Luận văn: Thực trạng quản lý giáo dục kỹ năng sống cho học sinh

Mục lục

Đánh giá post

Chia sẻ chuyên mục Đề Tài Luận văn: Thực trạng quản lý giáo dục kỹ năng sống cho học sinh hay nhất năm 2023 cho các bạn học viên ngành đang làm luận văn thạc sĩ tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài luận văn tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm luận văn thì với đề tài Luận Văn: Thực trạng quản lý giáo dục kỹ năng sống ở trường THCS Lê Quý Đôn, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội thông qua hoạt động đội TNTP Hồ Chí Minh dưới đây chắc chắn sẽ giúp cho các bạn học viên có cái nhìn tổng quan hơn về đề tài sắp đến.

2.1. Vài nét về trường trung học cơ sở Lê Quý Đôn

Thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của các cấp quản lý giáo dục, trường Trung học sơ sở Lê Quý Đôn xác định rõ mục tiêu và nội dung giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua hoạt động Đội ở nhà trường dựa vào mục tiêu chung của ngành giáo dục. Cụ thể mục tiêu được xác định: hoạt động của Đội Thiếu niên Tiền phong HCM, trang bị cho học sinh những kiến thức, kỹ năng, các giá trị và thái độ phù hợp. Từ đó hình thành cho học sinh những hành vi, thói quen lành mạnh, tích cực; loại bỏ những hành vi, thói quen tiêu cực trong các mối quan hệ, các tình huống thực tiến và hoạt động hàng ngày. Ngoài ra, tạo cơ hội thuận lợi để học sinh thực hiện tốt quyền, bổn phận của mình và phát triển hài hòa về đạo đức và trí tuệ, thể chất và tinh thần. Về nội dung, nhà trường chú trọng giáo dục các kỹ năng cơ bản cho học sinh như: năng lực thích nghi, năng lực hành động, năng lực ứng xử, năng lực tự học suốt đời; định hướng để học sinh: học để biết, học để làm, học để chung sống và học để khẳng định. Và qua hoạt động của Đội Thiếu niên Tiền phong HCM, nội dung giáo dục kỹ năng sống cần chú trọng các kỹ năng tiêu biểu: kỹ năng giao tiếp, kỹ năng hợp tác chia sẻ, kỹ năng ra quyết định, kỹ năng ứng phó với các tình huống trong cuộc sống.

Tuy nhiên, thực trạng áp dụng tại nhà trường đã thể hiện được tình hình triển khai các hoạt động giáo dục kỹ năng sống hoạt động của Đội Thiếu niên Tiền phong HCM hiện nay vẫn còn chưa đạt được mục tiêu, nội dung giáo dục nói trên. Một số giáo viên có năng lực thiết kế tổ chức các hoạt động tập thể đã xác định đúng mục tiêu giáo dục của nhà trường đồng thời thực hiện khá đều nội dung chương trình giáo dục kỹ năng sống theo kế hoạch đề ra.

Bên cạnh đó không ít giáo viên chủ nhiệm xác định đúng mục tiêu nhưng chưa thực hiện đúng và đầy đủ nội dung giáo dục kỹ năng sống hoạt động của Đội Thiếu niên Tiền phong HCM của nhà trường. Lý giải nguyên nhân của thực trạng trên chủ yếu là do thiếu các hướng dẫn cụ thể cũng như các định hướng mang tính bắt buộc của ngành Giáo dục. Các văn bản chủ yếu đều có lưu ý “khuyến khích các hoạt động của Đội Thiếu niên Tiền phong HCM” song chưa có yêu cầu cụ thể đối với từng bộ môn, từng kỹ năng sống cần phải giáo dục, đào tạo cho học sinh. Đặc biệt trong công tác quản lý của nhà trường từ khâu xây dựng kế hoạch, nội dung chương trình giáo dục kỹ năng sống thông qua hoạt động của Đội Thiếu niên Tiền phong HCM đến khâu kiểm tra đánh giá chưa cụ thể và thường xuyên, chưa có tiêu chí rõ ràng cũng như chưa đề ra quy định về đánh giá thi đua đối với nhiệm vụ giáo dục này. Luận văn: Thực trạng quản lý giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

