Luận văn: Quản lí hoạt động giáo dục đạo đức cho HS trung học

Mục lục

Đánh giá post

Chia sẻ chuyên mục Đề Tài Luận văn: Quản lí hoạt động giáo dục đạo đức cho HS trung học hay nhất năm 2023 cho các bạn học viên ngành đang làm luận văn thạc sĩ tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài luận văn tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm luận văn thì với đề tài Luận Văn: Quản lí hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh ở các trường trung học phổ thông Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh dưới đây chắc chắn sẽ giúp cho các bạn học viên có cái nhìn tổng quan hơn về đề tài sắp đến.

MỞ ĐẦU

1. Lí do chọn đề tài

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI (Nghị quyết số 29-NQ/TW) với nội dung đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa – hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế đã đưa ra mục tiêu “Đối với giáo dục phổ thông, tập trung phát triển trí tuệ, thể chất, hình thành phẩm chất, năng lực công dân, phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu, định hướng nghề nghiệp cho học sinh. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đặc biệt giáo dục lí tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống” (Đảng cộng sản Việt Nam, 2013).

Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam đã ban hành Chỉ thị 42-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lí tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030. Trong đó khẳng định công tác giáo dục lí tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa luôn được Đảng, Nhà nước, gia đình, nhà trường và toàn xã hội quan tâm (Đảng cộng sản Việt Nam, 2015). Luận văn: Quản lí hoạt động giáo dục đạo đức cho HS trung học.

Báo cáo tổng kết năm học 2017-2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá hầu hết học sinh (HS) trên địa bàn thành phố có chuẩn mực đạo đức tốt, hành vi ứng xử phù hợp với các chuẩn mực đạo đức của xã hội, tôn trọng, lễ phép với thầy, cô giáo và người lớn. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận Học sinh có hành vi lệch chuẩn về đạo đức, vô lễ với giáo viên (GV), nói tục, chửi thề, bạo lực học đường diễn ra ở một số trường trên địa bàn thành phố. Hoạt động giáo dục đạo đức (GDĐĐ), lối sống cho Học sinh còn bộc lộ nhiều tồn tại, hạn chế, nội dung Giáo dục đạo đức chưa thiết thực; công tác quản lí ở một số trường còn bất cập; công tác phối hợp giữa gia đình, nhà trường, xã hội trong giáo dục Học sinh chưa chặt chẽ. Các trường trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn Quận 7 cũng không đứng ngoài thực trạng đó. Ngoài tất cả những nguyên nhân trên, thì một nguyên nhân rất quan trọng đó là các em còn thiếu kỹ năng sống, chưa được quan tâm Giáo dục đạo đức, các trường chỉ quan tâm đến công tác dạy chữ mà chưa quan tâm nhiều đến công tác dạy người. Ngoài ra, các hoạt động Giáo dục đạo đức ở trường Trung học phổ thông chưa mang lại hiệu quả cao, chưa có sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức của GV và Học sinh. Tất cả điều đó đặt ra yêu cầu cấp thiết là đòi hỏi chúng ta phải nhận thức đúng vai trò của giáo dục nói chung và Giáo dục đạo đức nói riêng cho Học sinh, nhất là học sinh Trung học phổ thông.

Nguyên nhân của những thực trạng trên còn xuất phát từ hoạt động quản lí giáo dục. Hầu hết các trường chỉ quan tâm đến hoạt động dạy học, chưa quan tâm đúng mức đến các hoạt động Giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa. Các hoạt động Giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho Học sinh chưa đi vào chiều sâu, chưa có nhiều hình thức đa dạng, chưa nhận được sự hỗ trợ của cha mẹ học sinh (CMHS). Công tác triển khai, quản lí chưa thật sự được lãnh đạo các đơn vị quan tâm thực hiện.

Trước thực trạng đó, ngành giáo dục đào tạo đã chỉ đạo triển khai lồng ghép Giáo dục đạo đức cho Học sinh vào các môn học, các hoạt động ngoài giờ lên lớp và hoạt động trải nghiệm (HĐTN). Ngoài các nội dung Giáo dục đạo đức đã được lồng ghép trong các môn học chính khóa, nhất là bộ môn Giáo dục Công dân, các trường Trung học phổ thông đã có nhiều đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục qua các tiết học ngoài nhà trường, học tập qua các chuyên đề, các Hoạt động trải nghiệm. Tuy nhiên, việc này chưa được thực hiện hiệu quả, nội dung, phương pháp, hình thức thực hiện và kiểm tra đánh giá chưa được quan tâm đúng mức. Các tiết ngoài giờ lên lớp hầu hết Giáo viên chỉ làm công tác sự vụ của lớp và chỉ bộ phận giáo viên chủ nhiệm (GVCN) lớp thực hiện ở lớp mình. Các Hoạt động trải nghiệm ngoài nhà trường chưa được tổ chức thường xuyên mà chỉ tổ chức theo từng chủ đề, chủ điểm.

Để hoạt động Giáo dục đạo đức cho Học sinh đạt hiệu quả cao thì không thể không kể đến vai trò của công tác quản lí hoạt động Giáo dục đạo đức, nó góp phần phát triển nhân cách của Học sinh. Trên thực tế, công tác này ở các trường nói chung và các trường Trung học phổ thông Quận 7 nói riêng còn nhiều bất cập, đặc biệt là những yếu kém trong tổ chức hoạt động và quản lí. Các trường chỉ chú trọng đến việc trang bị những kiến thức chuyên môn mà chưa quan tâm nhiều đến các hoạt động Giáo dục đạo đức, lối sống cho Học sinh đúng tinh thần đổi mới giáo dục. Với những lí do trên, tôi quyết định lựa chọn và nghiên cứu đề tài “Quản lí hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh ở các trường trung học phổ thông Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh” nhằm đánh giá thực trạng quản lí hoạt động Giáo dục đạo đức cho Học sinh ở các trường Trung học phổ thông và đề xuất biện pháp quản lí hoạt động Giáo dục đạo đức cho Học sinh ở các trường Trung học phổ thông Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh. Luận văn: Quản lí hoạt động giáo dục đạo đức cho HS trung học.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ

===>>> Nhận Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Quản Lý Giáo Dục

2. Mục đích nghiên cứu 

Trên cơ sở nghiên cứu lí luận và đánh giá thực trạng quản lí hoạt động Giáo dục đạo đức cho Học sinh ở các trường Trung học phổ thông Quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh, từ đó đề xuất một số biện pháp quản lí hoạt động Giáo dục đạo đức cho Học sinh góp phần phát triển toàn diện người học.

3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu

 • Khách thể: Hoạt động Giáo dục đạo đức cho Học sinh ở các trường Trung học phổ thông.
 • Đối tượng: Quản lí hoạt động Giáo dục đạo đức cho Học sinh ở các trường Trung học phổ thông Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

4. Giả thuyết khoa học

Hoạt động Giáo dục đạo đức cho Học sinh ở các trường Trung học phổ thông Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh trong những năm qua có nhiều cố gắng nhưng vẫn còn một số hạn chế chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay. Trong đó công tác quản lí hoạt động Giáo dục đạo đức cho Học sinh Trung học phổ thông chưa thực sự mang lại hiệu quả thiết thực. Nếu khảo sát và đánh giá đúng thực trạng, người nghiên cứu đề xuất một số biện pháp quản lí hoạt động Giáo dục đạo đức cho Học sinh có tính cần thiết và khả thi khoa học từ đó nâng cao chất lượng hoạt động Giáo dục đạo đức cho Học sinh các trường Trung học phổ thông trên địa bàn Quận 7.

5. Nhiệm vụ nghiên cứu

 • Hệ thống hóa cơ sở lí luận về quản lí hoạt động Giáo dục đạo đức cho Học sinh tại trường THPT.
 • Đánh giá thực trạng quản lí hoạt động Giáo dục đạo đức cho Học sinh ở các trường Trung học phổ thông Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Đề xuất một số biện pháp quản lí hoạt động Giáo dục đạo đức cho Học sinh ở các trường Trung học phổ thông Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Khảo nghiệm tính cấp thiết, khả thi của các biện pháp đề xuất.

6. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu Luận văn: Quản lí hoạt động giáo dục đạo đức cho HS trung học.

Về nội dung: Đề tài tập trung nghiên cứu lí luận, thực trạng và các biện pháp quản lí hoạt động Giáo dục đạo đức cho Học sinh ở các trường Trung học phổ thông Quận 7.

Về phạm vi khảo sát: Đề tài tiến hành khảo sát 3 trường Trung học phổ thông công lập trên địa bàn Quận 7 gồm trường Trung học phổ thông Lê Thánh Tôn, Trung học phổ thông Tân Phong, Trung học phổ thông Ngô Quyền.

Về thời gian: Để khảo sát thực trạng, đề tài sử dụng các số liệu, dữ kiện được thu thập, nghiên cứu trong 3 năm học từ năm 2016 đến 2019.

7. Phương pháp nghiên cứu

7.1. Cơ sở phương pháp luận

7.1.1. Quan điểm hệ thống – cấu trúc

Vận dụng quan điểm này vào đề tài nhằm nghiên cứu thực trạng quản lí hoạt động Giáo dục đạo đức cho Học sinh, đánh giá kết quả Giáo dục đạo đức cho Học sinh trong mối quan hệ với công tác quản lí hoạt động Giáo dục đạo đức tại trường Trung học phổ thông.

Nghiên cứu quản lí hoạt động Giáo dục đạo đức cho Học sinh cần nghiên cứu cụ thể như: chủ thể quản lí, mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức trong quản lí hoạt động Giáo dục đạo đức cho Học sinh.

Khi đề xuất một số biện pháp quản lí hoạt động Giáo dục đạo đức cho Học sinh, các biện pháp được nghiên cứu trong mối quan hệ chặt chẽ với nhau nhằm tạo ra sự hỗ trợ hợp lí giữa các biện pháp trong việc nâng cao hiệu quả quản lí hoạt động Giáo dục đạo đức cho Học sinh.

7.1.2. Quan điểm lịch sử – logic

Vận dụng quan điểm lịch sử – logic vào đề tài nhằm nghiên cứu thực trạng quản lí hoạt động Giáo dục đạo đức cho Học sinh bằng cách tìm hiểu, phát hiện sự việc, phát triển vào những khoảng thời gian, không gian và điều kiện cụ thể. Dựa vào lịch sử, các logic khách quan từ đó xây dựng các giả thuyết khoa học, điều này giúp cho công tác khảo sát thực trạng được chính xác, phù hợp với mục đích nghiên cứu đề tài.

7.1.3. Quan điểm thực tiễn Luận văn: Quản lí hoạt động giáo dục đạo đức cho HS trung học.

Vận dụng quan điểm thực tiễn vào đề tài nhằm nghiên cứu và đánh giá công tác quản lí hoạt động Giáo dục đạo đức cho Học sinh trong điều kiện cụ thể tại các trường Trung học phổ thông trên địa bàn Quận 7. Khi đề xuất một số biện pháp quản lí hoạt động Giáo dục đạo đức cho Học sinh phải dựa vào điều kiện thực tế của các trường để đưa ra biện pháp mang tính khả thi.

7.2. Phương pháp nghiên cứu

7.2.1. Phương pháp nghiên cứu lí luận

Sử dụng các phương pháp phân tích, phân loại, tổng hợp các vấn đề nghiên cứu nhằm thu thập các tài liệu liên quan đến hoạt động Giáo dục đạo đức cho Học sinh và quản lí hoạt động Giáo dục đạo đức cho Học sinh ở các trường Trung học phổ thông nhằm xây dựng cơ sở lí luận có liên quan đến đề tài, định hướng cho việc thiết kế công cụ nghiên cứu và quá trình điều tra thực tiễn.

Phân tích, phân loại, xác định các khái niệm cơ bản về Giáo dục đạo đức và quản lí hoạt động Giáo dục đạo đức cho Học sinh.

7.2.2. Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi

Trong đề tài này tôi sử dụng 4 bộ phiếu điều tra, 3 bộ dùng cho khảo sát thực trạng hoạt động Giáo dục đạo đức cho Học sinh và quản lí hoạt động Giáo dục đạo đức cho Học sinh, 1 bộ dùng để khảo sát mức độ cần thiết và tính khả thi của một số biện pháp quản lí hoạt động Giáo dục đạo đức cho Học sinh.

