Luận văn: Hoàn thiện công tác quản lý thu chi ngân Sách

Đánh giá post

Chia sẻ chuyên mục Đề Tài Luận Văn: Hoàn thiện công tác quản lý thu chi ngân Sách hay nhất năm 2023 cho các bạn học viên ngành đang làm khóa luận tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài khóa luận tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm khóa luận thì với đề tài Luận Văn: Hoàn thiện công tác quản lý thu – chi ngân sách tại phường Ngọc Sơn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng dưới đây chắc chắn sẽ giúp cho các bạn học viên có cái nhìn tổng quan hơn về đề tài sắp đến.

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

Trong điều kiện nền kinh tế nước ta hiện nay, nguồn thu Ngân sách nhà nước còn gặp nhiều Kế hoạch khó Kế hoạch khăn, việc quản lý chặt chẽ và sử dụng có hiệu quả Ngân sách nhà nước luôn là mối quan tâm hàng đầu của Đảng, Nhà nước và các ngành, các cấp. Thực hiện tốt công tác quản lý thu – chi ngân sách cấp xã, phường có ý nghĩa rất quan trọng trong việc quản lý ngân sách cơ sở, đồng thời góp phần thực hành tiết kiệm, ổn định và làm lành mạnh nền tài chính, giảm hiện tượng tiêu cực, lãng phí, góp phần ổn định tiền tệ và kiềm chế lạm phát.

Thực tế trong thời gian gần đây đã xảy ra tình trạng mất ổn định về ngân sách tại một số đơn vị cơ sở, gây ảnh hưởng xấu đến công tác quản lý của chính quyền. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do vi phạm các quy định về tài chính, kế toán ở một số đơn vị, ngân sách phường chưa có sự quản lý thống nhất dẫn đến tình trạng chồng chéo, chậm chạp trong vấn đề quản lý thu – chi ngân sách.

Phường Ngọc Sơn là phường cửa ngõ phía Tây Nam của quận Kiến An, thành phố Hải Phòng. Phía Bắc giáp sông Lạch Tray, phía Tây giáp Thị trấn Trường Sơn, phía Nam giáp phường Phù Liễn, phía Đông giáp phường Trần Thành Ngọ. Diện tích tự nhiên là 347,6 ha, dân số gồm 1.730 hộ với 8.701 nhân Kế hoạch khẩu. Trục đường Hoàng Quốc Việt vừa là đường chính, vừa là trục giao thông huyết mạch của phường nối huyện An Lão vào Trung tâm quận Kiến An. Trên địa bàn phường có đầy đủ các cấp học từ Mầm non đến Đại học, là nơi đứng chân của hơn 20 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đặc biệt có trường Đại học Hải Phòng – là nơi tập trung đào tạo lượng lớn nhân lực cho thành phố, có trường Trung cấp nghề xây dựng Hải Phòng, là địa bàn đóng quân của căn cứ sân bay Kiến An – Cát Bi… Luận văn: Hoàn thiện công tác quản lý thu chi ngân Sách.

Đội ngũ cán bộ, công chức phường gồm 20 người, trong đó đứng đầu là lãnh đạo Đảng ủy – Hội đồng nhân dân – Ủy ban nhân dân – Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các bộ phận chuyên môn (kế toán, địa chính, văn phòng – thống kê, chính sách), các tổ chức chính trị – xã hội (Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh) và 12 tổ dân phố trực thuộc. Nguồn thu ngân sách chủ yếu từ công trợ ngân sách cấp trên, chiếm bình quân trên 85%. Từ Kế hoạch khi có Luật ngân sách, Chính phủ ban hành các Nghị định quy định về chi phí quản lý hành chính và chế độ Kế hoạch khoán biên chế và đối với các đơn vị hành chính sự nghiệp, phương thức quản lý thu – chi Ngân sách của phường Ngọc Sơn đã đạt được những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, những hạn chế trong Kế hoạch khâu lập, phân bổ dự toán, chấp hành và quyết toán Ngân sách vẫn còn xảy ra tình trạng lãng phí, nhất là trong chi công tác phí, chi hội nghị, chi tiếp Kế hoạch khách, trong mua sắm và sử dụng tài sản công.

Vì vậy, việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát, hoàn thiện quy trình quản lý thu – chi ngân sách tại cấp cơ sở là hết sức cần thiết trong giai đoạn hiện nay. Do đó tôi chọn đề tài “Hoàn thiện công tác quản lý thu – chi ngân sách tại phường Ngọc Sơn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng” làm đề tài nghiên cứu luận văn thạc sỹ chuyên ngành Quản trị kinh doanh.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ

===>>> Nhận Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh

2. Tổng quan nghiên cứu

Công tác quản lý thu – chi Ngân sách nhà nước là yếu tố quan trọng quyết định hoạt động của cả bộ máy chính quyền địa phương. Vì vậy, cần nâng cao tính chủ động và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước. Đi đôi với việc tăng tích luỹ nhằm thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, đảm bảo quốc phòng, an ninh của địa phương, cần củng cố kỷ luật tài chính, sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả ngân sách và tài sản của nhà nước để giảm lãng phí Ngân sách nhà nước.

Đã có Kế hoạch khá nhiều công trình nghiên cứu về công tác quản lý thu – chi Ngân sách nhà nước. Các đề tài tập trung nghiên cứu chủ yếu với cấp quản lý hành chính từ quận/huyện, tỉnh/thành phố. Tuy nhiên chưa có công trình nào nghiên cứu trên phạm vi địa phương cơ sở trên địa bàn quận Kiến An, thành phố Hải Phòng.

3. Mục đích nghiên cứu

 • Tổng quan nghiên cứu về lý luận và thực tiễn trong thu – chi ngân sách trên địa bàn phường Ngọc Sơn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng.
 • Đánh giá thực trạng công tác quản lý thu chi ngân sách tại phường Ngọc Sơn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng trong giai đoạn 2013 – 2023.
 • Đề xuất một số biện pháp nhằm hoàn thiện quản lý Ngân sách tại phường Ngọc Sơn, quận Kiến An đảm bảo đúng pháp luật và hiệu quả.