Theo đó, các hoạt động của Đội Thiếu niên Tiền phong HCM đã có nhưng chưa lồng ghép được nhiều nội dung giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, chưa phát huy được hiệu quả đối với các hoạt động được triển khai thường niên. Đồng thời, các hoạt động đó được coi là hoạt động tập thể, chưa có những đánh giá, những quy chuẩn cụ thể để đánh giá xếp loại học sinh. Chính vì vậy, chưa thực sự khuyến khích được tất cả học sinh tham gia.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ

===>>> Dịch Vụ Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Quản Lý Giáo Dục

2.2. Giới thiệu về hoạt động khảo sát

Trưởng THCS Lê Quý Đôn không có sự khác biệt về điều kiện cơ sở vật chất, môi trường so với các trường THCS khác trong quận Cầu Giấy, điều này sẽ giúp việc nhận định về thực trạng được tương đối đại diện cho các trường THCS trong quận. Tác giả tiến hành khảo sát từ 30 giáo viên và 60 học sinh ở trường.

Để tiến hành khảo sát thực trạng quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống, tác giả đã sử dụng hai phiếu khảo sát dành cho hai đối tượng là cán bộ quản lý- giáo viên và học sinh.

2.3. Thực trạng hoạt động giáo dục kỹ năng sống thông qua hoat động Đội TNTP Hồ Chí Minh tại trường THCS Lê Quý Đôn

2.3.1. Thực trạng nhận thức của cán bộ quản lý và giáo viên về vai trò của giáo dục kỹ năng sống thông qua hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Minh

Để có cơ sở xác định, phân tích thực trạng quản lý giáo dục kỹ năng sống thông qua hoạt động của Đội TNTP Hồ Chí Minh, đề tài đã tiến hành công tác điều tra ở trường THCS Lê Quý Đôn quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Nội dung điều tra như sau sau: Luận văn: Thực trạng quản lý giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

 • Trình độ nhận thức của các đối tượng về hoạt động giáo dục kỹ năng sống.
 • Hình thức tổ chức thực hiện và quản lý chương trình hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Minh.

Các phiếu điều tra thu được được xử lý, phân tích. Số liệu phân tích được lập thành các bảng theo các nội dung đã khảo sát được. Đối tượng và phương pháp điều tra tại trường THCS Lê Quý Đôn bao gồm Ban giám hiệu, Tổng phụ trách Đội và giáo viên chủ nhiệm.

Kết quả khảo sát như sau:

Biểu đồ 2.1: Nhận thức của giáo viên về vai trò của hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Minh trong việc thực hiện mục tiêu giáo dục THCS

Về phía cán bộ quản lý: đã thực hiện phỏng vấn với 03 cán bộ quản lý của nhà trường về tầm quan trọng và trách nhiệm giáo dục KNS cho học sinh và cả ba đồng chí đều nhất trí cho rằng giáo dục kỹ năng sống là trách nhiệm của cả nhà trường, gia đình và xã hội, đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường. Hiệu trưởng nhà trường đã nhận định: “KNS của học sinh trường THCS Lê Quý Đôn hiện nay còn thiếu khá nhiều các kỹ năng cơ bản đặc biệt kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng ứng phó với các tình huống khó khăn trong cuộc sống. Nhưng để làm tốt công tác giáo dục KNS cho học sinh nhất là thông qua hoạt động của Đội TNTP Hồ Chí Minh rất cần sự phối hợp chặt chẽ của các lực lượng xã hội trong và ngoài nhà trường. Có như vậy công tác giáo dục KNS cho học sinh mới đem lại hiệu quả”.

Về phía giáo viên: tỉ lệ nhận thức rõ sự cần thiết của việc đưa vào nội dung giáo dục KNS thông qua hoạt động của Đội TNTP Hồ Chí Minh là 78% giáo viên được hỏi cho rằng quan trọng và rất quan trọng. Tuy nhiên, có một số giáo viên vẫn còn lưỡng lự hoặc chưa cho rằng việc đưa nội dung giáo dục KNS thông qua hoạt động của Đội TNTP Hồ Chí Minh là tương đối quan trọng (19 %). Vẫn còn (3%) giáo viên chưa đánh giá đúng vai trò của hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Minh trong nhà trường. Điều này chứng tỏ còn không ít giáo viên nhận thức chưa đúng về vấn đề này, đó chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến kết quả giáo dục KNS cho học sinh ở trường THCS Lê Quý Đôn vẫn còn hạn chế.