7.2.3. Phương pháp nghiên cứu sản phẩm

Nghiên cứu báo cáo tổng kết về hoạt động Giáo dục đạo đức cho Học sinh và quản lí hoạt động Giáo dục đạo đức cho Học sinh từ năm học 2016-2017 đến năm học 2018-2019 của các cơ sở giáo dục để bổ sung, đánh giá thực trạng của vấn đề nghiên cứu và xây dựng các biện pháp quản lí hoạt động Giáo dục đạo đức cho Học sinh ở các trường Trung học phổ thông Quận 7, Tp.HCM.

7.2.4. Phương pháp thống kê toán học

Sử dụng phần mềm SPSS để xử lí số liệu từ các cuộc điều tra, phân tích số liệu từ các mẫu phiếu điều tra thu được, tìm ra mối quan hệ giữa các vấn đề nghiên cứu.

8. Dự thảo cấu trúc luận văn Luận văn: Quản lí hoạt động giáo dục đạo đức cho HS trung học.

Ngoài phần mở đầu, kết luận, khuyến nghị, tài liệu tham khảo và phục lục, nội dung luận văn gồm có 3 chương:

 • Chương 1. Cơ sở lí luận về quản lí hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh trường Trung học phổ thông
 • Chương 2. Thực trạng quản lí hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh ở các trường Trung học phổ thông Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chương 3. Biện pháp quản lí hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh ở các trường Trung học phổ thông Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề

1.1.1. Nghiên cứu ở nước ngoài

Ở phương Đông từ thời cổ đại, Khổng Tử đã nhận thức được vai trò quan trọng cảu đạo đức đối với sự phát triển của xã hội và của từng con người. Trong học thuyết Nho gia Người đã nhấn mạnh tất cả mọi vấn đề đều lấy đạo đức làm chuẩn (Đoàn Quang Thọ, 2010).

Ở phương Tây, thời cổ đại cũng xuất hiện nhiều quan điểm, nhiều học thuyết lớn về đạo đức. Nhà triết học Socrat đã cho rằng đạo đức và sự hiểu biết quy định lẫn nhau. Có được đạo đức là nhờ ở sự hiểu biết, do vậy chỉ sau khi có hiểu biết mới trở thành có đạo đức (Đoàn Quang Thọ, 2010).

Aristoste cho rằng không phải hy vọng vào thượng đế áp đặt để có người công dân hoàn thiện về đạo đức, mà việc phát hiện nhu cầu trên trái đất, phát triển những quyền lợi chính trị, khoa học mới tạo nên được con người hoàn thiện trong quan hệ đạo đức (Đoàn Quang Thọ, 2010).

Theo John Locke thì Giáo dục đạo đức được xem là một vấn đề quan trọng nhất “chủ yếu là xây dựng đạo đức và một thế cân bằng trong tâm tính”, nếu đạo đức, tâm tính được xây dựng tốt và có chiều hướng phát triển tốt thì mọi việc đều trôi chảy (Thái Duy Tuyên, 2007).

Pétxtalôđi một trong những nhà giáo dục tiêu biểu của thế kỷ XIX đã đánh giá rất cao vai trò của Giáo dục đạo đức. Ông cho rằng nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục là giáo dục đạo đức cho trẻ em dựa trên cơ sở chung nhất là tình yêu về con người. Tình yêu ấy bắt nguồn từ gia đình, trước hết là đối với cha mẹ, anh chị rồi đến bạn bè và mọi người trong xã hội (Hà Nhật Thăng và Đào Thanh Âm, 1998). Luận văn: Quản lí hoạt động giáo dục đạo đức cho HS trung học.

Học thuyết giáo dục của C.Mác và P.Ăngghen đề ra nguyên tắc cơ bản để giáo dục những con người phát triển toàn diện trong xã hội đó là sự kết hợp một cách hợp lí giữa giáo dục đạo đức, thể dục, trí dục và lao động sản xuất (Hà Nhật Thăng và Đào Thanh Âm, 1998).

Từ những quan điểm về đạo đức của các nhà tư tưởng trên thế giới cho thấy việc Giáo dục đạo đức và quản lí hoạt động Giáo dục đạo đức cho Học sinh là hết sức cần thiết. Như vậy có thể thấy cả phương Đông và phương Tây đều rất chú trọng, đề cao vấn đề đạo đức và qua Giáo dục đạo đức hình thành và phát triển nhân cách con người.

1.1.2. Nghiên cứu ở trong nước

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho chúng ta một di sản vô cùng quý báu trên nhiều mặt, nhiều lĩnh vực. Đặc biệt là vấn đề đạo đức và giáo dục đạo đức cách mạng. Người coi đạo đức của con người như gốc của cây, như nguồn của sông. Người nói rằng con người cần đạo đức, cách mạng cần đạo đức, rất cần đạo đức. Người luôn nhấn mạnh vai trò quan trọng và tích cực của đạo đức trong đời sống xã hội. Hồ Chí Minh chỉ rõ “Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng, mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang” (Đinh Xuân Dũng, 2006).

Triết lí giáo dục Việt Nam thời phong kiến luôn coi đạo đức là giá trị hàng đầu, sống theo lí tưởng nhân nghĩa, yêu thương con người (Thái Duy Tuyên, 2007).

Kế thừa các quan điểm, tư tưởng về đạo đức và giáo dục đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong những năm gần đây Đảng ta đã cụ thể hóa những nội dung, quan điểm đó thành những Chỉ thị, Nghị quyết. Nghị quyết Trung ương 2 (khóa VIII) xác định: “Giáo dục, đào tạo phải hướng cân đối giữa “dạy người”, dạy chữ, dạy nghề, trong đó “dạy người” là mục tiêu cao nhất” (Đảng cộng sản Việt Nam, 1997).

Đặc biệt Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14 tháng 5 năm 2011 phát động cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh, trong đó nêu rõ những nội dung chủ yếu cần thực hiện là “Coi trọng giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ. Cấp ủy, chính quyền, mặt trận và đoàn thể các cấp có biện pháp cụ thể để tổ chức, chỉ đạo thực hiện tốt việc giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ theo tấm gương đạo đức Bác Hồ” (Đảng cộng sản Việt Nam, 2011).

Hội nghị lần thứ 8, Ban chấp hành Trung ương khóa XI, yêu cầu thực hiện nhiệm vụ và giải pháp “Chú trọng giáo dục nhân cách, đạo dức, lối sống, tri thức pháp luật và ý thức công dân. Tập trung vào những giá trị cơ bản của văn hóa, truyền thống và đạo lý dân tộc, tinh hoa văn hóa nhân loại, giá trị cốt lõi và nhân văn của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh” (Đảng cộng sản Việt Nam, 2013). Luận văn: Quản lí hoạt động giáo dục đạo đức cho HS trung học.

Ngoài ra còn có rất nhiều các đề tài nghiên cứu về quản lí hoạt động Giáo dục đạo đức cho Học sinh ở cấp trung học cơ sở (THCS) và Trung học phổ thông của các nhà nghiên cứu, nhà quản lí giáo dục.

Đề tài “Cải tiến công tác giáo dục tư tưởng, chính trị, đạo đức và lối sống cho học sinh, sinh viên trong hệ thống giáo dục quốc dân” của tác giả Phạm Tất Dong đã đi sâu vào nghiên cứu cơ sở tâm lí học của hoạt động giáo dục lao động, giáo dục hướng nghiệp, gắn kết các hoạt động này với hoạt động Giáo dục đạo đức nhằm đạt được mục tiêu Giáo dục đạo đức nghề nghiệp và lí tưởng nghề nghiệp cho thế hệ trẻ; đã mang lại nhiều nội dung mới về Giáo dục đạo đức, chính trị tư tưởng trong các trường từ tiểu học đến đại học những năm đầu thập niên 90.

Luận án tiến sĩ “Quản lí giáo dục đạo đức cho học sinh trường trung học cơ sở thành phố Hà Nội trong bối cảnh đổi mới giáo dục” của tác giả Nguyễn Thị Thi (2017) đã nghiên cứu lí luận, thực trạng và đề xuất các giải pháp quản lí Giáo dục đạo đức cho Học sinh trường Trung học cơ sở thành phố Hà Nội trong bối cảnh đổi mới giáo dục.

Luận án tiến sĩ “Giáo dục đạo đức cho học sinh trường trung học cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh trong điều kiện đổi mới giáo dục hiện nay” của tác giả Đỗ Tuyết Bảo (2001) đã đề cập đến vai trò Giáo dục đạo đức với sự hình thành và phát triển nhân cách thế hệ trẻ, tác động đổi mới của xã hội với Giáo dục đạo đức cho Học sinh trường Trung học cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Luận văn thạc sĩ “Quản lí hoạt động giáo dục đạo đức học sinh ở trường trung học cơ sở Quang Húc, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn hiện nay” của tác giả Đỗ Thị Việt Hà (2017).

Luận văn thạc sĩ “Quản lí hoạt động giáo dục đạo đức học sinh ở trường trung học phổ thông Hùng Vương Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay” của tác giả Nguyễn Vân Yên (2015) đã khái quát cơ sở lí luận, nêu lên được thực trạng quản lí hoạt động Giáo dục đạo đức cho Học sinh ở trường Trung học phổ thông Hùng Vương Quận 5 và đề xuất các biện pháp quản lí đáp ứng theo yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông hiện nay.

Luận văn thạc sĩ “Quản lí hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh các trường trung học cơ sở tại thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long” của tác giả Võ Hồng Lĩnh (2018) đã đánh giá được thực trạng đạo đức, hoạt động Giáo dục đạo đức cho Học sinh và đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lí hoạt động Giáo dục đạo đức cho Học sinh trường Trung học cơ sở tại thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Các nghiên cứu trên đã chỉ ra thực trạng đạo đức Học sinh, thực trạng Giáo dục đạo đức và quản lí hoạt động này ở nhiều cấp học khác nhau, ở nhiều địa phương khác nhau và đã đề ra những biện pháp quản lí hoạt động Giáo dục đạo đức mang tính hiệu quả, khả thi ở từng cấp học và địa phương đó. Tuy nhiên, tại Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh chưa có đề tài nào nghiên cứu về quản lí hoạt động Giáo dục đạo đức cho Học sinh Trung học phổ thông. Để kế thừa và phát triển các nội dung của các tác giả đi trước đã nghiên cứu, đề tài “Quản lí hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh ở các trường trung học phổ thông Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh” với mong muốn cùng với lí luận và đề ra các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng Giáo dục đạo đức cho Học sinh ở các trường Trung học phổ thông trên địa bàn Quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.

1.2. Các khái niệm cơ bản của đề tài Luận văn: Quản lí hoạt động giáo dục đạo đức cho HS trung học.

1.2.1. Hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh

Đạo đức

Theo sách giáo khoa Giáo dục Công dân lớp 10 thì: “Đạo đức là hệ thống các quy tắc, chuẩn mực xã hội mà nhờ đó con người tự giác điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp với lợi ích của cộng đồng, của xã hội” (Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2006).

Theo quan điểm của đạo đức học Mác-Lênin “Đạo đức là một hiện tượng xã hội phản ánh các quan hệ xã hội hiện thực, hình thành từ trong cuộc sống. Đạo đức là phạm trù thuộc về đời sống tinh thần. Trong triết học, đạo đức được coi là một hình thái ý thức xã hội” (Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2006).

Theo tác giả Trần Hậu Kiểm: “Đạo đức là một hình thái ý thức xã hội đặc biệt, bao gồm một hệ thống các quan điểm, quan niệm, nguyên tắc, chuẩn mực xã hội. Nó ra đời, tồn tại và biến đổi từ nhu cầu xã hội. Nhờ đó con người tự giác điều chỉnh hành của mình cho phù hợp với lợi ích, hạnh phúc của con người và sự tiến bộ xã hội trong mối quan hệ giữa con người với con người, giữa cá nhân với xã hội” (Trần Hậu Kiểm và Đoàn Đức Hiếu, 2004).

Đạo đức bao gồm bởi các thành tố: ý thức đạo đức, tình cảm, niềm tin đạo đức và hành vi đạo đức. Các thành tố này có quan hệ biện chứng với nhau.

Ý thức đạo đức: là toàn bộ những quan niệm về đạo đức và những chuẩn mực, quy tắc đánh giá, điều chỉnh hành vi ứng xử giữa cá nhân với xã hội, giữa cá nhân với nhau. Là sự thể hiện thái độ nhận thức, hiểu biết về các chuẩn mực đạo đức, hành vi phù hợp với các chuẩn mực, quy tắc của xã hội đã được qui định trước. Thông qua ý thức đạo đức con người tự điều chỉnh hành vi của mình (Nguyễn Văn Tuyên, 2011).

