Luận văn: Quản lý giáo dục kỹ năng sống cho HS trường trung học

Mục lục

Đánh giá post

Chia sẻ chuyên mục Đề Tài Luận văn: Quản lý giáo dục kỹ năng sống cho HS trường trung học hay nhất năm 2023 cho các bạn học viên ngành đang làm luận văn thạc sĩ tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài luận văn tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm luận văn thì với đề tài Luận Văn: Quản lý giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trường trung học cơ sở Lê Quý Đôn quận Cầu Giấy thành phố Hà Nội thông qua hoạt động của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh dưới đây chắc chắn sẽ giúp cho các bạn học viên có cái nhìn tổng quan hơn về đề tài sắp đến.

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Ởbất kì thời đại nào, giáo dục đào tạo cũng có vai trò rất quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển của mỗi quốc gia. Nghị quyết TW2 khóa VIII Đảng ta đã khẳng định vai trò to lớn của giáo dục: “Muốn tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa thắng lợi phải phát triển mạnh giáo dục và đào tạo, phát huy nguồn lực con người, yếu tố cơ bản của sự phát triển nhanh và bền vững”. Nghị quyết TW 29 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” đã được hội nghị trung ương 8 (khóa XI) thông qua.

Với mục đích đào tạo nguồn nhân lực phục vụ kịp thời sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước, Bộ giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 29/QĐ- BGD&ĐT ngày 20/7/2010 và Kế hoạch số 453/KH-BGD&ĐT ngày 30/7/2010 về tập huấn và triển khai giáo dục kỹ năng sống thông qua một số môn học và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường phổ thông, nhằm nâng cao các kỹ năng hoạt động nhóm, kỹ năng vận dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn đồng thời nhằm hạn chế các tệ nạn xã hội đang có nguy cơ xâm nhập vào học đường. Trong quá trình tiến hành đổi mới chương trình phổ thông, BGD&ĐT đặc biệt quan tâm việc đến phương pháp và mục tiêu giáo dục được UNESCO đề xuất theo hướng tiếp cận kỹ năng sống: Học để biết, học để làm, học để khẳng định mình và học để cùng chung sống. Đó chính là những kỹ năng sống cần thiết của mỗi cá nhân trong giai đoạn hiện nay.

Có thể nói, kỹ năng sống sẽ giúp con người có nhận thức và hành động đúng đắn phù hợp với sự phát triển của đời sống xã hội. Người có kỹ năng sống phù hợp sẽ vững vàng hơn trước những khó khăn thử thách; có thái độ ứng xử và giải quyết vấn đề một cách thấu đáo và tích cực. Đặc biệt, đối với lứa tuổi học sinh THCS – lứa tuổi đang hình thành và phát triển những giá trị nhân cách, có nhiều mơ ước và khát vọng, tò mò thích khám phá nhưng còn thiếu hiểu biết về xã hội, còn thiếu kỹ năng sống nên trước những thử thách và những tình huống khó khăn trong cuộc sống dễ nhận thức và ứng xử lệch lạc, có phản ứng tiêu cực, dễ rơi vào bế tắc, không tự mình làm chủ được chính bản thân. Vì vậy, việc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS là thật sự cần thiết, giúp các em rèn luyện bản thân để có những hành vi đúng đắn phù hợp có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. Luận văn: Quản lý giáo dục kỹ năng sống cho HS trường trung học.

Quận Cầu Giấy là một trong những quận trung tâm của thành phố Hà Nội về kinh tế, chính trị, văn hóa, giáo dục… Tuy vậy, một số trường trung học cơ sở trên địa bàn quận hiện nay chủ yếu tập trung vào chuyên môn, xây dựng đội tuyển học sinh giỏi… ít tập trung vào vấn đề giáo dục đạo đức, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Căn cứ vào tình hình thực tiễn việc quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở (THCS) trên địa bàn quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội thì giáo dục KNS là nội dung vô cùng cần thiết. Từ nghiên cứu thực trạng để đưa ra biện pháp quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

Xuất phát từ những lý do nêu trên, việc nghiên cứu các biện pháp quản lý giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trường THCS Lê Quý Đôn quận Cầu Giấy thông qua hoạt động đội Thiếu niên Tiên phong Hồ Chí Minh nơi tôi đang công tác có tính thời sự và thực tiễn tốt. Do vậy, tôi đã lựa chọn đề tài ”Quản lý giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trường trung học cơ sở Lê Quý Đôn quận Cầu Giấy thành phố Hà Nội thông qua hoạt động của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh” để nghiên cứu..

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ

===>>> Bảng Giá Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Quản Lý Giáo Dục

2. Mục đích nghiên cứu

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn về quản lý giáo dục kỹ năng sống, luận văn đề xuất biện pháp quản lý giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trường trung học cơ sở quận Cầu Giấy thông qua hoạt động đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay để công tác giáo dục kỹ năng sống đạt hiệu quả thực chất hơn, đồng thời góp phần đổi mới sinh hoạt Đội, phát huy được vai trò của Đội trong giáo dục trung học Cơ sở.

3. Đối tượng và khách thể nghiên cứu

3.1. Đối tượng nghiên cứu

Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống thông qua hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Minh cho học sinh THCS.

3.2. Khách thể nghiên cứu

Quá trình tổ chức quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống thông qua hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Minh cho học sinh trường THCS.

4. Giả thuyết nghiên cứu

Giáo dục kỹ năng sống là một quá trình tổ chức rèn luyện, có sự tham gia của nhiều lực lượng giáo dục xã hội. Đối với học sinh THCS thì hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Minh là một lực lượng, giáo dục phù hợp và có nhiều ưu thế thực hiện mục tiêu của giáo dục kỹ năng. Trong trường THCS nếu có những biện pháp quản lý khoa học, tận dụng được ưu thế của Đội TNTP Hồ Chí Minh để giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thì chẳng những hiệu quả giáo dục kỹ năng sống sẽ đạt hiệu quả thực chất hơn, đồng thời góp phần đổi mới sinh hoạt Đội, phát huy được vai trò của Đội trong giáo dục THCS.

5. Câu hỏi nghiên cứu Luận văn: Quản lý giáo dục kỹ năng sống cho HS trường trung học.

Thực trạng công tác quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trường trung học cơ sở Lê Quý Đôn, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội thông qua hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Minh?

Biện pháp để nâng cao hiệu quả giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở Lê Quý Đôn, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội thông qua hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay?

6. Nhiệm vụ nghiên cứu

 • Nghiên cứu lí luận quản lý giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS thông qua hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Minh.
 • Khảo sát, đánh giá thực trạng việc giáo dục kỹ năng sống và các biện pháp quản lý Giáo dục kỹ năng sống thông qua hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Minh ở trường
 • Đề xuất những biện pháp quản lý giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS thông qua hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Minh nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện mục tiêu, nội dung giáo dục kỹ năng sống, đồng thời phát huy vai trò của Đội trong giáo dục.

7. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu

 • Về nội dung: Xác định những biện pháp quản lý của nhà trường về giáo dục kỹ năng sống thông qua hoạt động của Đội TNTP Hồ Chí Minh.
 • Về không gian: Trường trung học cơ sở Lê Quý Đôn – quận Cầu Giấy – TP. Hà Nội.
 • Đối tượng điều tra khảo sát: Cán bộ quản lý (CBQL), GV, HS, phụ huynh học sinh (PHHS) trường THCS Lê Quý Đôn quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
 • Trong luận văn này, tác giả tập trung nghiên cứu biện pháp Quản lý giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trường THCS Lê Quý Đôn, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội thông qua hoạt động đội Thiếu niên Tiên phong Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay.

8. Phương pháp nghiên cứu

8.1. Phương pháp nghiên cứu lý luận

Nghiên cứu các văn bản, chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước, của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cầu Giấy, của nhà trường về vấn đề giáo dục và giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS; phân tích, tổng hợp tư liệu, tài liệu lý luận về giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS; những kết quả nghiên cứu lý thuyết và những kết quả khảo sát, đánh giá giáo dục kỹ năng sống để xây dựng các khái niệm công cụ và khung lý thuyết cho vấn đề nghiên cứu.

8.2. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn Luận văn: Quản lý giáo dục kỹ năng sống cho HS trường trung học.

8.2.1  Phương pháp điều tra bằng phiếu hỏi

Mục đích: Phương pháp được thực hiện nhằm thu thập thông tin về thực trạng giáo dục kỹ năng sống, thực trạng KNS của học sinh THCS và quản lý giáo dục kỹ năng sống thông qua hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Minh cho học sinh trường THCS Lê Quý Đôn quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Đối tượng điều tra: Cán bộ quản lý, giáo viên Chủ nhiệm, Tổng phụ trách Đội, học sinh, phụ huynh học sinh trường THCS Lê Quý Đôn quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

8.2.2  Phương pháp phỏng vấn

Mục đích: Phương pháp được thực hiện nhằm tìm hiểu các nguyên nhân về thực trạng giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS, tìm hiểu quan điểm của các đối tượng được phỏng vấn về việc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS thông qua hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Minh và tìm hiểu các nguyên nhân việc quản lý giáo dục kỹ năng sống cho HS thông qua hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Minh chưa tốt.