Trên cơ sở nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác quản lý thu chi ngân sách, luận văn tập trung phân tích làm rõ thực trạng quản lý thu – chi ngân sách, từ đó rút ra những nguyên nhân, tìm ra các giải pháp có căn cứ Kế hoạch khoa học và phù hợp với thực tiễn để tăng cường quản lý ngân sách tại phường Ngọc Sơn, quận Kiến An thành phố Hải Phòng, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng, cân đối thu – chi Ngân sách nhà nước tại địa phương, thúc đẩy tăng trưởng toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế – chính trị, văn hóa – xã hội của phường. Luận văn: Hoàn thiện công tác quản lý thu chi ngân Sách.

4. Câu hỏi nghiên cứu

 • NSNN là gì? Nội dung thu – chi Ngân sách nhà nước?
 • Quản lý Ngân sách nhà nước cấp địa phương là gì?
 • Thực trạng công tác quản lý thu – chi Ngân sách nhà nước tại phường Ngọc Sơn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng.
 • Tại sao phải hoàn thiện quản lý thu – chi Ngân sách nhà nước tại phường Ngọc Sơn?
 • Giải pháp hoàn thiện quản lý thu – chi Ngân sách nhà nước tại phường Ngọc Sơn?

5. Đói tượng, phạm vi nghiên cứu

 • Đối tượng nghiên cứu: các vấn đề về quản lý thu – chi Ngân sách nhà nước tại địa phương cơ sở (vấn đề thực hiện, lập, dự toán, quyết toán ngân sách…).
 • Phạm vi nghiên cứu: nghiên cứu hoạt động quản lý thu – chi ngân sách tại phường Ngọc Sơn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng.
 • Thời gian nghiên cứu: từ năm 2013 – 2023.

6. Phương pháp nghiên cứu và nguồn tài liệu

Phương pháp nghiên cứu: luận văn sử dụng phương pháp định lượng, phương pháp thực tế kết hợp phương pháp thống kê kinh tế, phân tích và tổng hợp, phương pháp toán học, phương pháp so sánh, phương pháp dự báo, phương pháp chuyên gia.

Nguồn tài liệu sử dụng: nguồn số liệu thu thập trực tiếp từ các báo cáo quyết toán ngân sách Ủy ban nhân dân phường trình Hội đồng nhân dân phường Ngọc Sơn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng từ năm 2013 – 2023 và các tài liệu lý luận liên quan đến Ngân sách và quản lý ngân sách.

7. Ý nghĩa Kế hoạch khoa học và thực tiễn của đề tài

Ý nghĩa Kế hoạch khoa học: Đề tài hệ thống hóa cơ sở lý luận về Ngân sách nhà nước, Ngân sách nhà nước cấp địa phương, từ đó hoàn thiện lý luận về quản lý Ngân sách trên địa bàn phường.

Ý nghĩa thực tiễn: Luận văn làm sáng tỏ thực trạng quản lý thu – chi ngân sách trên địa bàn phường Ngọc Sơn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng, trên cơ sở các kết quả đã đạt được, đồng thời chỉ rõ những hạn chế và nguyên nhân của những tồn tại đó. Các giải pháp mà luận văn nêu ra là tài liệu để đội ngũ cán bộ quản lý Ngân sách trên địa bàn phường tham Kế hoạch khảo, áp dụng. Luận văn: Hoàn thiện công tác quản lý thu chi ngân Sách.

8. Kết cấu và nội dung luận văn

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham Kế hoạch khảo, phụ lục, luận văn chia thành 3 chương như sau:

 • Chương 1: Lý luận về công tác quản lý thu – chi ngân sách.
 • Chương 2: Thực trạng công tác quản lý thu – chi ngân sách tại phường Ngọc Sơn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng.
 • Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thu – chi ngân sách phường Ngọc Sơn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng.

CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU – CHI NGÂN SÁCH

1.1 Kế hoạch khái quát về Ngân sách Nhà nước

Nhà nước với tư cách là cơ quan quyền lực thực hiện chức năng duy trì và phát triển xã hội, thường quy định các Kế hoạch khoản thu mang tính bắt buộc các đối tượng trong xã hội phải đóng góp nhằm đảm bảo chi tiêu cho bộ máy Nhà nước, quân đội, cảnh sát, giáo dục. Ngân sách nhà nước là một phạm trù kinh tế, lịch sử, trải qua nhiều giai đoạn phát triển của xã hội, Kế hoạch khái niệm về Ngân sách nhà nước được đề cập trên nhiều góc độ Kế hoạch khác nhau.

Về hình thức, các Kế hoạch khái niệm này có sự Kế hoạch khác nhau nhất định, tuy nhiên, chúng đều phản ánh về các kế hoạch, dự toán thu, chi của Nhà nước trong một thời gian nhất định với hình thái biểu hiện là quỹ tiền tệ tập trung của Nhà nước và Nhà nước sử dụng quỹ tiền tệ tập trung đó để trang trải cho chi tiêu gồm: chi cho hoạt động của bộ máy Nhà nước, chi cho an ninh – quốc phòng, chi cho an sinh xã hội…

Ở Việt Nam, Điều 1 Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002 quy định: “Ngân sách Nhà nước là toàn bộ các Kế hoạch khoản thu, chi của Nhà nước đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định và được thực hiện trong một năm để bảo đảm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước” [16].

1.1.1 Chức năng của Ngân sách Nhà nước Luận văn: Hoàn thiện công tác quản lý thu chi ngân Sách.

Ngân sách Nhà nước có những chức năng cơ bản sau:

Thứ nhất: phân phối giữa các cấp ngân sách, thực hiện phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) đối với các Kế hoạch khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách và bổ sung cân đối ngân sách cho cấp dưới để đảm bảo công bằng, phát triển cân đối giữa các vùng, miền.

Thứ hai: đôn đốc, kiểm tra, giám sát, sử dụng các nghiệp vụ công tác như kiểm tra việc chấp hành ngân sách Nhà nước, kế toán, kiểm toán và quyết toán ngân sách Nhà nước một cách thường xuyên liên tục. Qua đó nắm bắt những thông tin trung thực cho việc quản lý các hoạt động của Ngân sách Nhà nước, giúp Nhà nước phát huy những kết quả đã đạt được góp phần thúc đẩy hoàn thiện luật Ngân sách Nhà nước, tiến tới các mục tiêu chiến lược quan trọng mà Đảng và Nhà nước ta đã xác định, đồng thời phát hiện những thiếu sót, kịp thời chỉnh sửa.