Tình cảm, niềm tin đạo đức: là hình thái biểu hiện cơ bản của ý thức đạo đức, là yếu tố quan trọng, là động lực thúc đẩy cá nhân, thể hiện những ý thức đạo đức qua những hành vi của mình (Nguyễn Văn Tuyên, 2011).

Hành vi đạo đức: là một hành động tự giác thể hiện bằng hành động cụ thể có tác động tích cực đến xã hội, mọi người xung quanh và bản thân mình. Nếu không có hành vi đạo đức thì ý thức đạo đức sẽ chỉ mang ý nghĩa trừu tượng, xa rời thực tiễn. Hành vi đạo đức phải mang tính tự giác, nếu không có tính tự giác, hành vi đó sẽ mất đi tính đạo đức. Các hành vi đạo đức phải phù hợp với những lợi ích chân chính của con người, phù hợp với các yêu cầu của xã hội. Các hành vi đạo đức được thực hiện thường ngày sẽ trở thành thói quen đạo đức (Nguyễn Văn Tuyên, 2011).

Từ những quan niệm trên, chúng ta có thể hiểu khái quát khái niệm đạo đức bao gồm ba thành tố cơ bản là quy tắc, hành vi và chuẩn mực. Trong đó quy tắc là những quy định mọi người phải tuân theo trong một hoạt động chung nào đó. Hành vi là những phản ứng, cách cư xử, biểu hiện ra bên ngoài của con người trong một hoàn cảnh nhất định. Chuẩn mực là cái được công nhận đúng theo quy định hoặc theo thói quen trong xã hội. Từ đó cho thấy đạo đức theo nghĩa hẹp là những hệ thống các giá trị, nguyên tắc quy định những chuẩn mực của con người. Theo nghĩa rộng, đạo đức liên quan đến các vấn đề chính trị, pháp luật, lối sống. Luận văn: Quản lí hoạt động giáo dục đạo đức cho HS trung học.

Như vậy, đạo đức là một hình thái ý thức xã hội bao gồm những nguyên tắc, chuẩn mực xã hội. Dựa vào các nguyên tắc, quy định, chuẩn mực của xã hội nhằm định hướng, đánh giá, điều chỉnh hành vi của con người cho phù hợp với các chuẩn mực của xã hội, hướng con người đi tới cái thiện, cái tốt, cái đúng, gạt bỏ cái ác, cái xấu, cái sai.

Giáo dục đạo đức

Giáo dục đạo đức trong nhà trường là một bộ phận của quá trình sư phạm tổng thể, có quan hệ biện chứng với các quá trình giáo dục bộ phận khác như: giáo dục trí tuệ, giáo dục thẩm mỹ, giáo dục thể chất, giáo dục lao động, giáo dục hướng nghiệp.

Theo Hà Thế Ngữ và Đặng Vũ Hoạt, “Giáo dục đạo đức là quá trình biến các chuẩn mực đạo đức từ những đòi hỏi bên ngoài của xã hội đối với cá nhân thành những đòi hỏi bên trong của bản thân, thành niềm tin, nhu cầu, thói quen của người được giáo dục” (Hà Thế Ngữ và Đặng Vũ Hoạt, 1998).

Theo Trần Thị Hương (chủ biên) “Giáo dục đạo đức là quá trình tác động và ảnh hưởng có mục đích, tổ chức có kế hoạch, có sự lựa chọn về nội dung, phương pháp và hình thức giáo dục với vai trò chủ đạo của nhà giáo dục nhằm hình thành và phát triển các phẩm chất đạo đức của nhân cách học sinh” (Trần Thị Hương, Nguyễn Đức Danh, Hồ Văn Liên, Ngô Đình Qua, 2014).

Theo nghĩa rộng, Giáo dục đạo đức là cả một quá trình hình thành nhân cách, được tổ chức có mục đích, có kế hoạch thông qua các hoạt động và quan hệ giữa người giáo dục với người được giáo dục nhằm truyền đạt những chuẩn mực của xã hội. Theo nghĩa hẹp, Giáo dục đạo đức được hiểu là hoạt động chuyên biệt nhằm hình thành những phẩm chất, quan điểm, niềm tin cho con người về phương diện đạo đức.

Như vậy, giáo dục đạo đức là một bộ phận cấu thành của hoạt động giáo dục được thực hiện có mục đích, có kế hoạch của chủ thể giáo dục đến học sinh nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục về ý thức đạo đức, tình cảm đạo đức, hành vi đạo đức của nhà giáo dục tới người được giáo dục (học sinh) để bồi dưỡng cho họ những phẩm chất đạo đức (chuẩn mực, hành vi đạo đức) từ đó chuyển hóa những chuẩn mực của xã hội thành những hành vi của con người phù hợp với yêu cầu xã hội.

Hoạt động giáo dục đạo đức

Theo Trần Thị Hương (chủ biên) “Hoạt động giáo dục (theo nghĩa hẹp) là hoạt động phối hợp, thống nhất hoạt động chủ đạo của nhà giáo dục và hoạt động tự giác, tích cực, chủ động tự giáo dục của người được giáo dục nhằm hình thành và phát triển những phẩm chất nhân cách phù hợp với yêu cầu xã hội” (Trần Thị Hương et al., 2014).

Như vậy, hoạt động giáo dục đạo đức là quá trình hình thành và phát triển các phẩm chất đạo đức của học sinh được tổ chức có mục đích, có kế hoạch, nội dung, phương pháp và hình thức của chủ thể giáo dục nhằm hình thành và phát triển toàn diện nhân cách người học. Luận văn: Quản lí hoạt động giáo dục đạo đức cho HS trung học.

Hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh Trung học phổ thông

Hoạt động Giáo dục đạo đức cho Học sinh trong nhà trường phổ thông bao gồm: giáo dục trí tuệ, thẩm mỹ, thể chất, giáo dục lao động và hướng nghiệp. Ngoài ra, hoạt động Giáo dục đạo đức cho Học sinh Trung học phổ thông giúp cho Học sinh phát triển đúng về mặt đạo đức, tạo cơ sở để các em có hành vi ứng xử phù hợp với chuẩn mực đạo đức của xã hội trong mối quan hệ với bản thân, với người khác và xã hội.

Kết quả của quá trình Giáo dục đạo đức là Học sinh có được phẩm chất đạo đức tốt đẹp, bền vững, có hiểu biết để ứng xử đúng trong các mối quan hệ cụ thể, hình thành và phát triển nhân cách một cách toàn diện. Từ đó, giúp Học sinh có những hành vi ứng xử đúng mực trong các mối quan hệ với xã hội, cộng đồng và với chính bản thân mình.

Các hoạt động Giáo dục đạo đức cho Học sinh nhằm hướng Học sinh hình thành tình cảm, niềm tin tích cực đối với các chuẩn mực của xã hội quy định, rèn luyện hành vi và thói quen phù hợp với các chuẩn mực đạo đức của xã hội.

Như vậy, Hoạt động Giáo dục đạo đức cho Học sinh Trung học phổ thông là quá trình tác động tới học sinh, gia đình và xã hội nhằm hình thành cho Học sinh ý thức, tình cảm, niềm tin đạo đức và xây dựng những thói quen, hành vi đạo đức trong xã hội bằng những tác động có mục đích, có kế hoạch, nội dung và phương pháp phù hợp với đối tượng Học sinh Trung học phổ thông. Thông qua các hoạt động Giáo dục đạo đức giúp cho Học sinh nắm vững tri thức về các chuẩn mực xã hội quy định.

1.2.2. Quản lí hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh

Quản lí

Theo từ điển Tiếng Việt (Hoàng Phê chủ biên), quản lí là tổ chức và điều khiển các hoạt động theo các yêu cầu nhất định.

Theo F.Taylor: “Quản lí là biết được chính xác điều bạn muốn người khác làm, và sau đó hiểu được rằng họ đã hoàn thành công việc một cách tốt nhất và rẻ nhất” (Trường Cán bộ quản lí giáo dục Tp.HCM, 2013).

Theo Harold Koont: “Quản lí là một hoạt động thiết yếu; nó đảm bảo phối hợp những nỗ lực cá nhân nhằm đạt được mục đích của nhóm. Mục tiêu của nhà quản lí là hình thành một môi trường mà con người có thể đạt được các mục đích của nhóm với thời gian, tiền bạc, vật chất và sự bất mãn ít nhất” (Trường cán bộ quản lí giáo dục Tp.HCM, 2013).

Theo Trần Kiểm “Quản lí là những tác động của chủ thể quản lí trong việc huy động, phát huy, kết hợp, sử dụng, điều chỉnh, điều phối các nguồn lực (nhân lực, vật lực, tài lực) trong và ngoài tổ chức với hiệu quả cao nhất” (Trần Kiểm, 2008).

Như vậy, quản lí là một quá trình tác động có tổ chức, có mục đích, có kế hoạch của chủ thể quản lí lên đối tượng quản lí nhằm có thể sử dụng hiệu quả nhất các nguồn lực của tổ chức để đạt được mục đích của tổ chức đã đề ra.

Quản lí nhà trường Luận văn: Quản lí hoạt động giáo dục đạo đức cho HS trung học.

Theo Trần Kiểm thì quản lí nhà trường là Quản lí giáo dục ở tầm vĩ mô trong phạm vi một nhà trường, “là sự tác động có định hướng, có kế hoạch của chủ thể quản lí lên tất cả các nguồn lực có được, nhằm đảm bảo cho các hoạt động của nhà trường tiến triển tốt, đạt được mục tiêu giáo dục mà trọng tâm của nó là hoạt động dạy học và hoạt động giáo dục” (Trần Kiểm, 2008).

Quản lí nhà trường bao gồm quản lí các hoạt động và đối tượng khác nhau như quản lí đội ngũ Cán bộ quản lí, Giáo viên, quản lí nội dung, chương trình, phương pháp, quản lí Học sinh, các nguồn lực tài chính, cơ sở vật chất (CSVC) và các mối quan hệ bên trong và ngoài nhà trường.

Như vậy, quản lí nhà trường là sự tác động của chủ thể quản lí đến tập thể giáo viên, nhân viên, học sinh, cha mẹ học sinh và các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường nhằm thực hiện có hiệu quả mục tiêu giáo dục góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục chung của cả nước.

Quản lí hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh Trung học phổ thông

Quản lí hoạt động Giáo dục đạo đức cho Học sinh Trung học phổ thông bao gồm quản lí hoạt động Giáo dục đạo đức cho Học sinh trong phạm vi nhà trường, gia đình và xã hội, đó là quá trình tác động của chủ thể quản lí tới đối tượng quản lí nhằm đưa hoạt động Giáo dục đạo đức đạt kết quả mong muốn.

Như vậy, quản lí hoạt động Giáo dục đạo đức cho Học sinh Trung học phổ thông là quá trình tác động có mục đích, có kế hoạch của chủ thể quản lí đến các lực lượng giáo dục, học sinh và các hoạt động giáo dục trong trường phổ thông nhằm thực hiện có hiệu quả mục tiêu Giáo dục đạo đức cho học sinh.

1.3. Hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh

1.3.1. Mục tiêu, nhiệm vụ giáo dục đạo đức cho học sinh

Mục tiêu Giáo dục đạo đức cho Học sinh là nhằm chuyển hóa những nguyên tắc, chuẩn mực đạo đức của xã hội thành những phẩm chất đạo đức nhân cách cho Học sinh, hình thành ở Học sinh thái độ đúng đắn trong giao tiếp, ý thức tự giác thực hiện các chuẩn mực xã hội, thói quen chấp hành các quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, mục tiêu chương trình giáo dục phổ thông trong bộ môn kinh tế và pháp luật giúp Học sinh có được tình cảm, nhận thức, niềm tin và bản lĩnh phù hợp với chuẩn mực đạo đức và quy định của pháp luật dựa trên những kiến thức cơ bản, cốt lõi, thiết thực đối với đời sống, có kỹ năng sống, bản lĩnh để học tập, làm việc và sẵn sàng thực hiện trách nhiệm công dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam và hội nhập quốc tế. Luận văn: Quản lí hoạt động giáo dục đạo đức cho HS trung học.

Nhiệm vụ Giáo dục đạo đức cho Học sinh nhằm hình thành và phát triển ý thức đạo đức của Học sinh, giúp cho Học sinh có nhận thức đúng về các vấn đề liên quan đến kỷ luật và ý thức trách nhiệm, hình thành cho Học sinh thế giới quan, nhân sinh quan khoa học, hiểu biết về những chuẩn mực, giá trị đạo đức, pháp luật, hình thành tình cảm, niềm tin và có hành động đúng với các chuẩn mực của xã hội. Dẫn dắt Học sinh hình thành hành vi, thói quen đạo đức, ý thức tích cực, đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực.