Đối tượng điều tra: chủ yếu là cán bộ quản lý, giáo viên chủ nhiệm, học sinh, phụ huynh học sinh.

8.2.3  Phương pháp xử lý thông tin

Phương pháp thống kê toán học để xử lí các kết quả thử nghiệm sư phạm và kết quả điều tra bằng phiếu hỏi.

Phần mềm Tin học.

9. Những đóng góp của đề tài

Về mặt lý luận: Tổng hợp đưa ra một khung lý luận về quản lý giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trường trung học cơ sở thông qua hoạt động đội TNTP Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay.

Về mặt thực tiễn: Đưa ra thực trạng về quản lý giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trường trung học cơ sở và quản lý giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trường trung học cơ sở trong bối cảnh hiện nay.

10. Cấu trúc luận văn

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục kèm theo, dự kiến cấu trúc luận văn có 3 chương.

 • Chương 1. Cơ sở lý luận quản lý giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở thông qua hoạt động đội TNTP Hồ Chí Minh Luận văn: Quản lý giáo dục kỹ năng sống cho HS trường trung học.
 • Chương 2. Thực trạng quản lý giáo dục kỹ năng sống ở trường THCS Lê Quý Đôn, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội thông qua hoạt động đội TNTP Hồ Chí Minh.
 • Chương 3. Biện pháp quản lý giáo dục kỹ năng sống ở trường trung học cơ sở Lê Quý Đôn, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội thông qua hoạt động đội TNTP Hồ Chí Minh.

CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUẢN LÝ GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH

1.1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề

Xã hội ngày nay có sự thay đổi toàn diện về kinh tế, văn hóa, xã hội và lối sống với tốc độ nhanh đã làm nảy sinh những vấn đề mà trước đây con người chưa gặp, chưa trải nghiệm, chưa phải ứng phó, đương đầu. Hoặc có những vấn đề đã xuất hiện trước đây, nhưng nó chưa phức tạp, khó khăn và đầy thách thức như trong xã hội hiện đại, nên con người dễ hành động theo cảm tính và không tránh khỏi rủi ro. Nói cách khác, để đến bến bờ thành công và hạnh phúc trong xã hội hiện đại, con người cần phải có kỹ năng sống.

Vì vậy, kế hoạch hành động Dakar [53] về giáo dục cho mọi người tại mỗi quốc gia cần đảm bảo cho người học được tiếp cận chương trình giáo dục kỹ năng sống phù hợp và kỹ năng sống của người học là một tiêu chí của chất lượng giáo dục. Cho nên, kĩ năng sống là một khía cạnh của chất lượng giáo dục. Đánh giá chất lượng giáo dục cần tính đến những tiêu chí đánh giá kĩ năng sống của người học. Như vậy tiến hành giáo dục kỹ năng sống để nâng cao chất lượng giáo dục.

Cũng tại diễn đàn Giáo dục Thế giới Dakar, tháng 5/2000 trường học thân thiện với người học được phản ánh trong quan điểm toàn diện về chất lượng được nêu trong khuôn khổ Hành động Dakar. UNESCO và UNICEF đó nhận thấy mô hình “trường học thân thiện” với các yếu tố của nó là một giải pháp nâng cao chất lượng và đảm bảo công bằng giáo dục. Vì vậy mô hình này đó được phổ biến, áp dụng ở 40 quốc gia trên thế giới. Trong mô hình trường học thân thiện tiêu chí giáo dục kỹ năng sống vừa như là một biểu hiện của chất lượng giáo dục, vừa để giúp hoc sinh sống an toàn.

Việt Nam, thuật ngữ kỹ năng sống bắt đầu được biết đến từ chương trình của UNICEF (1996) “Giáo dục kỹ năng sống để bảo vệ sức khỏe và phòng chống HIV/AIDS cho thanh thiếu niên trong và ngoài nhà trường” thông qua quá trình thực hiện chương trình này, nội dung của khái niệm kỹ năng sống và giáo dục kỹ năng sống ngày càng được mở rộng [47].

Một trong những người đầu tiên có những nghiên cứu mang tính hệ thống về kỹ năng sống và giáo dục kỹ năng sống ở Việt Nam là tác giả Nguyễn Thanh Bình [4]. Với một loạt các bài báo, các đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ và giáo trình, tài liệu tham khảo… Tác giả và cộng sự đã triển khai nghiên cứu tổng quan về quá trình nhận thức về kỹ năng sống và đề xuất yêu cầu tiếp cận kĩ năng sống trong giáo dục và giáo dục kỹ năng sống ở nhà trường phổ thông, đồng thời tìm hiểu thực trạng giáo dục kỹ năng sống cho người học từ trẻ mầm non đến người lớn thông qua giáo dục chính quy và giáo dục thường xuyên ở Việt Nam. Trên cơ sở đó xác định thách thức và định hướng trong tương lai để đẩy mạnh giáo dục kỹ năng sống ở Việt Nam trên cơ sở thực tiễn ở Việt Nam và đối chiếu với mục tiêu 3 và mục tiêu 6 của Chương trình hành động Dakar (Trong khuôn khổ hợp tác giữa Viện chiến lược và chương trình giáo dục với UNESCO tại Hà Nội) [51].

Trên cơ sở phân tích, so sánh, tổng kết kinh nghiệm thực tiễn và tổng hợp, khái quát hoá qua nghiên cứu hai chu kì đề tài cấp Bộ về giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THPT… tác giả Nguyễn Thanh Bình đã xây dựng được khung lý luận về giáo dục kỹ năng sống từ xác định thuật ngữ, mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung, nguyên tắc, phương pháp giáo dục cho đến đánh giá kết quả và tác động của giáo dục kỹ năng sống. Luận văn: Quản lý giáo dục kỹ năng sống cho HS trường trung học.

Một số kết quả nghiên cứu khác có giá trị quan trọng trong việc lập quan điểm phương pháp luận cũng như định hướng và tiếp cận trong việc nghiên cứu kĩ năng sống, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh như đề tài “Thực trạng phạm tội của học sinh- sinh viên Việt Nam trong mấy năm gần đây và vấn đề giáo dục pháp luật trong nhà trường” của tác giả Vương Thanh Hương và Nguyễn Minh Đức.

Nghiên cứu của tác giả Nguyễn Thanh Bình và cộng sự [4] đã mô tả sinh động, đầy đủ, hệ thống về tiếp cận và thực hiện giáo dục kỹ năng sống cho học sinh do Ngành giáo dục thực hiện. Ngành giáo dục đã triển khai chương trình giáo dục kỹ năng sống vào hệ thống giáo dục chính quy và không chính quy. Nội dung giáo dục của nhà trường phổ thông được định hướng bởi mục tiêu giáo dục kỹ năng sống. Theo đó, các nội dung giáo dục kỹ năng sống được triển khai theo các cấp học như:

 • Chương trình cải cách của giáo dục mầm non (1994) đã chú ý đến giáo dục hành vi, kĩ năng tự phục vụ, kĩ năng giao tiếp ứng xử. Chương trình khung chăm sóc giáo dục trẻ đã chú trọng các nội dung như: phát triển thể chất, nhận thức, phát triển ngôn ngữ, tình cảm, nghệ thuật của trẻ.
 • Giáo dục kỹ năng sống ở bậc tiểu học tập trung vào các kĩ năng chính, kĩ năng cơ bản như đọc, viết, tính toán, nghe, nói; coi trọng đúng mức các kĩ năng sống trong cộng đồng, thích ứng với những thay đổi diễn ra hàng ngày trong xã hội hiện đại, hình thành các kĩ năng tư duy sáng tạo, phê phán, giải quyết vấn đề, ra quyết định, trí tưởng tượng…
 • Giáo dục trung học cơ sở chú trọng giáo dục các kỹ năng sống cơ bản cho học sinh như: năng lực thích nghi, năng lực hành động, năng lực ứng xử, năng lực tự học suốt đời; định hướng để học sinh học để biết, học để làm, học để chung sống và học để tự khẳng định.

Với các bậc học trên, việc giáo dục kỹ năng sống được chủ yếu thông qua chương trình các môn học và các hoạt động giáo dục kỹ năng sống của nhà trường cùng với một số chương trình dự án do nước ngoài tài trợ.

Tuy nhiên, theo tác giả Hà Nhật Thăng: “Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một quá trình tổ chức hoạt động bằng nhiều hình thức, phương pháp khác nhau thông qua nhiều lực lượng xã hội nhằm giúp các em có hiểu biết về những việc cần phải làm, phải tránh, đặc biệt giúp các em rèn luyện để có kĩ năng ứng xử phù hợp với các tình huống tốt, xấu có thể gặp trong cuộc sống”

Hơn nữa, qua tập hợp nghiên cứu, phân tích tổng hợp và tổng quan vấn đề từ việc khảo sát các đề tài liên quan ở trong nước và có thể đưa ra nhận định:

Chủ yếu các đề tài phân tích làm rõ tính cấp bách của vấn đề kĩ năng sống, Giáo dục kỹ năng sống chưa tập trung giải quyết nhiệm vụ nghiên cứu lý luận một cách có hệ thống về phương pháp, hình thức giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên nói chung và học sinh THSCS nói riêng.

