toàn khi thi công; lắng nghe tâm tư, kịp tháo gỡ khó khăn và giải đáp thắc mắc cho người công nhân, nhằm giúp họ tăng kiến thức về quy định pháp luật và chuyên môn, cũng như cởi bỏ sự căng thẳng (nếu có) trong quá trình lao động.
 • Tất cả các đơn vị trực thuộc Viễn thông Hải Phòng đã treo/dán ở xe, bảng công trường di động, trụ sở khẩu hiệu an toàn “An toàn là trên hết” tại nơi làm việc. Khóa luận: Pháp luật an toàn vệ sinh lao động tại viễn thông.
 • Tổ chức thực hiện hội thi, hội thao về công tác an toàn vệ sinh lao động.
 • Dán tranh ảnh, áp phích, pano cổ động chấp hành quy trình, quy định an toàn tại các khu vực làm việc
 • Xây dựng các phong trào thi đua an toàn “ngày/tuần/ tháng không có tai nạn lao động”
 • Tổ chức cho người lao động viết các bản tự cam kết về an toàn đối với bản thân.
 • Công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP, Viễn thông Hải Phòng đã triển khai và tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho người lao động theo đúng quy định pháp luật. Kết quả cụ thể Viễn thông Hải Phòng đã triển khai như sau:

+ Tổ chức Huấn luyện định kỳ an toàn vệ sinh lao động-PCCN cho cán bộ quản lý (Nhóm 1);

 • Tổ chức Huấn luyện định kỳ an toàn vệ sinh lao động-PCCN cho CNV và người lao động (Nhóm
 • phụ trách công tác an toàn vệ sinh lao động các đơn vị; Nhóm 3: Nhân viên kỹ thuật viễn thông (bao gồm cả Lao động dịch vụ và Cộng tác viên); Nhóm 4: Nhân viên bảo vệ, tạp vụ và một số trường hợp chưa tham dự huấn luyện).

+ Huấn luyện nghiệp vụ cho đội PCCC cơ sở.

Thứ năm, công tác chăm lo sức khỏe người lao động Khóa luận: Pháp luật an toàn vệ sinh lao động tại viễn thông.

Tuân thủ Luật an toàn vệ sinh lao động năm 2015, Thông tư 19/2016/TT-BYT, Viễn thông Hải Phòng đã ban hành quy định thực hiện công tác quản lý, chăm sóc sức khỏe cho người lao động. Nội dung thực hiện như sau:

 • Tổ chức kiểm tra sức khỏe cho toàn thể người lao động theo quy định hàng năm/1 lần.
 • Tổ chức khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động có sức khỏe loại 4, 5 làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt, nặng nhọc, độc hại; cập nhật hồ sơ quản lý sức khỏe người lao động sau từng đợt khám sức khỏe, khám bệnh nghề nghiệp theo đúng quy định.
 • Thực hiện báo cáo quản lý sức khỏe hàng 6 tháng/01 lần về Sở Y tế theo quy định pháp luật.

Theo số liệu báo cáo năm 2019 của Viễn thông Hải Phòng: Đơn vị đã phối hợp với Bệnh viện Bưu điện tổ chức khám sức khỏe định kỳ vào tháng 08/2019 cho 403 CBCNV, còn 09 nhân viên chưa khám định kỳ do đang điều trị bệnh tại bệnh viện, nghỉ phép, nghỉ thai sản… Sau đợt kiểm tra định kỳ, một số CBCNV đã phát hiện ra bệnh và đã đi điều trị bệnh kịp thời. Kết quả phân loại sức khỏe như sau:

 • Sức khỏe loại 1: 01 người, chiếm tỉ lệ 0,2%;
 • Sức khỏe loại II: 347 người, chiếm tỉ lệ 86,1%;
 • Sức khỏe loại III: 52 người, chiếm tỉ lệ 13%;
 • Sức khỏe lại IV: 03 người, chiếm tỉ lệ 0,7%.

Tính đến hết tháng 11/2019, Viễn thông Hải Phòng đã thực hiện chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe, phục hồi chức năng, nghỉ điều dưỡng trước nghỉ hưu cho 23 CBCNV tại Trung tâm Điều dưỡng và Chăm sóc sức khỏe Bưu điện.

Việc quản lý hồ sơ sức khỏe của người lao động và hồ sơ vệ sinh lao động của đơn vị được theo dõi, thực hiện đầy đủ.