GDĐĐ cho Học sinh Trung học phổ thông đòi hỏi không chỉ dừng lại ở việc truyền thụ kiến thức, tầm quan trọng của đạo đức trong cuộc sống hằng ngày, mà quan trọng hơn là kết quả giáo dục phải được thể hiện thành tình cảm, niềm tin, hành động thực tế của Học sinh. Định hướng giá trị đạo đức cho Học sinh là có lý tưởng, ước mơ tốt đẹp, ý thức công dân và tuân thủ pháp luật.

Về kiến thức: Giúp cho Học sinh Trung học phổ thông nhận thức được các chuẩn mực đạo đức của xã hội, rèn luyện kỹ năng, hành vi theo các chuẩn mực đó và hình thành thái độ, ý thức trong Học sinh về đạo đức. Hiểu được các quy luật cơ bản của phát triển xã hội, ý thức làm nhiệm vụ công dân. Các vấn đề cơ bản trong đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Niềm tin và lí tưởng sống của thanh niên giúp Học sinh xác định đúng đắn động cơ học tập và rèn luyện đạo đức. Biết nhận thức đúng về sự phù hợp giữa hành vi ứng xử của mình đối với các chuẩn mực đạo đức của xã hội. Nắm được các yêu cầu cơ bản về đạo đức của người công dân Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Xây dựng lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, yêu hòa bình, có tinh thần cộng đồng và quốc tế, có tinh thần lao động sáng tạo, có thái độ xây dựng và bảo vệ môi trường (Lưu Thành Công, 2012).

Về kỹ năng: Qua hoạt động Giáo dục đạo đức đánh giá được quan điểm, hành vi, hiện tượng đạo đức của bản thân và những người xung quanh theo các chuẩn mực đạo đức của xã hội, biết lựa chọn và thực hiện các hành vi ứng xử phù hợp với từng mối quan hệ và các giá trị xã hội. Biết bảo vệ cái đúng, cái tốt, cái đẹp và đấu tranh phê phán với các hành vi, hiện tượng tiêu cực trong cuộc sống phù hợp với khả năng của bản thân. Biết tự điều chỉnh, hoàn thiện bản thân theo các yêu cầu đạo đức xã hội (Lưu Thành Công, 2012).

Về thái độ: Bồi dưỡng cho Học sinh hình thành cảm xúc, hình thành niềm tin với các hiện tượng xung quanh để có thái độ đúng đắn đối với các hành vi sai trái từ đó mà hành động theo đúng các chuẩn mực của xã hội. Giúp cho Học sinh có thái độ tự trọng, tự tin vào khả năng của bản thân; có trách nhiệm với hành động của mình; yêu thương, tôn trọng các giá trị đạo đức, tôn trọng con người. Luôn luôn tự hoàn thiện nhân cách bản thân; tôn trọng những giá trị đạo đức truyền thống và giá trị nhân cách phù hợp với các quy định của nhà trường, các chuẩn mực của xã hội và quy định của pháp luật (Lưu Thành Công, 2012).

Mục tiêu, nhiệm vụ của hoạt động Giáo dục đạo đức cho Học sinh ở trường Trung học phổ thông nhằm giúp cho Học sinh phát triển toàn diện, hoàn thiện phẩm chất, khẳng định được những giá trị của bản thân, có được những hành vi phù hợp với các chuẩn mực đạo đức của xã hội, làm cho quá trình Giáo dục đạo đức tác động trực tiếp đến người học để hình thành ý thức tình cảm và niềm tin đạo đức, hình thành được những thói quen tốt, biết được vai trò, trách nhiệm của mình đối với bản thân, gia đình và mọi người xung quanh.

1.3.2. Chủ thể giáo dục đạo đức cho học sinh Luận văn: Quản lí hoạt động giáo dục đạo đức cho HS trung học.

Việc Giáo dục đạo đức cho Học sinh Trung học phổ thông phải được thực hiện đồng bộ, toàn diện, huy động các lực lượng giáo dục cùng tham gia thực hiện. Trong đó, chủ thể chính thực hiện hoạt động Giáo dục đạo đức cho Học sinh Trung học phổ thông trên địa bàn Quận 7 là Cán bộ quản lí, Giáo viên ở các trường Trung học phổ thông. Cán bộ quản lí, Giáo viên giữ vai trò chủ đạo, có chức năng định hướng, tổ chức, hướng dẫn, điều chỉnh hành vi của Học sinh giúp Học sinh hình thành những phẩm chất tốt đẹp. Ngoài ra, Học sinh cũng là chủ thể của hoạt động Giáo dục đạo đức trong môi trường tự giáo dục.

1.3.3. Khách thể giáo dục đạo đức cho học sinh

Học sinh cấp Trung học phổ thông ở các trường Trung học phổ thông trên địa bàn Quận 7. Đó là những Học sinh trong độ tuổi 15 đến 18, đang học từ lớp 10 đến lớp 12.

Ngày nay, hoạt động Giáo dục đạo đức cho Học sinh theo hướng phát triển năng lực của người đòi hỏi chủ thể giáo dục phải nắm rõ phẩm chất đạo đức, năng lực chủ yếu của người được giáo dục. Do đó cần phải nắm được cấu trúc nhân cách nhân của người học. Tùy theo quan niệm về bản chất nhân cách, mỗi tác giả đưa ra cấu trúc khác nhau. Cấu trúc nhân cách thường được thể hiện ở hai mặt là phẩm chất và năng lực.

A.G. Côvaliov cho rằng trong cấu trúc nhân cách bao gồm: các quá trình tâm lí, các trạng thái tâm lí và các thuộc tính tâm lí cá nhân (Nguyễn Quang Ẩn, Nguyễn Văn Lũy, Đinh Văn Quang, 2013).

Quan điểm coi cấu trúc nhân cách bao gồm hai mặt thống nhất với nhau là đức và tài (phẩm chất và năng lực), theo cấu trúc như sau (Nguyễn Quang Ẩn et al., 2013).

Phẩm chất (đức) bao gồm phẩm chất xã hội, phẩm chất cá nhân và phẩm chất ý chí và cách ứng xử. Trong đó:

 • Phẩm chất xã hội (đạo đức, chính trị): thế giới quan, lí tưởng, niềm tin, lập trường.
 • Phẩm chất cá nhân (đạo đức, tư cách): các nết, đức tính, các thói, tật.
 • Phẩm chất ý chí: tính mục đích, tính tự chủ, tính kỷ luật, tính quả quyết, tính phê phán.
 • Cung cách ứng xử: tác phong, lễ tiết, tính khí.
 • Năng lực (tài) bao gồm năng lực xã hội, năng lực chủ thể hóa, năng lực hành động và năng lực giao tiếp. Trong đó:
 • Năng lực xã hội hóa: khả năng thích ứng, hòa nhập, linh hoạt trong cuộc sống.
 • Năng lực chủ thể hóa: khả năng thể hiện tính độc đáo, đặc sắc, cái riêng, cái bản lĩnh cá nhân.
 • Năng lực hành động: khả năng hành động có mục đích, chủ động tích cực, có hiệu quả.
 • Năng lực giao tiếp: khả năng thiết lập và duy trì mối quan hệ với người khác.

1.3.4. Đặc điểm tâm lí của học sinh trung học phổ thông

Việc nắm vững các đặc điểm tâm lí của của Học sinh Trung học phổ thông sẽ giúp cho chủ thể quản lí có phương pháp, hình thức phù hợp trong việc Giáo dục đạo đức cho Học sinh. Học sinh Trung học phổ thông có độ tuổi từ 15 đến 18 tuổi thuộc giai đoạn đầu của lứa tuổi thanh niên. Học sinh trong lứa tuổi này hoạt động chủ yếu là hoạt động giao lưu bạn bè và hoạt động học tập hướng nghiệp nhằm thỏa mãn nhu cầu giao tiếp xã hội. Hành vi lúc này chịu ảnh hưởng nhiều bởi đám đông. Đồng thời đây cũng là giai đoạn quan tâm đến tương lai của bản thân trong việc lựa chọn, định hướng nghề nghiệp sau này.

Do đó, đặc điểm tâm lí, nhân cách của Học sinh Trung học phổ thông được hình thành và phát triển phong phú. Học sinh Trung học phổ thông không chỉ nhận thức được cái tôi của mình trong hiện tại mà còn muốn thể hiện mình với gia đình, bạn bè và xã hội. Học sinh ở lứa tuổi này phong phú về tinh thần, phức tạp về tính cách và hành vi. Luận văn: Quản lí hoạt động giáo dục đạo đức cho HS trung học.

Sự phát triển phong phú về tình cảm ở lứa tuổi này đặt ra cho các chủ thể giáo dục phải tìm được các biện pháp giáo dục phù hợp, không nên có hành vi thô bạo vì đó là sự phát triển bình thường và tất yếu ở con người. Ngoài ra, cha mẹ cần giúp đỡ, tư vấn cho các em một cách tế nhị để có tình yêu trong sáng, vì tình yêu trong sáng của lứa tuổi này phụ thuộc nhiều vào công tác giáo dục, đồng thời phải đưa ra các hình thức, sử dụng các phương pháp khéo léo để Giáo dục đạo đức cho các em. Vì vậy, việc Giáo dục đạo đức cho Học sinh ở lứa tuổi này phải căn cứ vào các đặc điểm tâm, sinh lí và đặc điểm đạo đức để xác định nội dung và phương pháp giáo dục cho phù hợp.

1.3.5. Nội dung giáo dục đạo đức cho học sinh

Nội dung Giáo dục đạo đức cho Học sinh rất rộng, bao gồm nhiều vấn đề xoay quanh các giá trị truyền thống văn hóa dân tộc, các chuẩn mực của xã hội, các quy định của pháp luật, các mối quan hệ giữa người với người, giữa con người với môi trường xung quanh, sự khoan dung, hợp tác với nhau.

Nội dung Giáo dục đạo đức cho Học sinh nhằm trang bị cho Học sinh hệ thống các tri thức về đạo đức, hình thành những phẩm chất tốt đẹp của con người Việt Nam (yêu nước, thương người, yêu hòa bình, bảo vệ môi trường) và các chuẩn mực đạo đức của xã hội. Nội dung Giáo dục đạo đức cho Học sinh bao gồm:

Giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức: Công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức cho Học sinh Trung học phổ thông là rất quan trọng, góp phần tích cực vào sự phát triển toàn diện, hài hòa về nhân cách. Tăng cường giáo dục thế giới quan khoa học, giáo dục tư tưởng cách mạng xã hội chủ nghĩa cho Học sinh. Nâng cao lòng yêu nước xã hội chủ nghĩa, ý thức về việc thực hiện đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Giáo dục lòng yêu nước và tinh thần quốc tế chân chính: Lòng yêu nước là một phẩm chất cơ bản của người Việt Nam, đó cũng là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Đối với Học sinh Trung học phổ thông hiện nay giáo dục lòng yêu nước trước hết cần giáo dục về lí tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, về tinh thần dân tộc, về sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; tình yêu quê hương, đất nước. Giáo dục tinh thần quốc tế chân chính đó là những phẩm chất, những yêu cầu đối với Học sinh trong mối quan hệ rộng lớn, vượt qua ranh giới quốc gia, dân tộc. Các chuẩn mực đạo đức về giáo dục lòng yêu nước và tinh thần quốc tế chân chính sẽ góp phần định hướng về lí tưởng sống cho mỗi cá nhân. Ngoài ra, còn giáo dục cho Học sinh lòng trung thành với tổ quốc, với chế độ xã hội chủ nghĩa; phê phán, đấu tranh những thái độ, việc làm gây tổn hại đến an ninh quốc gia, xâm phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc (Trần Thị Hương et al., 2014).