Các đề tài đã đề cập đến những hình thức giáo dục kỹ năng sống cụ thể và chưa có kết quả thử nghiệm rõ ràng, cụ thể nên tính thuyết phục chưa cao. Luận văn: Quản lý giáo dục kỹ năng sống cho HS trường trung học.

Hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Minh vốn có rất nhiều hoạt động rèn luyện kỹ năng sống và có ưu thế thực hiện giáo dục kỹ năng sống theo mục tiêu giáo dục trung học cơ sở. Nếu quản lý nhà trường đổi mới hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Minh, tích hợp những kỹ năng sống cần giáo dục vào hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Minh để học sinh lựa chọn, trải nghiệm và phát huy vài trò của mình với tập thể và xã hội, rèn cho các em lối sống biết tôn trọng, yêu quý tập thể, hình thành tác phong nhanh nhẹn và nề nếp kỉ luật thì hiệu quả chất lượng Giáo dục kỹ năng sống sẽ được nâng cao.

Những phân tích trên dây cho thấy, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học sơ sở mặc dù đã được định hướng bởi mục tiêu, nội dung, chương trình giáo dục, mà qua những hoạt động thực tiễn giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở còn một số hạn chế. Giáo dục kỹ năng sống là việc đòi hỏi sự tham gia của rất nhiều lực lượng xã hội bao gồm cả gia đình, nhà trường, và xã hội và bằng nhiều hình thức khác nhau. Tuy nhiên, việc giáo dục kỹ năng sống tại các trường học chỉ mới dừng lại ở trên lớp, trong các tiết học hay sự lồng ghép trong một số hoạt động như: hoạt động ngoài giờ lên lớp, giáo dục đạo đức… Mục đích của giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trong giờ giảng, trong các hoạt động chưa được xác định đúng mức, rõ ràng vì thế hiệu quả của việc giáo dục kỹ năng sống cho các em còn nhiều hạn chế. Do vậy, cần thiết phải khai thác nội lực của chính hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Minh nhằm thực hiện có hiệu quả nội dung giáo dục KNS cho học sinh ở bậc trung học cơ sở.

1.2. Một số khái niệm cơ bản

1.2.1. Quản lý

Quản lý là sự tác động giữa chủ thể quản lý và đối tượng quản lý. Trong đó chủ thể quản lý là những tổ chức và cá nhân, những nhà quản lý cấp trên, còn đối tượng quản lý là những tổ chức, cá nhân, nhà quản lý cấp dưới, cũng như các tập thể, cá nhân. Sự tác động trong mối quan hệ quản lý mang tính hai chiều và được thực hiện thông qua các hoạt động tổ chức, lãnh đạo, lập kế hoạch, kiểm tra điều chỉnh.

Tóm lại, quản lý là một khoa học vì nó nghiên cứu, phân tích về công việc quản lý, các quan hệ quản lý trong các tổ chức. Nó tổng quát hóa các kinh nghiêm tốt thành các nguyên tắc và lý thuyết áp dụng cho mọi hình thức quản lý tương tự. Nó cung cấp khái niệm cơ bản làm nền tảng cho việc nghiên cứu các môn học về quản lý. Để quản lý cho hiệu quả, nhà quản lý phải linh hoạt vận dụng các lý thuyết vào những tình huống cụ thể. Nó đòi hỏi sự khôn khéo tinh tế cao để đạt tới mục tiêu. Nghệ thuật này chủ yếu phải được học ngay trong thực tiễn.

1.2.2. Quản lý giáo dục

Quản lý giáo dục là một khoa học quản lý chuyên ngành, người nghiên cứu trên nền tảng của khoa học quản lý nói chung, cũng giống như khái niệm quản lý, khái niệm quản lý giáo dục cũng có nhiều cách tiếp cận khác nhau.

Trong quản lý giáo dục, chủ thể quản lý ở các cấp chính là bộ máy quản lý giáo dục từ Trung ương đến địa phương, còn đối tượng quản lý chính là nguồn nhân lực, cơ sở vật chất kỹ thuật và các hoạt động thực hiện chức năng của giáo dục đào tạo. Hiểu một cách cụ thể là: Luận văn: Quản lý giáo dục kỹ năng sống cho HS trường trung học.

Quản lý giáo dục là hệ thống tác động có kế hoạch, có ý tưởng, có mục đích của chủ thể quản lý đến đối tượng bị quản lý.

Quản lý giáo dục là sự tác động lên tập thể giáo viên, học sinh và các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường, nhằm huy động họ cùng phối hợp, tác động tham gia các hoạt động giáo dục của nhà trường để đạt mục đích đã định.

Trên cơ sở lý luận chung ta thấy rằng thực chất của nội dung quản lý hoạt động dạy học của giáo viên và hoạt động học của học sinh nhằm đạt hiệu quả cao nhất trong việc hình thành nhân cách của học sinh.

Nói chung, quản lý giáo dục được hiểu là sự tác động của chủ thể quản lý đến khách thể quản lý trong lĩnh vực giáo dục. Nói một cách rõ ràng hơn, đầy đủ hơn, quản lý là hệ thống những tác động có mục đích, có kế hoạch, hợp quy luật của chủ thể quản lý trong hệ thống giáo dục, là sự điều hành hệ thống giáo dục quốc dân, các cơ sở giáo dục nhằm thực hiện mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Quản lý giáo dục là hoạt động điều hành, phối hợp các lực lượng giáo dục nhằm đẩy mạnh công tác giáo dục theo yêu cầu phát triển xã hội.

1.2.3. Quản lý nhà trường

Quản lý nhà trường là hoạt động của các cơ quan quản lý nhằm tập hợp và tổ chức các hoạt động của giáo viên, học sinh và các lực lượng giáo dục khác, cũng như huy động tối đa các nguồn lực giáo dục để nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trong nhà trường.

Có nhiều cấp quản lý trường học: cấp cao nhất là Bộ GD – ĐT, nơi quản lý nhà trường bằng các biện pháp vĩ mô. Có hai cấp trung gian quản lý trường học là Sở GD – ĐT ở cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, thành phố và các Phòng Giáo dục ở các quận, huyện. Cấp quản lý quan trọng trực tiếp của hoạt động giáo dục là cơ quan quản lý trong các nhà trường. Mục đích của quản lý nhà trường là đưa nhà trường từ trạng thái đang có, tiến lên một trạng thái phát triển mới, bằng phương thức xây dựng và phát triển mạnh mẽ các nguồn lực đó vào phục vụ cho việc tăng cường chất lượng giáo dục. Công tác quản lý trong nhà trường bao gồm quản lý các hoạt động diễn ra trong nhà trường và sự tác động qua lại giữa nhà trường với các hoạt động ngoài xã hội. Quản lý nhà trường như là quản lý một hệ thống bao gồm các thành tố:

 • Thành tố tinh thần: mục đích giáo dục, nội dung giáo dục, các kế hoạch, biện pháp giáo dục.
 • Thành tố con người: cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh.
 • Thành tố vật chất: Cơ sở vật chất, tài chính, các trang thiết bị, phương tiện phục vụ giảng dạy và học tập.

Trọng tâm quản lý nhà trường phổ thông là quản lý các hoạt động giáo dục diễn ra trong nhà trường và các quan hệ giữa nhà trường với xã hội trên những nội dung sau đây:

 • Quản lý hoạt động dạy học;
 • Quản lý hoạt động giáo dục đạo đức;
 • Quản lý hoạt động lao động và hướng nghiệp;
 • Quản lý hoạt động học tập ngoài giờ lên lớp;
 • Quản lý hoạt động xã hội của nhà trường, hoạt động của đoàn thể;
 • Quản lý tài chính và quản lý sử dụng cơ sở vật chất.

Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống có trong tất cả các thành tố nói trên của quản lý nhà trường vì: Thực chất quản lý giáo dục KNS cho học sinh THCS là hướng tới quản lý các hoạt động dạy học và hoạt động giáo dục giúp học sinh hình thành các khả năng tâm lý xã hội, để học sinh nâng cao hiểu biết, củng cố mở rộng kiến thức đã học với đời sống thực tiễn, củng cố các kỹ năng, hình thành và phát triển các năng lực chủ yếu như năng lực tự hoàn thiện, năng lực thích ứng, năng lực giao tiếp ứng xử, năng lực tổ chức, quản lý, hợp tác và cạnh tranh, năng lực hoạt động chính trị xã hội…

1.2.4. Kỹ năng sống Luận văn: Quản lý giáo dục kỹ năng sống cho HS trường trung học.

Kĩ năng sống: là kỹ năng, năng lực của mỗi cá nhân được hình thành thông qua những trải nghiệm của cá nhân đó trong suốt quá trình tồn tại và phát triển của con người.