Kế hoạch chăm sóc sức khỏe người lao động năm 2020 như sau: Khóa luận: Pháp luật an toàn vệ sinh lao động tại viễn thông.

Thứ sáu, thực hiện chế độ tự kiểm tra an toàn vệ sinh lao động

Thực hiện quy định tự kiểm tra an toàn vệ sinh lao động theo Thông tư 07/2016/TT-BLĐTBXH, Viễn thông Hải Phòng tổ chức tự kiểm tra an toàn vệ sinh lao động hàng năm.

VTHP là đơn vị hoạt động trong ngành nghề có yếu tố nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động, nên tổ chức kiểm tra toàn diện an toàn vệ sinh lao động ít nhất 01 lần trong 06 tháng cấp Viễn thông Hải Phòng.

VTHP đã tổ chức kiểm tra việc triển khai các kế hoạch, chương trình, chỉ đạo về công tác an toàn vệ sinh lao động tại Viễn thông Hải Phòng và các đơn vị trực thuộc nhằm đánh giá, củng cố công tác quản lý an toàn vệ sinh lao động, ngăn ngừa tai nạn lao động.

Kết quả cụ thể công tác kiểm tra an toàn vệ sinh lao động 06 tháng đầu năm 2020 tại Viễn thông Hải Phòng như sau:

 • Công tác an toàn nhà trạm, vệ sinh lao động, thực hiện phong trào 5S : các trung tâm đã có tiến triển tốt, nhà trạm văn phòng tổ vệ sinh sạch sẽ, gọn gàng. – Tổ An Dương 2 và Tổ Hải An 2: đã thực hiện sắp xếp bố trí, sửa sang lại văn phòng Tổ.
 • Kiểm tra việc quản lý và sử dụng CCDC, PTBVCN của 16 NVKT: CCDC và PTBVCN tương đối đầy đủ và đảm bảo chất lượng. Tuy nhiên, có 1 vài nhân viên không thấy có găng tay và thang nhôm rút.
 • TTVT4, TTVT6 công tác tự kiểm tra từ cấp Trung tâm đến cấp Tổ thực hiện đầy đủ, ghi chép sổ rõ ràng.
 • Việc cấp phát bồi dưỡng độc hại: TTĐHTT, TTVT6 (Tổ Dương Kinh), TTVT3 thực hiện đầy đủ vào các quý 2
 • TTVT5, TTVT6 vẫn còn thang tre cũ, hỏng không đảm bảo an toàn ở trong nhà trạm (Tổ Đồ Sơn – TTVT6), Trạm Tân Liên, Trạm Chợ Cầu – TTVT5.
 • Tại thời điểm kiểm tra: trạm BTS Đoàn 295 – TTVT6 nhiệt độ trong phòng cao do hỏng điều hòa của bên Mobiphone. Trạm Cửa Cấm (TTVT4) thời điểm kiểm tra nhà trạm có nhiều vật tư cũ hỏng, vật dụng không sử dụng nhưng đã khắc phục ngay hôm sau và chụp ảnh báo cáo về Viễn thông.
 • Cho người dân sử dụng nhà trạm, vệ sinh xung quanh nhà trạm không được dọn dẹp, tập trung nhiều rác thải (Trạm Lâm Động – TTVT2). Khóa luận: Pháp luật an toàn vệ sinh lao động tại viễn thông.
 • Việc cấp phát bồi dưỡng độc hại chưa kịp thời, không đầy đủ cho người lao động:
 • Việc lập phương án, biện pháp thi công an toàn vẫn chưa được các đơn vị chú trọng thực hiện. Tổ Thủy Nguyên 3 có nhóm xử lý sự cố cháy cáp nhưng Tổ không xây dựng phương án/ biện pháp thi công an toàn.
 • Việc chụp ảnh xét duyệt công cụ dụng cụ trước ca làm việc: nhiều nhân viên chụp ảnh không thấy có găng tay và trong khi thực hiện công việc được giao cũng không sử dụng găng tay bảo hộ (Tổ Kỹ thuật – TTĐHTT).

Thứ bảy, công tác sơ kết, tổng kết

Hằng năm, việc thực hiện sơ kết, tổng kết công tác an toàn vệ sinh lao động được Viễn thông Hải Phòng thực hiện như sau:

 • Thực hiện sơ kết vào tháng 07 hàng năm, tổng kết vào tháng 11 hàng năm.