Giáo dục thái độ đúng đắn đối với lao động, công việc: Lao động là điều kiện cơ bản đầu tiên của cuộc sống con người, lao động sáng tạo ra con người. Giáo dục ý thức, thái độ, hành vi đúng đắn đối với lao động, công việc trước hết cần giáo dục cho Học sinh quan niệm đúng về lao động, thái độ, hành vi ứng xử tôn trọng lao động và thành quả lao động. Coi trọng lao động và có thái độ lao động đúng đắn, thể hiện được truyền thống lao động của người Việt Nam (yêu lao động, cần cù, khoa học, nghiêm túc). Những giá trị đạo đức về lao động sẽ giúp Học sinh nâng cao hiệu quả đối với nhiệm vụ lao động và từ đó hoàn thiện nhân cách. Giáo dục lao động góp phần tạo nên thái độ và thói quen hoạt động tích cực cho Học sinh. Giáo dục lao động còn tạo điều kiện cho Học sinh vận dụng tri thức, kĩ năng vào cuộc sống, bước đầu đóng góp sức mình xây dựng xã hội (Trần Thị Hương et al., 2014). Luận văn: Quản lí hoạt động giáo dục đạo đức cho HS trung học.

Giáo dục thái độ tích cực đối với mọi người và cộng đồng: Thái độ đúng đắn đối với mọi người và cộng đồng là một nội dung quan trọng của đạo đức. Giáo dục thái độ đúng đắn đối với mọi người là hình thành cho Học sinh quan niệm đúng về tình bạn, tình yêu, tình cảm gia đình, tình cảm đối với người thân và những người xung quanh. Giáo dục cho Học sinh thái độ đối với mọi người và cộng đồng cần giáo dục về các giá trị, chuẩn mực chung của xã hội. Làm cho Học sinh tích cực tham gia các hoạt động tập thể, hoạt động xã hội do nhà trường, địa phương tổ chức. Tự giác rèn luyện, tu dưỡng bản thân theo những chuẩn mực đạo đức chung, biết kết hợp hài hòa giữa lợi ích tập thể và lợi ích cá nhân. Tôn trọng, đoàn kết, quan tâm, gần gũi, vui vẻ với thầy cô, bạn bè và mọi người xung quanh; không xa lánh, bè phái, gây mâu thuẫn, mất đoàn kết với người khác. Giáo dục Học sinh có cái nhìn tổng quan về các vấn đề mà xã hội quan tâm, xây dựng cho các em chuẩn mực, niềm tin đối với cuộc sống (Trần Thị Hương et al., 2014).

Giáo dục thái độ, hành vi đúng đắn đối với bản thân: Giáo dục cho Học sinh lòng tự trọng, tự lập, giản dị, trung thực, siêng năng, hướng thiện, hiểu rõ bản thân, biết kiềm chế bản thân và biết hối hận khi có hành vi không đúng. Giúp cho Học sinh hình thành ý thức, nhân cách, có thái độ ứng xử, hành vi phù hợp, biết đánh giá đúng bản thân và tích cực phát huy những mặt tích cực, có khát vọng vươn tới và có tình cảm với cái thiện, cái tốt, cái đẹp, tiến bộ và cố gắng khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của bản thân, biết vượt lên mọi khó khăn, trở ngại, không ngừng học tập, lao động, tu dưỡng, rèn luyện, phát huy ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm, học hỏi những điều hay, điểm tốt của người khác để hoàn thiện bản thân (Trần Thị Hương et al., 2014).

Giáo dục thái độ đúng đắn đối với môi trường xung quanh: Giáo dục cho Học sinh biết giữ gìn, bảo vệ tài nguyên môi trường, môi trường sống, môi trường văn hóa; bảo vệ và phát huy truyền thống, di sản văn hóa của dân tộc và nhân loại. Giáo dục cho Học sinh ý thức bảo vệ môi trường (tài nguyên thiên nhiên, sự trong lành của môi trường sống) và bồi dưỡng kiến thức về môi trường (tìm hiểu môi trường, tác nhân gây Ô nhiễm và tác hại của nó, tạo thói quen giữ vệ sinh). Giữ gìn, xây dựng và bảo vệ môi trường sống là vấn đề bức xúc của xã hội hiện nay vì vậy đòi hỏi cần phải có một chuẩn mực đạo đức nhất định. Giáo dục Học sinh biết giữ gìn vệ sinh chung, có thái độ đúng đắn đối với môi trường. Biết giữ gìn trật tự, vệ sinh trường lớp, nơi ở và nơi công cộng, không vứt rác, xả nước thải bừa bãi. Biết sử dụng tài nguyên thiên nhiên một cách hợp lí. Có thái độ phê phán đối với các hành vi làm ảnh hưởng không tốt đến môi trường; phát hiện, tố cáo những hành vi vi phạm luật bảo vệ môi trường (Trần Thị Hương et al., 2014).

Nội dung Giáo dục đạo đức cho Học sinh nêu trên còn giúp Học sinh hình thành những phẩm chất tốt đẹp, đó là ý thức tự hào dân tộc thông qua việc giáo dục về chính trị, tư tưởng hay các phẩm chất truyền thống vốn có của người Việt Nam như đức tính chăm chỉ, đoàn kết, nhân hậu, siêng năng, cần cù trong lao động và chăm chỉ trong học tập.

Ngày nay, Giáo dục đạo đức cho Học sinh Trung học phổ thông còn có thêm một số nội dung như giáo dục về văn hóa ứng xử, việc chấp hành nội qui của nhà trường và các qui định nơi cư trú. Các vấn đề mang tính tích cực xã hội, quan tâm đến vấn đề thời sự của đất nước. Luận văn: Quản lí hoạt động giáo dục đạo đức cho HS trung học.

1.3.6. Phương pháp và hình thức giáo dục đạo đức cho học sinh

Các phương pháp giáo dục đạo đức cho học sinh

Phương pháp Giáo dục đạo đức cho Học sinh là cách tác động của chủ thể giáo dục lên đối tượng giáo dục để hình thành cho đối tượng giáo dục những chuẩn mực đạo đức cần thiết phù hợp với các chuẩn mực đạo đức của xã hội. Có nhiều nhóm phương pháp như: nhóm phương pháp tác động vào ý thức cá nhân của người được giáo dục (phương pháp giảng giải, phương pháp đàm thoại, phương pháp kể chuyện, phương pháp nêu gương); nhóm phương pháp hình thành hành vi và thói quen hành vi của người được giáo dục (phương pháp giao việc, phương pháp tập luyện thói quen, phương pháp rèn luyện) và nhóm phương pháp kích thích và điều chỉnh hành vi ứng xử của người được giáo dục (phương pháp thi đua, phương pháp khen thưởng, phương pháp trách phạt) (Trần Thị Hương et al., 2014).

Phương pháp giảng giải: là phương pháp nhà giáo dục dùng lời nói để giải thích, chứng minh các chuẩn mực xã hội đã được quy định nhằm giúp Học sinh hiểu và nắm được ý nghĩa, nội dung, quy tắc của việc thực hiện các chuẩn mực này.

Phương pháp đàm thoại: là phương pháp trò chuyện, trao đổi giữa nhà giáo dục và Học sinh, hoặc giữa Học sinh với nhau về các chủ đề giáo dục có tác dụng hình thành, củng cố nhận thức, tình cảm và niềm tin cho Học sinh.

Phương pháp kể chuyện: là phương pháp nhà giáo dục dùng lời nói, cử chỉ, điệu bộ, nết mặt để kể lại, thuật lại một cách sinh động một câu chuyện có ý nghĩa giáo dục. Qua nội dung câu chuyện có thể hình thành và phát triển ở Học sinh khả năng nhận thức thế giới xung quanh, tình cảm, xúc cảm tích cực và niềm tin đúng đắn.

Phương pháp nêu gương: Phương pháp này dựa trên cơ sở tâm lí hay bắt chước của người được giáo dục, dùng những tấm gương sáng của tập thể, cá nhân tiêu biểu đạo đức, chuẩn mực về hành vi để giáo dục, khuyến khích Học sinh làm theo những tấm gương mẫu mực đó. Phương pháp này không chỉ phát triển được năng lực phê phán, đánh giá hành vi của người khác để từ đó rút ra những kết luận bổ ích mà còn giúp cho Học sinh biết học tập, noi theo những tấm gương tốt, tránh những hành vi xấu, đồng thời hình thành cho Học sinh niềm tin về những chuẩn mực của xã hội và mong muốn có được những hành vi phù hợp. Đây là phương pháp có giá trị rất lớn trong việc phát triển nhận thức và tình cảm của Học sinh.

Phương pháp giao việc: là cách nhà giáo dục lôi cuốn Học sinh vào các công việc cụ thể với những nghĩa vụ xã hội nhất định, qua đó Học sinh có điều kiện thể hiện những kinh nghiệm ứng xử trong các mối quan hệ đa dạng và hình thành các hành vi ứng xử phù hợp với những yêu cầu của công việc được giao. Luận văn: Quản lí hoạt động giáo dục đạo đức cho HS trung học.

Phương pháp tập luyện thói quen: là phương pháp tổ chức cho Học sinh thực hiện một cách đều đặn và có kế hoạch các hành động nhất định nhằm hình thành và củng cố các kĩ năng, kĩ xảo thực hiện hành vi và hình thành các phẩm chất, nhân cách phù hợp.

Phương pháp rèn luyện: nhằm tạo điều kiện, môi trường để Học sinh tự thể nghiệm ý thức, tình cảm của mình về các chuẩn mực, hình thành, củng cố những hành vi phù hợp với các chuẩn mực xã hội quy định.

Phương pháp thi đua: nhằm tạo kích thích sự tự khẳng định mình của người được giáo dục, thúc đẩy họ cố gắng, hăng hái vươn lên và lôi cuốn cả người khác cùng vươn lên giành những thành tích xuất sắc cho cá nhân và tập thể.

Phương pháp khen thưởng: là phương pháp kích thích sư phạm bằng cách khẳng định và biểu dương thành tích, ưu điểm của Học sinh trong quá trình rèn luyện. Khen thưởng còn là phương thức biểu hiện sự đánh giá tích cực của tập thể, xã hội đối với hành vi ứng xử của mỗi cá nhân hoặc tập thể Học sinh.

Phương pháp trách phạt: là phương pháp biểu thị sự không đồng tình, sự phản đối, sự phê phán những hành vi sai trái của người được giáo dục so với các chuẩn mực xã hội đã đề ra. Trách phạt còn là phương pháp gây cho người có lỗi cảm giác hối hận, khiến họ từ bỏ hành vi, thói quen không phù hợp với yêu cầu chung hoặc có hại cho tập thể, xã hội, giúp cho người được giáo dục biết kết hợp đúng đắn giữa hành vi của mình với yêu cầu chung của tập thể, của xã hội.

Ngoài ra, còn có thể sử dụng các phương pháp khen thưởng, trách phạt theo hướng phát huy tính tích cực nhận thức của Học sinh trong quá trình dạy học và giáo dục.

Phương pháp Giáo dục đạo đức cho Học sinh rất đa dạng. Các phương pháp giáo dục làm cho người học sẵn sàng tham gia trải nghiệm tích cực; giúp người học suy nghĩ về những gì trải nghiệm; giúp người học phát triển kỹ năng phân tích, khái quát hoá các kinh nghiệm có được; tạo cơ hội cho người học có kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định dựa trên những tri thức và ý tưởng mới thu được từ trải nghiệm. Mỗi phương pháp đều có ưu điểm và những nhược điểm nhất định, không có nhóm phương pháp hay phương pháp giáo dục nào là tối ưu. Vì vậy nhà giáo dục cần phải vận dụng linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với mục đích, đối tượng, biết lựa chọn và sử dụng kết hợp các phương pháp một cách hợp lí.

Các hình thức giáo dục đạo đức cho học sinh

Hình thức Giáo dục đạo đức cho Học sinh rất phong phú và đa dạng không chỉ đóng khung trên lớp học mà còn có thể tổ chức ngoài lớp học, các Hoạt động trải nghiệm, các chuyên đề, các chủ đề giáo dục, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Luận văn: Quản lí hoạt động giáo dục đạo đức cho HS trung học.

Các hình thức giáo dục thường được các trường Trung học phổ thông thực hiện trong Giáo dục đạo đức cho Học sinh gồm:

Giáo dục đạo đức thông qua các môn học: Việc Giáo dục đạo đức cho Học sinh thông qua các môn học nhằm giúp các em chiếm lĩnh tri thức khoa học, rèn luyện hệ thống kỹ năng và kỹ xảo, phát triển năng lực trí tuệ hình thành các phẩm chất nhân cách tốt đẹp. Thông qua hoạt động dạy học của Giáo viên, Học sinh nhận thức được một số kỹ năng, hành vi, chuẩn mực đạo đức phù hợp với lứa tuổi và các hành vi ứng xử với xã hội. Trong đó bộ môn Giáo dục Công dân, Giáo dục kinh tế và pháp luật ở cấp Trung học phổ thông (theo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể mới) đóng vai trò quan trọng nhằm giúp cho các em nhận thức đúng đắn về một số quyền và nghĩa vụ công dân trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, về trách nhiệm và quyền của công dân. Để việc Giáo dục đạo đức cho Học sinh qua các môn học đạt hiệu quả thì hoạt động dạy học phải hướng vào Học sinh, lấy Học sinh làm trung tâm trên cơ sở tạo mục đích, động cơ, nhu cầu, hứng thú học tập đúng đắn, kích thích được tính tự giáo dục, tích cực, độc lập, sáng tạo của Học sinh trên cơ sở định hướng, tổ chức, điều khiển của Giáo viên. Vì vậy, nhà giáo dục phải không ngừng cải tiến và đổi mới phương pháp, phương tiện, hình thức tổ chức dạy học (Trần Thị Hương et al., 2014).