Hoạt động giáo dục là các hoạt động được tổ chức thực hiện theo mục tiêu nhằm hình thành và phát triển nhân cách người được giáo dục dưới quan hệ của những tác động sư phạm của nhà trường.

Hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là quá trình hình thành và phát triển cho các em các kỹ năng, năng lực cá nhân để các em có khả năng làm chủ bản thân, khả năng ứng xử phù hợp với những người khác và với xã hội, khả năng ứng phó tích cực trước các tình huống của cuộc sống phù hợp đặc điểm phát triển lứa tuổi nhằm đáp ứng với mục tiêu giáo dục toàn diện của giáo dục phổ thông.

1.2.5. Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống

Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh: là quá trình tiến hành những hoạt động khai thác, lựa chọn, tổ chức và thực hiện các nguồn lực, các tác động của chủ thể quản lý theo kế hoạch chủ động và phù hợp với quy luật khách quan để gây ảnh hưởng đến hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh nhằm tạo ra sự thay đổi hay tạo ra hiệu quả cần thiết của hoạt động này theo mục tiêu giáo dục và rèn luyện KNS cho học sinh đã đề ra.

Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống thông qua hoạt động của Đội TNTP Hồ Chí Minh là quá trình tác động của chủ thể quản lý (hiệu trưởng và bộ máy giúp việc của hiệu trưởng) đến tập thể giáo viên và học sinh được tiến hành hoạt động giáo dục kỹ năng sống thông qua hoạt động của Đội theo chương trình kế hoạch nhằm đạt mục tiêu giáo dục học sinh một cách toàn diện. Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống thông qua hoạt động Đội của Hiệu trưởng nhà trường thực chất là quản lý về mục tiêu giáo dục, quá trình giáo dục, là quản lý về kế hoạch, đội ngũ, các điều kiện, công tác kiểm tra, đánh giá, công tác phối hợp các lực lượng giáo dục thực hiện hoạt động giáo dục kỹ năng sống thông qua hoạt động Đội.

Từ những phân tích trên đây chúng ta có thể thấy: Quản lý giáo dục kỹ năng sống cho học sinh chính là quản lý kế hoạch, nội dung chương trình, phương pháp, hình thức tổ chức, sự phối hợp các lực lượng trong và ngoài nhà trường nhằm thực hiện mục tiêu các nhiệm vụ giáo dục rèn luyện kỹ năng sống ở học sinh. Luận văn: Quản lý giáo dục kỹ năng sống cho HS trường trung học.

1.2.6. Quản lý giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở

Quản lí Giáo dục kỹ năng sống là hoạt động của cán bộ quản lý nhằm tập hợp và tổ chức các hoạt động của giáo viên, HS và các lực lượng giáo dục khác, huy động tối đa các nguồn lực xã hội để nâng cao chất lượng Giáo dục kỹ năng sống cho các em trong nhà trường.

Quản lí Giáo dục kỹ năng sống chính là những công việc của nhà trường mà người cán bộ quản lý trường học thực hiện những chức năng quản lý để tổ chức, thực hiện công tác Giáo dục kỹ năng sống. Đó chính là những hoạt động có ý thức, có kế hoạch và hướng đích của chủ thể quản lý tác động tới hoạt động Giáo dục kỹ năng sống cho các em học sinh trong nhà trường nhằm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ mà tiêu điểm là quá trình giáo dục và dạy KNS cho các em học sinh.

Quản lí Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS là quá trình lâu dài, khó khăn, phức tạp được hình thành có chọn lọc theo từng nhóm học sinh và mang tính cá thể hóa cao. Để việc quản lý Giáo dục kỹ năng sống cho HS có hiểu quả, đội ngũ cán bộ quản lí trước hết là Ban giám hiệu cần tổ chức phối hợp với các lực lượng giáo dục: Hội đồng sư phạm, tổ chức đoàn, đội, PHHS và các lực lượng khác ngoài cộng đồng và xã hội. Nhà trường là chiếc cầu nối giữa gia đình và xã hội để GD học sinh, trên cơ sở xác định cụ thể những giá trị và mức độ phù hợp tâm, sinh lí, độ tuổi học sinh THCS. hện nay, khi Bộ GD&ĐT chưa có chương trình Giáo dục kỹ năng sống thống nhất cho toàn quốc, mỗi nhà trường cần thống nhất chương trình GD riêng cho từ khối lớp, quy định từng thời lượng, nội dung GD riêng cho từng lớp học. Hiệu trưởng cần đặc biệt quan tâm đến nội dung hình thức giờ sinh hoạt kịp đế tích hợp giáo dục KNS thích hợp; xây dựng kế hoạch Giáo dục kỹ năng sống cho từng đối tượng trong nhà trường. đồng thời thường xuyên điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp trong quá trình thực hiện; lấy đội ngũ GV làm nòng cốt để đề xuất, xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện sao cho nhà trường luôn ở thế chủ đạo và quyết định, còn HS luôn giữ vai trò chủ động, tự tin trong học tập, tu dưỡng.

1.3.  Hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Minh trong việc thực hiện giáo dục KNS

Khái niệm hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Minh được nêu lên thành văn bản chính thức lần đầu tiên trong cuốn Giáo trình công tác Đội do khoa Công tác Đội, trường Cán bộ Đoàn Trung ương và Trung tâm Khăn Quàng Đỏ xuất bản năm 1986, cụ thể như sau: “Hoạt động của Đội TNTP gọi tắt là hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Minh là một mặt sinh hoạt Đội. Dưới sự lãnh đạo của Đoàn và sự điều khiển của Ban chỉ huy Đội (chi đội, liên đội) hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Minh tập hợp và hướng dẫn những hoạt động tự nguyện của đội viên và các em thiếu nhi, nhằm tạo một hiệu quả tốt phục vụ cách mạng, cho tổ chức Đội và cho việc học tập, rèn luyện của các em”. Các tổ chức Đoàn, Hội, Đội đã có rất nhiều hoạt động rèn luyện kỹ năng sống.

Hoạt động của Đội mang tính quần chúng thể hiện: Đội là tổ chức của các em, các em làm chủ, tự quản mọi họat động dưới sự hướng dẫn của phụ trách Đội; Đội thu hút tất các thiếu niên trong độ tuổi tham gia tổ chức; Cần tránh các khuynh hướng: thu hẹp tổ chức Đội; buông lỏng khâu giáo dục, kết nạp ồ ạt các em vào Đội; không tôn trọng quyền làm chủ tự quản của tổ chức Đội, mệnh lệnh, hoặc bao biện làm thay các em. Luận văn: Quản lý giáo dục kỹ năng sống cho HS trường trung học.

Hoạt động Đội mang tính chính trị (cách mạng) thể hiện: Đội do Đảng CSVN và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phụ trách. Đội cùng với nhà trường XHCN giáo dục thế hệ trẻ theo đường lối quan điểm giáo dục của Đảng; Đội là tổ chức nòng cốt trong phong trào thiếu nhi Việt Nam góp phần trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là lực lượng giáo dục ở trong và ngoài nhà trường, là lực lượng dự bị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Mặt khác, Đội đoàn kết, hợp tác với các tổ chức và phong trào thiếu nhi trong khu vực và trên thế giới vì quyền trẻ em, vì hoà bình hạnh phúc của các dân tộc; Tóm lại, Đội TNTP HCM là một tổ chức chính trị – xã hội của thiếu nhi Việt Nam đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng CSVN.

Hoạt động Đội mang tính giáo dục thể hiện: Đội là một tổ chức quần chúng của thiếu nhi Việt Nam, có mục đích giáo dục chứ không phải là một tổ chức từ thiện, hướng đạo, vui chơi đơn thuần; Đội là lực lượng giáo dục ở trong và ngòai nhà trường, là lực lượng hậu bị của Đoàn. Mọi hoạt động của Đội đều được đặt dưới sự phụ trách của Đoàn TNCS HCM và sự hướng dẫn về mặt sư phạm của thầy, cô giáo, các anh chị phụ trách ( đại diện cho Đoàn TNCS HCM ); Đội giáo dục đội viên theo 5 điều Bác Hồ dạy,chương trình rèn luyện đội viên, điều lệ, nghi thức Đội, bằng các họat động đa dạng, phong phú của Đội, họat động của Đội không chỉ là vui chơi đơn thuần. Đội viên có nhiệm vụ thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích của Đội, mục tiêu của Đảng, 5 điều Bác Hồ dạy trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, đòan viên TNCS Hồ Chí Minh;

Tính quần chúng, tính chính trị và tính giáo dục của Đội là thống nhất và hỗ trợ cho nhau, chi phối toàn bộ nguyên tắc, nội dung, hình thức và phương pháp hoạt động của Đội TNTP. HCM.

Hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong công tác đội giáo dục chính trị, tư tưởng, giúp các em hiểu về Đảng CSVN, nhà nước và pháp luật; hiểu trách nhiệm của cá nhân với tập thể “mình vì mọi người, mọi người vì mình”; xác định trách nhiệm của mình đối với gia đình, nhà trường và xã hội; giáo dục các em trở thành người con ngoan, trò giỏi, người công dân tốt.