1.1.2 Vai trò của Ngân sách Nhà nước

Vai trò của Ngân sách nhà nước luôn gắn liền với vai trò của Nhà nước trong từng thời kỳ nhất định, góp phần Kế hoạch khai thác, huy động các nguồn tài chính, đảm bảo nhu cầu chi của Nhà nước theo mục tiêu; quản lý, điều tiết vĩ mô nền kinh tế theo từng giai đoạn tăng trưởng, bù đắp cho những Kế hoạch khiếm Kế hoạch khuyết của thị trường, kích thích tăng trưởng kinh tế và chống lạm phát. Luận văn: Hoàn thiện công tác quản lý thu chi ngân Sách.

1.1.3 Phân cấp quản lý Ngân sách nhà nước

Đối với Việt Nam, hệ thống Ngân sách nhà nước được tổ chức thành hai cấp: Ngân sách trung ương và Ngân sách địa phương. Việc phân cấp Ngân sách được cụ thể hoá trong Luật Ngân sách nhà nước. Phân cấp quản lý Ngân sách nhà nước là xác định phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của chính quyền nhà nước các cấp trong việc quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ thu chi của ngân sách. Đây là cách tốt nhất để gắn các hoạt động của Ngân sách nhà nước với các hoạt động kinh tế – xã hội ở từng địa phương một cách cụ thể, nhằm tạo sự chủ động và nâng cao tính tự chủ của từng địa phương với mục tiêu tập trung đầy đủ, kịp thời, đúng chính sách, đúng chế độ các nguồn tài chính quốc gia và phân phối, sử dụng công bằng, hợp lý, tiết kiệm, có hiệu quả cao phục vụ các mục tiêu được hoạch định. Mỗi cấp chính quyền đều có nhiệm vụ cần đảm bảo bằng nguồn tài chính nhất định Kế hoạch được đề xuất và bố trí chi tiêu sẽ có hiệu quả hơn là sự sắp đặt từ trên xuống. Xét về điều kiện thực tế cần có chính sách và biện pháp nhằm Kế hoạch khuyến Kế hoạch khích chính quyền các địa phương phát huy tính độc lập, tự chủ, sáng tạo của địa phương.

Chủ động Kế hoạch khai thác triệt để các nguồn thu để đáp ứng một cách tốt nhất nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, từ đó giảm dần nguồn hỗ trợ của ngân sách từ cấp trên, góp phần giảm bội chi ngân sách nhà nước, đẩy lùi lạm phát và các hiện tượng tiêu cực Kế hoạch khác. Phân cấp quản lý và phân cấp ngân sách cũng đã được các cấp có thẩm quyền triển Kế hoạch khai thực hiện và đang tiếp tục hoàn chỉnh.

1.1.4 Nội dung thu – chi Ngân sách nhà nước Luận văn: Hoàn thiện công tác quản lý thu chi ngân Sách.

 • Đối với thu Ngân sách nhà nước:

Nguồn thu Ngân sách nhà nước chia thành 2 loại: Nguồn thu mang tính chất cố định cho các cấp ngân sách và nguồn thu được phân chia theo tỷ lệ giữa các cấp ngân sách với nhau. Những Kế hoạch khoản thu nào ít biến động, tương đối nhỏ so với nguồn thu cấp trung ương, gắn liền với sự nỗ lực của địa phương thì được coi là Kế hoạch khoản thu cố định của ngân sách địa phương. Các Kế hoạch khoản thu lớn gắn liền với điều hành vĩ mô, có sự biến động thì được phân chia theo tỷ lệ ổn định trong thời gian 0 năm để các cấp ngân sách chủ động trong cân đối và điều hành ngân sách.

Nguồn thu ngân sách địa phương bao gồm:

Các Kế hoạch khoản thu hưởng 100%; Các Kế hoạch khoản thu được hưởng theo tỷ lệ % chia giữa các cấp ngân sách (Theo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Ngân sách nhà nước, các Kế hoạch khoản thu phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương là: Thuế nhà, đất; Thuế chuyển quyền sử dụng đất; Thuế sử dụng đất nông nghiệp; Thu tiền sử dụng đất; Thuế tài nguyên; Thuế tiêu thụ đặc biệt và lệ phí trước bạ nhà, đất). Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố quy định tỷ lệ % phân chia các Kế hoạch khoản thu này giữa ngân sách tỉnh, thành phố với ngân sách từng quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và ngân sách từng xã, phường, thị trấn. Trong các Kế hoạch khoản thu trên, ngân sách phường được phân chia chung về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, lệ phí trước bạ nhà và đất, thuế tài nguyên và thuế tiêu thụ đặc biệt (Các Kế hoạch khoản thu phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đều có thể phân chia cho quận, huyện, thị xã và cơ sở tương đương tuỳ theo phân cấp của mỗi địa phương. Luận văn: Hoàn thiện công tác quản lý thu chi ngân Sách.

Khoản thu bổ sung từ ngân sách cấp trên. Số bổ sung này về cơ bản là ổn định, hàng năm chỉ điều chỉnh tăng một phần số bổ sung theo tỷ lệ chính sách thay đổi và một phần theo tốc độ tăng trưởng kinh tế. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trình Hội đồng nhân dân cấp tương đương quyết định phương án bổ sung từ ngân sách tỉnh, thành phố cho ngân sách quận, huyện và quy định việc bổ sung ngân sách cấp xã, phường, thị trấn [11].

 • Đối với chi Ngân sách nhà nước

Các cấp chính quyền địa phương đều thực hiện các nhiệm vụ chi tiêu sau: Chi đầu tư phát triển; Chi thường xuyên; Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới; Chi trả nợ gốc tiền và lãi vay các Kế hoạch khoản huy động cho đầu tư phát triển của địa phương; Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (trừ ngân sách cấp quận và ngân sách cấp phường) [11].

Luật pháp quy định Ngân sách của các cấp chính quyền địa phương Kế hoạch không được phép bội chi. Địa phương nào điều hành tốt công tác thu – chi, có số kết dư thì ngân sách địa phương đó được hưởng, nếu bị thâm hụt thì ngân sách địa phương đó phải cắt giảm một số Kế hoạch khoản chi để tự cân đối. Để đảm bảo công bằng, phát triển cân đối giữa các vùng, giữa các địa phương, ngân sách cấp trên sẽ thực hiện chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới trong trường hợp ngân sách cấp dưới đã Kế hoạch khai thác tối đa Kế hoạch khả năng mà Kế hoạch không đủ nguồn để chi đảm bảo cho nhu cầu xã hội của địa phương đó ở mức tối thiểu so với các địa phương Kế hoạch khác.