Giáo dục đạo đức qua các hoạt động trải nghiệm, Ngoài giờ lên lớp: Các Hoạt động trải nghiệm, Ngoài giờ lên lớp rất đa dang dạng, phong phú về nội dung và hình thức. Các Hoạt động trải nghiệm, Ngoài giờ lên lớp giúp Học sinh trải nghiệm và hình thành các quan hệ đạo đức, rèn luyện các hành vi đạo đức phù hợp với các chuẩn mực xã hội. Thông qua các Hoạt động trải nghiệm, Ngoài giờ lên lớp Học sinh có điều kiện rèn luyện ý chí, tinh thần trách nhiệm, mở rộng và xây dựng thêm các mối quan hệ khác trong xã hội. Chú trọng tổ chức, hướng dẫn cho Học sinh khám phá, phân tích, khai thác các thông tin, xử lí các tình huống thực tiễn, các trường hợp điển hình. Thông qua các Hoạt động trải nghiệm, Ngoài giờ lên lớp Học sinh tự phát hiện và chiếm lĩnh tri thức mới, phát triển kỹ năng và thái độ tích cực, trên cơ sở đó tự hình thành, phát triển phẩm chất và năng lực của người công dân tương lai. Giáo dục đạo đức thông qua các Hoạt động trải nghiệm, Ngoài giờ lên lớp thường là giáo dục thái độ lao động, các hoạt động chính trị – xã hội, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao và các hoạt động tham quan, ngoại khóa. Từ các hoạt động trên giúp cho Học sinh củng cố và khắc sâu những kiến thức của các môn học, mở rộng và nâng cao hiểu biết về các lĩnh vực của đời sống xã hội. Rèn cho Học sinh các kỹ năng cơ bản phù hợp với lứa tuổi, đặc điểm tâm, sinh lí của các em. Củng cố, phát triển các hành vi, thói quen tốt trong học tập, lao động và công tác xã hội. Bồi dưỡng thái độ tự giác, tích cực tham gia các hoạt động tập thể và hoạt động xã hội, hình thành tình cảm chân thành, niềm tin trong sáng với cuộc sống, quê hương, đất nước, có thái độ đúng đắn đối với tự nhiên, xã hội (Trần Thị Hương et al., 2014).

Giáo dục đạo đức thông qua sự phối hợp giáo dục giữa gia đình và xã hội: Đây được xem là chức năng xã hội hóa trong công tác Giáo dục đạo đức cho Học sinh, có vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng hết sức đặc biệt. Vì thông qua sự giáo dục của gia đình và xã hội nhằm tạo cơ chế phối hợp, trao đổi thông tin kịp thời để tìm ra những biện pháp tốt nhất trong công tác Giáo dục đạo đức cho Học sinh, tạo sự đồng thuận cao giữa nhà trường, gia đình và xã hội. Các hoạt động phối hợp giữa nhà trường với gia đình và xã hội thường là sự trao đổi thông tin về các mục tiêu, nhiệm vụ giáo dục của nhà trường, cách thức tiến hành các hoạt động Giáo dục đạo đức trong việc giáo dục toàn diện cho Học sinh. Qua việc phối hợp tốt giữa nhà trường với gia đình và xã hội sẽ phát huy tối đa tính tích cực của các lực lượng tham gia vào quá trình giáo dục Học sinh.

Tự giáo dục của người được giáo dục: Đây là hình thức có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc hình thành và phát triển nhân cách của Học sinh. Tự giáo dục của người được giáo dục là cơ sở để mỗi cá nhân tự đánh giá, tự nhận thức bản thân về các chuẩn mực đạo đức của xã hội để từ đó có những hành vi đúng. Hình thức tự giáo dục là một hoạt động có mục đích, có ý thức của cá nhân hướng vào việc xây dựng và hoàn thiện bản thân theo các chuẩn mực đạo đức đã được xã hội qui định. Thông qua hoạt động tự giáo dục, Học sinh hoàn thiện những phẩm chất đạo đức, nhân cách của mình.

1.3.7. Kiểm tra, đánh giá Luận văn: Quản lí hoạt động giáo dục đạo đức cho HS trung học.

Kiểm tra, đánh giá kết quả Giáo dục đạo đức Học sinh nhằm khẳng định sự phát triển của Học sinh về các mặt nhận thức, thái độ, kỹ năng và hành vi. Đánh giá đúng sẽ thúc đẩy sự vươn lên mạnh mẽ của Học sinh trong học tập và rèn luyện, giúp các em thể hiện khả năng của mình trong cuộc sống hằng ngày. Để đánh giá kết quả Giáo dục đạo đức Học sinh cần phải định ra tiêu chuẩn cụ thể. Có thể đánh giá theo từng khâu, từng hoạt động ở mỗi thời điểm nhất định, rồi đánh giá chung cho cả chủ đề, học kỳ, năm học.

Kết quả Giáo dục đạo đức cho Học sinh là kết quả trực tiếp của quá trình hình thành nhân cách Học sinh trong quá trình giáo dục toàn diện. Kết quả Giáo dục đạo đức cho Học sinh được thể hiện ở chỗ Học sinh nhận thức được về các chuẩn mực xã hội đã quy định, phát triển được tình cảm, hành vi, thói quen tích cực.

Việc đánh giá kết quả Giáo dục đạo đức Học sinh phải đảm bảo các yêu cầu kết hợp đánh giá thông qua các nhiện vụ học tập với đánh giá thông qua quan sát các biểu hiện về thái độ, hành vi ứng xử của Học sinh trong quá trình tham gia các hoạt động học tập và rèn luyện. Bên cạnh đó, cần kết hợp sự đánh giá của Giáo viên với tự đánh giá và đánh giá của Học sinh với nhau, đánh giá của Cha mẹ học sinh và đánh giá của cộng đồng. Trong đó coi trọng đánh giá sự tiến bộ của Học sinh.

Ngoài ra có thể đánh giá kết quả Giáo dục đạo đức Học sinh qua Hoạt động trải nghiệm ngoài không gian lớp học dựa trên những thông tin thu thập được qua quan sát Học sinh trong quá trình hoạt động; qua nghiên cứu sản phẩm hoạt động của Học sinh, đặc biệt là sản phẩm thực hành và ứng dụng; qua kết quả tự đánh giá của Học sinh, đánh giá của nhóm Học sinh và đánh giá của các lực lượng giáo dục khác, sau đó đối chiếu với mục tiêu mà chương trình Hoạt động trải nghiệm đã xác định. Kết quả đánh giá sẽ là cơ sở quan trọng để Giáo viên điều chỉnh các hoạt động cho phù hợp. Đặc biệt, đánh giá tạo ra động lực thúc đẩy sự nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, tự hoàn thiện của mỗi Học sinh.

Đánh giá kết quả Giáo dục đạo đức Học sinh là một khâu quan trọng của quá trình dạy học và giáo dục. Đánh giá kết quả Giáo dục đạo đức Học sinh Trung học phổ thông phải toàn diện trên các mặt kiến thức, thái độ, kỹ năng và hành vi ứng xử của các em ở gia đình, nhà trường và xã hội. Đánh giá kết quả Giáo dục đạo đức Học sinh là khâu cuối cùng nhưng rất quan trọng trong toàn bộ quá trình hoạt động giáo dục của nhà trường.

1.4. Quản lí hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh

1.4.1. Chủ thể quản lí hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh

Chủ thể quản lí hoạt động Giáo dục đạo đức cho Học sinh ở trường Trung học phổ thông là Cán bộ quản lí. Để thực hiện tốt các hoạt động Giáo dục đạo đức cho Học sinh thì chủ thể quản lí đóng vai trò hết sức quan trọng như việc lập kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch hoạt động Giáo dục đạo đức cho Học sinh. Việc đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức, mối quan hệ với Cha mẹ học sinh và các tổ chức chính trị – xã hội trong và ngoài nhà trường.

Trong hoạt động giáo dục, chủ thể giáo dục đóng vai trò chủ đạo tác động đến Học sinh một cách có mục đích, có kế hoạch, có phương pháp. Tổ chức, hướng dẫn, chỉ đạo quá trình hình thành, phát triển, hoàn thiện nhân cách của Học sinh. Do đó, Hiệu trưởng cần xác định rõ ai là người thực hiện việc Giáo dục đạo đức cho Học sinh, nếu không xác định được chủ thể thực sự tổ chức các hoạt động này thì việc thực hiện Giáo dục đạo đức cho Học sinh sẽ không mang lại hiệu quả, khó đạt được mục tiêu đã đề ra. Vì vậy, để làm tốt hoạt động Giáo dục đạo đức cho Học sinh thì tất cả các chủ thể trên phải làm tốt công việc của mình là giúp các em có được những hành vi đúng, thực hiện tốt các chuẩn mực đạo đức của xã hội đã được quy định. Đồng thời phải xác định rõ vai trò, trách nhiệm của từng chủ thể tham gia vào quá trình Giáo dục đạo đức cho Học sinh, nhất là chủ thể quản lí (vai trò của Cán bộ quản lí, Giáo viên). Luận văn: Quản lí hoạt động giáo dục đạo đức cho HS trung học.

1.4.2. Quản lí mục tiêu, nhiệm vụ giáo dục đạo đức cho học sinh

Mục tiêu quản lí hoạt động Giáo dục đạo đức cho Học sinh là nhằm đáp ứng các yêu cầu chuẩn mực của xã hội đặt ra cho Học sinh Trung học phổ thông trong giai đoạn hiện nay.

Về nhận thức: Hiệu trưởng phải tuyên truyền, tác động để mọi người, mọi tổ chức xã hội có nhận thức đúng về vai trò và tầm quan trọng của đạo đức và Giáo dục đạo đức cho Học sinh (Bộ Giáo dục và đào tạo, 2006).

Về thái độ: Giúp cho mọi người hiểu biết và ủng hộ những việc làm đúng, đấu tranh với những việc làm sai trái. Phê phán, điều chỉnh những hành vi sai trái, không phù hợp với chuẩn mực đạo đức, những hành vi dẫn đến vi phạm pháp luật của Học sinh (Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2006).

Về hành vi: Từ nhận thức và thái độ đúng đắn, thu hút mọi lực lượng cùng tham gia hoạt động Giáo dục đạo đức cho Học sinh. Tích cực tham gia quản lí và tổ chức việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cho Học sinh theo các chuẩn mực của xã hội (Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2006).

Vì vậy, để nâng cao chất lượng hoạt động Giáo dục đạo đức cho Học sinh thì tất cả các thành viên tham gia trong quá trình Giáo dục đạo đức cho Học sinh (cả chủ thể và đối tượng) phải nắm rõ mục tiêu Giáo dục đạo đức của nhà trường. Các mục tiêu cơ bản nhà trường cần đạt được trong việc Giáo dục đạo đức cho Học sinh bao gồm: giáo dục về đạo đức lối sống, giáo dục thể chất, giáo dục thẩm mĩ, giáo dục lao động và hướng nghiệp, giáo dục ý thức pháp luật. Do đó, Hiệu trưởng phải quán triệt đầy đủ, chính xác những mục tiêu mà nhà trường cần đạt trong hoạt động Giáo dục đạo đức cho Học sinh. Vì vậy, Hiệu trưởng khi xây dựng kế hoạch Giáo dục đạo đức cho Học sinh phải xác định mục tiêu phù hợp với các quan điểm của Đảng, các quy định của ngành, yêu cầu thực tế của nhà trường trong điều kiện đổi mới giáo dục hiện nay. Để đạt được mục tiêu Giáo dục đạo đức cho Học sinh đã đề ra cần có sự đồng thuận trong đội ngũ Giáo viên và các lực lượng giáo dục ngoài nhà trường để họ ủng hộ và quyết tâm thực hiện. Mục tiêu Giáo dục đạo đức cho Học sinh cần phổ biến sâu rộng đến tất cả các lực lượng tham gia quá trình giáo dục khi triển khai thực hiện. Ngoài ra, cần phải thực hiện tốt các chức năng xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và kiểm tra đánh giá việc thực hiện các hoạt động Giáo dục đạo đức cho Học sinh.