Hoạt động học tập văn hóa, khoa học và công nghệ Giáo dục ý thức trách nhiệm. Giáo dục mục đích động cơ, thái độ học tập, xây dựng nề nếp, hứng thú học tập và khả năng vận dụng những điều đã học vào thực tiễn cuộc sống.

Hoạt động lao động, kỹ thuật tổng hợp và hướng nghiệp giáo dục lòng yêu lao động, tôn trọng người lao động; yêu quý thành quả lao động; ý thức trách nhiệm trong công tác; làm quen lao động từ đơn giản đến phức tạp; có sức khỏe, tính khéo léo và định hướng nghề nghiệp cho các em.

Hoạt động sức khỏe, vệ sinh môi trường giáo dục nhận thức về mục đích của việc tập TDTT, rèn luyện sức khỏe, vệ sinh cá nhân; thường xuyên tập thể dục, nâng cao sức khỏe, ý thức giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường.

Hoạt động về thẩm mỹ, văn hóa nghệ thuật giáo dục cho các em có những hiểu biết sơ đẳng về cái đẹp trong cuộc sống, văn hóa, nghệ thuật; giáo dục truyền thống cách mạng, hình thành thế giới quan khoa học, nhân sinh quan đúng đắn.

1.4. Hoạ Luận văn: Quản lý giáo dục kỹ năng sống cho HS trường trung học.

Muốn nâng cao hiệu quả của việc quản lý giáo dục kỹ năng sống thông qua hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Minh, đòi hỏi Hiệu trưởng, Ban giám hiệu, Tổng phụ trách, Phụ trách các chi đội cần nhận thức đầy đủ những yếu tố có ảnh hưởng tới việc quản lý giáo dục kỹ năng sống ở học sinh để có những biện pháp quản lý tác động vào các yếu tố phát huy được những yếu tố tích cực, khắc phục những ảnh hưởng tiêu cực trong quá trình giáo dục kỹ năng sống thông qua hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Minh ở trường THCS.

1.4.1. Giáo dục kỹ năng sống thông qua hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Minh

Kết quả giáo dục cuối cùng được đánh giá qua hành vi, kỹ năng của học sinh. Nếu chỉ qua việc học tập các môn học ở trên lớp thì việc hình thành hành vi, rèn luyện các kỹ năng sẽ gặp nhiều khó khăn. Bởi vì với thời gian quy định của một tiết học, học sinh khó có khả năng thể nghiệm những tri thức thu nhận được qua các bài học. Vì vậy, việc tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng sống thông qua hoạt động Đội là điều kiện quan trọng để rèn luyện hành vi, kỹ năng cho học sinh.

Như vậy, tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống thông qua hoạt động của Đội thực sự là cần thiết, là một đòi hỏi tất yếu của quá trình giáo dục không có gì có thể thay thế được và nó chiếm một vị trí quan trọng trong quá trình giáo dục.

Việc tăng cường tích hợp giáo dục kỹ năng sống vào hoạt động của Đội TNTP Hồ Chí Minh sẽ làm cho học sinh khi tham gia hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Minh thấy bổ ích hơn. Giúp học sinh nhận thức được vai trò, vị trí của Đội và hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Minh trong trường THCS. Đội và hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Minh không chỉ là tổ chức chính trị của tuổi trẻ mà đó thực sự là một tổ chức rèn luyện những phẩm chất, năng lực, là một tổ chức giáo dục bổ ích góp phần quan trọng vào thực hiện mục tiêu giáo dục ở THCS, trang bị hành trang cho các em học lên THCS, chuẩn bị cho các em có khả năng thích ứng với cuộc sống trong bối cảnh đan xen giữa những yếu tố tích cực và tiêu cực, giữa cái tốt và cái xấu.

Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh chỉ có hiệu quả, đạt chất lượng phụ thuộc vào nhiều yếu tố trong đó cần có sự quản lý tạo ra sự thống nhất các lực lượng, các tập thể trong và ngoài nhà trường vì quá trình hình thành phát triển nhân cách nhất là học sinh phổ thông là tổng hòa các quan hệ khoa học. Môi trường giáo dục lành mạnh, các lực lượng giáo dục thống nhất tác động thì hiệu quả giáo dục nói chung và giáo dục kỹ năng sống nói riêng ngày càng cao.

Quản lý giáo dục kỹ năng sống là quản lý việc xây dựng một kế hoạch hoạt động chung toàn trường và ngoài nhà trường.

Quản lý giáo dục kỹ năng sống là thống nhất việc xác định mức độ kỹ năng sống cần giáo dục cho học sinh và tích hợp vào các môn học và các hoạt động cho phù hợp vào các môn học và các đặc trưng của các tổ chức, các hoạt động trong và ngoài nhà trường trong đó có Đội và hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Minh từ lớp 6 đến lớp 9. Cần lưu ý khi xác định những kỹ năng và quản lý tích hợp kỹ năng sống vào các môn học từ lớp 6 đến lớp 9 phải đảm bảo nguyên tắc đồng tâm phát triển theo đường xoáy chôn ốc. Luận văn: Quản lý giáo dục kỹ năng sống cho HS trường trung học.

Quản lý giáo dục kỹ năng sống thông qua hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Minh cũng có nghĩa là căn cứ vào đặc điểm của hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Minh từ lớp 6 đến lớp 9 để tích hợp những kỹ năng sống hợp lý vào chương trình hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Minh. Cần xác định hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Minh là môi trường, là điều kiện để thực hiện việc rèn luyện kỹ năng sống phù hợp với đặc điểm học sinh THCS.

Quản lý giáo dục kỹ năng sống thông qua hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Minh chính là tạo ra sự đồng thuận thông qua hoạt động giáo dục kỹ năng sống với hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Minh sẽ phát huy được tối đa ưu thế của hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Minh.

Chính vì vậy, lứa tuổi học sinh THCS là lứa tuổi này bắt đầu thay đổi mạnh. Đây là lứa tuổi hiếu động, các em đang dần hình thành và tạo ra sự khác biệt nhất định phát triển: thể chất, trí tuệ, tình cảm, đạo đức…Hiểu rõ vị trí, vai trò và ý nghĩa của giai đoạn phát triển tâm lý học sinh sẽ giúp ta có cách đối xử đúng đắn và giáo dục để các em có một nhân cách toàn diện.

1.4.2. Mục tiêu của hoạt động giáo dục kỹ năng sống thông qua hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Minh

Với lứa tuổi học sinh THCS, các em thường hiếu kỳ, mau quên, chóng chán và khó có thể tham gia một việc với thời gian lâu, đây là thời kỳ các em chưa hình thành rõ mà mới chỉ bắt đầu rèn luyện thói quen hành vi và kỹ năng. Do vậy, mục tiêu của hoạt động giáo dục kỹ năng sống thông qua hoạt động Đội giúp các em ngày một trưởng thành, làm cho các em hiểu biết một cách toàn diện.

 • Mục tiêu về nhận thức

Hoạt động giáo dục kỹ năng sống thông qua hoạt động Đội giúp học sinh củng cố, bổ sung và nâng cao thêm hiểu biết về các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội, hoàn thiện những tri thức đã được học trên lớp, mở rộng nhãn quan với thế giới xung quanh, với cộng đồng xã hội. Giúp học sinh biết vận dụng những tri thức đã học để giải quyết các vấn đề do thực tiễn đời sống đặt ra, tạo cơ hội kiểm nghiệm những tri thức đó, làm cho nó đi vào tiềm thức của học sinh một cách chắn chắn và lâu bền, kích thích sự phát triển tư duy của các em. Giúp học sinh có những hiểu biết nhất định về truyền thống đấu tranh cách mạng, truyền thống xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, truyền thống văn hoá của đất nước. Từ đó tăng thêm sự hiểu biết của các em về Bác Hồ, về Đảng, về Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh, Đội TNTP Hồ Chí Minh.

 • Mục tiêu về giáo dục thái độ

Hoạt động giáo dục kỹ năng sống thông qua hoạt động Đội phải tạo cho học sinh hứng thú và ham muốn được hoạt động, mang lại lợi ích cho học sinh để thu hút, lôi cuốn các em tự giác tham gia thì mới đạt được hiệu quả giáo dục. Từng bước hình thành cho học sinh lòng tự hào dân tộc, mong muốn làm đẹp thêm truyền thống của trường, của quê hương mình; mong muốn vươn lên thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tích cực, nhi đồng chăm ngoan để trở thành những công dân có ích cho đất nước sau này. Bồi dưỡng cho học sinh những tình cảm đạo đức trong sáng với bạn bè, với thầy cô, với người lớn, với quê hương đất nước, tính tích cực, tính năng động, sẵn sàng tham gia những hoạt động xã hội, hoạt động tập thể của trường, của lớp vì lợi ích chung, vì sự tiến bộ của bản thân. Góp phần giáo dục cho học sinh tình đoàn kết hữu nghị với các bạn thiếu nhi quốc tế, với các dân tộc khác trên thế giới. Luận văn: Quản lý giáo dục kỹ năng sống cho HS trường trung học.