1.2 Quản lý Ngân sách Nhà nước cấp địa phương Luận văn: Hoàn thiện công tác quản lý thu chi ngân Sách.

1.2.1 Kế hoạch khái niệm quản lý Ngân sách nhà nước cấp địa phương

Quản lý là sự tác động của chủ thể quản lý đến đối tượng quản lý bằng một hệ thống phương pháp nhằm thay đổi trạng thái của đối tượng quản lý, tiếp cận mục tiêu cuối cùng, phục vụ cho lợi ích của con người. Đây là hoạt động có mục đích của chủ thể tuân theo những nguyên tắc nhất định và là quá trình thực hiện đồng thời hàng loạt các chức năng liên kết hữu cơ với nhau từ dự toán – xây dựng kế hoạch – tổ chức thực hiện – động viên phối hợp – điều chỉnh – hạch toán kiểm tra.

Quản lý Ngân sách ĐP là tập trung nguồn tài chính, hình thành quỹ Ngân sách của địa phương (căn cứ vào các chức năng, nhiệm vụ thẩm quyền của địa phương được phân định theo quy định của pháp luật) và thực hiện phân phối, sử dụng nguồn Ngân sách đó một cách hợp lý, có hiệu quả nhằm thực hiện các yêu cầu của Nhà nước giao cho địa phương, hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

1.2.2 Nội dung quản lý Ngân sách nhà nước cấp địa phương

Quản lý Ngân sách ĐP gồm ba Kế hoạch khâu: lập dự toán, thực hiện và quyết toán ngân sách. Trong một năm ngân sách, tức là chấp hành ngân sách của chu trình hiện tại, quyết toán ngân sách của chu trình trước và lập ngân sách của chu trình sau. Quản lý Ngân sách ĐP cũng tuân thủ chu trình ngân sách trên gồm các bước:

1.2.2.1 Lập dự toán Ngân sách

Mục tiêu cơ bản của việc lập dự toán Ngân sách là nhằm tính toán đúng đắn Ngân sách trong kỳ kế hoạch, có căn cứ Kế hoạch khoa học và căn cứ thực tiễn các chỉ tiêu thu – chi của Ngân sách trong kỳ kế hoạch. Yêu cầu quá trình lập dự toán Ngân sách phải đảm bảo:

Bám sát kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và có tác động tích cực đối với việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội.

Thực hiện đúng và đầy đủ các quan điểm của chính sách tài chính địa phương trong từng thời kỳ, đảm bảo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, thể hiện đầy đủ các quan điểm chủ yếu của chính sách tài chính địa phương như: Trật tự và cơ cấu động viên các nguồn thu, thứ tự và cơ cấu bố trí các nội dung chi tiêu. Kế hoạch khâu lập kế hoạch Ngân sách cũng phải thể hiện đầy đủ các yêu cầu của Luật Ngân sách nhà nước trong việc: xác định phạm vi, mức độ của nội dung các Kế hoạch khoản thu – chi, phân định thu – chi giữa các cấp, cân đối Ngân sách. Luận văn: Hoàn thiện công tác quản lý thu chi ngân Sách.

 • Căn cứ lập dự toán Ngân sách:

Căn cứ vào nhiệm vụ phát triển kinh tế – văn hoá – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh của Đảng và Chính quyền địa phương trong năm kế hoạch và những năm tiếp theo. Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội đồng thời cũng là nơi sử dụng các Kế hoạch khoản chi Ngân sách.

Căn cứ vào các kết quả phân tích, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch Ngân sách của các năm trước, đặc biệt là của năm báo cáo, kết hợp các chính sách, chế độ, tiêu chuẩn định mức cụ thể về thu, chi tài chính nhà nước.

 • Quy trình lập dự toán Ngân sách ĐP gồm ba giai đoạn:

+ Giai đoạn 1: hướng dẫn lập dự toán Ngân sách và thông báo số kiểm tra.

Trước ngày 31/5 Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán Ngân sách nhà nước năm sau. Trước ngày 10/6 Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn lập dự toán Ngân sách nhà nước và thông báo số kiểm tra về dự toán Ngân sách nhà nước cho các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Kế hoạch khác ở Trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tiếp tục hướng dẫn và thông báo số kiểm tra về dự toán Ngân sách cho các đơn vị trực thuộc và Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện. Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện tiếp tục hướng dẫn và thông báo số kiểm tra về dự toán Ngân sách cho xã, phường, thị trấn.

+ Giai đoạn 2: Lập và thảo luận dự toán Ngân sách. Luận văn: Hoàn thiện công tác quản lý thu chi ngân Sách.

Các đơn vị trên cơ sở các văn bản hướng dẫn tiến hành lập dự toán thu, chi Ngân sách trong phạm vi nhiệm vụ được giao, báo cáo cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp. Đơn vị dự toán cấp I xem xét, tổng hợp, lập dự toán tổng thể báo cáo cơ quan tài chính, kế hoạch và đầu tư cùng cấp trước ngày 20/7 hàng năm kèm theo bản thuyết minh chi tiết căn cứ tính toán từng Kế hoạch khoản thu – chi. Cơ quan Tài chính các cấp tổ chức làm việc để thảo luận về dự toán Ngân sách với các cơ quan, đơn vị cùng cấp và Ủy ban nhân dân, cơ quan tài chính cấp dưới (đối với năm đầu của thời kỳ ổn định Ngân sách). Cơ quan, đơn vị cấp trên phải tổ chức làm việc để thảo luận về dự toán với các đơn vị dự toán Ngân sách trực thuộc trong quá trình lập dự toán.

+ Giai đoạn 3: Quyết định phân bổ, giao dự toán Ngân sách.

Sau Kế hoạch nhận được quyết định giao nhiệm vụ thu, chi Ngân sách của Ủy ban nhân dân cấp trên, Ủy ban nhân dân phường trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định dự toán Ngân sách ĐP và phương án phân bổ dự toán Ngân sách cấp mình, đảm bảo dự toán Ngân sách phường được quyết định trước ngày 31/12 năm trước [17].