Kết quả điều tra về các nội dung hoạt động giáo dục kỹ năng sống thông qua hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Minh thể hiện qua số liệu của biểu đồ 2.2 dưới đây:

Biểu đồ 2.2: Nhận thức của BGH và giáo viên về hoạt động giáo dục kỹ năng sống thông qua hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Minh Luận văn: Thực trạng quản lý giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

Kết quả điều tra cho thấy 30% ý kiến cho rằng hoạt động giáo dục kỹ năng sống thông qua hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Minh là hoạt động đoàn thể, 25% ý kiến cho rằng đó là những hoạt động vui chơi giải trí (văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, múa hát …), 31% cho rằng đó là hoạt động ngoại khóa, chỉ có 14% ý kiến cho rằng hoạt động giáo dục kỹ năng sống thông qua hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Minh là hoạt động giáo dục.

Rõ ràng việc nhận thức về vai trò hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Minh và hoạt động giáo dục kỹ năng sống của cán bộ quản lý và giáo viên còn chưa cao. Từ nhận thức ấy nên việc đầu tư về nhân sự, thời gian và vật chất cũng như quan tâm đến các yếu tố có liên quan còn nhiều hạn chế. Hầu hết cán bộ quản lý và giáo viên qua điều tra chưa thực sự chú trọng về vấn đề này.

2.3.2. Thực trạng nội dung các hoạt động hoạt động giáo dục kỹ năng sống thông qua hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Minh

Thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của các cấp quản lý, trường THCS Lê Quý Đôn xác định rõ mục tiêu và nội dung giáo dục KNS cho HS thông qua hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Minh ở nhà trường dựa vào mục tiêu chung của ngành. Cụ thể mục tiêu được xác định: thông qua hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Minh, trang bị cho học sinh những kiến thức, kỹ năng, các giá trị và thái độ phù hợp. Từ đó hình thành cho học sinh những hành vi, thói quen lành mạnh, tích cực; loại bỏ những hành vi, thói quen tiêu cực trong các mối quan hệ, các tình huống thực tiến và hoạt động hàng ngày. Ngoài ra, tạo cơ hội thuận lợi để học sinh thực hiện tốt quyền, bổn phận của mình và phát triển hài hòa về đạo đức và trí tuệ, thể chất và tinh thần. Về nội dung, nhà trường chú trọng giáo dục các kỹ năng cơ bản cho học sinh như: năng lực thích nghi, năng lực hành động, năng lực ứng xử, năng lực tự học suốt đời; định hướng để HS: học để biết, học để làm, học để chung sống và học để khẳng định. Và qua thông qua hoạt động của Đội TNTP Hồ Chí Minh, nội dung giáo dục KNS cần chú trọng các kỹ năng tiêu biểu: kỹ năng giao tiếp, kỹ năng hợp tác chia sẻ, kỹ năng ra quyết định, kỹ năng ứng phó với các tình huống trong cuộc sống.

Tuy nhiên, thực trạng áp dụng tại nhà trường đã thể hiện được tình hình triển khai các hoạt động giáo dục KNS thông qua hoạt động của Đội TNTP Hồ Chí Minh hiện nay vẫn còn chưa đạt được mục tiêu, nội dung giáo dục nói trên. Một số GV có năng lực thiết kế tổ chức các hoạt động tập thể đã xác định đúng mục tiêu giáo dục của nhà trường đồng thời thực hiện khá đều nội dung chương trình giáo dục KNS theo kế hoạch đề ra. Nhưng bên cạnh đó, còn không ít giáo viên xác định đúng mục tiêu nhưng chưa thực hiện đúng và đầy đủ nội dung giáo dục KNS thông qua hoạt động của Đội TNTP Hồ Chí Minh. Lý giải nguyên nhân của thực trạng trên chủ yếu là do thiếu các hướng dẫn cụ thể cũng như các định hướng mang tính bắt buộc của ngành giáo dục. Các văn bản chủ yếu đều có lưu ý “khuyến khích các hoạt động của Đội TNTP Hồ Chí Minh” song chưa có yêu cầu cụ thể, từng kỹ năng sống cần phải giáo dục, đào tạo cho học sinh. Đặc biệt trong công tác quản lý của nhà trường từ khâu xây dựng kế hoạch, nội dung chương trình giáo dục KNS thông qua hoạt động của Đội TNTP Hồ Chí Minh đến khâu kiểm tra đánh giá chưa cụ thể và thường xuyên, chưa có tiêu chí rõ ràng cũng như chưa đề ra quy định về đánh giá thi đua đối với nhiệm vụ giáo dục này.