 • Mục tiêu về rèn luyện kỹ năng

Hoạt động giáo dục kỹ năng sống thông qua hoạt động Đội rèn cho học sinh những kỹ năng giao tiếp, ứng xử có văn hoá, biết giúp đỡ, chia sẻ với mọi người. Giao tiếp là hình thức đặc trưng cho mối quan hệ giữa con người với con người mà qua đó nảy sinh sự tiếp xúc tâm lý và được biểu hiện ở các quá trình thông tin, hiểu biết, rung cảm, ảnh hưởng và tác động qua lại lẫn nhau. Giao tiếp là nhu cầu của con người muốn tiếp xúc với con người. Nhu cầu tiếp xúc với những người khác trở thành tâm thế của mỗi người để cùng hợp tác với nhau hướng tới mục đích trong học tập, lao động, vui chơi và các hoạt động tập thể khác. Vì vậy rèn kỹ năng giao tiếp cho học sinh thông qua hoạt động giáo dục kỹ năng sống thông qua hoạt động Đội là rất cần thiết. Rèn cho học sinh các kỹ năng tự quản các hoạt động tập thể. Đó là những kỹ năng tự kiểm tra và k đánh giá kết quả hoạt động. Đây là những kỹ năng rất cần cho việc tổ chức các hoạt động của học sinh theo những mức độ khác nhau, có tính đến đặc điểm cá biệt, rèn luyện cho học sinh biết cách tự điều chỉnh hành vi phù hợp với các yêu cầu xã hội, kỹ năng sống hoà nhập và nhiều kỹ năng khác nữa.

1.4.3. Nội dung của hoạt động giáo dục kỹ năng sống thông qua hoạt động Đội

 • Tháng 9: Chào năm học mới;
 • Tháng 10: Mừng giải phóng Thủ đô;
 • Tháng 11: Biết ơn thầy cô giáo;
 • Tháng 12: Tiếp bước cha anh;
 • Tháng 1 – 2: Mừng Đảng, mừng Xuân;
 • Tháng 3: Tiến bước lên Đoàn;
 • Tháng 4: Hoà bình và hữu nghị;
 • Tháng 5: Mừng sinh nhật Bác – Tự hào truyền thống Đội;
 • Tháng 6: Hè vui khoẻ và bổ ích;

1.4.4. Hình thức tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống thông qua hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Minh

Tiết sinh hoạt dưới cờ: được tổ chức theo quy mô toàn trường, là mở đầu của một tuần học mới, một tháng học mới, một chủ điểm giáo dục mới. Nó có tính chất định hướng hoạt động cho một tuần, một tháng dựa trên mục tiêu giáo dục của hoạt động giáo dục kỹ năng sống, của hoạt động Đội và yêu cầu thực tế của trường, của địa phương. Tiết chào cờ đầu tuần xác định yêu cầu, mục tiêu hoạt động cho các chi đội, sao nhi đồng hoặc toàn trường.

Tiết chào cờ đầu tuần là dịp để các tập thể lớp hiểu biết nhau về thành tích phấn đấu và rèn luyện sau một tuần, một tháng. Mặt khác cũng là dịp giúp các em hiểu biết về những ngày kỉ niệm chính có liên quan đến chủ điểm giáo dục của tháng. Giáo viên chủ nhiệm(phụ trách chi đội) quán xuyến lớp mình để quản lý và động viên học sinh tham gia vào hoạt động chung của trường.

Một số hình thức tổ chức tiết chào cờ: chào cờ, nhận xét thi đua tuần, phổ biến công việc của tuần mới, biểu diễn văn nghệ, phát động thi đua, hưởng ứng thi đua, nghe nói chuyện nhân một ngày kỷ niệm nào đó, thi đố vui tìm hiểu theo chủ đề.

Tiết sinh hoạt lớp cuối tuần: là một dịp thuận lợi để học sinh được rèn khả năng tự quản. Trong tiết này giáo viên chủ nhiệm cùng các em tham gia vào các hoạt động cụ thể bằng hoạt động của Hội đồng tự quản.

Tiết sinh hoạt lớp cuối tuần nhằm đánh giá các hoạt động của lớp diễn ra trong tuần, định hướng cho các hoạt động sẽ phải diễn ra trong tuần tới, biến các yêu cầu của trường thành nhiệm vụ mà lớp phải thực hiện. Nhờ vậy mà ngày càng được củng cố và nâng cao tính tự quản của học sinh. Luận văn: Quản lý giáo dục kỹ năng sống cho HS trường trung học.

Khi tổ chức tiết này, giáo viên chủ nhiệm kết hợp giữa nội dung hoạt động chủ nhiệm với nội dung hoạt động giáo dục của chủ điểm như: đánh giá vấn đề học tập, khen thưởng, kỉ luật, sinh hoạt văn nghệ, đố vui. Như vậy, việc thực hiện các nội dung hoạt động giáo dục kỹ năng sống thông qua hoạt động Đội vẫn luôn luôn đảm bảo duy trì theo kế hoạch chương trình mà Bộ GD&ĐT đã ban hành.

Tiết hoạt động giáo dục kỹ năng sống thông qua hoạt động Đội hàng tuần: hoạt động giáo dục kỹ năng sống thông qua hoạt động Đội giúp các em có những hiểu biết cần thiết về truyền thống lịch sử, truyền thống cách mạng của dân tộc, sự phát triển của dân tộc, giáo dục lòng biết ơn các thế hệ cha anh đã xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.; hình thành và rèn luyện cho học sinh một số kỹ năng tổ chức và điều khiển các hoạt động của tập thể.

 • Căn cứ vào các ngày kỉ niệm, ngày lễ của dân tộc trong một tháng, trong năm học để lựa chọn nội dung và hình thức hoạt động phù hợp
 • Các hoạt động ngoài giờ lên lớp, các ngày lễ lớn;
 • Phân loại theo các chủ điểm, hoạt động kỷ niệm ngày lễ lớn;
 • Dựa vào các ngày kỷ niệm lớn trong năm học người ta thiết kế nội dung hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Minh theo các chủ điểm trong quá trình giáo dục, qua đó làm cho hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Minh gắn với mục tiêu giáo dục của lớp, của trường, kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội, đặc biệt gắn liền với chương trình giáo dục ngoài giờ.
 • Tổ chức hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn Tổ chức tham quan, du lịch, cắm trại dã ngoại.
 • Tổ chức trò chơi có ý nghĩa gắn với ngày lịch sử. Tạo được không khí ngày hội, vui tươi, phấn khởi đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của các em. Có ý nghĩa giáo dục, phát triển các năng lực, óc sáng tạo, tinh thần tập thể, sự nhanh nhẹn, tháo vát, tính kiên trì, lòng dũng cảm.
 • Tổ chức các hội thi cho tập thể, cá nhân thể hiện tài năng, năng khiếu của mình, hoặc khẳng định thành tích, kết quả học tập, rèn luyện, giúp các em tự tin, mạnh dạn, ứng xử linh hoạt trong cuộc sống.

1.5. Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống thông qua hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Minh trường THCS

1.5.1. Quản lý kế hoạch thực hiện hoạt động giáo dục kỹ năng sống thông qua hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Minh

Kế hoạch, đó là sự thống kê những công việc cụ thể cho một thời gian nhất định: một tuần, tháng, học kỳ, năm học, dịp hè. Kế hoạch hoạt động giáo dục kỹ năng sống, đó là trình tự những nội dung hoạt động, các hình thức tổ chức hoạt động được bố trí sắp xếp theo thứ tự thời gian của năm học: Luận văn: Quản lý giáo dục kỹ năng sống cho HS trường trung học.

Kế hoạch cả năm: được tiến hành với các nội dung, mỗi nội dung thực chất là một loại hình như: hoạt động chính trị – xã hội, hoạt động văn hoá nghệ thuật, hoạt động lao động công ích, hoạt động khoa học kỹ thuật…

Kế hoạch hàng tháng theo chủ điểm cụ thể: ví dụ như chào mừng giải phóng Thủ đô 10/10, chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, chào mừng ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12, chào mừng ngày thành lập Đảng 03/02, chào mừng ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh 26/3, chào mừng ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước 30/4, chào mừng ngày thành lập Đội 15/5, kỉ niệm ngày sinh nhật Bác 19/5,…

Kế hoạch hàng tuần: chào cờ đầu tuần là hình thức sinh hoạt nghi lễ bao gồm cả phần hội, để nghe phổ biến kết quả đánh giá tuần học trước và nội dung hoạt động tuần học mới, các hoạt động thể dục thể thao, vui chơi, sinh hoạt tự quản.

Kế hoạch hàng ngày: thời gian tiến hành, nội quy, nền nếp học tập, sinh hoạt, chú ý nhất tới nền nếp học tập, đó là những quy định chung có tính bắt buộc được duy trì đều đặn, thường xuyên theo kỉ luật nhất định.

Việc phân định rõ các nội dung sẽ được tiến hành trong năm học từ tháng 9 năm nay đến tháng 8 năm sau, mỗi tháng là một hoạt động.