1.2.2.2 Chấp hành Ngân sách Nhà nước

 • Chấp hành thu Ngân sách gồm các nội dung sau:

Chỉ có cơ quan tài chính, cơ quan thuế, cơ quan hải quan và cơ quan Kế hoạch khác được giao nhiệm vụ thu Ngân sách (gọi chung là cơ quan thu) được tổ chức thu Ngân sách.

Cơ quan thu Ngân sách ĐP có nhiệm vụ, quyền hạn như sau: Phối hợp với các cơ quan nhà nước hữu quan tổ chức thu đúng pháp luật; chịu sự chỉ đạo, kiểm tra của Ủy ban nhân dân và sự giám sát của Hội đồng nhân dân về công tác thu Ngân sách tại địa phương. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường và các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm chỉnh nghĩa vụ nộp Ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách và các quy định Kế hoạch khác của Pháp luật. Luận văn: Hoàn thiện công tác quản lý thu chi ngân Sách.

Cơ quan thu các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra các tổ chức, cá nhân có nghĩa vụ nộp Ngân sách phải nộp đầy đủ, đúng hạn các Kế hoạch khoản nộp vào Ngân sách.

Chấp hành chi Ngân sách gồm các phần việc phân bổ và giao dự toán chi Ngân sách, kiểm soát chi, điều chỉnh dự toán Ngân sách nhà nước: Sau Kế hoạch Ủy ban nhân dân quận giao dự toán chi Ngân sách cho các đơn vị sử dụng Ngân sách trực thuộc theo các nguyên tắc được quy định tại Điểm a Kế hoạch khoản 1 Điều 44 của Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ, dự toán chi thường xuyên giao cho đơn vị sử dụng Ngân sách được phân bổ theo từng loại của nhiệm vụ chi và ngành kinh tế.

Nội dung cơ bản của chi thường xuyên Ngân sách phường: chi cho các hoạt động sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề, y tế, thể dục thể thao, Kế hoạch khoa học và công nghệ, văn hoá xã hội; chi cho các hoạt động sự nghiệp kinh tế của Nhà nước; chi cho hoạt động hành chính nhà nước; chi cho Quốc phòng – an ninh và trật tự an toàn xã hội; các Kế hoạch khoản chi Kế hoạch khác.

Nguyên tắc quản lý chi thường xuyên của Ngân sách ĐP bao gồm: Nguyên tắc quản lý theo dự toán; Nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả; Nguyên tắc chi trực tiếp qua Kế hoạch kho bạc nhà nước.

Chi đầu tư phát triển dựa trên nguyên tắc quản lý cấp phát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản như cấp phát vốn trên cơ sở thực hiện nghiêm chỉnh trình tự đầu tư và xây dựng, đảm bảo đầy đủ các tài liệu thiết kế, dự toán. Mục chi này chỉ được thực hiện Kế hoạch có đã có trong dự toán Ngân sách được giao, đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức do cấp có thẩm quyền quy định, đã được thủ trưởng đơn vị sử dụng Ngân sách hoặc người được ủy quyền quyết định chi. Trường hợp sử dụng vốn, kinh phí Ngân sách để đầu tư Xây dựng cơ bản, mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm việc và các công việc Kế hoạch khác phải qua thẩm định giá thì phải tổ chức đấu thầu hoặc thẩm định giá theo quy định của pháp luật.

Quản lý các Kế hoạch khoản chi là hướng tới mục tiêu đảm bảo yêu cầu tiết kiệm và hiệu quả, từ đó quản lý chặt chẽ các đối tượng sử dụng ngân sách, đối tượng thụ hưởng Ngân sách, quản lý có hiệu quả các Kế hoạch khâu xây dựng dự toán, xây dựng tiêu chuẩn, định mức, chấp hành và quyết toán Ngân sách, trên cơ sở đó đổi mới cơ cấu chi, các biện pháp quản lý chi.

1.2.2.3 Quyết toán Ngân sách Luận văn: Hoàn thiện công tác quản lý thu chi ngân Sách.

Quyết toán Ngân sách là Kế hoạch khâu cuối cùng trong chu trình quản lý Ngọc Sơn, yêu cầu là đảm bảo tính chính xác, trung thực và kịp thời. Nghị định 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định quyết toán Ngân sách phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

Số liệu quyết toán Ngân sách gồm: Số quyết toán thu Ngân sách là số thu đã được thực nộp hoặc hạch toán thu Ngân sách qua Kế hoạch kho bạc Nhà nước. Số quyết toán chi Ngân sách là số chi đã thực thanh toán hoặc đã hạch toán chi theo quy định tại Điều 62 của Luật Ngân sách nhà nước và các Kế hoạch khoản chi chuyển nguồn sang năm sau để chi tiếp theo quy định tại Kế hoạch khoản 2 Điều 66 của Nghị định này.

Trình tự lập, gửi, xét duyệt và thẩm định quyết toán năm của các đơn vị dự toán được quy đinh như sau: Đơn vị dự toán cấp dưới lập báo cáo quyết toán theo chế độ quy định và gửi đơn vị dự toán cấp trên.

Đơn vị dự toán cấp trên xét duyệt quyết toán và thông báo kết quả xét duyệt cho các đơn vị cấp dưới trực thuộc. Các đơn vị dự toán cấp trên là đơn vị dự toán cấp I, phải tổng hợp và lập báo cáo quyết toán năm của đơn vị mình và báo cáo quyết toán của các đơn vị dự toán cấp dưới trực thuộc, gửi cơ quan tài chính cùng cấp.

Cơ quan Tài chính cùng cấp thẩm định quyết toán năm của các đơn vị dự toán cùng cấp, xử lý theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý sai phạm trong quyết toán của đơn vị dự toán, ra thông báo thẩm định quyết toán gửi đơn vị dự toán. Trường hợp đơn vị dự toán cấp I đồng thời là đơn vị sử dụng Ngân sách, cơ quan tài chính duyệt quyết toán và thông báo kết quả xét duyệt quyết toán cho đơn vị dự toán cấp I.

Trình tự lập, gửi, thẩm định quyết toán thu, chi Ngân sách hàng năm của Ngân sách được quy định như sau: Mẫu, biểu báo cáo quyết toán năm của Ngân sách nhà nước nói chung và Ngân sách phường nói riêng thực hiện theo chế độ kế toán Nhà nước và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính. Luận văn: Hoàn thiện công tác quản lý thu chi ngân Sách.