Theo đó, các hoạt động của Đội TNTP Hồ Chí Minh đã có nhưng chưa lồng ghép được nhiều nội dung giáo dục KNS cho học sinh, chưa phát huy được hiệu quả đối với các hoạt động được triển khai thường niên. Đồng thời, các hoạt động đó được coi là hoạt động tập thể, chưa có những đánh giá, những quy chuẩn cụ thể để đánh giá xếp loại học sinh. Chính vì vậy, chưa thực sự khuyến khích được tất cả học sinh tham gia. Luận văn: Thực trạng quản lý giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

Qua điều tra nội dung các hoạt động giáo dục kỹ năng sống tại trường đối với giáo viên tổng phụ trách thì có kết quả như sau:

Bảng 2.1: Thực trạng nội dung tổ chức giáo dục kỹ năng sống của giáo viên tổng phụ trách

Ký hiệu (R: Rất tốt; T: Tốt; BT: Bình thường; CT: Chưa tốt)

Kết quả điều tra ở bảng 2.1 cho thấy việc xây dựng nội dung của hoạt động giáo dục kỹ năng sống đã được ban giám hiệu quan tâm nhưng còn ở mức độ chưa cao. Trong các nội dung hỏi hầu hết mức độ bình thường và chưa tốt chiếm tỉ lệ % cao. Trong việc xây dựng các nội dung mới có tính thời sự chỉ chiếm 20%, còn lại là các nội dung theo chương trình chủ điểm đã xây dựng từ đầu năm.

2.3.3. Thực trạng phương pháp tổ chức giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Minh

Qua điều tra phương pháp tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng sống đối với giáo viên Tổng phụ trách thì có kết quả như sau:

Bảng 2.2: Thực trạng phương pháp tổ chức giáo dục kỹ năng sống của giáo viên TPT Đội

Ký hiệu (R: Rất tốt; T: Tốt; BT: Bình thường; CT: Chưa tốt)

Kết quả điều tra ở bảng 2.2 cho thấy việc xây dựng các phương pháp tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống đã được ban giám hiệu quan tâm nhưng còn hạn chế. Đa số các phương pháp sử dụng là tuyên truyền, hướng dẫn lý thuyết, hoặc thông qua các buổi sinh hoạt dưới cờ để lồng ghép nội dung mà chưa có phương pháp đổi mới, sinh động, phong phú khiến học sinh nhàm chán, chưa thu hút được sự hưởng ứng nhiệt tình của các em. Một số trường còn hạn chế về chuyên môn của giáo viên Tổng phụ trách nên việc tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho các con chỉ mang tính chất đọc nghe, hoặc tổ chức cuộc thi tìm hiểu theo chủ đề, ít được trải nghiệm thực tế dẫn đến hiệu quả giáo dục còn chưa cao.

2.3.4. Thực trạng hình thức tổ chức giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Minh

Công tác giáo dục kỹ năng sống trong nhà trường cần được tăng cường hơn các hình thức thông qua các hoạt động trong mối quan hệ với cộng đồng, xã hội, quan hệ với môi trường xung quanh.

Hiện nay, các hình thức tổ chức giáo dục kỹ năng sống cho học sinh còn đơn điệu, không có tính sáng tạo, dập khuôn. Nặng về mặt tuyên truyền lý thuyết, đôi khi mang tính hình thức, chiếu lệ.

