Luận văn: Kiểm soát hành vi lạm dụng của doanh nghiệp

Mục lục

Đánh giá post

Chia sẻ chuyên mục Đề Tài Luận Văn: Kiểm soát hành vi lạm dụng của doanh nghiệp hay nhất năm 2023 cho các bạn học viên ngành đang làm luận văn thạc sĩ tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài luận văn tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm luận văn thì với đề tài Luận Văn: Kiểm soát hành vi lạm dụng của doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường theo pháp luật cạnh tranh Việt Nam hiện nay dưới đây chắc chắn sẽ giúp cho các bạn học viên có cái nhìn tổng quan hơn về đề tài sắp đến.

MỞ ĐẦU

1. Ý nghĩa của việc nghiên cứu đề tài

Chủ trương xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế của Đảng và Nhà nước, đã và đang khẳng định sự đúng đắn thông qua những thành tựu quan trọng trong hoạt động kinh tế: lượng vốn đầu tư được thu hút vào Việt Nam như ngày càng tăng và số lượng doanh nghiệp có tiềm lực kinh doanh cũng tăng lên một cách đáng kể… Tuy nhiên, quá trình mở cửa thị trường này đòi hỏi chúng ta phải gỡ bỏ rào cản về thủ tục hành chính, thuế quan và những ưu đãi với doanh nghiệp trong nước… Điều đó khiến cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ của chúng ta không chỉ đối mặt với sự cạnh tranh với các doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường, độc quyền trong nước mà còn với các tập đoàn đa quốc gia hùng mạnh trên thế giới, nhất là khi Việt Nam chính thức trở thành viên của WTO. Vì vậy, nâng cao hiệu quả của quản lý nhà nước và hoàn thiện pháp luật cạnh tranh sẽ là một điều kiện then chốt, một đòi hỏi bắt buộc để phát triển nền kinh tế, cũng như góp phần cho tăng trưởng kinh tế dài hạn của Việt Nam trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu.

Theo xu hướng phát triển, doanh nghiệp khi tham gia vào kinh doanh đều mong muốn phát triển hơn nữa thế lực của mình, nhất là những doanh nghiệp có thị phần lớn. Việc các doanh nghiệp phát triển lành mạnh là điều tất cả các nước đều khuyến khích. Nhưng không thể đảm bảo một doanh nghiệp tham gia thị trường lành mạnh lúc nào cũng tuân thủ pháp luật. Do đó với nỗ lực xây dựng một thị trường kinh doanh lành mạnh, công bằng, bình đẳng và thực sự trở thành một mảnh đất thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước hiệu quả; Pháp luật cạnh tranh cần đặc biệt chú ý tới cơ chế phát triển hoạt động của các thương nhân khi tham gia thị trường. Một trong những giải pháp nhằm cải thiện và nâng cao môi trường kinh doanh là kiểm soát các hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường. Luận văn: Kiểm soát hành vi lạm dụng của doanh nghiệp.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ

===>>> Hỗ Trợ Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Luật

2. Thực trạng nghiên cứu về đề tài

Cơ chế kiểm soát hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường được hình thành từ khá sớm trong lịch sử, và dần trở thành nội dung quan trọng trong hệ thống pháp luật của mỗi quốc gia. Ở nước ta, từ khi có chủ trương xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chính sách cạnh tranh về vấn đề này đã bước đầu được nghiên cứu. Có thể kể đến một số tài liệu như Nguyễn Như Phát (1997), “Xây dựng pháp luật cạnh tranh trong điều kiện kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay”, Tạp chí Nhà nước và pháp luật; Nguyễn Như Phát (2000), “Đối tượng điều chỉnh của pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh”, Tạp chí Nhà nước và pháp luật; Phạm Duy Nghĩa (2000), “Pháp luật cạnh tranh ở Việt Nam: nhu cầu, khả năng và một vài kiến nghị”, Tạp chí Nhà nước và pháp luật; Phạm Duy Nghĩa (2003), “Độc quyền hành chính: Góp phần nhận diện và tiếp cận từ pháp Luật cạnh tranh”, Tạp chí nghiên cứu lập pháp; Đặng Vũ Huân (2002), Pháp luật về kiểm soát độc quyền và chống cạnh tranh không lành mạnh ở Việt Nam, Luận văn tiến sĩ luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội. Tuy nhiên, các công trình nghiên cứu trên mang nặng tính chất chính sách và định hướng xây dựng khung cơ chế mà chưa có bước triển khai cụ thể.

Cho đến khi Luật cạnh tranh chính thức ra đời năm 2004, đã có nhiều công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài như: Nguyễn Ngọc Sơn (2006), “Luật cạnh tranh: Sứ mệnh và triển vọng”, Tạp chí nghiên cứu lập pháp; Nguyễn Ngọc Sơn (2006), “Xác định thị trường liên quan theo Luật cạnh tranh 2004”, Tạp chí nghiên cứu lập pháp; Phan Thị Vân Hồng (2005), Độc quyền và pháp luật về kiểm soát độc quyền ở Việt Nam hiện nay, Luận văn thạc sỹ luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội; Đào Ngọc Báu (2004), “Vấn đề độc quyền ở Việt Nam”, Tạp chí nghiên cứu lập pháp, Lê Nết, Nguyễn Anh Tuấn (2006), “Luật cạnh tranh và những vấn đề về hợp đồng, phân phối, tài trợ trong thương mại”, Tạp chí nghiên cứu lập pháp; Nguyễn Như Phát, Nguyễn Ngọc Sơn (2006), Phân tích và luận giải các quy định của Luật cạnh tranh về hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, vị trí độc quyền để hạn chế cạnh tranh… Nhưng đánh giá một cách khách quan thì chưa có một công trình nghiên cứu nào đi từ quan niệm kiểm soát để phân tích và để soi chiếu vào những quy định về vấn đề này trong pháp luật cạnh tranh hiện hành, tìm ra những bất cập, nguyên nhân và định hướng hoàn thiện. Vì vậy, trong luận văn này tác giả mong muốn sẽ góp một phần nhỏ tìm ra những nguyên nhân của bất cập trong các quy định của pháp luật cạnh tranh về kiểm soát hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, đưa ra định hướng và giải pháp toàn diện để hoàn thiện cơ chế này.

3. Mục đích và nhiệm vụ của luận văn Luận văn: Kiểm soát hành vi lạm dụng của doanh nghiệp.

Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn và lý luận của nền luật học nước ta, luận văn đặt mục đích nghiên cứu các vấn đề lý luận về kiểm soát hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường. Nêu thực trạng bối cảnh kinh tế – xã hội Việt Nam và đánh giá thực trạng pháp luật cạnh tranh hiện hành trong việc kiểm soát các hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường. Từ đó đưa ra những định hướng, giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật về vấn đề này. Từ mục đích nghiên cứu trên, luận văn đặt ra các nhiệm vụ cụ thể sau:

 • Tìm hiểu, phân tích các khái niệm cơ bản liên quan đến vị trí thống lĩnh thị trường, hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường và kiểm soát hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường;
 • Đưa ra quan niệm về pháp luật về kiểm soát hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, đặc điểm và vai trò của cơ chế;
 • Nêu kinh nghiệm quốc tế trong kiểm soát hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường;
 • Nêu bối cảnh kinh tế – xã hội Việt Nam, tình trạng lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường ở Việt Nam và nhận thức xã hội về Luật cạnh tranh và kiểm soát hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường;
 • Đánh giá thực trạng pháp luật cạnh tranh về kiểm soát hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường;
 • Kiến nghị một số định hướng và giải pháp nhằm xây dựng, hoàn thiện pháp luật về vấn đề này.

4. Phương pháp và phạm vi nghiên cứu

Về phương pháp. Luận văn sử dụng các phương pháp khác nhau như: phương pháp tổng hợp và phân tích; phương pháp so sánh và đối chiếu; kết hợp nghiên cứu lý luận và thực tiễn. Các phương pháp được thực hiện trên nền tảng của phương pháp luận duy vật lịch sử, duy vật biện chứng; quan điểm đường lối về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Về phạm vi. Để đáp ứng mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài, tác giả chỉ tập trung giải quyết các vấn đề pháp lý trong kiểm soát hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường theo pháp luật cạnh tranh Việt Nam. Những vấn đề về bối cảnh kinh tế – xã hội Việt Nam, nhận thức của xã hội về Luật cạnh tranh và hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, tình trạng lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường trong thực tiễn được đề cập chỉ với mục đích đơn thuần nhằm làm rõ thêm thực trạng pháp luật của Việt Nam về kiểm soát hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường.

5. Những đóng góp của luận văn Luận văn: Kiểm soát hành vi lạm dụng của doanh nghiệp.

Một là, về lý luận: Luận văn đóng góp trong nghiên cứu có hệ thống các khái niệm về kiểm soát hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường; quan niệm chung, đặc điểm và vai trò của pháp luật kiểm soát hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường. Nêu và phân tích kinh nghiệm một số nước để chúng ta tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện pháp luật cạnh tranh về vấn đề này.

Hai là, về thực tiễn: Nêu ra thực trạng bối cảnh kinh tế – xã hội, tình trạng lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường ở Việt Nam và nhận thức của xã hội về Luật cạn tranh và hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường. Hơn hết, luận văn chỉ ra những hạn chế và nguyên nhân hạn chế còn tồn tại trong hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật cạnh tranh về kiểm soát hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường.

Ba là, về định hướng hoàn thiện: Luận văn đã nêu lên một số giải pháp cụ thể dựa trên những định hướng được căn cứ vào các quan điểm, đường lối của Đảng và nhà nước; của các nguyên tắc và quy luật thị trường; và những đòi hỏi từ thực tiễn kiểm soát hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường.