Nội dung thực hiện sơ, tổng kết: kết quả thực hiện, phân tích hạn chế, tồn tại và bài học kinh nghiệm; tổ chức khen thưởng đối với các đơn vị và cá nhân làm tốt công tác an toàn vệ sinh lao động tại cơ sở sản xuất, kinh doanh; phát động phong trào thi đua bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động.

Thứ tám, triển khai, hướng dẫn, thực hiện đánh giá rủi ro công tác an toàn, bao gồm xác định mối nguy hiểm, đánh giá mức độ rủi ro, đề xuất các giải pháp kiểm soát, giảm thiểu rủi ro

Công tác đánh giá rủi ro là một trong những công tác quan trọng, thực hiện liên tục và thường xuyên trong suốt quá trình hoạt động sản xuất của doanh nghiệp, nhằm giúp kịp thời phát hiện các yếu tố nguy hiểm, độc hại và từ đó có giải pháp xử lý ngăn ngừa, đảm bảo an toàn cho người lao động. Do đó, trong kế hoạch an toàn vệ sinh lao động hằng năm của Viễn thông Hải Phòng, công tác này là không thể thiếu, được lập thành chương trình riêng và thực xuyên suốt cả năm.

VTHP xác định việc đánh giá rủi ro về an toàn vệ sinh lao động là nội dung yêu cầu bắt buộc đối với các đơn vị sản xuất kinh doanh. Khóa luận: Pháp luật an toàn vệ sinh lao động tại viễn thông.

VTHP giao phòng Kế toán Kế hoạch chủ trì phối hợp với các phòng ban chức năng và đơn vị trực thuộc lập kế hoạch triển khai đánh giá rủi ro về an toàn vệ sinh lao động định kỳ hàng năm. Trong đó, thực hiện các nội dung sau:

 • Rà soát, cập nhật các mối nguy hiểm phát sinh trong quá trình quản lý – vận hành:
 • Phân tích đặc điểm điều kiện lao động, quy trình làm việc;
 • Kiểm tra thực tế hiện trường;
 • Ý kiến phản hồi của người lao động;
 • Xem xét các tài liệu, hồ sơ về an toàn vệ sinh lao động như biên bản kiểm tra các cấp, biên bản thanh tra, kết quả quan trắc môi trường, kết quả khám sức khỏe…
 • Phân loại các mối nguy hiểm và mức độ ảnh hưởng của từng mối nguy hiểm;
 • Nhận diện các hành vi mất an toàn của người lao động như phớt lờ; đối phó; liều lĩnh; rối loạn; thụ động…;
 • Nhận diện và cập nhật các yếu tố liên quan đến mối nguy như: con người; vật liệu; môi trường; thiết bị;
 • Đề ra các biện pháp kiểm soát mối nguy.

Thứ chín, báo cáo công tác an toàn vệ sinh lao động, tai nạn lao động hàng năm

Chế độ báo cáo công tác an toàn vệ sinh lao động, tai nạn lao động trong Viễn thông Hải Phòng theo quy định pháp luật cho cơ quan quản lý nhà nước (Sở LĐTBXH Hải Phòng), thực hiện quy định pháp luật (Nghị định 39/2016/NĐ-CP và Thông tư 07/2016/TT-BLĐTBXH), Viễn thông Hải Phòng đã thực hiện đầy đủ các báo cáo định kỳ về an toàn vệ sinh lao động (01 năm/ 01 lần), tai nạn lao động (06 tháng/ 01 lần) theo mẫu quy định. Khóa luận: Pháp luật an toàn vệ sinh lao động tại viễn thông.

Ngoài ra, theo quy định tại Điều 10 Thông tư 19/2016/TT-BYT quy định Viễn thông Hải Phòng đã thực hiện chế độ báo cáo hàng 6 tháng (báo cáo trước ngày 05 tháng 7 hằng năm) và hàng năm (báo cáo trước ngày 10 tháng 01 năm tiếp theo đối với báo cáo năm) cho Trung tâm y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi đặt trụ sở chính của cơ sở lao động.

Thứ mười, công tác khai báo, báo cáo, điều tra tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật

Thống kê tình hình tai nạn lao động trong Viễn thông Hải Phòng trong 05 năm gần đây:

Tai nạn té ngã do trèo cao (trèo cột, mái nhà…): Đã xảy ra tai nạn lao động gây chết 01 người trong năm 2017, 01 người năm 2018, thương tật nặng 01 người năm 2018.