1.5.2. Xây dựng đội ngũ thực hiện hoạt động giáo dục kỹ năng sống thông qua hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Minh

 • a) Quản lý đội ngũ Tổng phụ trách Đội thực hiện hoạt động giáo dục kỹ năng sống

Với vai trò là người trực tiếp điều hành hoạt động giáo dục kỹ năng sống thông qua hoạt động Đội của trường, người tổng phụ trách Đội có vai trò rất quan trọng trong việc chỉ đạo hoạt động giáo dục kỹ năng sống. Vì thế, việc quản lý được thể hiện ở những nội dung sau: quản lý việc xây dựng kế hoạch tuần, tháng, năm; quản lý sự đôn đốc đối với giáo viên chủ nhiệm; quản lý sự chỉ đạo đối với các chi đội; quản lý việc theo dõi các hoạt động bắt buộc, thực hiện các hoạt động tự chọn, tự quản; quản lý việc phối hợp các lực lượng giáo dục khác.

 • Quản lý đội ngũ giáo viên chủ nhiệm (Anh, chị phụ trách các chi đội)

Hoạt động giáo dục kỹ năng sống thông qua hoạt động Đội dưới sự chỉ đạo của Ban điều hành, giáo viên chủ nhiệm là người thiết kế tổ chức thực hiện theo chủ điểm hàng tháng ở lớp mình phụ trách cả phần bắt buộc và phần tự chọn. Ngoài ra, giáo viên chủ nhiệm còn tổ chức cho học sinh của lớp mình tham gia các hoạt động của trường, của địa phương.

Quản lý giáo viên chủ nhiệm thực hiện hoạt động giáo dục kỹ năng sống thông qua hoạt động Đội bao gồm: việc chuẩn bị của giáo viên chủ nhiệm theo chủ điểm giáo dục, các hoạt động tự chọn; việc triển khai các giờ sinh hoạt lớp, sinh hoạt hội đồng tự quản trong tiết chào cờ đầu tuần; việc kết hợp của giáo viên chủ nhiệm lớp với các lực lượng giáo dục khác trong và ngoài nhà trường như cán bộ Đoàn – Đội, giáo viên bộ môn chuyên, Hội cha mẹ học sinh.

Quản lý việc triển khai hoạt động giáo dục kỹ năng sống: dưới góc độ quản lý, người Hiệu trưởng phải nắm được hoạt động này diễn ra ở các lớp học như thế nào? Vai trò của giáo viên chủ nhiệm ra sao? Thời gian, hình thức, nội dung thực hiện có đúng theo quy định không? Việc sắp xếp, bố trí đội ngũ cán sự lớp, các ban điều hành có đáp ứng được yêu cầu phát huy tính tích cực của học sinh không hay vẫn mang tính áp đặt của giáo viên? Trong các buổi chào cờ, sinh hoạt toàn trường phong trào tự quản ra sao?… Luận văn: Quản lý giáo dục kỹ năng sống cho HS trường trung học.

 • Quản lý việc đánh giá kết quả học sinh

Sau một chủ điểm giáo dục hay sau mỗi đợt sinh hoạt chuyên đề, giáo viên chủ nhiệm đều phải đánh giá kết quả hoạt động của từng học sinh ở các mức độ và khía cạnh khác nhau. Kết quả đánh giá là một căn cứ để giúp học sinh tiến bộ mỗi ngày. Để việc đánh giá của giáo viên được khách quan, giáo viên chủ nhiệm phải dựa vào thang chuẩn đánh giá, theo một quy trình chặt chẽ và khoa học, đánh giá qua nhiều kênh như: học sinh tự đánh giá, các ban đánh giá, hội đồng tự quản đánh giá… Việc đánh giá kết quả hoạt động của học sinh tập trung vào ba yêu cầu: nâng cao nhận thức, rèn luyện các kỹ năng cơ bản của học sinh TH, bồi dưỡng thái độ, hứng thú, nhu cầu hoạt động. Khi đánh giá, giáo viên chủ nhiệm phải đánh giá một cách toàn diện, tránh quan điểm khắt khe, động viên và khích lệ là chính, nhận theo quan điểm động và chiều hướng phát triển.

1.5.3. Quản lý việc phối hợp, huy động các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường tham gia tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống thông qua hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Minh

Việc giáo dục học sinh không chỉ có nhà trường và gia đình mà phải là sự kết hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và xã hội. Các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường cùng tham gia phối hợp bao gồm Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh, Đội TNTP Hồ Chí Minh, Giáo viên chủ nhiệm, nhân viên nhà trường, Hội cha mẹ học sinh, một số tổ chức đoàn thể xã hội như Hội cựu chiến binh, Hội phụ nữ, Đoàn phường (xã), Công an, Y tế, Hội liên hiệp thanh niên, đơn vị kết nghĩa,… Mỗi lực lượng giáo dục đều có thế mạnh riêng vì vậy phối hợp các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường để tổ chức tốt hoạt động giáo dục kỹ năng sống thông qua hoạt động Đội chính là thực hiện Xã hội hoá giáo dục, tạo nên môi trường giáo dục tốt nhất cho học sinh. Nhờ sự phối hợp mà nhà trường sẽ bớt đi những hạn chế và khó khăn nhất định như thiếu điều kiện cho hoạt động, nguồn thông tin, còn gia đình và xã hội sẽ nắm được những nhu cầu hoạt động của học sinh.

Ban giám hiệu nhà trường cần xây dựng phương hướng chỉ đạo theo một kế hoạch thống nhất cả về nội dung, phương thức tổ chức và cách thức phối hợp nhằm động viên và phát huy tối đa khả năng của các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường vào quá trình tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống.

1.5.4. Quản lý cơ sở vật chất và các điều kiện thực hiện hoạt động giáo dục kỹ năng sống Luận văn: Quản lý giáo dục kỹ năng sống cho HS trường trung học.

Để chương trình hoạt động giáo dục kỹ năng sống thông qua hoạt động Đội đạt hiệu quả mong muốn, người Hiệu trưởng cần quản lý tốt các điều kiện như giáo viên, sách, trang thiết bị cho hoạt động.

 • Về giáo viên

Giáo viên ở trường tiểu học đặc biệt là giáo viên chủ nhiệm có vai trò quan trọng trong việc thực hiện đúng chương trình hoạt động giáo dục kỹ năng sống. Trong thực tế, đại đa số giáo viên chưa hoặc không được đào tạo một cách căn bản về tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống. Do đó, còn hạn chế trong kinh nghiệm tổ chức hoạt động cho học sinh. Là người quản lý trường học, Hiệu trưởng phải yêu cầu giáo viên thực hiện nghiêm túc, không được tuỳ tiện trong quá trình thực thi chương trình, cần có chế độ thoả đáng cho giáo viên chủ nhiệm, thường xuyên tổ chức chuyên đề để bồi dưỡng cho giáo viên về nội dung và hình thức tổ chức hoạt động.

 • Về sách

Sách hoạt động giáo dục kỹ năng sống thông qua hoạt động Đội là cẩm nang dành cho giáo viên chủ nhiệm, Ban giám hiệu, cán bộ Đoàn – Đội những lực lượng nòng cốt thực hiện chương trình hoạt động giáo dục kỹ năng sống. Trong thư viện nhà trường cần phải có đầy đủ các loại sách tham khảo bổ trợ các môn học, sách giáo dục đạo đức, pháp luật, truyện tranh sinh động… để giáo viên lựa chọn nội dung cho các hoạt động.

 • Về trang thiết bị

Cũng như trong dạy học các môn, hoạt động rất cần có cơ sở vật chất, kỹ thuật để hoạt động đạt được hiệu quả giáo dục mong muốn. Điều kiện tổ chức, phương tiện sẽ làm tăng tính hấp dẫn của hoạt động. Thiết bị tối thiểu cho tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống thông qua hoạt động Đội cần có: đài, đầu đĩa, máy chiếu, đàn, micro, dụng cụ thể thao và kinh phí cũng là yếu tố quan trọng. Trong khi kinh phí dành cho hoạt động không nhiều thì việc giáo viên cần có những ý tưởng sáng tạo, tìm tòi các phương tiện cho hoạt động phù hợp với điều kiện của lớp, trường mình là rất cần thiết.

1.5.5. Quản lý về kiểm tra đánh giá việc thực hiện chương trình giáo dục kỹ năng sống thông qua hoạt động Đội

Việc đánh giá học sinh qua hoạt động giáo dục kỹ năng sống thông qua hoạt động Đội sẽ góp phần đánh giá chất lượng giáo dục nói chung, đặc biệt là đạo đức. Học sinh nhìn thấy rõ hơn mặt mạnh, mặt yếu của bản thân để từ đó vươn lên. Đối với giáo viên, kết quả đánh giá phản ánh sự trưởng thành của học sinh và giúp giáo viên tự đánh giá khả năng tổ chức hoạt động của mình, giúp giáo viên tự rèn luyện nghiệp vụ sư phạm, hoàn thiện học vấn. Đồng thời, giáo viên chủ nhiệm cũng so sánh được hoạt động của các lớp khác trong trường để điều chỉnh công tác chủ nhiệm của mình tốt hơn. Đối với các cấp quản lý (lãnh đạo trường, ngành giáo dục) việc đánh giá học sinh qua hoạt động giáo dục kỹ năng sống thông qua hoạt động Đội là biện pháp để đánh giá kết quả giáo dục toàn diện. Đó là cơ sở để các nhà quản lý xây dựng chiến lược giáo dục về mục tiêu, nội dung, đội ngũ, phương pháp và hình thức tổ chức hoạt động. Luận văn: Quản lý giáo dục kỹ năng sống cho HS trường trung học.