6. Kết cấu của luận văn

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, luận văn bao gồm 3 chương:

 • Chương 1 – Một số vấn đề lý luận cơ bản về kiểm soát hành vi lạm dụng cuả doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường
 • Chương 2 – Thực trạng kiểm soát hành vi lạm dụng cuả doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường theo pháp luật cạnh tranh Việt Nam
 • Chương 3 – Phương hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật cạnh tranh về kiểm soát hành vi lạm dụng của doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường

Chương 1 – MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KIỂM SOÁT HÀNH VI LẠM DỤNG CỦA DOANH NGHIỆP CÓ VỊ TRÍ THỐNG LĨNH THỊ TRƯỜNG

1.1. Các khái niệm

1.1.1. Khái niệm vị trí thống lĩnh thị trường Luận văn: Kiểm soát hành vi lạm dụng của doanh nghiệp.

Do sự tập trung tư bản ở các lĩnh vực và đặc điểm kinh tế – xã hội trên các vùng lãnh thổ khác nhau nên pháp luật các nước đưa ra khái niệm nhận dạng vị trí thống lĩnh thị trường cũng không giống nhau. Ở Việt Nam, Luật cạnh tranh 2004 là đạo luật trực tiếp điều chỉnh các hành vi cạnh tranh và kiểm soát cạnh tranh chung, nhưng không đưa ra một khái niệm cụ thể thế nào là doanh nghiệp hoặc nhóm doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường, mà chỉ nhận dạng thông qua phương pháp định lượng (tức là xác định qua thị phần của chúng trên thị trường liên quan – 30% thị phần trở lên đối với một doanh nghiệp, 50% thị phần trở lên đối với hai doanh nghiệp, 65% thị phần trở lên đối với ba doanh nghiệp và 75% thị phần trở lên đối với bốn doanh nghiệp) và phương pháp định tính (“có khả năng gây hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể”) [47, Điều 11]. Tuy nhiên cách tiếp cận này hạn chế ở một số điểm như: chưa chỉ ra trường hợp vị trí thống lĩnh thị trường có thể thuộc về người mua hoặc người bán trong thương mại hàng hóa và cung ứng dịch vụ; vị trí thống lĩnh thị trường có thể do một doanh nghiệp hoặc các doanh nghiệp có thị phần lớn nắm giữ; tỷ lệ phần trăm không biểu thị được bản chất của vị thế, có doanh nghiệp mức chiếm lĩnh ít hơn so với quy định nhưng lại có tầm ảnh hưởng rất lớn trên thị trường liên quan; đối với từng lĩnh vực, nếu lấy tỷ lệ định lượng chung làm thước đo và quy kết hành vi cũng là không bình đẳng ; cách xác định thông qua “khả năng gây hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể” rất trìu tượng và khó áp dụng cũng như không đem lại được hiệu quả trong thực tiễn.

Ở một số nước khác lại có cách tiếp cận khác so với pháp luật cạnh tranh về vấn đề này, Luật thương mại lành mạnh và những quy định về độc quyền 1980 của Hàn Quốc (“gọi tắt là Luật Thương mại Hàn Quốc”). Theo khoản 7 Điều 2 của Luật:

Doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh trên thị trường là bất kỳ người mua, người bán trong một lĩnh vực thương mại nhất định và nắm giữ vai trò thống lĩnh thị trường để ấn định, duy trì hoặc thay đổi giá cả, khối lượng, chất lượng và các điều kiện thương mại khác hoặc trên cơ sở độc lập hoặc trên cơ sở câu kết với các doanh nghiệp khác. Khi xét đoán các doanh nghiệp thống lĩnh thị trường, cần phải tính đến các yếu tố như thị phần, sự tồn tại và quy mô của các rào cản đối với việc thâm nhập thị trường và các quy mô tương đối của các doanh nghiệp cạnh tranh. Luận văn: Kiểm soát hành vi lạm dụng của doanh nghiệp.

Với quy phạm này, Luật Thương mại Hàn Quốc đã ây dựng một khái niệm mang tính lý luận tổng quát, miêu tả đầy đủ và ngắn gọn các đặc tính của đối tượng; và hoàn thiện hơn so với cách nhận diện vị trí thống lĩnh thị trường của doanh nghiệp trong Pháp luật cạnh tranh của Việt Nam. Khái niệm đã chỉ ra vị trí thống lĩnh thị trường có thể thuộc một doanh nghiệp hoặc một nhóm doanh nghiệp cùng hành động (tập trung kinh tế để đạt được vị trí thống lĩnh thị trường). Các doanh nghiệp này có khả năng kiểm soát thực tế hoặc tiềm năng đối với thị trường liên quan mà doanh nghiệp đó đang hoặc sẽ hoạt động. Và việc xem xét vị trí thống lĩnh thị trường sẽ căn cứ trên nhiều tiêu chí thị phần, quy mô rào cản mà khả năng thực tế của doanh nghiệp trên thị trường. Vì vậy, trong phạm vi luận văn, tác giả thừa nhận khái niệm “vị trí thống lĩnh thị trường” của pháp luật Hàn Quốc là cách hiểu chung khi sử dụng cụm từ này trong quá trình nghiên cứu và phân tích. Để làm rõ và bao quát hơn khái niệm vị trí thống lĩnh thị trường, tác giả nhìn nhận vị trí độc quyền như là một dạng đặc thù của vị trí thống lĩnh thị trường.

1.1.2. Khái niệm hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường

Khái niệm hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường được tiếp cận theo hai cách. Cách thứ nhất là liệt kê các hành vi được coi là lạm dụng thông qua các dấu hiệu của hành vi. Pháp luật cạnh tranh Việt Nam nhận diện hành vi được coi là lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường theo cách này và liệt kê thành 06 nhóm (gồm nhóm ấn định giá, nhóm hạn chế, cản trở cạnh tranh) [47, Điều 13]. Cách thứ hai là đưa ra định nghĩa về hành vi này, tùy thuộc từng trường hợp và cách giải quyết của cơ quan quản lý cạnh tranh mà hành vi đó có được coi là lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường hay không. Ví dụ như Tổ chức hợp tác và phát triển Liên hợp quốc: “Hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh và vị trí độc quyền để hạn chế cạnh tranh là hành vi hạn chế cạnh tranh mà doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh hoặc độc quyền sử dụng để duy trì hay tăng cường vị trí của nó trên thị trường bằng cách hạn chế khả năng gia nhập thị trường hoặc hạn chế quá mức cạnh tranh” [49, tr 52].

Có thể nhận thấy hai cách tiếp cận này chỉ nhau ở tính chủ động của hành vi. Nếu như cách tiếp đầu tiên dựa vào hậu quả của hành động, tức là khả năng làm cản trở, sai lệch hoặc làm giảm cạnh tranh; thì cách thứ hai lại xem xét hành vi ở mục đích khi chủ thể hành động, nhằm tăng cường và củng cố địa vị của mình thông qua việc ngăn chặn đối thủ thực tế hoặc tiềm năng tham gia thị trường hoặc hạn chế quá mức cạnh tranh cho phép. Bình luận trên góc độ lý luận và áp dụng thực tiễn, khái niệm được xây dựng theo cách thức đầu tiên sẽ gây khó khăn trong cách hiểu và áp dụng thực thi bởi cách xác định được căn cứ trên phương pháp định tính. Ngược lại, xác định sự duy trì hay tăng cường vị trí của doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường lại đơn giản hơn nhiều. Nhưng dù hành vi lạm dụng của doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường được khái niệm theo cách thức nào thì về cơ bản khi giải quyết các vụ việc về hành vi lạm dụng, cơ quan có thẩm quyền của của các nước sẽ tiến hành xác định ba nội dung: (i) chủ thể được xem xét có vị trí thống lĩnh thị trường hay không; (ii) chủ thể đó có thực hiện hành vi lạm dụng hay không; và (iii) hành vi lạm dụng đó gây ra hoặc có khả năng gây ra hậu quả hạn chế cạnh tranh hay không.

Về bản chất, hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường là một dạng của hành vi hạn chế cạnh tranh nhằm khai thác lợi thế mà vị trí thống lĩnh thị trường đem lại. Hành vi này khác với hành vi thỏa thuận ở chỗ các doanh nghiệp không có sự thỏa thuận trước nhưng cùng hành động các hành vi vi phạm để loại bỏ đối thủ, gây thiệt hại đến khách hàng…

1.1.3. Khái niệm kiểm soát hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường Luận văn: Kiểm soát hành vi lạm dụng của doanh nghiệp.

Hiểu một cách chung nhất, kiểm soát hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường được hiểu là: (i) tổng thể các cơ chế, thiết chế bảo đảm cho chủ thể có quyền kiểm soát hạn chế cạnh tranh thực hiện chức năng theo dõi, kiểm tra quá trình thực hiện, chấp hành, tuân thủ các quy chuẩn hành vi đạo đức và pháp luật của các chủ thể bị kiểm soát; (ii) thực hiện chức năng ngăn ngừa nhằm bảo đảm cho những đối tượng này luôn nằm trong quỹ đạo của các yêu cầu về pháp luật, các chuẩn mực đạo đức kinh doanh và bảo đảm để các quy định về cạnh tranh được thực hiện đúng và có hiểu quả; (iii) trong những trường hợp nhất định, pháp luật kiểm soát hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường sẽ áp dụng các chế tài xử phạt nghiêm khắc để loại bỏ những hoạt động sai trái và vi phạm.

Bản chất của kiểm soát hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường được thể hiện thông qua hai góc độ hành vi và góc độ cơ chế. Nhìn từ góc độ hành vi, kiểm soát sự lạm dụng là sự tác động từ phía cơ quan, chủ thể có thẩm quyền đối với doanh nghiệp bị kiểm soát.. Ở góc độ cơ chế, vấn đề này được thể hiện ở ba khía cạnh là sự phân quyền trong nội bộ chủ thể có quyền kiểm soát; kiểm soát dựa trên sự giới hạn của chủ thể có thẩm quyền đối với quyền tự do kinh doanh của khách thể; và kiểm soát dựa trên mối liên hệ giữa chủ thể và khách thể kiểm soát.

1.2. Quan niệm chung về pháp luật về kiểm soát hành vi lạm dụng của doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường

Về cách thức và phạm vi điều chỉnh. Pháp luật kiểm soát hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường cần phải được điều chỉnh trong một đạo luật chung có vài trò điều tiết các hành vi thương mại, xây dựng và duy trì môi trường kinh doanh lành mạnh như luật cạnh tranh. Ngoài ra, trong từng pháp luật chuyên ngành cũng cần thiết phải có sự điều chỉnh vấn đề này phù hợp với phạm vi, đối tượng và phương pháp mà luật đó điều chỉnh. Luận văn: Kiểm soát hành vi lạm dụng của doanh nghiệp.

Về hình thức điều chỉnh, khi thiết kế các quy phạm cần phải tuân theo giá trị của văn bản pháp luật chứa đựng nó. Điều này sẽ đảm bảo cho mức độ điều chỉnh, tính hiệu lực và khả năng sửa đổi, bổ sung của quy định được phù hợp.