Tai nạn giao thông trên đường làm việc: Đã xảy ra tai nạn lao động gây chết 01 người trong năm 2017, 01 người thương tật năm 2018.

Tai nạn do điện giật: 02 thương tật nặng trong năm 2019.

Năm 2021 để xảy ra 02 vụ tai nạn lao động làm bị thương 02 người: một vụ người lao động đưa xe máy để cất đồ đạc vào trong nhà trạm, xe bị trượt đổ ra, đè lên người làm bị thương ở chân; một vụ người lao động ngã thang khi đang thi công dây thuê bao quang bị chấn thương cột sống

* Xử lý khi xảy ra tai nạn lao động:

Thực hiện quy định tại Điều 10 NĐ 39/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15 tháng 5 năm 2016 hướng dẫn thi hành Luật an toàn vệ sinh lao động về khai báo tai nạn lao động, Viễn thông Hải Phòng thực hiện như sau:

 • Khai báo, báo cáo tai nạn lao động:

Khi xảy ra tai nạn lao động, người bị tai nạn lao động hoặc người biết sự việc (người trực tiếp chứng kiến sự việc, người nhận được tin báo) phải báo ngay cho lãnh đạo cấp trên trực tiếp hoặc bộ phận phụ trách an toàn vệ sinh lao động để kịp thời xử lý và khai báo theo quy định. Khóa luận: Pháp luật an toàn vệ sinh lao động tại viễn thông.

Trường hợp tai nạn lao động làm chết người hoặc tai nạn lao động làm bị thương nặng 01 người lao động trở nên, Viễn thông Hải Phòng phải báo cáo cho Tập đoàn bằng cách nhanh nhất trong vòng 02 ngày kể từ lúc tai nạn xảy ra.

Khi xảy ra tai nạn lao động chết người, tai nạn lao động làm bị thương nặng 02 người trở lên thì Viễn thông Hải Phòng phải khai báo bằng cách nhanh nhất với thanh tra Sở lao động – Thương binh và xã hội, cơ quan công an nơi xảy ra tai nạn và Tập đoàn.

Báo cáo công tác an toàn vệ sinh lao động của Viễn thông Hải Phòng năm 2017, 2018, 2019, 2020, 2021

Trường hợp tai nạn lao động làm chết người hoặc bị thương nặng đối với người lao động không theo hợp động lao động phải khai báo ngay với UBND xã, phường, thị trấn nơi xảy ra tai nạn lao động để kịp thời có biện pháp xử lý.

 • Thành lập Đoàn điều tra tai nạn lao động:

Giám đốc Viễn thông Hải Phòng thành lập ngay Đoàn Điều tra tai nạn lao động cấp cơ sở khu biết tin xảy ra tai nạn lao động nhẹ hoặc tai nạn lao động làm bị thương nặng 01 người thuộc thẩm quyền quản lý của mình.

Đối với tai nạn lao động xảy ra tại nơi thuộc thẩm quyền quản lý của Viễn thông Hải Phòng, nhưng nạn nhân là người lao động thuộc thẩm quyền quản lý của người sử dụng lao động khác thì Viễn thông Hải Phòng sẽ có trách nhiệm thành lập Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp cơ sở, đồng thời mời đại diện người sử dụng lao động của nạn nhân tham gia Đoàn điều tra.

Thứ mười một, thực hiện chính sách, chế độ đối với người lao động bị tai nạn lao động

VTHP thực hiện đầy đủ các chính sách, chế độ đối với người lao động bị tai nạn lao động theo đúng quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động. Cụ thể như sau:

Tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình CBCNV bị tai nạn lao động theo danh sách gửi kèm (01 gói quà trị giá 200.000 đồng + 500.000 đồng/người) và thanh quyết toán chi phí với Viễn thông Hải Phòng. Khóa luận: Pháp luật an toàn vệ sinh lao động tại viễn thông.

Bố trí công việc cho người bị tai nạn lao động phù hợp với sức khỏe và điều kiện làm việc của từng người lao động.

XEM THÊM NỘI DUNG TIẾP THEO TẠI ĐÂY:

===>>> Khóa luận: Giải pháp pháp luật an toàn vệ sinh lao động

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Contact Me on Zalo
0877682993