Mục tiêu quản lí hoạt động Giáo dục đạo đức cho Học sinh là quá trình tác động đến Học sinh được đúng hướng, phù hợp với các chuẩn mực đạo đức của xã hội, thu hút được các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường cùng tham gia hoạt động Giáo dục đạo đức cho Học sinh. Trên cơ sở đó trang bị cho Học sinh những tri thức về đạo đức, xây dựng cho Học sinh niềm tin đạo đức, tình cảm đạo đức để có được hành vi đạo đức đúng đắn.

1.4.3. Nội dung quản lí hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh Luận văn: Quản lí hoạt động giáo dục đạo đức cho HS trung học.

Quản lí việc lập kế hoạch Giáo dục đạo đức cho học sinh

Trên cơ sở mục tiêu Giáo dục đạo đức cho Học sinh đã đề ra, việc lập kế hoạch các hoạt động Giáo dục đạo đức cho Học sinh là nhiệm vụ quan trọng trong công tác quản lí. Đây là việc xác định những nhiệm vụ, phương pháp, những việc làm cụ thể để đạt được mục tiêu đã đề ra. Từng công việc, nhiệm vụ phải xác định rõ chủ thể, lực lượng cùng phối hợp, thời gian và điều kiện để thực hiện hoàn thành các mục tiêu đã đề ra. Ngoài ra cần xác định rõ cách thức tiến hành và bộ tiêu chí đánh giá kết quả đạt được theo từng giai đoạn cũng như đánh giá mức độ hoàn thành những mục tiêu đã đề ra.

Quản lí việc tổ chức thực kế hoạch Giáo dục đạo đức cho học sinh

Thực hiện kế hoạch Giáo dục đạo đức cho Học sinh là hoạt động cơ bản trong hoạt động giáo dục của các trường phổ thông hiện nay. Thực tế cho thấy, hiện nay Giáo viên thường chú trọng trang bị kiến thức cho Học sinh nhiều hơn mà chưa quan tâm nhiều đến giáo dục phẩm chất, trong đó có Giáo dục đạo đức cho Học sinh. Vì vậy, vai trò của Cán bộ quản lí phải làm cho Giáo viên thực sự hiểu thông qua dạy chữ để dạy người. Do đó, cùng với nhận thức đúng yêu cầu Giáo dục đạo đức, Cán bộ quản lí phải bố trí lực lượng phù hợp, phân công trách nhiệm rõ ràng, đảm bảo các nguồn lực, điều kiện cần thiết để các hoạt động Giáo dục đạo đức cho Học sinh diễn ra theo đúng kế hoạch.

Quản lí việc thực hiện nội dung, chương trình

Quản lí việc thực hiện nội dung, chương trình Giáo dục đạo đức cho Học sinh Trung học phổ thông là các tác động của Hiệu trưởng đến nhà giáo dục nhằm đưa nội dung, chương trình Giáo dục đạo đức vào thực tiễn phù hợp với các yêu cầu đổi mới giáo dục và chương trình giáo dục phổ thông tổng thể hiện nay. Vì vậy, lãnh đạo nhà trường phải xác định rõ nội dung Giáo dục đạo đức cho Học sinh trọng tâm là nội dung môn Giáo dục công dân, nội dung giáo dục thông qua các môn học trên lớp, các Hoạt động trải nghiệm, các hoạt động ngoài không gian lớp học, những truyền thống quý báu của dân tộc và của địa phương.

Nội dung quản lí chương trình Giáo dục đạo đức cho Học sinh gồm:

Phổ biến các nội dung Giáo dục đạo đức cho Học sinh tới toàn thể Giáo viên, nhất là Giáo viên chủ nhiệm lớp, Giáo viên phụ trách Đoàn Thanh niên, các thành viên ban hoạt động giáo dục, Hoạt động trải nghiệm.

Chỉ đạo lồng ghép nội dung Giáo dục đạo đức cho Học sinh vào các môn học, nhất là bộ môn Giáo dục công dân, Giáo dục kinh tế và pháp luật ở cấp trung học phổ thông (theo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể mới), các hoạt động của Đoàn Thanh niên, các hoạt động mang tính xã hội. Trên cơ sở đó Hiệu trưởng phải yêu cầu các tổ bộ môn khi xây dựng kế hoạch lồng ghép nội dung Giáo dục đạo đức, nêu rõ hình thức và biện pháp thực hiện, thể hiện rõ sự phân công cho từng cá nhân đối với từng nội dung của chương trình. Luận văn: Quản lí hoạt động giáo dục đạo đức cho HS trung học.

Đưa nội dung giảng dạy Giáo dục đạo đức cho Học sinh thành nội dung thi đua, xây dựng các tiêu chí cụ thể để thực hiện từng nội dung. Gắn hoạt động Giáo dục đạo đức cho Học sinh với các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành, địa phương và của nhà trường.

Quản lí việc sử dụng phương pháp giáo dục đạo đức cho học sinh

Quản lí việc sử dụng các phương pháp Giáo dục đạo đức cho Học sinh là cách mà chủ thể quản lí tác động đến đối tượng quản lí nhằm đạt được những mục tiêu quản lí đề ra. Để việc sử dụng các phương pháp Giáo dục đạo đức cho Học sinh có hiệu quả thì nhà quản lí cần tăng cường công tác tuyên truyền trong việc đổi mới phương pháp giáo dục, phát huy sáng tạo của nhà giáo dục. Việc sử dụng đồng bộ các phương pháp giáo dục sẽ giúp cho các hoạt động Giáo dục đạo đức cho Học sinh đạt kết quả cao. Ngoài ra, Hiệu trưởng cần quản lí tốt các hoạt động dạy – học của Giáo viên và Học sinh trên lớp, các hoạt động sinh hoạt của Đoàn Thanh niên, các tiết học ngoài nhà trường, các Hoạt động trải nghiệm và các buổi sinh hoạt chuyên đề về Giáo dục đạo đức cho Học sinh.

Quản lí việc sử dụng hình thức giáo dục đạo đức cho học sinh

Hình thức Giáo dục đạo đức cho Học sinh đóng vai trò hết sức quan trọng trong hoạt động Giáo dục đạo đức của nhà trường. Quản lí việc sử dụng các hình thức Giáo dục đạo đức chính là việc quản lí các lực lượng tham gia trong quá trình Giáo dục đạo đức cho Học sinh trong các hoạt động giáo dục chính khóa, các Hoạt động trải nghiệm, sự phối hợp giữa gia đình, xã hội và việc tự giáo dục của Học sinh. Quản lí tốt các hình thức giáo dục sẽ giúp cho Hiệu trưởng kiểm soát được việc thực hiện nội dung, chương trình, mục tiêu để kịp thời điều chỉnh, định hướng, đề ra hình thức giáo dục phù hợp hơn với yêu cầu thực tế của nhà trường.

Quản lí sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong giáo dục đạo đức cho học sinh

Quản lí hoạt động Giáo dục đạo đức cho Học sinh là một quá trình lâu dài, phức tạp, diễn ra mọi lúc, mọi nơi và chịu ảnh hưởng của nhiều nhân tố. Vì vậy, việc Giáo dục đạo đức cho Học sinh không chỉ được thực hiện trong nhà trường mà phải được thực hiện đồng thời ở tất cả các môi trường giáo dục. Trong đó gia đình và các tổ chức chính trị – xã hội có vai trò hết sức quan trọng trong công tác phối hợp thực hiện mục tiêu Giáo dục đạo đức mà nhà trường đã đề ra. Bên cạnh đó, cũng cần có sự phối hợp tốt với các tổ chức chính trị – xã hội, đặc biệt là Đoàn Thanh niên, Hội Khuyến học và Hội Cựu Chiến binh trên địa bàn để phát huy hết chức năng của các lực lượng giáo dục ngoài nhà trường. Để quản lí sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong Giáo dục đạo đức cho Học sinh, Hiệu trưởng nhà trường cần thực hiện một số công việc sau:

Xây dựng quy chế phối trường với các lực lượng xã hội về trường đóng). hợp giữa nhà trường với gia đình và giữa nhà nội dụng Giáo dục đạo đức cho Học sinh (chủ yếu trên địa bàn Luận văn: Quản lí hoạt động giáo dục đạo đức cho HS trung học.

Xây dựng kế hoạch phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội, trong đó nêu rõ mục đích của việc phối hợp nhằm đạt được yêu cầu trong hoạt động Giáo dục đạo đức cho Học sinh.

Tổ chức và chỉ đạo thực hiện kế hoạch đã đề ra nhằm đảm bảo cho hoạt động phối hợp Giáo dục đạo đức cho Học sinh giữa nhà trường, gia đình và xã hội đạt được mục đích đã đề ra giúp cho hoạt động Giáo dục đạo đức của nhà trường đi vào chiều sâu.

Thường xuyên kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong hoạt động Giáo dục đạo đức cho Học sinh.

Quản lí việc kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục đạo đức học sinh

Quản lí việc kiểm tra, đánh giá kết quả Giáo dục đạo đức Học sinh là sự tác động của Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông đến các hoạt động kiểm tra, đánh giá việc tổ chức các hoạt động giáo dục của Giáo viên, việc học tập, rèn luyện của Học sinh nhằm nâng cao chất lượng Giáo dục đạo đức cho Học sinh.

Các nội dung kiểm tra, đánh giá kết quả Giáo dục đạo đức cho Học sinh bao gồm mục tiêu, nhiệm vụ Giáo dục đạo đức, các tiêu chí đánh giá, quy trình đánh giá quá trình rèn luyện của Học sinh và hoạt động giáo dục của Giáo viên. Việc kiểm tra, đánh giá kết quả Giáo dục đạo đức cho Học sinh phải được thực hiện toàn diện trên các mặt (nhận thức, thái độ, kỹ năng, hành vi) và có thể được thực hiện theo từng hoạt động, từng thời điểm.

Nội dung đánh giá kết quả Giáo dục đạo đức Học sinh được thể hiện ở hai cấp độ: đánh giá cá nhân Học sinh và đánh giá tập thể tổ, lớp. Để đánh giá kết quả Giáo dục đạo đức cho Học sinh chủ thể quản lí có thể sử dụng các hình thức đánh giá sau: đánh giá qua bài viết thu hoạch của Học sinh; đánh giá qua quan sát hoạt động của Học sinh; đánh giá qua sản phẩm của Học sinh và đánh giá qua trao đổi nhận xét của người khác (Giáo viên bộ môn, Cha mẹ học sinh, bạn bè).

Việc kiểm tra, đánh giá phải góp phần quan trọng vào việc rèn luyện đạo đức cho Học sinh. Cụ thể Học sinh hiểu được các nội dung Giáo dục đạo đức không chỉ học thuộc lòng nội dung các khái niệm, các giá trị, các chuẩn mực mà phải biết gắn nội dung bài học với các hoạt động thực tiễn của cuộc sống, là sự tiếp nối giữa chuẩn mực cũ với chuẩn mực mới.

GV phải chú trọng hơn đến việc kiểm tra, đánh giá thái độ, tình cảm, các kỹ năng nhận xét, phân biệt đúng sai, khả năng vận dụng trong cuộc sống nhằm thúc đẩy Học sinh tích cực rèn luyện theo các yêu cầu chuẩn mực đã đề ra.

1.4.4. Kết quả quản lí Luận văn: Quản lí hoạt động giáo dục đạo đức cho HS trung học.

Kết quả quản lí nội dung, chương trình, phương pháp: Việc triển khai chương trình, nội dung, phương pháp và hình thức Giáo dục đạo đức cho Học sinh có đáp ứng được các yêu cầu của hoạt động Giáo dục đạo đức cho Học sinh Trung học phổ thông hiện nay hay không. Nội dung, phương pháp, hình thức phù hợp sẽ giúp cho hoạt động Giáo dục đạo đức cho Học sinh đạt được mục tiêu đề ra.