Về mục đích, việc áp dụng pháp luật kiểm soát không nhằm loại bỏ vị trí thống lĩnh thị trường mà chỉ loại bỏ hành vi lạm dụng vị trí này để trục lợi và bóp méo cạnh tranh. Một khi doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường chưa có các biểu hiện của sự lạm dụng thì chúng vẫn là chủ thể được pháp luật bảo vệ.

Về cơ chế điều chỉnh, cơ chế điều chỉnh pháp luật về kiểm soát hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường phải là một hệ thống các biện pháp pháp luật gồm quy phạm pháp luật (các quy định vị trí thống lĩnh thị trường, về hành vi lạm dụng), quan hệ pháp luật (các quan hệ của doanh nghiệp đến đối thủ, người tiêu dùng và nhà nước) và thực hiện pháp luật chống lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường (quản lý của cơ quan nhà nước, áp dụng các biện pháp chế tài, điều tra và xử lý các hành vi vi phạm).

Về tiêu chí đánh giá sự hoàn thiện. Pháp luật về kiểm soát các hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường không những cần đáp ứng các quan niệm về phương pháp, phạm vi, hình thức, mục đích và cơ chế điều chỉnh được phân tích ở trên mà còn phải tôn trọng các tiêu chí: tuân theo các quy định của điều ước quốc tế về vấn đề này; tôn trọng truyền thống, tập quán và đạo đức kinh doanh; kết hợp hài hòa lợi ích của người sản xuất, kinh doanh với những chủ thể sản xuất, kinh doanh khác, lợi ích của người tiêu dùng, lợi ích của nhà nước và xã hội…

1.3. Đặc điểm, vai trò của pháp luật về kiểm soát hành vi lạm dụng của doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường

1.3.1. Đặc điểm

Thứ nhất, pháp luật về kiểm soát hành vi thống lĩnh thị trường thị trường nhằm mục đích tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, cân bằng lợi ích của các chủ thể trên thị trường và thúc đẩy sự phát triển của kinh tế xã hội quốc gia.

Thứ hai, pháp luật kiểm soát hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường chỉ can thiệp vào những nơi, những quan hệ, những hành vi không đảm bảo sự cạnh tranh mang tính hiệu quả (những hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường làm triệt tiêu hoặc hạn chế cạnh tranh). Luận văn: Kiểm soát hành vi lạm dụng của doanh nghiệp.

Thứ ba, do mức độ phức tạp và nguy hại cho thị trường của hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường nên thái độ của nhà nước và cơ quan quản lý cạnh tranh trong lĩnh vực pháp luật này cũng nghiêm khắc và quyết liệt hơn.

Thứ tư, trách nhiệm kiểm soát và xử lý các hành vi vi phạm trước hết sẽ thuộc về các cơ quan có thẩm quyền quản lý cạnh tranh mà không cần thiết phải có sự tố cáo hay khiếu kiện từ phía đối thủ cạnh tranh, người tiêu dùng của doanh nghiệp bị kiểm soát hay từ phía người dân.

Thứ năm, pháp luật chống hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường là bước phát triển cao hơn của pháp luật chống hạn chế cạnh tranh và là sự tiếp nối cho pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh.

1.3.2. Vai trò

Thứ nhất, góp phần duy trì tương quan thị trường trong môi trường cạnh tranh lành mạnh. Giới hạn các quyền và lợi ích của các doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường nhằm tránh hành vi lạm dụng. Đồng thời, điều hòa lợi ích giữa các chủ thể kinh doanh trên thị trường với lợi ích chung của toàn xã hội.

Thứ hai, khuyến khích doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường bằng con đường cạnh tranh lành mạnh. Thực hiện các biện pháp ngăn chặn các hậu quả tiêu cực do hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh gây ra. Góp phần bảo đảm sự ổn định và phát triển của nền kinh tế thị trường.

Thứ ba, thúc đẩy sự phát triển của nguyên tắc tự do kinh doanh nhưng vẫn đảm bảo có sự quản lý và điều tiết của nhà nước. Đóng góp cho việc xây dựng khung hành lang pháp lý chống hạn chế cạnh tranh nói riêng và pháp luật kinh doanh nói riêng.

Thứ tư, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các đối thủ cạnh tranh lành mạnh nhưng yếu thế của các doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường. Tăng cường sức mạnh tự bảo vệ của người tiêu dùng trước những hành vi lạm dụng của các doanh nghiệp này.

Thứ năm, giúp Việt Nam nhanh chóng mở rộng thị trường và đáp ứng nhu cầu hội nhập kinh tế quốc tế và bảo vệ nền kinh tế thị trường quốc gia.

1.4. Pháp luật Việt Nam và kinh nghiệm quốc tế trong việc kiểm soát hành vi lạm dụng của các doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường Luận văn: Kiểm soát hành vi lạm dụng của doanh nghiệp.

1.4.1. Pháp luật Việt Nam về kiểm soát hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường

 • Luật cạnh tranh

Điều 11 Luật cạnh tranh 2004 xác định một hoặc một nhóm các doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường, thông qua thị phần của chủ thể trên thị trường liên quan hoặc khả năng gây hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể của doanh nghiệp. Tại Điều 13 Luật cạnh tranh 2004 và Điều 27 Nghị định số 116/2005/NĐ-CP, các nhà lập pháp đã liệt kê và minh thị rõ sáu nhóm hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường bị cấm.

Theo pháp luật cạnh tranh của Việt Nam, hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường rất nguy hiểm và để lại hậu quả lớn cho xã hội, do đó không có quy định trường hợp miễn trừ. Các trường hợp vi phạm sẽ được áp dụng chế tài được quy định tại Nghị định số 120/2005/NĐ-CP. Việc giám sát và xử lý các trường hợp lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường để hạn chế cạnh tranh được Luật cạnh tranh trao cho Cục quản lý cạnh tranh và Hội đồng quản lý cạnh tranh. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu của hai cơ quan quản lý cạnh tranh này được quy định cụ thể tại Nghị định số 05/2006/NĐ-CP và Nghị định số 06/2006/NĐ-CP.

 • Pháp lệnh giá

Về kiểm soát hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, tại các Điều 11 và Điều 12 Pháp lệnh giá 2002 đã ghi nhận về hiệp thương giá giá giữa bên mua, bên bán khi không thống nhất được giá ký hợp đồng đối với hàng hoá, dịch vụ quan trọng có tính chất độc quyền mua, độc quyền bán không thuộc phạm vi định giá của Nhà nước; các điều từ Điều 19 đến Điều 21 của Pháp lệnh quy định cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải kiểm soát độc quyên khi phát hiện có dấu hiệu liên kết độc quyền về giá, việc hình thành giá độc quyền; hay các quy định về chống bán phá giá như các hành vi được coi là bán phá giá, các hành vi bị cấm, khiếu nại tố cáo và điều tra xử lý bán phá giá. Tuy nhiên, các quy định này chỉ dừng ở Pháp lệnh thì chưa bảo đảm tính quyền lực của quy phạm. Vì lẽ đó, hiện nay, Văn phòng Chính Phủ đang phối hợp với Bộ Tài chính tiến hành tổ chức các hội thảo góp ý hoàn thiện dự thảo Luật giá. Luận văn: Kiểm soát hành vi lạm dụng của doanh nghiệp.

 • Luật chứng khoán

“Thông đồng để thực hiện việc mua bán chứng khoán nhằm tạo cung, cầu giả tạo; Giao dịch chứng khoán bằng hình thức cấu kết, lôi kéo người khác liên tục mua, bán để thao túng giá chứng khoán; kết hợp hoặc sử dụng các phương pháp giao dịch khác để thao túng giá chứng khoán” [48, Điều 9] hoặc các giao dịch của cổ đông lớn của công ty đại chúng làm thay đổi số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá 1% so với số lượng cùng loại đang lưu hành [48, Điều 99]; là những trường hợp Luật chứng khoán 2006 quy định cần phải có sự kiểm soát nhằm ngăn chặn các tổ chức, cá nhân lợi dụng vị trí thống lĩnh của mình gây ảnh hưởng đến bình ổn thị trường.

1.4.2. Kinh nghiệm quốc tế về kiểm soát hành vi lạm dụng của doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường

Trung Quốc là nước có nhiều đặc điểm chính trị xã hội chủ nghĩa và nền kinh tế giống với Việt Nam. Về kiểm soát hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, pháp luật cấm các doanh nghiệp đang có được vị trí thống lĩnh thị trường, độc quyền: sử dụng mọi hành vi hối lộ, đút lót để có được lợi thế khi mua bán hàng hóa; nghiêm cấm mọi hành vi bán phá giá một cách phi lý để loại trừ cạnh tranh… Trường hợp doanh nghiệp bán phá giá hoặc hạ giá các hàng hóa tươi sống; háng ế hoặc sắp hết hạn sử dụng; hàng hóa theo mùa… sẽ được miễn trừ trách nhiệm

Đối với các trường hợp không thuộc trường hợp miễn trừ, các chế tài kinh tế, hành chính hoặc hình sự sẽ được áp dụng tùy theo tính chất và mức độ của hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh. Thanh tra Trung ương có trách nhiệm giám sát chính và có toàn quyền xử lý các trường hợp vi phạm.

Luật Thương mại Hàn Quốc gồm 14 chương, 71 điều và 3 phụ lục. Pháp luật đưa hai cách thức nhận diện thế nào là doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường: (i) nhận biết thông qua mục đích; và thông qua dấu hiệu thị phần, quy mô doanh nghiệp và rào cản thị trường. Pháp luật cấm các doanh nghiệp này được thực hiện các hành vi: ấn định, duy trì và thay đổi một cách bất hợp lý giá cả; kiểm soát một cách bất hợp lý việc bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ… Các biện pháp có thể được áp dụng như buộc các doanh nghiệp có hành vi vi phạm hạ giá thành; chấm dứt hành vi, công bố công khai việc vi phạm pháp luật; bồi thường thiệt hại phạt tiền không quá 3% doanh thu. Tuy nhiên, nếu khoản doanh thu không tồn tại hoặc có khó khăn trong việc tính toán doanh thu thì mức phạt không quá 1 tỷ won.

Ủy ban thương mại lành mạnh có trách nhiệm duy trì chính sách pháp luật và thực thi nhiệm vụ kiểm soát hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường. Luận văn: Kiểm soát hành vi lạm dụng của doanh nghiệp.