Bộ phận tài chính – kế toán phường lập quyết toán thu – chi Ngân sách cấp phường trình Ủy ban nhân dân phường xem xét gửi phòng Tài chính cấp quận; Đồng thời UBND phường trình Hội đồng nhân dân phường phê chuẩn. Sau Kế hoạch được Hội đồng nhân dân phường phê chuẩn, Ủy ban nhân dân phường báo cáo bổ sung, quyết toán Ngân sách gửi phòng Tài chính cấp quận. Phòng Tài chính cấp quận thẩm định quyết toán thu, chi Ngân sách phường.

Nội dung duyệt quyết toán năm đối với đơn vị dự toán: Xét duyệt từng Kế hoạch khoản thu, chi phát sinh tại đơn vị. Các Kế hoạch khoản thu phải đúng pháp luật, pháp lệnh thuế, pháp lệnh phí, lệ phí và các chế độ thu Kế hoạch khác của Nhà nước. Các Kế hoạch khoản chi phải đảm bảo các điều kiện chi quy định, thu – chi phải hạch toán theo đúng chế độ kế toán, đúng mục lục Ngân sách nhà nước, đúng niên độ Ngọc Sơn. Chứng từ thu – chi phải hợp pháp. Sổ sách và báo cáo quyết toán phải Kế hoạch khớp với chứng từ và Kế hoạch khớp với số liệu của Kế hoạch kho bạc Nhà nước[6].

1.2.2.4 Công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán Ngân sách

Kiểm tra, thanh tra, kiểm toán đảm bảo việc thực hiện Ngân sách đúng pháp luật, việc sử dụng nguồn lực đóng góp của nhân dân đúng mục tiêu, tránh những hậu quả xấu đè nặng lên người dân, người chịu thuế.

Công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán Ngân sách được thực hiện bởi nhiều cơ quan, trong đó, chịu trách nhiệm chính và trước hết là thủ trưởng các đơn vị dự toán phải thường xuyên tự kiểm tra đối chiếu với chính sách chế độ về quản lý Ngân sách để đảm bảo việc thu, chi đúng chính sách, chế độ quy định. Các Bộ, các đơn vị dự toán cấp trên chịu trách nhiệm kiểm tra việc chấp hành các chế độ thu, chi và quản lý Ngân sách, quản lý tài sản nhà nước của các đơn vị trực thuộc và hướng dẫn các đơn vị này thực hiện việc kiểm tra trong đơn vị mình. Cơ quan tài chính, cơ quan thu Ngân sách, cơ quan Kế hoạch kho bạc Nhà nước có trách nhiệm tổ chức thực hiện chế độ kiểm tra thường xuyên, định kỳ đối với các đơn vị, cá nhân có nghĩa vụ thu nộp Ngân sách, đơn vị sử dụng Ngân sách các cấp.

Thanh tra tài chính có nhiệm vụ thanh tra việc chấp hành thu, chi và quản lý Ngân sách, quản lý tài sản Nhà nước của các tổ chức và cá nhân.

Kiểm toán nhà nước có nhiệm vụ xác định tính đúng đắn, hợp pháp của báo cáo quyết toán Ngân sách các cấp và các đơn vị dự toán. Kết quả kiểm toán được báo cáo trước Chính phủ, Quốc hội và thực hiện trước Kế hoạch Quốc hội, Hội đồng nhân dân phê chuẩn quyết toán ngân sách [19].

1.2.3 Yêu cầu quản lý Ngân sách nhà nước cấp địa phương Luận văn: Hoàn thiện công tác quản lý thu chi ngân Sách.

Để quản lý Ngân sách nhà nước cần nâng cao tính chủ động và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc quản lý và sử dụng Ngân sách nhà nước, củng cố kỷ luật tài chính, sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả ngân sách và tài sản của nhà nước, tăng tích luỹ nhằm thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Quản lý Ngân sách ĐP cần đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, đảm bảo quốc phòng, an ninh của địa phương.

Với chi tiêu ngân sách, kinh phí của ngân sách được chi cho các sự nghiệp quan trọng của Nhà nước như sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp văn hóa, sự nghiệp giáo dục – đào tạo, sự nghiệp Kế hoạch khoa học… về hình thức là chi tiêu dùng nhưng thực chất là đảm bảo cho một xã hội trong tương lai có sự phát triển. Điều này cho thấy Ngân sách nhà nước có vai trò đối với xã hội rất lớn. Tại các địa phương, chi Ngân sách ĐP là quá trình phân phối lại các nguồn tài chính đã được tập trung vào Ngân sách ĐP và đưa chúng đến đúng mục đích sử dụng. Vì vậy chi Ngân sách ĐP Kế hoạch không phải chỉ là định hướng chung chung, mà phải được tính toán phân bổ theo từng chỉ tiêu, mục tiêu, từng hoạt động đảm bảo thực hiện được các vấn đề lớn, vấn đề mang tính trọng tâm thuộc mục tiêu chương trình của từng địa phương và cả quốc gia.

Việc hoạch định bố trí, xây dựng cơ cấu các Kế hoạch khoản chi ngân sách phải phù hợp với bối cảnh lịch sử và mục tiêu phát triển. Chi vào đâu? Chi bao nhiêu? Chi như thế nào? Chi nhằm mục đích gì? Đó là những vấn đề phải có sự chỉ đạo của Nhà nước và các cấp chính quyền địa phương.

Quản lý các Kế hoạch khoản chi là hướng tới mục tiêu đảm bảo yêu cầu tiết kiệm và hiệu quả, các cơ quan thẩm quyền và chuyên môn của địa phương phải luôn coi tiết kiệm và hiệu quả là tiêu chí cơ bản Kế hoạch xác lập các biện pháp quản lý, từ đó quản lý chặt chẽ các đối tượng sử dụng Ngân sách, đối tượng thụ hưởng Ngân sách, quản lý có hiệu quả các Kế hoạch khâu xây dựng dự toán, xây dựng tiêu chuẩn, định mức, chấp hành và quyết toán ngân sách. Thường xuyên phân tích đánh giá, tổng kết rút kinh nghiệm, trên cơ sở đó đổi mới cơ cấu chi, các biện pháp quản lý chi. Gắn mục tiêu quản lý các Kế hoạch khoản chi với nội dung quản lý các mục tiêu của kinh tế vĩ mô (tăng thêm việc làm, kiềm chế lạm phát, ổn định cán cân thanh toán, ổn định xã hội, phát triển kinh tế, giữ vững quốc  phòng, an ninh…).