Để việc đánh giá đạt được mục tiêu đề ra, cần phải bám sát vào những nội dung đánh giá, các mức đánh giá, sử dụng các hình thức đánh giá phù hợp và tuân theo một quy trình đánh giá khoa học.

1.6. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý giáo dục kỹ năng sống cho trường THCS thông qua hoạt động đội TNTP Hồ Chí Minh

Bản chất của con người là sự tổng hòa của các yếu tố tự nhiên và xã hội. Kỹ năng sống của mỗi con người mang bản chất xã hội cho nên sự hình thành, phát triển KNS của mỗi cá nhân bao giờ cũng chịu sự ảnh hưởng của các yếu tố khác nhau:

1.6.1. Các yếu tố khách quan

Tự giáo dục là một bộ phận của quá trình giáo dục, là hoạt động có ý thức, mục đích của mỗi cá nhân để tự hoàn thiện những phẩm chất nhân cách bản thân theo định hướng giá trị xác định. Nhu cầu tự giáo dục nảy sinh theo từng giai đoạn phát triển của cá nhân. Ở lứa tuổi học sinh THCS, nhu cầu tự giáo dục mạnh mẽ, các em đã tự ý thức được những giá trị mà các em cho là hữu ích với cuộc sống như: rèn luyện thân thể, tập thói quen tốt…Đồng thời, các em đã bắt đầu hình thành ý thức về nghề nghiệp, tự phấn đấu, nỗ lực trong học tập để thực hiện ước mơ, hoài bão của mình. Quá trình tự giáo dục bao gồm 4 yếu tố cơ bản:

 • Năng lực tự ý thức của học sinh về sự phát triển nhân cách bản thân
 • Năng lực tổ chức tự giáo dục: Lập kế hoạch, lựa chọn phương pháp, phương tiện thực hiện…
 • Sự nỗ lực của bản thân để vượt qua khó khăn, trở ngại trong quá trình thực hiện kế hoạch tự giáo dục.
 • Tự kiểm tra kết quả tự giáo dục để rút ra bài học kinh nghiệm cho bản thân.

1.6.2. Các yếu tố chủ quan

 • a) Yếu tố giáo dục nhà trường

Giáo dục nhà trường là hoạt động giáo dục trong các trường lớp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo mục đích, nội dung, phương pháp có chọn lọc trên cơ sở khoa học và thực tiễn nhất định. Giáo dục nhà trường được tiến hành có tổ chức, tác động trực tiếp, có hệ thống đến sự hình thành và phát triển của nhân cách. Thông qua giáo dục nhà trường, mỗi cá nhân được bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, kiến thức khoa học, kỹ năng thực hành cần thiết, đáp ứng yêu cầu trình độ phát triển của xã hội trong từng giai đoạn.

Nhà trường là một hệ thống giáo dục được tổ chức quản lý chặt chẽ, là yếu tố quan trọng nhất trong quá trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Luận văn: Quản lý giáo dục kỹ năng sống cho HS trường trung học.

Với hệ thống chương trình khoa học, các tài liệu, sách giáo khoa, sách tham khảo, các phương tiện hỗ trợ giáo dục ngày càng hiện đại, đặc biệt là với một đội ngũ cán bộ, giáo viên, giáo viên chủ nhiệm được đào tạo cơ bản có đủ phẩm chất và năng lực tổ chức lớp là yếu tố có tính chất quyết định hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

 • b) Yếu tố giáo dục gia đình

Gia đình là cơ sở đầu tiên, có vị trí quan trọng và ý nghĩa lớn đối với quá trình hình thành và phát triển nhân cách của mỗi người. Vì vậy, mỗi người luôn hướng về gia đình để tìm sự bao bọc, chia sẻ.

Trong gia đình, cha mẹ là những người đầu tiên dạy dỗ, truyền đạt cho con cái những phẩm chất nhân cách cơ bản, tạo nền tảng cho quá trình phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể lực, thẩm mĩ…đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội. Đây là điều có ý nghĩa quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của các em trong xã hội hiện đại. Tuy vậy, giáo dục gia đình vẫn không thể thay thế hoàn toàn giáo dục của nhà trường.

Nền kinh tế thị trường hiện nay đang ảnh hưởng mạnh mẽ đến toàn bộ đời sống vật chất và tinh thần của gia đình. Các tệ nạn xã hội tạo ra nhiều thách thức và khó khăn trong việc lựa chọn các giá trị chân, thiện, mĩ trong giáo dục gia đình. Mặt khác, giáo dục gia đình chịu ảnh hưởng lớn của điều kiện kinh tế, tiện nghi, nếp sống, nghề nghiệp của cha mẹ…đặc biệt là mối quan hệ gắn bó, gần gũi giữa cha mẹ và con cái. Vì vậy, cha mẹ phải là những tấm gương về đạo đức cho các em học tập. Cha mẹ cũng phải uốn nắn, răn dạy con em từ lời ăn, tiếng nói đến cách ứng xử trong đời sống thường ngày. Để từ đó xây dựng, hình thành trong các em thói quen ứng xử có văn hóa ngay từ trong gia đình. Cha mẹ cũng cần dành thời gian để tìm hiểu những tâm tư, nguyện vọng của con, gần gũi và chia sẻ với con những điều con cảm thấy vướng mắc, khó khăn, tiếp thêm cho con sức mạnh và bản lĩnh để ứng phó với các tình huống, vấn đề nảy sinh trong cuộc sống.

 • Yếu tố giáo dục xã hội

Địa bàn dân cư nơi học sinh cư trú, các yếu tố về kinh tế, văn hóa địa phương… ảnh hưởng rất lớn đến việc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh nói chung và học sinh THCS nói riêng. Môi trường xã hội trong sạch, lành mạnh, văn minh là điều kiện thuận lợi cho GD kỹ năng sống và hình thành nhân cách học sinh. Vì vậy, cần phải có sự phối hợp, thống nhất giữa nhà trường, gia đình và XH. Sự phối hợp này tạo ra môi trường thuận lợi, sức mạnh tổng hợp để giáo dục học sinh có hiệu quả. Mỗi yếu tố ảnh hưởng đều có vai trò nhất định trong hình thành phát triển kỹ năng sống cho học sinh nhằm hạn chế những ảnh hưởng không tốt đến kết quả giáo dục kỹ năng sống, phát huy những yếu tố tích cực trong giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, để đạt được mục tiêu giáo dục.

Tiểu kết chương 1 Luận văn: Quản lý giáo dục kỹ năng sống cho HS trường trung học.

Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống thông qua hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Minh là quá trình tác động của chủ thể quản lý (hiệu trưởng và Ban giám hiệu nhà trường) đến tập thể giáo viên và học sinh được tiến hành hoạt động giáo dục kỹ năng sống thông qua hoạt động Đội theo chương trình kế hoạch nhằm đạt mục tiêu giáo dục học sinh một cách toàn diện. Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống thông qua hoạt động Đội của Hiệu trưởng nhà trường thực chất là quản lý về mục tiêu giáo dục, quá trình giáo dục, là quản lý về kế hoạch, đội ngũ, các điều kiện, công tác kiểm tra, đánh giá, công tác phối hợp các lực lượng giáo dục thực hiện hoạt động giáo dục kỹ năng sống thông qua hoạt động Đội.

Nội dung của quản lý giáo dục kỹ năng sống thông qua hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Minh chính là tạo ra sự đồng thuận thông qua hoạt động giáo dục kỹ năng sống với hoạt động Đội sẽ phát huy được tối đa ưu thế của hoạt động Đội.

Quản lý giáo dục kỹ năng sống là thống nhất việc xác định mức độ kỹ năng sống cần giáo dục cho học sinh và tích hợp vào các môn học, các hoạt động cho phù hợp vào các môn học và các đặc trưng của các tổ chức, các hoạt động trong và ngoài nhà trường trong đó có hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Minh. Luận văn: Quản lý giáo dục kỹ năng sống cho HS trường trung học.

Hoạt động giáo dục kỹ năng sống thông qua hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Minh có ý nghĩa quan trọng trong việc góp phần phát triển nhân cách của học sinh. Đặc biệt phải chú ý đến tâm sinh lý lứa tuổi của các em.

XEM THÊM NỘI DUNG TIẾP THEO TẠI ĐÂY: 

===>>> Luận văn: Thực trạng quản lý giáo dục kỹ năng sống cho học sinh

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Contact Me on Zalo
0877682993