Chương 2 – THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT HÀNH VI LẠM DỤNG CỦA DOANH NGHIỆP CÓ VỊ TRÍ THỐNG LĨNH THỊ TRƯỜNG THEO PHÁP LUẬT CẠNH TRANH CẠNH TRANH VIỆT NAM

2.1. Thực trạng lạm dụng của các doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường trong bối cảnh kinh tế – xã hội từ khi Luật cạnh tranh ra đời cho đến nay

2.1.1. Bối cảnh kinh tế – xã hội từ khi Luật cạnh tranh ra đời cho đến nay

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân trong các năm 2005 đến 2010 giữ mức 7%/năm. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội gấp 2,5 lần so với giai đoạn 2001 – 2005, đạt 42,9% GDP. Hầu hết các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế đều có bước phát triển khá nhưng chưa đồng đều. Bên cạnh đó, nền kinh tế Việt Nam cũng chịu nhiều biến động dẫn đến lạm phát tiêu dùng được xác định ở mức cao nhất với bình quân 55%, gây khó khăn, bức bách cho hoạt động kinh doanh của tất cả các doanh nghiệp, các ngành lĩnh vực cũng như đời sống của người dân. Nguyên nhân chủ yếu là do tác động hệ quả của quá trình hội nhập ngày càng sâu rộng của Việt Nam vào nền kinh tế thế giới khiến cho các hoạt động tập trung kinh tế ở quy mô có khả năng chi phối thị trường ngày càng tăng.

Một vấn đề khác đặt ra cho bối cảnh nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam là sự mất cân đối trong tương quan thị trường giữa khu vực kinh tế Nhà nước và các khu vực khác. Vị trí thống lĩnh thị trường, độc quyền hiện nay gần như hoàn toàn thuộc về khối doanh nghiệp nhà nước. Khách quan nhìn nhận rằng, sự cạnh tranh diễn ra trên thị trường kinh doanh Việt Nam ngày càng khốc liệt và có nguy cơ bị lạm dụng từ phía các doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường, độc quyền trong và ngoài nước.

2.1.2. Nhận thức của xã hội, doanh nghiệp và các cơ quan quản lý nhà nước về Luật cạnh tranh và kiểm soát hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường Luận văn: Kiểm soát hành vi lạm dụng của doanh nghiệp.

Thông qua thực tiễn có thể thấy, đa số các vụ việc vi phạm cạnh tranh đều xuất phát từ khả năng nhận thức chưa được đầy đủ và đúng đắn của doanh nghiệp hoặc các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về nội dung của các quy định pháp luật. Nhận thức đối tượng doanh nghiệp, hiệp hội tăng đều qua các năm nhưng không đều. Mức độ nhận biết của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam về Luật cạnh tranh đang ở mức đáng lo ngại. Ngược lại, đa phần doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài lại nghiên cứu và hiểu rất rõ về pháp luật cạnh tranh.

Đối với nhóm đối tượng cơ quan nhà nước và chính quyền địa phương, ảnh hưởng của cơ quan quản lý cạnh tranh đến chính cách cơ quan nhà nước còn rất mờ nhạt. Thậm chí, các Sở, Ban ngành địa phương cũng không hề biết có Cục quản lý cạnh tranh; một số đơn vị nghe nói nhưng không biết chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

2.1.3. Tình trạng lạm dụng của các doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường

Hiện nay, do tác động của nền kinh tế thị trường và thương mại toàn cầu hóa, ngày càng có nhiều vụ việc liên quan đến hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường diễn ra và bị xử lý trên thế giới, điển hình như trường hợp Microsoft, vụ Deutsche Telekom… Ở Việt Nam, từ khi Luật cạnh tranh ra đời cho đến nay, Cục quản lý cạnh tranh mới chỉ thụ lý và điều tra 02 vụ việc liên quan đến hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh trên thị trường do doanh nghiệp nộp hồ sơ khiếu nại. Về hoạt động điều tra tiền tố tụng, năm 2010, Cục quản lý cạnh tranh đã thực hiện điều tra tiền tố tụng các vụ việc lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường đã từng xảy ra trong năm 2009 và vẫn tiếp tục tiếp diễn đầu năm 2010. Về công tác xử lý, Hội đồng cạnh tranh chưa tiến hành xử lý một vụ việc nào liên quan đến hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường mà mới chỉ dừng lại đình chỉ một vụ việc và giải quyết trường hợp đặc biệt của vị trí thống lĩnh thị trường – lạm dụng vị trí độc quyền. Bên cạnh các vụ việc đã được cơ quan quản lý cạnh tranh phát hiện và đang tiến hành điều tra xử lý, trên thị trường Việt Nam hiện nay còn xuất hiện một loạt các hành vi khác có dấu hiệu vi phạm điều cấm lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường cần phải được kiểm soát nhưng chưa có căn cứ để tiến hành cáo buộc vi phạm như trường hợp hạn chế số lượng xuất bản lịch bloc, quyết định giá bán…

2.2. Thực trạng pháp luật cạnh tranh Việt Nam điều chỉnh vấn đề kiểm soát hành vi lạm dụng của các doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường Luận văn: Kiểm soát hành vi lạm dụng của doanh nghiệp.

2.2.1. Những quy định về xác định thị trường liên quan

Thị trường liên quan theo Luật cạnh tranh Việt Nam gồm hai khía cạnh: Thị trường sản phẩm liên quan và thị trường địa lý liên quan. Theo đó, thị trường sản phẩm liên quan là thị trường của hàng hóa, dịch vụ có thể thay thế được cho nhau về đặc tính, mục đích sử dụng và giá cả; thị trường địa lý liên quan là một khu vực địa lý cụ thể (được đo bằng khoảng cách không gian, có thể là một quận, thành phố, quốc gia…) trong đó có những hàng hóa, dịch vụ có thể thay thế cho nhau với các điều kiện cạnh tranh tương tự và có sự khác biệt đáng kể so với các khu vực lân cận. Thông thường, cơ quan điều tra sẽ căn cứ vào một trong hai khía cạnh trên để tiến hành đo sự thay đổi về cầu tiêu dùng khi có sự tăng giá hàng hóa, dịch vụ. Pháp luật cạnh tranh Việt Nam cũng cho rằng việc nhận diện thị trường liên quan chỉ được coi là hoàn thiện khi có đánh giá sự thay thế về cung – xác định các doanh nghiệp trên cùng một thị trường liên quan. Trong một số trường hợp đặc biệt thị trường sản phẩm liên quan sẽ được xác định là thị trường của một loại sản phẩm đặc thù hoặc một nhóm các sản phẩm đặc thù căn cứ vào cấu trúc thị trường và tập quán của người tiêu dùng. Tuy nhiên, khi xác định theo các cách thức này, cơ quan điều tra gặp khá nhiều vướng mắc như: (i) trong xác định thị trường sản phẩm liên quan, mức tăng giá giả định của Việt Nam chưa phù hợp, dễ dẫn đến sự lạm dụng do không có biên độ dao động cụ thể; (ii) xác định thị trường địa lý liên quan trong thực tế gặp rất nhiều phức tạp do các loại hàng hóa, dịch vụ trên thị trường rất đa dạng, nhiều sản phẩm có khả năng thay thế cho nhau và nhu cầu của người tiêu dùng là khác nhau nên điều kiện tiêu thụ sản phẩm cũng khác nhau; trong xác định các doanh nghiệp trên cùng một thị trường liên quan, khó khăn đặt ra là việc phân biệt thay thế về cung với cạnh tranh tiềm năng.

2.2.2. Xác định vị trí thống lĩnh thị trường của doanh nghiệp

 • Thị phần

Thị phần của doanh nghiệp hoặc nhóm doanh nghiệp X= (doanh thu hoặc doanh số của X/ tổng doanh thu hoặc doanh số của ngành) x 100. Luận văn: Kiểm soát hành vi lạm dụng của doanh nghiệp.

Đây cũng là cách thức xác định được đa số các nước trên thế giới quy định và sử dụng. Tuy nhiên, khi áp dụng căn cứ thị phần để xác định vị trí thống lĩnh thị trường, cơ quan điều tra gặp phải một số vướng mắc sau: (i) Thị phần luôn thay đổi theo thời gian và theo nhu cầu của thị trường. Mọi diễn biến trên thị trường hoặc những yếu tố khách quan khác đều có thể ảnh hưởng đến cấu trúc thị phần của thị trường liên quan đó; (ii) doanh thu, doanh số của doanh nghiệp có thể được hình thành từ việc nhiều thị trường liên quan. Việc kiểm tra chứng từ, sổ sách kế toán, tài chính chưa thể đem lại kết luận cần thiết và việc bóc tách số liệu sẽ không đơn giản do cần phải biết được phân khúc thị trường để xác định thị phần; (iii) nếu theo nguyên tắc tính thị phần, cơ quan điều tra phải cộng dồn doanh thu, doanh số của tất cả các chủ thể trên phân khúc thị trường liên quan. Tuy nhiên, trên một trục dọc các hàng hóa, dịch vụ bị cộng dồn, doanh thu của một số doanh nghiệp đã bị cộng chồng, trong khi lượng hàng hóa, dịch vụ luân chuyển trong các doanh nghiệp này là như nhau. Để xử lý vấn đề này, cơ quan điều tra phải tốn kém thời gian bóc tách số doanh thu của các doanh nghiệp là đối thủ cạnh tranh với nhau, sau đó mới xác định thị phần của từng doanh nghiệp; (iv) xác định thị phần theo giá trị dẫn đến trong nhiều trường hợp gây khó khăn cho cơ quan cạnh tranh trong quá trình thực thi vì không có cơ sở để xử lý vụ việc; đồng thời cũng tạo thêm gánh nặng cho doanh nghiệp trong quá trình cung cấp thống tin; (v) việc ấn định mức thị phần tương ứng với doanh nghiệp và nhóm doanh nghiệp không đủ để chứng minh các doanh nghiệp này có vị trí thống lĩnh thị trường.