1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý Ngân sách nhà nước Luận văn: Hoàn thiện công tác quản lý thu chi ngân Sách.

1.3.1 Nhân tố Kế hoạch khách quan

 • Hệ thống pháp luật

Theo Các Mác: Pháp luật là ý chí của giai cấp thống trị được đề lên thành luật mà nội dung của nó bị quy định bởi điều kiện vật chất của xã hội. Nghĩa là pháp luật vừa là một phạm trù chủ quan thể hiện ý chí của giai cấp thống trị, vừa là một phạm trù Kế hoạch khách quan thể hiện ý chí bị quy định bởi điều kiện vật chất của xã hội.

Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự do nhà nước ban hành và bảo đảm thực hiện, thể hiện ý chí của giai cấp thống trị trong xã hội, là nhân tố điều chỉnh các quan hệ xã hội. Bản chất sâu xa của pháp luật là giai cấp, biểu hiện dễ thấy nhất của pháp luật là tính xã hội, tính dân tộc và tính mở [14].

Pháp luật xuất phát từ nhu cầu Kế hoạch khách quan của xã hội, là nhu cầu tự thân của chính bộ máy nhà nước để hoạt động có hiệu quả dựa trên những nguyên tắc và quy định cụ thể. Là phương tiện để nhà nước quản lý kinh tế, xã hội, pháp luật triển Kế hoạch những chủ trương, chính sách của nhà nước một cách nhanh nhất, đồng bộ và có hiệu quả trên quy mô rộng lớn nhất. Chỉ có trên cơ sở một hệ thống pháp luật đồng bộ và đủ mạnh nhà nước mới phát huy được hiệu lực quản lý kinh tế – xã hội.

Trong mối quan hệ với kinh tế, pháp luật có tính độc lập tương  đối:

Pháp luật phụ thuộc vào kinh tế: nội dung pháp luật do các quan hệ kinh tế -xã hội quyết định, chế độ kinh tế là cơ sở của pháp luật. Sự thay đổi của kinh tế sớm hay muộn cũng dẫn đến sự thay đổi của pháp luật. Pháp luật luôn phản ánh trình độ phát triển của chế độ kinh tế, nó Kế hoạch thể cao hơn hoặc thấp hơn trình độ phát triển đó.

Pháp luật có tác động trở lại một cách mạnh mẽ đối với kinh tế có thể là tích cực hoặc tiêu cực: Kế hoạch pháp luật thể hiện ý chí của giai cấp thống trị là lực lượng tiến bộ trong xã hội, phản ánh đúng trình độ phát triển của kinh tế thì pháp luật có nội dung tiến bộ và có tác dụng tích cực. Ngược lại sẽ kìm hãm sự phát triển của kinh tế, xã hội[14].

 • Chính sách kinh tế vĩ mô Luận văn: Hoàn thiện công tác quản lý thu chi ngân Sách.

Các công cụ của chính sách kinh tế vĩ mô gồm: chính sách tài chính; chính sách tiền tệ; chính sách thu nhập; chính sách kinh tế đối ngoại…

Chính sách tài chính thực hiện điều tiết vĩ mô thông qua công cụ thuế và chi ngân sách nhà nước.

Điều hành chính sách tiền tệ: Mục tiêu tổng quát của chính sách tiền tệ là nâng cao phúc lợi kinh tế cho nhân dân, mục tiêu này là sự tổng hợp của sáu mục tiêu cụ thể có quan hệ cùng chiều và ngược chiều với nhau, đó là các mục tiêu: Giá cả ổn định; Lãi suất ổn định; Việc làm và thu nhập cao; Kinh tế tăng trưởng; Thị trường tài chính và các tổ chức tài chính ổn định; Thị trường ngoại hối ổn định.

Khi thực hiện chính sách tiền tệ nới lỏng, Ngân hàng Trung ương cung ứng thêm tiền cho lưu thông bằng cách giảm lãi suất triết Kế hoạch, Kế hoạch Kế hoạch các Ngân hàng Thương mại mở rộng tín dụng và đầu tư cho các doanh nghiệp để tăng thêm sản lượng, việc làm, thu nhập, dẫn đến sự tăng lên của tổng cầu, GNP tăng lên, thu, chi ngân sách đều tăng.

Khi thực hiện chính sách thắt chặt tiền tệ (do có lạm phát cao) Ngân hàng Trung ương rút bớt tiền về dự trữ bằng cách tăng lãi suất tiền gửi và lãi suất cho vay làm cho lạm phát giảm, tổng cầu giảm, GNP giảm, thu, chi ngân sách đều có xu hướng giảm.

Chính sách thu nhập: Chính sách này đảm bảo tiền lương và thu nhập cho mọi đối tượng lao động nhằm đảm bảo an sinh xã hội, Kế hoạch nền kinh tế có sự biến động như suy thoái hoặc lạm phát, chính phủ đều phải có những chính sách thích ứng, một Kế hoạch kiểm soát lạm phát trở thành mục tiêu chính thì các chính phủ đều quan tâm đến việc ổn định giá cả (ổn định chỉ số giá tiêu dùng). Cách làm truyền thống để kiềm chế và đẩy lùi lạm phát là bằng các giải pháp giảm bớt cung tiền, giảm bớt chi tiêu của Chính phủ. Tuy vậy những giải pháp này sẽ gây ra hậu quả làm giảm đầu tư, giảm sản lượng, tăng thất nghiệp, giảm GNP thực tế, hạn chế tiền lương, ảnh hưởng đến thu, chi Ngân sách.

Chính sách kinh tế đối ngoại: kiểm soát tỷ giá ngoại hối, kiểm soát ngoại thương, thuế quan, trợ cấp xuất Kế hoạch, nhập Kế hoạch khẩu… chính sách này có tác dụng điều tiết các hoạt động xuất nhập Kế hoạch khẩu. Kế hoạch giá trị đồng nội tệ lên cao so với ngoại tệ, các doanh nghiệp trong nước tham gia xuất Kế hoạch khẩu sẽ gặp Kế hoạch Kế hoạch hơn so với Kế hoạch đồng nội tệ ổn định và giảm giá so với đồng ngoại tệ, lúc này các Kế hoạch thu ngân sách từ các hoạt động xuất nhập Kế hoạch của các doanh nghiệp cũng biến động theo hiệu quả kinh doanh thực tế của các doanh nghiệp [15].