Kết quả quản lí việc kiểm tra, đánh giá: Là quá trình Hiệu trưởng tác động vào chủ thể quản lí và các tác nhân tham gia vào quá trình giáo dục làm cho hoạt động Giáo dục đạo đức cho Học sinh được diễn ra một cách đồng bộ và liên tục. Kết quả kiểm tra, đánh giá cho biết mức độ phát triển về nhận thức và sự thay đổi về hành vi của Học sinh trong quá trình giáo dục của nhà trường cũng như quá trình tự giáo dục của bản thân các em.

Kết quả quản lí được Hiệu trưởng tác động đến Giáo viên, các lực lượng giáo dục, các mối quan hệ tham gia vào quá trình giáo dục bằng các hình thức và phương pháp phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường làm cho Học sinh nhận thức tình cảm, thái độ, hành vi phù hợp với các chuẩn mực đạo đức của xã hội.

1.5. Những yếu tố ảnh hưởng đến quản lí hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh

1.5.1. Yếu tố khách quan

Các chủ trương chính sách, cơ chế quản lí của Nhà nước về Giáo dục đạo đức cho Học sinh:

Chủ trương, chính sách, cơ chế quản lí của Nhà nước là yếu tố khách quan có ảnh hưởng lớn đến hoạt động giáo dục ở nhà trường. Hệ thống các văn bản pháp quy về giáo dục gồm hệ thống Luật, các Thông tư hướng dẫn về việc tổ chức và hoạt động của nhà trường, các quy chế quản lí hoạt động, quản lí đội ngũ Cán bộ quản lí và Giáo viên, các văn bản đánh giá và xếp loại đạo đức Học sinh.

Tác động của các yếu tố kinh tế – xã hội: Điều kiện kinh tế – xã hội ở địa phương, trình độ dân trí của người dân là những yếu tố khách quan trực tiếp ảnh hưởng đến hoạt động của nhà trường, trong đó có hoạt động Giáo dục đạo đức cho Học sinh. Đặc biệt, trong điều kiện kinh tế thị trường, hội nhập kinh tế quốc tế như hiện nay, sự du nhập các loại hình văn hóa, sự phát triển nhanh của kinh tế – xã hội trên địa bàn Quận 7 có tác động rất lớn đến lối sống và hành vi đạo đức của Học sinh. Bên cạnh đó, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin vào các lĩnh vực, trong đó có giáo dục.

Các yếu tố mục tiêu, nội dung, chương trình, phương pháp giáo dục

Mục tiêu giáo dục là yếu tố đầu tiên có tính định hướng cho công tác giáo dục, rèn luyện đạo đức của Học sinh trong nhà trường. Nếu không bám sát mục tiêu và không xác định được yêu cầu của hoạt động Giáo dục đạo đức cho Học sinh thì các hoạt động Giáo dục đạo đức cho Học sinh sẽ không đạt hiệu quả. Luận văn: Quản lí hoạt động giáo dục đạo đức cho HS trung học.

Về nội dung giáo dục ở cấp Trung học phổ thông hiện nay chưa có tác động hiệu quả, chưa gắn liền với thực tiễn, nội dung Giáo dục đạo đức cho Học sinh tập trung chủ yếu ở bộ môn Giáo dục Công dân (số tiết dạy về đạo đức chỉ 11/105 tiết). Việc giảng dạy các nội dung về kỹ năng sống, kỹ năng thực hành xã hội chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển của xã hội hiện nay.

Về phương pháp: Hiện nay các phương pháp Giáo dục đạo đức cho Học sinh chủ yếu chỉ được thực hiện bằng việc truyền đạt một chiều thông qua các môn học trên lớp, trong các tiết sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt chủ nhiệm mà chưa có nhiều hình thức đa dạng hơn, thời gian tiếp xúc giữa Giáo viên và Học sinh ngoài giờ học còn hạn chế. Hình thức chủ yếu được tổ chức trong phạm vi không gian trường học, lớp học mà chưa vượt ra không gian bên ngoài.

Việc phối hợp của Cha mẹ học sinh với nhà trường: Địa bàn Quận 7 có nhiều nhà máy, xí nghiệp, tốc độ đô thị hóa nhanh nên số lượng dân nhập cư đông, dân nhập cư chủ yếu là ở trọ nên việc quan tâm giáo dục cho con em mình còn nhiều hạn chế, còn phó mặc cho nhà trường, một số Cha mẹ học sinh chỉ quan tâm đến kết quả học tập mà chưa quan tâm đến hoạt động giáo dục của nhà trường diễn ra như thế nào.

Đặc điểm tâm sinh lí học sinh: Ở lứa tuổi này, Học sinh có nhiều mơ ước, hoài bão, thích thể hiện, là thời kỳ chuyển đổi từ tuổi thơ sang giai đoạn trưởng thành. Đồng thời, do đặc điểm tâm sinh lí của mỗi em khác nhau, hoàn cảnh sống khác nhau nên các em cũng có suy nghĩ và hành động khác nhau. Vì vậy, đặc điểm tâm, sinh lí Học sinh cũng ảnh hưởng đến hoạt động Giáo dục đạo đức cho Học sinh.

Sự phát triển của công nghệ thông tin và truyền thông: Với sự phát triển mạnh của công nghệ thông tin và truyền thông đã giúp cho các hoạt động của nhà trường có nhiều đổi mới. Cùng với sự phát triển của Internet, những tiện ích của mạng xã hội mang lại như sử dụng trong việc học, trao đổi thông tin.

1.5.2. Yếu tố chủ quan

Nhận thức và năng lực của lãnh đạo nhà trường

Nhận thức của Cán bộ quản lí, Giáo viên tham gia hoạt động Giáo dục đạo đức cho Học sinh có ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động Giáo dục đạo đức cho Học sinh. Cán bộ quản lí trong nhà trường đóng vai trò hết sức quan trọng trong hoạt động Giáo dục đạo đức cho Học sinh, là người trực tiếp quản lí mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động Giáo dục đạo đức từ khâu lập kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo đến kiểm tra đánh giá. Việc chủ động của Cán bộ quản lí và các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường sẽ đem lại hiệu quả trong hoạt động Giáo dục đạo đức cho Học sinh. Cụ thể Điều 16 Luật Giáo dục 2005 xác định rõ “Cán bộ quản lí giáo dục giữ vai trò quan trọng trong việc tổ chức, quản lí, điều hành các hoạt động giáo dục” (Quốc Hội, 2005). Như vậy Cán bộ quản lí trong nhà trường, đứng đầu là Hiệu trưởng phải hoạch định được sự phát triển của nhà trường qua việc xây dựng tầm nhìn, sứ mệnh, mục tiêu và các giá trị khác của nhà trường, trong đó có mục tiêu Giáo dục đạo đức cho Học sinh. Luận văn: Quản lí hoạt động giáo dục đạo đức cho HS trung học.

Việc xác định tầm nhìn, sứ mệnh và mục tiêu chiến lược của nhà trường; xây dựng kế hoạch phát triển nhà trường; quản lí và phát triển đội ngũ; xây dựng cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ cho hoạt động của nhà trường.

Việc xây dựng kế hoạch hoạt động Giáo dục đạo đức cho Học sinh phải chi tiết, cụ thể, xác định được trọng tâm và đề ra các giải pháp thực hiện. Kế hoạch hoạt động phải đảm bảo tính thống nhất giữa các mục tiêu giáo dục trong nhà trường, nội dung, phương pháp, hình thức phù hợp với đặc điểm lứa tuổi Học sinh Trung học phổ thông.

Việc tổ chức thực hiện kế hoạch chưa thấy được vai trò đứng đầu của chủ thể quản lí. Việc phân công thực hiện chưa mang tính khoa học đôi lúc còn mang tính hình thức, một vài hoạt động chủ yếu do đội ngũ Giáo viên chủ nhiệm và Đoàn Thanh niên thực hiện mà chưa thấy rõ vai trò đứng đầu của người Cán bộ quản lí.

Việc kiểm tra đánh giá còn mang tính chủ quan, hình thức chủ yếu do đội ngũ Giáo viên chủ nhiệm lớp thực hiện.

Vì vậy, nhận thức và năng lực lãnh đạo của nhà quản lí (CBQL) là yếu tố quan trọng, có ý nghĩa quyết định đối với hiệu quả của quá trình quản lí hoạt động Giáo dục đạo đức cho Học sinh trong nhà trường. Tuy nhiên, tùy điều kiện thực tế của nhà trường và địa phương mà người Cán bộ quản lí có thể linh hoạt, sáng tạo khi tổ chức các hoạt động Giáo dục đạo đức cho Học sinh phù hợp.

Nhận thức, trình độ của giáo viên: Đội ngũ Cán bộ quản lí, Giáo viên là một trong những chủ thể ảnh hưởng lớn đến đạo đức Học sinh và hoạt động Giáo dục đạo đức cho Học sinh. Chất lượng đội ngũ Giáo viên là yếu tố quyết định chất lượng giáo dục nói chung, chất lượng hoạt động Giáo dục đạo đức nói riêng. Chất lượng Giáo viên thể hiện ở tri thức, năng lực sư phạm và phẩm chất đạo đức. Bên cạnh đó, tính chủ động, sáng tạo của Giáo viên cũng là yếu tố quan trọng trong hoạt động Giáo dục đạo đức cho Học sinh. Việc tham gia các hoạt động học tập, bồi dưỡng, nghiên cứu làm cho đội ngũ Giáo viên nắm được các quan điểm, chủ trương của ngành. Qua các hoạt động, học tập, bồi dưỡng, nghiên cứu làm cho đội ngũ Giáo viên phát triển tốt hơn về kỹ năng sư phạm của mình.

Văn hóa nhà trường: Văn hóa nhà trường là các giá trị cốt lỗi, là truyền thống của nhà trường, là giá trị, niềm tin, chuẩn mực cơ bản được các thành viên trong nhà trường tạo nên. Văn hóa nhà trường lành mạnh sẽ thúc đẩy sự sáng tạo ở mỗi cá nhân. Đối với Học sinh, văn hóa nhà trường có ảnh hưởng lớn đến suy nghĩ và hành động của các em.

Điều kiện cơ sở vật chất, tài chính, trang thiết bị: Cơ sở vật chất đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc tổ chức các hoạt động Giáo dục đạo đức cho Học sinh. Là điều kiện, là phương tiện thiết yếu để tổ chức quá trình giáo dục. Đối với mỗi hoạt động, Cơ sở vật chất đầy đủ sẽ đáp ứng được yêu cầu thực hiện các mục tiêu đã đề ra. Các sân chơi, nhà thi đấu, phòng truyền thống, cảnh quang môi trường, phòng học, phòng chức năng, thư viện, hệ thống âm thanh, phòng nghe nhìn là điều kiện, là phương tiện thiết yếu để tổ chức các hoạt động giáo dục, trong đó có hoạt động Giáo dục đạo đức.

Kết luận chương 1 Luận văn: Quản lí hoạt động giáo dục đạo đức cho HS trung học.

GDĐĐ cho Học sinh là khâu then chốt của quá trình giáo dục nhằm hình thành nhân cách của Học sinh. Do đó, Giáo dục đạo đức cho Học sinh có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong giai đoạn hiện nay.

Quản lí hoạt động Giáo dục đạo đức cho Học sinh Trung học phổ thông bao gồm quản lí mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức, quản lí sự phối hợp các lực lượng giáo dục đạo đức Học sinh. Quản lí hoạt động Giáo dục đạo đức cho Học sinh trong giai đoạn hiện nay chịu tác động của nhiều yếu tố trong đó có sự phát triển của xã hội, sự lệch lạc về tư tưởng, sự phát triển của công nghệ thông tin – truyền thông và hành động của một bộ phận Học sinh thiếu sự quan tâm của gia đình nên dẫn đến hiện tượng Học sinh vi phạm các chuẩn mực đạo đức. Luận văn: Quản lí hoạt động giáo dục đạo đức cho HS trung học.

GDĐĐ cho Học sinh là một quá trình lâu dài, phức tạp đòi hỏi phải có sự tham gia của toàn xã hội, đòi hỏi phải có nhiều biện pháp quản lí hoạt động Giáo dục đạo đức phù hợp với lứa tuổi Học sinh và điều kiện thực tế của nhà trường, địa phương.

Trên đây là những cơ sở lí luận cơ bản làm cơ sở cho việc khảo sát và đánh giá thực trạng quản lí hoạt động Giáo dục đạo đức cho Học sinh ở các trường Trung học phổ thông trên địa bàn Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh ở chương 2.

XEM THÊM NỘI DUNG TIẾP THEO TẠI ĐÂY: 

===>>> Luận văn: Biện pháp quản lí giáo dục đạo đức cho HS Trung học

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Contact Me on Zalo
0877682993