 • Khả năng gây hạn chế một cách đáng kể

Phương pháp xác định này chỉ được áp dụng khi một hoặc một nhóm doanh nghiệp có mức thị phần dưới quy định nhưng có khả năng hạn chế lớn đến cạnh tranh. Trong đó, năng lực tài chính của doanh nghiệp; năng lực tài chính của cá nhân, tổ chức sáng lập hoặc có quyền kiểm soát, chi phối doanh nghiệp; quy mô mạng lưới phân phối; quyền sở hữu, sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp… được coi là khả năng hạn chế một cách đáng kể. Có thể nói phương thức này đã khắc phục cho những hạn chế đã được nói ở trên của phương thức xác định qua thị phần; góp phần đấu tranh phòng và chống các hành vi lạm dụng sức mạnh tài chính, công nghệ từ giai đoạn đầu; bảo đảm sự phát triển lành mạnh của thị trường và sự ổn định của môi trường kinh doanh. Mặc dù vậy, các quy định về xác định khả năng gây hạn chế đáng kể mới chỉ dừng lại ở việc liệt kê các tiêu chí cần được xem xét và trao quyền lựa chọn căn cứ áp dụng cho cơ quan quản lý cạnh tranh, mà không đưa ra một con số định lượng cụ thể như mức tài chính của công ty mẹ, của những người có quyền kiểm soát là bao nhiêu… Điều đó dễ dẫn đến sự chủ quan, tùy tiện trong khi áp dụng, cũng như không đảm bảo việc xử lý được công bằng và hợp lý.

2.2.3. Những quy định về hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường Luận văn: Kiểm soát hành vi lạm dụng của doanh nghiệp.

Điều 13 Luật Cạnh tranh 2004 đã liệt kê sáu nhóm hành vi được coi là lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường và được hướng dẫn chi tiết tại Nghị định số 116/2005/NĐ-CP từ Điều 23 đến Điều 31. Mặc dù pháp luật cạnh tranh không phân loại hành vi, nhưng căn cứ vào tính chất và mục đích của chủ thể thực hiện có thể phân chia hành vi lạm dụng thành hai nhóm: Lạm dụng mang tính áp đặt và trục lợi; và lạm dụng nhằm ngăn cản, loại bỏ đối thủ. Tuy vậy, dù ở nhóm nào, hành vi lạm dụng của doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường đều gây hậu quả lớn đến nền kinh tế và môi trường kinh doanh. Bởi lẽ đó, pháp luật cạnh tranh Việt Nam cấm tuyệt đối các hành vi này mà không có chính sách miễn trừ.

Đối với nhóm lạm dụng mang tính áp đặt và trục lợi. Doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường mong muốn thu được lợi nhuận không xuất phát từ hiệu quả kinh doanh mà bóc lột thông qua điều kiện thương mại vô lý hoặc không công bằng. Đối tượng mà các doanh nghiệp này hướng tới chính là khách hàng của mình.

Về hành vi áp đặt giá mua, giá bán hàng hóa, dịch vụ bất hợp pháp hoặc ấn định lại giá bán lại tối thiểu gây thiệt hại cho khách hàng.Theo quy định của Nghị định số 116/2005/NĐ-CP, hành vi áp đặt giá bán hàng hóa, dịch vụ à chưa phù hợp và sẽ bỏ sót vi phạm. Vì không xử lý doanh nghiệp tăng giá chưa đến 5% mặc dù giá trước đó đã tăng cao so với giá cấu thành của sản phẩm. Hay ấn định giá bán lại tối đa cho khách hàng về cơ bản cũng là hành vi lạm dụng quyền lực và đều gây thiệt hại cho người mua nhưng lại không được pháp luật cạnh tranh quy định.

Để xác định hành vi hạn chế sản xuất, phân phối hàng hoá, dịch vụ, giới hạn thị trường, cản trở sự phát triển kỹ thuật, công nghệ gây thiệt hại cho khách hàng, cơ quan xử lý vụ việc sẽ gặp khó khăn khi xác định mức độ khan hiếm của thị trường và sự biến động của thị trường.

Về áp đặt điều kiện thương mại khác nhau trong giao dịch như nhau nhằm tạo bất bình đẳng trong cạnh tranh. Luật cạnh tranh không đưa ra cách thức xác định chi tiết tính tương tự về giá trị và tính chất của sản phẩm khi mà giá trị ban đầu của các sản phẩm là không giống nhau, nhất là khi xác định giá trị vô hình của dịch vụ. Mặt khác, ở khái niệm giao dịch như nhau nên được hiểu như thế nào cũng không được quy định cụ thể.

Về áp đặt điều kiện ký kết hợp đồng mua bán hàng hoá, dịch vụ hoặc các nghĩa vụ không liên quan trực tiếp đến đối tượng của hợp đồng. Để xác định sự vi phạm của hành vi không phải là công việc đơn giản do dấu hiệu hành vi còn trìu tượng. Hơn nữa, các thủ đoạn áp đặt điều kiện cho khách hàng không phải lúc nào cũng công khai và được che đậy bằng nhiều thủ thuật tinh vi nên rất khó phát hiện. Luận văn: Kiểm soát hành vi lạm dụng của doanh nghiệp.

Đối với nhóm hành vi lạm dụng nhằm ngăn cản, loại bỏ đối thủ, doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường có thể sẽ không tích tụ được tư bản nhưng có cơ hội củng cố và duy trì hơn vị trí thống lĩnh thị trường vốn có. Việc loại bỏ đối thủ cạnh tranh sẽ giảm bớt sức ép cho doanh nghiệp; đồng thời cũng khiến khách hàng mất đi khả năng lựa chọn khi giao dịch trên thị trường liên quan. Chính vì vậy, đối tượng mà nhóm hành vi hướng tới chính là những đối thủ hiện hữu và đối thủ tiềm năng của mình.

Về bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ dưới giá thành toàn bộ nhằm loại bỏ đối thủ cạnh tranh. Hành vi này không bị cấm bởi mức giảm giá hiện tại mà bị lên án bởi có khả năng suy giảm sản lượng và giá cả tăng vọt trong tương lai. Và khi xác định hành này cơ quan điều tra gặp khá nhiều khó khăn do pháp luật không quy định cụ thể như: (i) giá thực tế được tính vào giai đoạn nào và tại thời điểm nào; (ii) nếu có sự khác nhau về giá thực tế giữa các thị trường nhỏ khác nhau thì ta lấy căn cứ nào để lựa chọn thị trường áp dụng; (iii) xác định giá dịch vụ thuộc các khu vực địa lý khác nhau; (iv) việc bóc tách chi phí cấu thành sản phẩm của doanh nghiệp sản xuất nhiều mặt hàng không đơn giản…

Về hành vi ngăn cản việc tham gia thị trường của những đối thủ cạnh tranh mới. Hành vi nhằm hướng tới đối thủ cạnh tranh tiềm năng đang tìm cách tham gia thị trường liên quan. Vì vậy, vướng mắc đặt ra khi xác định doanh nghiệp tiềm năng là chứng minh sự đồng nhất thị trường mà doanh nghiệp vi phạm có vị trí thống lĩnh thị trường với thị trường mà doanh nghiệp mới đang có ý định tham gia; hay không thể cân đong được mức độ ngăn cản của hành vi bằng số lượng do nhu cầu đầu tư mới chỉ trong suy nghĩ; do đó trong một vụ kiện, cũng không có căn cứ chứng minh người khiến nại có là đối thủ cạnh tranh mới hay không.

Mặc dù vậy, quan điểm nhìn nhận như trên cần phải được xem xét lại. Về mặt lý thuyết, có những hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường không mang tác động tiêu cực mà ngược lại lại có mặt tích cực và tính phù hợp với thực tế. Khi xử lý những hành vi như vậy cần phải đối chiếu tác động tích cực – tiêu cực của hành vi và cân nhắc hợp lý để đưa ra quyết định đúng đắn. Trường hợp tác động tích cực lớn hơn tiêu cực thì có thể xem xét cho hưởng miễn trừ với những điều kiện nhất định.

2.2.4. Các quy định về cơ quan quản lý Luận văn: Kiểm soát hành vi lạm dụng của doanh nghiệp.

Theo pháp luật cạnh tranh, Cục Quản lý cạnh tranh là cơ quan thuộc Bộ Thương mại (nay là Bộ Công thương có chức năng giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước về cạnh tranh, chống bán phá giá, chống trợ cấp, tự vệ và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng… Hội đồng cạnh tranh có nhiệm vụ tổ chức xử lý, giải quyết các vụ việc cạnh tranh liên quan đến hành vi hạn chế cạnh tranh. Có thể nói, về mặt lý luận, việc tổ chức hệ thống quản lý – tài phán cạnh tranh với hai cơ quan riêng biệt của nước ta đã đảm bảo được sự phân cấp, phân quyền cũng như có tính cưỡng chế thi hành trong xử lý các vụ việc cạnh tranh.

Tuy nhiên, do mới được thành lập và còn hạn chế về kinh nghiệm và nhân sự, hai cơ quan này đã bộc lộ nhiều bất cập trong lý luận và thực tiễn tổ chức, hoạt động.

Xét về mặt tổ chức. Hai cơ quan này chưa được tổ chức, hoạt động theo nguyên tắc độc lập và chịu chi phối của Bộ Công thương;

Chức năng, nhiệm vụ của hai cơ quan chưa phù hợp. Trong khi Cục Quản lý cạnh tranh quá nhiều nhiệm vụ như điều tra các vụ việc cạnh tranh, bảo vệ người tiêu dùng… thì vai trò của Hội đồng cạnh tranh khá mờ nhạt. Bộ máy quản lý cạnh tranh của Việt Nam là mô hình duy nhất tồn tại trên thế giới.

Các cơ quan hành chính như Chính phủ, các bộ ngành, ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thanh tra chuyên trách cũng được coi là bộ máy thực thi cạnh tranh theo quy định của luật chuyên ngành. Nhưng lại hạn chế về nguồn nhân lực: cán bộ hành chính chỉ am hiểu về một chuyên ngành cụ thể; số lượng chuyên viên hiểu biết và có kinh nghiệm chuyên sâu về cạnh tranh chưa nhiều.

Hai hệ thống cơ chế giải quyết tranh chấp cạnh tranh hiện nay là cơ quan cạnh tranh và cơ quan hành chính. Với khung quy định về chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của các bộ máy này thì về cơ bản địa vị pháp lý, thẩm quyền giải quyết giữa chúng là ngang nhau mà không có sự phân định thẩm quyền. Điều đó sẽ dẫn đến mâu thuẫn, chống chéo và ỉ lại của các cơ quan xét xử.

Theo Báo cáo đánh giá năm thực thi luật cạnh tranh của Bộ Công thương, bộ máy giải quyết cạnh tranh ở Việt Nam vẫn còn lúng túng trong xử lý hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường. Sự thiếu kinh nghiệm của cơ quan thực thi, thiếu kiến thức, ý thức của giới kinh doanh là một trong những nguyên nhân làm cho bộ máy thực thi chưa làm tròn nhiệm vụ của mình.