Chính vì vậy, đòi hỏi mỗi nhà trường cần nghiên cứu, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng sống để thu hút học sinh, kết hợp lồng ghép các hoạt động để thực hiện công tác giáo dục kỹ năng sống cho học sinh đạt hiệu quả. Luận văn: Thực trạng quản lý giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

2.4. Thực trạng quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống thông qua hoat động Đội TNTP Hồ Chí Minh trường THCS Lê Quý Đôn

2.4.1. Xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục kỹ năng sống của Ban Giám Hiệu, Đoàn Thanh niên, Đội TNTP Hồ Chí Minh

Ngay từ năm học 2014-2015 và những năm tiếp theo, nhà trường đều đã xác định ngay từ đầu với 5 mục tiêu giáo dục đề ra: “Tiếp tục hoàn thiện nhà trường phổ thông tiên tiến, hiện đại, mang đậm bản sắc dân tộc, hội nhập khu vực và thế giới”. Trên cơ sở đó, Ban giám hiệu nhà trường đã xây dựng kế hoạch chung cho cả năm học, trong đó dự kiến các chủ đề, phân phối quỹ thời gian cho từng chủ đề, từng khối lớp (lứa tuổi) và phổ biến hướng dẫn tổ chức thực hiện cho giáo viên trong trường thực hiện qua cuộc họp đầu năm và qua các văn bản chỉ đạo của nhà trường.

Trong hướng dẫn nhiệm vụ chuyên môn đầu năm của phân môn Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của các năm học; tăng cường tổ chức và quản lí các hoạt động giáo dục kĩ năng sống theo Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 của Bộ giáo dục – Đào tạo ban hành quy định về Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.

Tại trường THCS Lê Quý Đôn, Ban giám hiệu nhà trường thực hiện đúng theo hướng dẫn của phòng giáo dục, xây dựng kế hoạch chung cho cả năm học và phổ biến hướng dẫn tổ chức thực hiện cho giáo viên trong trường phù hợp với đặc điểm tình hình của nhà trường. Dựa vào kế hoạch năm học, giáo viên xây dựng kế hoạch cụ thể hàng tháng và hàng tuần cho lớp mình, bao gồm các chủ đề cho tháng, mục tiêu cần đạt được trên học sinh, lựa chọn các hoạt động, sắp xếp lịch tuần, chuẩn bị đồ dùng dạy học và tiến hành tổ chức các hoạt động giáo dục theo kế hoạch dự định. Trên cơ sở kế hoạch đề ra, Ban Giám hiệu chỉ đạo giáo viên thực hiện nghiêm túc.

Đặc biệt, nhà trường đã xây dựng lịch sinh hoạt dưới cờ theo từng chủ điểm phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ giáo dục cho HS các lớp vào thứ hai đầu tuần. Đây là điều kiện thuận lợi, là cơ hội để học sinh các lớp thể hiện khả năng trên sân khấu trước đông đảo thầy cô và bạn bè. Từ đó được rèn nhiều kỹ năng cần thiết.

Qua điều tra việc xây dựng kế hoạch của Ban giám hiệu đối với giáo viên thì có kết quả như sau:

Bảng 2.3: Thực trạng xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục kỹ năng sống của BGH

Ký hiệu (R: Rất tốt; T: Tốt; BT: Bình thường; CT: Chưa tốt) Luận văn: Thực trạng quản lý giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

Kết quả điều tra ở bảng 2.3 cho thấy việc quản lý xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục kỹ năng sống đã được BGH quan tâm. Trong các nội dung hỏi hầu hết mức độ bình thường và chưa tốt chiếm tỉ lệ % rất cao. Trong việc xây dựng kế hoạch mới chỉ chung chung mà chưa cụ thể về nội dung, thời gian, đối tượng, kinh phí, lực lượng phối hợp. Nhà trường hầu hết là không tổ chức học tập kinh nghiệm cho khối chủ nhiệm, tổ chuyên môn. Như vậy, ngay từ đầu năm học ban giám hiệu chưa đưa ra kế hoạch tổng thể về hoạt động này, kế hoạch chuyên môn vẫn được ban giám hiệu chú ý hơn.