 • Nhân tố thuộc về đối tượng quản lý Luận văn: Hoàn thiện công tác quản lý thu chi ngân Sách.

Tất cả các nguồn tài chính hình thành trong quá trình sản xuất, lưu thông, phân phối và tiêu dùng cả trong và ngoài nước có Kế hoạchả năng động viên vào Ngân sách nhà nước để hình thành quỹ Ngân sách là nguồn thu của Ngân sách nhà nước. Thu Ngân sách nhà nước cần xác định đúng nguồn thu, xây dựng chế độ động viên thích hợp, tránh bỏ sót nguồn thu, đồng thời hạn chế tối đa tác động tiêu cực của thu Ngân sách nhà nước đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh ở mỗi đơn vị. Trong các guồn thu của Ngân sách nhà nước, thuế là Kế hoạchoản thu chủ yếu, là công cụ đóng vai trò quan trọng trong quản lý và điều tiết vĩ mô nền kinh tế. Thuế thực hiện kiểm kê, kiểm soát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, hướng dẫn tiêu dùng.

Khi các cấp có thẩm quyền và các cơ quan chuyên môn nghiệp vụ trực thuộc ở từng địa phương bám sát nguồn thu, cần xây dựng những biện pháp quản lý thu thuế chặt chẽ và hợp lý, từ Kế hoạchâu đăng ký thuế, kê Kế hoạchai thuế, tính thuế, theo dõi nộp thuế; thanh tra thuế; sẽ đảm bảo nguồn thu sát với thực tế, Kế hoạchông bị bỏ sót.

Các cấp chính quyền phân định rõ từng quy trình tổ chức quản lý phù hợp sẽ đảm bảo thực hiện mục tiêu thu đúng, thu đủ, thu kịp thời căn cứ vào các yếu tố cấu thành một sắc thuế như người nộp thuế, đối tượng chịu thuế, căn cứ tính thuế, thuế suất, đơn vị tính thuế, giá tính thuế, các cơ chế thưởng, phạt…

1.3.2 Nhân tố chủ quan

 • Nhận thức của địa phương về tầm quan trọng và trách nhiệm trong quản lý Ngân sách nhà nước cấp địa phương

Lãnh đạo cấp địa phương cần nắm vững các yêu cầu và nguyên tắc quản lý Ngân sách nhà nước cấp địa phương, hiểu rõ Ngân sách ĐP được hình thành từ đâu? Tại sao Ngân sách ĐP phải được quản lý đầy đủ, toàn diện ở tất cả các Kế hoạch từ lập dự toán ngân sách – chấp hành ngân sách – quyết toán ngân sách để tham gia chỉ đạo điều hành và quản lý Ngân sách.

Trên cơ sở nắm vững vai trò đặc điểm của ngân sách địa phương, ảnh hưởng của các nhân tố đến nguồn thu Ngân sách như các chính sách vĩ mô về tài chính tiền tệ, ảnh hưởng của hội nhập, ảnh hưởng của kinh tế thị trường, đối tượng thu ngân sách, yêu cầu của nhà nước về đảm bảo chi ngân sách; các đối tượng được thụ hưởng ngân sách… để có định hướng quản lý Ngân sách hợp lý theo từng giai đoạn. Luận văn: Hoàn thiện công tác quản lý thu chi ngân Sách.

Lãnh đạo địa phương cần xây dựng những chính sách động viên sát hợp đối với mọi nguồn thu Ngân sách, xây dựng mục tiêu và phương hướng rõ ràng nhằm kích thích mọi động lực phát triển kinh tế – xã hội, kích thích sự sáng tạo, tài năng, tạo sự phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất trên cơ sở thành tựu của Kế hoạch học và công nghệ hiện đại, phục vụ mục tiêu xây dựng thành công cơ sở vật chất – kỹ thuật của mỗi địa phương.

Thực tế cho thấy mỗi quốc gia có chế độ chính trị, trình độ kinh tế, kết cấu xã hội, phong tục tập quán Kế hoạch khác nhau nên Kế hoạch không có một nền kinh tế thị trường nào là bản sao của nền kinh tế thị trường Kế hoạch khác… Điều đó đòi hỏi lãnh đạo mỗi quốc gia, mỗi vùng miền, mỗi cấp trong đó có lãnh đạo các cấp ở địa phương phải tự tìm ra những giải pháp những bước đi phù hợp và kết hợp sử dụng những công cụ, chính sách tác động một cách linh hoạt sắc bén.

1.4 Tóm tắt chương 1

NSNN là một quỹ tiền tệ tập trung của Nhà nước, là công cụ mà Nhà nước dùng trong sử dụng trong quản lý vĩ mô của nền kinh tế – xã hội. Nhà nước có thể phân bổ trực tiếp hoặc gián tiếp các nền tài chính của quốc gia, định hướng phát triển sản xuất, hình thành nền cơ cấu kinh tế mới, điều chỉnh thu nhập nhằm thực hiện công bằng xã hội… Ngân sách nhà nước còn đảm bảo cho Nhà nước phát huy được sức mạnh của mình, bảo vệ đất nước, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Vai trò này của ngân sách Nhà nước được thể hiện thông qua hoạt động thu – chi ngân sách Nhà nước đã được qui định trong Luật ngân sách Nhà nước.

Quản lý thu – chi Ngân sách nhà nước nhằm động viên đầy đủ và hợp lý các nguồn thu vào Ngân sách nhà nước, tạo nguồn lực tài chính mạnh mẽ, quản lý chi ngân sách có hiệu quả, góp phần giải quyết an sinh xã hội. Tăng cường công tác quản lý thu – chi ngân sách nhằm động viên đầy đủ và hợp lý các nguồn thu vào Ngân sách nhà nước, tạo nguồn lực tài chính mạnh mẽ, quản lý chi ngân sách có hiệu quả chính là yếu tố có tính quyết định để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương. Luận văn: Hoàn thiện công tác quản lý thu chi ngân Sách.

XEM THÊM NỘI DUNG TIẾP THEO TẠI ĐÂY:

===>>> Luận văn: Thực trạng công tác quản lý thu chi ngân sách phường

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Comment
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
trackback

[…] ===>>> Luận văn: Hoàn thiện công tác quản lý thu chi ngân Sách […]

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Contact Me on Zalo
0877682993