2.2.5. Các biện pháp nhằm kiểm soát hành vi lạm dụng của doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường Luận văn: Kiểm soát hành vi lạm dụng của doanh nghiệp.

Việt Nam, các biện pháp xử lý hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường được quy định tại Điều 117 Luật cạnh tranh và hướng dẫn chi tiết tại Nghị định số 120/2005/NĐ-CP. Theo đó, hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường phải chịu hình phạt chính là hình phạt tiền. Mức phạt có thể lên đến 5% tổng doanh thu của năm tài chính trước năm thực hiện hành vi vi phạm. Trong một số trường hợp đặc biệt, mức phạt có thể lên đến 10%. Các hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường cũng có thể phải chịu thêm hình phạt bổ sung “tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm bao gồm cả tịch thu toàn bộ khoản lợi nhuận thu được từ việc thực hiện hành vi vi phạm”. Tùy vào từng trường hợp cụ thể, doanh nghiệp vi phạm có thể bị áp dụng một hoặc một số biện pháp khắc phục hậu quả như loại bỏ các điều khoản vi phạm pháp luật ra khỏi hợp đồng hoặc giao dịch kinh doanh… Trường hợp gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác thì phải bồi thường. Pháp luật cạnh tranh không đặt ra vấn đề phạt tù với các hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường.

Có thể nói, so sánh với pháp luật các nước, các biện pháp xử lý hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường của Việt Nam tương đối có sự tương đồng trong quan điểm nhận thức và xây dựng các quy phạm. Tuy vậy, xét trên góc độ lý luận với thực tiễn xử lý, các quy định còn tồn tại một số hạn chế sau: (i) về hình thức và mức độ xử lý đối với biện pháp phạt tiền có khung phạt quá rộng. Đó là chưa kể đến doanh nghiệp sẽ bị phạt trên tổng doanh thu chứ không phải là doanh thu trên thị trường liên quan. Mức phạt cũng không căn cứ trên lĩnh vực vi phạm, vai trò của doanh nghiệp và nhóm hành vi cụ thể; (ii) về chính sách khoan hồng, Luật cạnh tranh cũng có đưa ra các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ làm căn cứ tính mức phạt, nhưng không có hướng dẫn cách tính cụ thể. Điều này gây nhiều tranh cãi về việc áp dụng; có thể kéo theo sự tùy tiện của cơ quan cạnh tranh trong quá trình cân nhắc và xử phạt; (iii) đối với những hành vi cố tình không hợp tác, từ chối cung cấp thông tin, cung cấp thông tin sai lệch hay hủy tài liệu chứng cứ, mức tiền phạt rất nhẹ chỉ từ “500.000 đến 3.000.000 đồng” nên không có tính giáo dục và răn đe; (iv) đối với các biện pháp khắc phục hậu quả, nhìn chung còn mang tính hình thức, chưa gắn bó với thực tiễn hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và thực tiễn cạnh tranh trên thị trường. Luận văn: Kiểm soát hành vi lạm dụng của doanh nghiệp.

Khách quan mà thừa nhận rằng các quy định về chế tài đối với hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường trong pháp luật cạnh tranh của Việt Nam còn khá cứng nhắc. Các quy phạm chủ yếu tập trung vào mục đích phạt răn đe, còn tính giáo dục chưa được thể hiện nhiều và các biện pháp mang ý nghĩa tích cực khác chưa được xem xét áp dụng.

Chương 3 – PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT CẠNH TRANH VỀ KIỂM SOÁT HÀNH VI LẠM DỤNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỊ TRÍ THỐNG LĨNH THỊ TRƯỜNG

3.1. Phương hướng

3.1.1. Kiểm soát hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường theo pháp luật cạnh tranh phải được xây dựng trên quan điểm, đường lối và chủ trương phát triển kinh tế – xã hội của Đảng và Nhà nước

Có thể nói, ở bất cứ quốc gia nào có nền kinh tế thị trường đều đặt ra vấn đề phải điều tiết cạnh tranh và kiểm soát độc quyền. Những yếu tố này có liên quan chặt chẽ đến việc hình thành thể chế kinh tế, việc tạo lập đồng bộ các yếu tố thị trường và hiệu lực quản lý kinh tế của nhà nước thông qua việc tạo dựng môi trường pháp lý thuận lợi, bình đẳng cho các doanh nghiệp cạnh tranh và hợp tác phát triển, đổi mới các công cụ quản lý vĩ mô của nhà nước đối với nền kinh tế. Nước ta cũng chủ trương phát triển nền kinh tế thị trường, nhưng có sự đặc thù là phát triển theo định hướng Xã hội chủ nghĩa. Chính vì vậy, bên cạnh việc tuân theo các nguyên tắc và quy luật vận động khách quan của kinh tế thị trường, khi nghiên cứu xây dựng pháp luật cạnh tranh về kiểm soát hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường chúng ta cũng phải dựa trên quan điểm, đường lối của Đảng và Nhà nước. Luận văn: Kiểm soát hành vi lạm dụng của doanh nghiệp.

Tại cuộc họp Đại biểu đại hội toàn quốc lần thứ XI, Đảng ta yêu cầu phải “tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nhất là hoàn thiện hệ thống pháp luật bảo đảm cạnh tranh bình đẳng, minh bạch của doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế” [20, tr 37].. Để thực hiện chủ trương, quan điểm và nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó, pháp luật cạnh tranh về kiểm soát hành vi lạm dụng của doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường phải: Tạo lập và thúc đẩy các cơ hội bình đẳng và không phân biệt đối xử trong cạnh tranh của các chủ thể thuộc mọi thành phần kinh tế; Bảo vệ và khuyến khích cạnh tranh lành mạnh; Ngăn chặn các hành vi hạn chế cạnh tranh và lạm dụng vị trí thống lĩnh để lũng đoạn thị trường; Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, của doanh nghiệp và của người tiêu dùng… Đặc biệt, pháp luật cạnh tranh phải là hành lang pháp lý chung, tạo tiền đề cho pháp luật chuyên ngành thực hiện kiểm soát cạnh tranh nói chung và kiểm soát lạm dụng sức mạnh thị trường nói riêng.

3.1.2. Kiểm soát hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường theo pháp luật cạnh tranh phải phù hợp với nguyên tắc kinh doanh; với phong tục, tập quán, chuẩn mực đạo đức kinh doanh; và quy luật vận động khách quan của nền kinh tế thị trường

Pháp luật kiểm soát hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường là một trong những công cụ để nhà nước thực hiện quản lý cạnh tranh và điều tiết nền kinh tế. Vì vậy, việc xây dựng và ban hành quy phạm này trong Luật cạnh tranh phải phù hợp với nguyên tắc và quy luật vận động khách quan của nền kinh tế thị trường.

Trước hết các quy phạm phải tuân thủ nguyên tắc hàng đầu và cơ bản của nền kinh tế thị trường là nguyên tắc tự do kinh doanh. Nguyên tắc này được hiểu là mọi chủ thể đều có quyền đầu tư, sản xuất kinh doanh theo những hình thức luật định; có quyền tự do ấn đính giá cả theo quy luật cung cầu và sự chỉ dẫn của nhà nước về đăng ký, thương lượng và niêm yết giá; có quyền cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh trong môi trường kinh doanh được pháp luật quy định và bảo hộ.

Theo ghi nhận tại Hiến Pháp 1992, trong nền kinh tế thị trường Việt Nam hiện nay tồn tại nhiều thành phần kinh tế, các chủ thể thuộc các thành phần này trong quan hệ sản xuất, kinh doanh không bị phân biệt về quy mô, hình thức, lĩnh vực và phạm kinh doanh; đều có quyền và nghĩa vụ như nhau, bình đẳng trước pháp luật. Vì vậy, khi xây dựng quy phạm kiểm soát hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường cần phải đảm bảo nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật của các chủ thể thuộc mọi thành phần kinh tế.

Bên cạnh đó, khi xây dựng pháp luật cạnh tranh về kiểm soát hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường cũng cần phải dựa trên nền tảng của các tập quán, thông lệ cạnh tranh lành mạnh và những chuẩn mực đạo đức trong kinh doanh. Bởi lẽ, “quy ước, thông lệ không thành văn này lại là tổng hợp các quy phạm xã hội ở nhiều lĩnh vực, có tác động mạnh mẽ, điều chỉnh, kiểm soát và chi phối hành vi kinh doanh của thương nhân”[27]. Đặc biệt ở nước ta, một đất nước có truyền thốn nho giáo lâu đời ở phương Đông. Luận văn: Kiểm soát hành vi lạm dụng của doanh nghiệp.

3.1.3. Kiểm soát hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường theo pháp luật cạnh tranh phải là cơ sở pháp lý vững chắc để bảo đảm cạnh tranh lành mạnh, công bằng giữa các chủ thể kinh doanh và đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng

Mặc dù quyền tự do kinh doanh cũng như sự bình đẳng giữa các thành phần kinh tế đã được khẳng định trong Hiến Pháp và nhiều văn bản pháp luật; song trên thực tế vẫn còn tồn tại những nội dung mang tính phân biệt đối xử, không tạo ra cơ hội cạnh tranh thực sự cho các chủ thể kinh doanh của mọi thành phần kinh tế. “Khi không có sự bình đẳng thì sẽ không có nguyên tắc bảo đảm cạnh tranh trung thực, công bằng, cơ chế cạnh tranh không thể vận hành và mặt tích cực của kinh tế thị trường không thể phát huy được” [27]. Bởi vậy, để khắc phục tình trạng cạnh tranh không có tổ chức như hiện nay, cần thiết phải có pháp luật để chống lại các hoạt động hạn chế cạnh tranh, đảm bảo sự công bằng, tạo điều kiện và cơ hội cho tất cả các chủ thể kinh doanh có tiềm năng tham gia quá trình cạnh tranh, bảo đảm cạnh tranh thực sự trở thành động lực phát triển nền kinh tế.

Bên cạnh việc đảm bảo quyền tự do kinh doanh, “sự bình đẳng về cơ hội kinh doanh và quyền cạnh tranh cho mọi chủ thể kinh doanh thuộc các thành phần kinh tế, kiểm soát hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường còn là cơ sở để bảo đảm tốt hơn quyền và lợi ích của người tiêu dùng trong xã hội” [27]. Sự kết hợp giữa Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và cơ chế kiểm soát hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường của pháp luật cạnh tranh sẽ góp phần hoàn thiện hơn công cụ bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của nhà nước; giúp người tiêu dùng được nâng cao ý thức bảo vệ quyền lợi của mình khi lựa chọn các sản phẩm của các doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường. Đồng thời cũng là công cụ để các hiệp hội bảo vệ người tiêu dùng thực hiện tốt trách nhiệm của mình cũng như tích cực tham gia vào quá trình kiểm soát các hành vi hạn chế cạnh tranh, gây thiệt hại cho người tiêu dùng.