Việc quản lý xây dựng kế hoạch được đánh giá là rất quan trọng. Các chỉ tiêu, biện pháp thực hiện thường được xây dựng khi triển khai nhiệm vụ năm học. Công tác chỉ đạo, đánh giá kịp thời qua kiểm tra thường xuyên cùng với kế hoạch rõ ràng, cụ thể, chi tiết thì mọi công việc sẽ diễn ra đạt kết quả tốt.

2.4.2. Thực trạng đội ngũ thực hiện hoạt động giáo dục kỹ năng sống thông qua hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Minh

2.4.2.1 Đội ngũ thực hiện (giáo viên chủ nhiệm- giáo viên TPT Đội)

Cho đến hiện nay, trong hệ thống giáo dục nói chung, giáo dục THCS nói riêng chưa có tài liệu chính thống để giáo dục kỹ năng sống cho học sinh; chưa có thời gian quy định cho việc giáo dục kỹ năng sống.

Một vài năm gần đây, thuật ngữ “giáo dục kỹ năng sống” mới xuất hiện nhiều ở các tài liệu hướng dẫn giảng dạy dành cho Giáo viên; việc dạy kỹ năng sống cho học sinh mới thực sự được quan tâm.

Tuy nhiên tài liệu, nhân sự chưa đầy đủ và chưa có một chuẩn nhất định. Bộ GD&ĐT đã phát hành tài liệu hướng dẫn giảng dạy kỹ năng sống lồng ghép, tích hợp trong các môn học. Đây là một dấu hiệu tích cực nhưng việc thực hiện chưa thực sự có hiệu quả. Các nhà trường hiện nay vẫn chủ yếu quan tâm đến chất lượng các môn văn hóa nhất là các môn được lựa chọn trong việc rèn mũi nhọn.

Trao đổi với giáo viên tổng phụ trách Đội các trường, hầu hết ý kiến cho rằng: ban giám hiện thường giao phó cho giáo viên tổng phụ trách Đội trong các hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Minh; giáo viên tổng phụ trách Đội là giáo viên làm kiêm nhiệm vẫn dạy nhiều tiết nên rất ít thời gian để đầu tư cho các hoạt động; mọi người cũng quen với những nội dung và hình thức cũ và ban giám hiệu cũng không yêu cầu khắt khe.

Bảng 2.4: Thực trạng thực hiện hoạt động giáo dục kỹ năng sống của đội ngũ giáo viên chủ nhiệm

Ký hiệu (R: Rất tốt; T: Tốt; BT: Bình thường; CT: Chưa tốt)

Kết quả điều tra ở bảng 2.4 cho thấy: Đội ngũ giáo viên chủ nhiệm đã có đầy đủ kế hoạch các hoạt động; đã phối hợp cùng cán bộ Đoàn – Đội để tranh thủ sự hỗ trợ trong việc tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống tại lớp của mình. Giáo viên chủ nhiệm cũng đã quan tâm đến công tác bồi dưỡng năng lực tổ chức hoạt động cho đội ngũ cán sự lớp.

Việc phối hợp với PHHS hầu như chỉ là trao đổi những huyết điểm của các em thông qua sổ liên lạc chứ chưa quan tâm đến việc khai thác ở PHHS sự giúp đỡ để tổ chức cho hoạt động. Các hoạt động này sau khi được tổ chức xong rất ít được rút kinh nghiệm. Theo qui trình thì mỗi một chủ điểm sau khi kết thúc hoạt động giáo viên chủ nhiệm phải tiến hành đánh giá dựa trên tiêu chí đánh giá và mức độ, nhưng hầu như đều bị các giáo viên chủ nhiệm bỏ qua. Việc học sinh và tổ nhóm đánh giá cũng không thường xuyên, kết quả đánh giá cũng không công bố hàng tháng.

Đối chiếu với nội dung điều tra phụ huynh học sinh, học sinh cho thấy việc đánh giá của giáo viên chủ nhiệm là tương đối chính xác trong việc phối hợp với PHHS và đánh giá kết quả hoạt động của các em.