3.1.4. Kiểm soát hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường theo pháp luật cạnh tranh phải đặt trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế Luận văn: Kiểm soát hành vi lạm dụng của doanh nghiệp.

Một trong các chủ trương quan trọng mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đề ra khi Việt Nam ngày càng hội nhập sâu vào nền kinh tế toàn cầu là: “Sớm hoàn thành việc rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy định pháp luật về kinh doanh phù hợp với điều kiện Việt Nam, bảo vệ thị trường nội địa, đồng thời tuân thủ những quy định của các tổ chức quốc tế và khu vực mà Việt Nam tham gia. Đổi mới, hoàn thiện thể chế về giá, cạnh tranh, kiểm soát độc quyền, về ký kết, thực hiện hợp đồng”.

Trong xu thế thực hiện chính sách mở cửa, thị trường Việt Nam đã nhanh chóng hòa nhập với thị trường khu vực và quốc tế, các quan hệ giao lưu trên nhiều lĩnh vực ngày càng mở rộng và phát triển. Hầu hết các điều ước quốc tế và các tổ chức quốc tế mà chúng ta ký kết và/hoặc là thành viên đều đòi hỏi pháp luật Việt Nam nói chung và pháp luật cạnh tranh về kiểm soát hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường nói riêng phải có sự tương thích; thực hiện quyền bình đẳng trong hoạt động kinh doanh và xây dựng một sân chơi bình đẳng và môi trường kinh doanh lành mạnh giữa các quốc gia. Bên cạnh sự đòi hỏi của nhu cầu hội nhập quốc tế, tình hình thực tiễn kinh doanh trong nước cũng yêu cầu pháp luật cạnh tranh về kiểm soát hành lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường đến lượt mình phải là công cụ hữu hiệu thúc đẩy khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam, bảo vệ môi trường cạnh tranh và chủ thể trong nước khỏi bị xâm hại bởi các hành vi lạm dụng của các chủ thể kinh doanh nước ngoài, đặc biệt là các chủ thể có sức mạnh thị trường. Vì vậy, sứ mệnh của Luật cạnh tranh và cơ chế kiểm soát hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường trong việc phát hiện, ngăn chặn và loại bỏ các hành vi vi phạm ra khỏi thị trường là rất lớn, cần phải được đầu tư nghiên cứu.

3.1.5. Kiểm soát hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường theo pháp luật cạnh tranh phải đảm bảo sự độc lập của bộ máy thực thi và sự tương tác với các lĩnh vực pháp luật khác

 • Đảm bảo sự độc lập của bộ máy thực thi

Sự công bằng trong việc xử lý các vụ việc chỉ có thể có được nếu có sự độc lập của cơ quan “cầm cân’’ – chủ thể có thẩm quyền điều tra và giải quyết các khiếu kiện. “Độc lập không chỉ có nghĩa là phải đứng độc lập, riêng rẽ về mặt tổ chức, không trực thuộc cơ quan chủ quản nào mà phải là độc lập về hoạt động cũng như về nhiệm vụ, quyền hạn”. Nếu xem xét cơ quan thực thi cạnh tranh Việt Nam hiện nay, có thể nói, vai trò còn khá mờ nhạt và chưa đảm bảo tính công bằng. Nguyên nhân của thực trạng này là do việc tổ chức, hoạt động của cơ quan quản lý cạnh tranh còn chịu nhiều tác động và chi phối của cơ quan quản lý hành chính là Bộ Công thương nhiều quốc gia, cơ quan quản lý cạnh tranh có thể thuộc Bộ, Chính phủ hoặc một số Bộ cùng phối hợp quản lý. Nhưng cho dù được tổ chức theo mô hình nào đi nữa thì nguyên tắc quan trọng hàng đầu là phải đảm bảo cơ quan này không chịu bất kỳ một sự can thiệp hay chi phối nào từ các cơ quan khác để không làm ảnh hưởng đến sự công bằng trong xử lý vụ việc. Ở nước ta cũng nên xây dựng tính độc lập của bộ máy thực thi cạnh tranh theo quan niệm chung của các nước trên thế giới; và cần thiết phải ghi nhận trong pháp luật cạnh tranh để đảm bảo thuộc tính này như là nguyên tắc bắt buộc trong điều tra và xử lý các vụ việc cạnh tranh. Luận văn: Kiểm soát hành vi lạm dụng của doanh nghiệp.

 • Đảm bảo sự tương tác với các lĩnh vực pháp luật khác

Các hành vi cạnh tranh của các chủ thể kinh doanh trên thị trường được đánh giá là có tính sáng tạo bất tận và thường được các chủ thể này che đậy bằng các thủ thuật rất tinh vi, phức tạp. Do đó, để nhận diện hành vi và phát hiện ra sự vi phạm, pháp luật cạnh tranh và pháp luật chuyên ngành như pháp luật kiểm toán, pháp luật thương mại, pháp luật thuế phải có sự tương tác lẫn nhau. Hay nói cách khác, để hoàn thiện cơ chế kiểm soát hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, bên cạnh việc hoàn thiện pháp luật cạnh tranh, chúng ta cần tăng cường các lĩnh vực pháp luật có liên quan như (i) tiếp tục triển khai thi hành Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư và tăng cường hoàn thiện các quy định pháp luật về gia nhập và rút lui khỏi thị trường, khuyến khích các chủ thể kinh doanh, các nhà đầu tư tham gia và hoạt động trên thị trường lành mạnh; (ii) hoàn thiện pháp luật về bảo vệ người tiêu dùng, củng cố cơ chế giám sát của hiệp hội bảo vệ người tiêu dùng đối với hoạt động của các chủ thể kinh doanh; (iii) tăng cường hệ thống pháp luật về kiểm soát giá các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ của các doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường, vị trí độc quyền; (iv) tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về thuế, tài chính; giải quyết hài hòa lợi ích giữa các doanh nghiệp; không phân biệt doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác nhau.

3.2. Giải pháp

3.2.1. Hoàn thiện các quy định của pháp luật cạnh tranh về nhận diện vị trí thống lĩnh thị trường và hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường

 • Về xác định thị trường liên quan và xác định vị trí thống lĩnh thị trường

Về xác định thị trường liên quan, nên xác định một ngưỡng tăng tối thiểu và tăng tối đa cho việc điều tra phản ứng của khách hàng khi xác định thị trường liên quan. “Thông thường mức tăng tối đa và mức tối thiểu chênh lệch với nhau không quá 5% (nếu chúng ta quy định mức tối thiểu là 10% thì mức tăng tối đa không quá 15%)”.

Về xác định vị trí thống lĩnh thị trường của doanh nghiệp. Đối với cách xác định quan thị phần, nên sử dụng mạng lưới khách hàng, sản lượng… làm căn cứ phân tích tầm ảnh hưởng của doanh nghiệp thuộc những lĩnh vực đặc thù như phân phối phim, cung cấp dịch vụ internet… Đối với cách xác định vị trí thống lĩnh thị trường thông qua tiêu chí “khả năng gây hạn chế một cách đáng kể”, chúng ta không nên quy định liệt kê quá cụ thể các khía cạnh mà phải có sự “mềm dẻo” cần thiết và cần phân công các cơ quan quản lý chuyên ngành kinh tế, kỹ thuật dự liệu những tiêu chuẩn cơ bản cho ngành, lĩnh vực của mình để tránh sự tùy tiện trong việc giải thích và áp dụng luật của cơ quan điều tra.

 • Về nhận diện hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường

Thứ nhất, không nên quy định liệt kê và đóng khung các hành vi được coi là lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường. Chúng ta nên đưa ra khái niệm và xây dựng các tiêu chí để xác định hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường.

Thứ hai, đối với các nhóm gây thiệt hại cho khách hàng, không nên quy định hậu quả dấu hiệu bắt buộc của hành vi.

Thứ ba, cần phải bổ sung thêm hành vi không tăng giá nhưng áp đặt một mức giá cao hơn nhiều so với giá thành toàn bộ của sản phẩm để bóc lột khách hàng trong nhóm hành vi áp đặt giá bán bất hợp lý nhằm bóc lột khách hàng.

Thứ tư, nên đặt ra một số trường hợp miễn trừ, nhằm đảm bảo tính nghiêm minh cũng như thể hiện sự giáo dục và khoan hồng của pháp luật. Luận văn: Kiểm soát hành vi lạm dụng của doanh nghiệp.

3.2.2. Hoàn thiện bộ máy quản lý cạnh tranh

 • Về tổ chức và hoạt động của cơ quan quản lý cạnh tranh

Thứ nhất, nên xây dựng mô hình cơ quan quản lý cạnh tranh ngang bộ.

Thứ hai, pháp luật cạnh tranh cần phải đảm bảo sự độc lập của cơ quan quản lý cạnh tranh.

Thứ ba, chúng ta cần thiết phải việc hợp nhất hai cơ quan quản lý cạnh tranh thành một cơ quan duy nhất.

Thứ tư, chúng tôi kiến nghị nên xây dựng một bộ phận nằm trong cơ quan quản lý cạnh tranh nhưng độc lập trong rà soát, giải quyết các khiếu kiện liên quan đến quyết định của cơ quan này.

Thứ năm, cần quy định rõ tiêu chí xác định cũng như thời hạn bổ nhiệm các chức danh này để có thể bảo đảm tính độc lập trong công tác điều tra và xử lý vụ việc cạnh tranh.

 • Về chức năng và quyền hạn

Thứ nhất, Cơ quan quản lý cạnh tranh sẽ chỉ tập trung điều tra, xử lý vụ việc cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, các nhiệm vụ chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ sẽ thuộc thẩm quyền của Bộ Công thương.

Thứ hai, nên kết hợp đặc điểm “hành chính” và “tài phán” trong điều tra và xử lý các vụ việc cạnh tranh.

Thứ ba, nên mở rộng quyền của cơ quan quản lý cạnh tranh trong việc đánh giá, mục đích và khả năng hạn chế cạnh trạnh tranh của các hành vi lạm dụng không được pháp luật liệt kê. Bên cạnh đó, pháp luật cũng cần bổ sung quyền can thiệp vào cấu trúc của thị trường chứ không chỉ là vào các hành vi vi phạm. Luận văn: Kiểm soát hành vi lạm dụng của doanh nghiệp.