Qua trao đổi với giáo viên TPT Đội được biết giáo viên chủ nhiệm đã đánh giá đúng mức các nội dung trong các phiếu điều tra. Khảo sát một số giáo viên chúng tôi thấy: giáo viên chủ nhiệm thường chỉ gặp riêng cán sự lớp trao đổi công việc mà không triển khai đến học sinh cả lớp với lý do không có nhiều thời gian. Các giáo viên không muốn làm phiền PHHS trong việc phối hợp tổ chức, một phần cũng do PHHS ít nhiệt tình, bận rộn, một bộ phận PHHS thì ít quan tâm,…

Như vậy, một số giáo viên chủ nhiệm có quan điểm nhận thức còn chưa đúng đắn, giáo viên cũng chưa thực sự quan tâm và có tâm huyết trong tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống. Một nguyên nhân có thể kể đến nữa là công tác kiểm tra đánh giá của nhà nhà trường đối với giáo viên chủ nhiệm còn lỏng lẻo, chưa sát sao; chưa có quy định, tiêu chí bắt buộc, chặt chẽ đối với đội ngũ giáo viên chủ nhiệm; nhà trường chưa có kế hoạch sinh hoạt thống nhất trong từng tháng cho các khối lớp.

Bảng 2.5: Thực trạng thực hiện hoạt động giáo dục kỹ năng sống của TPT Đội

Ký hiệu (R: Rất tốt; T: Tốt; BT: Bình thường; CT: Chưa tốt) Luận văn: Thực trạng quản lý giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

Kết quả điều tra ở bảng 2.5 cho thấy đội ngũ giáo viên TPT Đội thực hiện ở mức tốt một số nội dung như: lồng ghép hoạt động giáo dục kỹ năng sống với hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Minh; đánh giá kết quả thi đua của các lớp; đôn đốc hoạt động của các đội chuyên; bồi dưỡng năng lực tổ chức và điều khiển hoạt động cho cán bộ Đội.

Một số nội dung chưa được quan tâm nhiều và kết quả thực hiện chưa cao như: xây dựng kế hoạch năm, hàng tháng chưa sát với thực tế, kế hoạch các tiết sinh hoạt trong tháng cho các khối không chi tiết; việc triển khai kế hoạch với giáo viên chỉ trao đổi hàng tháng vào cuộc họp Hội đồng nhà trường. Đối với học sinh cũng là những nội dung thông báo trong buổi chào cờ; chưa huy động được lực lượng đoàn viên trong chi đoàn giáo viên và các lực lượng giáo dục cùng phối hợp. Rất cần thiết đúc rút kinh nghiệm trong các hoạt động cấp trường hay các hoạt động tự chọn như các cuộc thi, giao lưu, tọa đàm với quy mô lớn, vì BGH không quản lý sát sao khâu này cho nên hầu như việc rút kinh nghiệm đều không được tiến hành.

Qua trao đổi với một số cán bộ Đội chúng tôi được biết:

Bản thân nhiều đồng chí giáo viên TPT Đội chưa có kinh nghiệm trong việc tổ chức hoạt động; Việc phối hợp với giáo viên chủ nhiệm khó khăn, họ ngại không đề xuất với các giáo viên bộ môn, do gặp khó khăn trong xây dựng kế hoạch và tổ chức hoạt động. Vì không có kế hoạch cụ thể nên cũng đã ảnh hưởng nhiều đến việc sử dụng các phòng bộ môn, nhà đa năng, trang thiết bị phục vụ hoạt động.

2.4.2.2 Đánh giá của học sinh về các hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng sống thông qua hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Minh

Luận văn này trình bày nội dung điều tra về lý do học không hứng thú khi tham gia các hoạt động giáo dục kỹ năng sống thông qua hoạt động Đội và tìm hiểu nguyện vọng của học sinh về nội dung và hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng sống thông qua hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Minh. Kết quả điều tra làm căn cứ để đề xuất các biện pháp quản lý công tác giáo dục kỹ năng sống ở trường THCS Lê Quý Đôn quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Biểu đồ 2.3: Lý do học sinh chưa hứng thú khi tham gia các hoạt động giáo dục kỹ năng sống thông qua hoạt động của Đội