Thứ tư, nên củng cố thẩm quyền điều tra của Cơ quan quản lý cạnh tranh.

 • Về nâng cao năng lực nhân sự của cơ quan quản lý cạnh tranh

Để bảo đảm tính chuyên nghiệp và có hiệu quả của đội ngũ chuyên viên, cơ quan quản lý cạnh tranh cần (i) tuyển dụng những chuyên viên có trình độ hiểu biết sâu về cạnh tranh; (ii) xây dựng tài liệu hướng dẫn chuẩn để trang bị kiến thức cho chuyên viên điều tra và xử lý cạnh tranh; (iii) tổ chức các khóa đào tạo về kiến thức cạnh tranh trong và ngoài nước cho cán bộ chuyên viên; (iv) mô phỏng các tình huống cạnh tranh giả định hoặc sử dụng các vụ việc cụ thể đã và đang được xử lý trên thế giới để chuyên viên nghiên cứu và thực hành…

3.2.3. Hoàn thiện các biện pháp xử lý hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường

Thứ nhất, nên bổ sung chế tài hình sự.

Thứ hai, bổ sung trường hợp cá nhân phải chịu trách nhiệm trước những hành lạm dụng của các doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường.

Thứ tư, pháp luật cạnh tranh cũng nên cân nhắc đến các nhóm hành vi, các ngành nghề, theo vai trò của doanh nghiệp… để xác định biện pháp áp dụng và mức chế tài cụ thể.

Thứ năm, để răn đe các chủ thể không được tái phạm, pháp luật cạnh tranh nên áp dụng mức tiền phạt lũy tiến đối với mỗi lần vi phạm của doanh nghiệp.

3.2.4. Hoàn thiện cơ chế thực thi pháp luật cạnh tranh về kiểm soát hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường

Thứ nhất, đảm bảo yếu tố thông tin giữa các doanh nghiệp và cơ quan quản lý cạnh tranh.

Thứ hai, trong cơ chế thực thi pháp luật cạnh tranh cần làm rõ vai trò của nhà nước và giảm ảnh hưởng của nhà nước đến sự hình thành độc quyền bằng con đường hành chính. Luận văn: Kiểm soát hành vi lạm dụng của doanh nghiệp.

Thứ ba, nên đẩy mạnh hoạt động vận động chính sách cạnh tranh trong các cơ quan nhà nước, nhất là đối với các cơ quan thực thi pháp luật cạnh tranh.

Thứ tư, cơ quan thực thi pháp luật cạnh tranh phải chủ động giám sát và nhanh chóng phát hiện các hành vi vi phạm.

Thứ năm, khuyến khích cơ quan thực thi áp dụng thủ tục khám xét để tìm kiếm những thông tin, bằng chứng mà các điều tra viên cho rằng doanh nghiệp không cung cấp cho cơ quan điều tra.

Thứ sáu, cơ quan thực thi cạnh tranh nên phát hành những thông cáo báo chí nhằm phổ biến những thông tin liên quan đến việc thụ lý, điều tra và xử lý các vụ việc cạnh tranh và tăng cường công tác nghiên cứu và đạo tạo về cạnh tranh trên mọi tầng lớp xã hội.

KẾT LUẬN Luận văn: Kiểm soát hành vi lạm dụng của doanh nghiệp.

Cạnh tranh được chấp nhận như là một thuộc tính bản chất của nền kinh tế thị trường. Cạnh tranh phát triển theo lộ trình và trải qua các hình thái thị trường khác nhau; và biểu hiện cuối cùng của quá trình cạnh tranh là xuất hiện tình trạng thống lĩnh thị trường, độc quyền trong nền kinh tế. Ở mặt tích cực, các hiện tượng này góp phần thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Song xét ở nhiều phương diện khác, nó có thể đem lại những hậu quả không mong muốn đến thị trường và xã hội. Thông thường, sau khi có được vị thế thống lĩnh thị trường, độc quyền, các doanh nghiệp có xu hướng thực hiện những hành vi hạn chế cạnh tranh đề duy trì và củng cố địa vị của mình hoặc tăng lợi nhuân. Khi đó, thống lĩnh thị trường, độc quyền sẽ trở thành lực cản, gây trở ngại cho môi trường cạnh tranh lành mạnh và sự tăng trưởng của thị trường. Ở Việt Nam, có nhiều con đường dẫn đến vị trí thống lĩnh thị trường, độc quyền của các doanh nghiệp; ngoài sự tích tụ, tập trung tư bản trong quá trình cạnh tranh, có thể là sự thoát ly ý thức chủ quan của nhà kinh doanh (thống lĩnh thị trường hoặc độc quyền tự nhiên) hoặc được hình thành bởi ý chí của Nhà nước (thống lĩnh thị trường hoặc độc quyền hành chính), nên việc kiểm soát là rất khó. Hơn nữa, từ khi chúng ta chủ trương hội nhập kinh tế quốc tế và trở thành thành viên chính thức của WTO, số lượng chủ thể độc quyền nước ngoài đầu tư vào Việt Nam ngày càng gia tăng. Điều đó cũng đồng nghĩa doanh nghiệp Việt Nam đang bị đe dọa trước sự cạnh tranh gay gắt và không cân sức. Các doanh nghiệp nước ngoài với kinh nghiệm thương trường và tiềm lực kinh tế sẽ không ngần ngại lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường của mình từng bước áp dụng các thủ pháp cạnh tranh để chiếm đoạt khách hàng, thôn tính các doanh nghiệp vừa và nhỏ, tiến tới lũng đoạn thị trường Việt Nam. Trước thực trạng bối cảnh nền kinh tế đang diễn ra và nhu cầu kiểm soát các hành vi hạn chế cạnh tranh, xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, hoàn thiện pháp luật cạnh tranh về kiểm soát hành vi lạm dụng của các doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường càng trở lên cấp bách. Luận văn: Kiểm soát hành vi lạm dụng của doanh nghiệp.

Với những quy phạm mang tính ổn định, chặt chẽ và bắt buộc cưỡng chế thi hành; và có nhiệm vụ điều tiết các quan hệ cạnh tranh trên thị trường và tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, pháp luật cạnh tranh được coi là công cụ hữu hiệu nhất của nhà nước trong kiểm soát các hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường. Về cơ bản, pháp luật cạnh tranh Việt Nam đã biết lấy thị trường và các nguyên tắc cơ bản của hoạt động kinh doanh làm trung tâm; và các quan hệ cần phải kiểm soát làm căn cứ điều chỉnh. Pháp luật kiểm soát cũng thỏa mãn các yêu cầu của một cơ chế hoàn chỉnh, phù hợp với thông lệ quốc tế và quan điểm chung của pháp luật của các nước về vấn đề này. Xét trên góc độ lý luận, cơ chế kiểm soát trong Luật cạnh tranh đáp ứng tiêu chí trở thành hành lang pháp lý chung, làm cơ sở cho pháp luật chuyên ngành điều chỉnh các hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường trong từng lĩnh vực cụ thể. Tuy nhiên, pháp luật cạnh tranh điều chỉnh vấn đề này cũng còn tồn tại nhiều hạn chế như (i) chưa xây dựng các khái niệm nhận diện vị trí thống lĩnh thị trường, hành vi lạm dụng; một số quy định không phù hợp và gây khó khăn khi áp dụng thực tiễn; (ii) bộ máy cơ quan thực thi chưa được tổ chức, hoạt động hợp lý; phân bổ chức năng và nhiệm vụ giữa các cơ quan trong bộ máy không dựa trên vai trò của quản lý cạnh tranh; nhân sự còn yếu và hạn chế về chuyên môn và kinh nghiệm; (iii) các biện pháp chế tài mới chỉ dừng lại ở việc răn đe mà chưa thể hiện tính giáo dục và khoan hồng; mức chế tài không có sự phân biệt mức độ nguy hiểm của nhóm hành vi, số lần vi phạm, vị thế của doanh nghiệp… Có thể nói, nguyên nhân chủ yếu của tình trạng trên là do nhận thức và kinh nghiệm của nhà làm luật, của xã hội, doanh nghiệp và các cơ quan nhà nước về cạnh tranh chưa nhiều. Bên cạnh đó còn phải khách quan thừa nhận rằng các hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường rất phức tạp, trong khi đó các doanh nghiệp có khả năng và rất khéo léo trong việc che đậy các hành vi phạm của mình nên để phát hiện và xử lý là không dễ dàng. Vì vậy, để hoàn thiện pháp luật cạnh tranh nói chung và cơ chế kiểm soát hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường nói riêng, chúng ta cần tiếp tục nghiên cứu và học hỏi thêm kinh nghiệm các nước tiên tiến trên thế giới; và khắc phục những hạn chế chủ quan và khách quan nói trên.

Sau khi nghiên cứu pháp luật cạnh tranh Việt Nam về kiểm soát hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường và tìm hiểu kinh nghiệm của một số nước về vấn đề này, cho thấy chúng ta cần thiết phải sớm hoàn thiện các quy phạm còn thiếu sót; xây dựng bộ máy quản lý cạnh tranh hợp lý, đáp ứng vai trò, chức năng, nhiệm vụ đã được đặt ra; tăng cường cơ chế thực thi pháp luật trong thực tiễn đời sống. Đặc biệt, trong quá trình nghiên cứu và hoàn thiện cần triệt để tôn trọng quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước; bám sát các nguyên tắc, các tập quán, đạo đức trong kinh doanh và quy luật vận động của nền kinh tế thị trường; tôn trọng các quyền và lợi ích của Nhà nước, các chủ thể kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế và của người tiêu dùng; đảm bảo sự độc lập của bộ máy thực thi và sự tương tác với các lĩnh vực pháp luật khác; xây dựng các quy phạm phù hợp với việc hội nhập quốc tế nhưng phải luôn tôn trọng độc lập chủ quyền, bình đẳng cùng có lợi và giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa./. Luận văn: Kiểm soát hành vi lạm dụng của doanh nghiệp.

XEM THÊM NỘI DUNG TIẾP THEO TẠI ĐÂY: 

===>>> Luận văn: Các quyền của công đoàn trong Luật Công đoàn

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Comment
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
trackback

[…] ===>>> Luận văn: Kiểm soát hành vi lạm dụng của doanh nghiệp […]

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Contact Me on Zalo
0877682993