Ghi chú:

 1. Nội dung không hấp dẫn.
 2. Hình thức đơn điệu.
 3. Chưa phát huy tính tích cực sáng tạo, chủ động của học sinh.
 4. Thiếu cơ sở vật chất.
 5. Tổ chức chưa có kế hoạch.
 6. Công tác đánh giá chưa được tốt.
 7. Sự phối hợp các lực lượng chưa chặt chẽ. Luận văn: Thực trạng quản lý giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

Sự đánh giá của giáo viên chủ nhiệm: qua điều tra các ý kiến đều cho rằng: 83,0% nội dung không hấp dẫn; 78,1% hình thức đơn điệu; 80.9% không phát huy tính tích cực, sáng tạo, chủ động của học sinh; 81.7% thiếu cơ sở vật chất; 82,7% tổ chức chưa có kế hoạch; 77.8% công tác đánh giá chưa được tốt; 87,7% sự phối hợp các lực lượng chưa chặt chẽ.

Như vậy đa số giáo viên chủ nhiệm đều nhận thức đúng vai trò của hoạt động giáo dục kỹ năng sống, hiểu được lý do vì sao hoạt động giáo dục kỹ năng sống đạt hiệu quả thấp tuy nhiên vẫn hạn chế trong quá trình tổ chức.

Sự đánh giá của học sinh: qua điều tra các ý kiến cho rằng: 95,1% nội dung không hấp dẫn; 89,7% hình thức đơn điệu; 83,7% không phát huy tính tích cực, sáng tạo, chủ động của học sinh; 78,2% thiếu cơ sở vật chất; 91.3% tổ chức chưa có kế hoạch; 92,8% công tác đánh giá chưa tốt; 87,3% sự phối hợp các lực lượng chưa chặt chẽ.

Kết quả trên cho ta thấy, đa số học sinh ở lứa tuổi đều rất thích khám phá những điều mới mẻ, sinh động; các em không thích sự nhàm chán; các em cũng có nhu cầu được khẳng định và thể hiện mình trước tập thể; các em rất cần những lời khen ngợi và sự đánh giá công minh.

Bảng 2.6: Nguyện vọng của học sinh về hình thức tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống thông qua hoạt động Đội

Sau khi điều tra nguyện vọng của học sinh kết quả cho biết học sinh thích những nội dung và hình thức hoạt động rất cụ thể như:

Về nội dung

 • Hoạt động chính trị – xã hội các em thích các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, hoạt động từ thiện, tham quan các hoạt động văn hoá ở địa phương như lễ hội, tổ chức thăm viếng nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm.
 • Hoạt động văn hoá – văn nghệ các em thích xem biểu diễn nghệ thuật, tham quan, Hội trại…
 • Hoạt động thể dục thể thao, vui chơi giải trí các em thích các trò chơi vận động, trò chơi trí tuệ, thi đố.
 • Hoạt động lao động, khoa học kỹ thuật các em thích tìm hiểu các danh nhân, các nhà bác học, những tấm gương sáng trong học tập.
 • Hoạt động lao động công ích các em thích được trang trí lớp học, chăm sóc và trông cây cảnh ở quanh lớp học và trong trường.

Về hình thức

 • Học sinh thích tổ chức tham quan du lịch, các cuộc thi giữa các đội tuyển, Hội trại, tổ chức các trò chơi, em biểu diễn nghệ thuật, tổ chức giao lưu, các câu lạc bộ.
 • Học sinh không thích các hình thức như viết bài dự thi, nghe nói chuyện toàn trường.
 • Như vậy, để nâng cao hiệu quả hoạt động, Hiệu trưởng cần chỉ đạo đội ngũ giáo viên lựa chọn những hình thức, nội dung hoạt động phù hợp với tâm tư và nguyện vọng của học sinh từ đó phát huy các năng lực sở trường, khả năng sáng tạo của học trò.

2.4.3. Sự phối hợp các lực lượng giáo dục tham gia tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống Luận văn: Thực trạng quản lý giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

Bảng 2.7: Thực trạng việc quản lý sự phối hợp các lực lượng giáo dục tham gia tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống

Kết quả điều tra ở bảng 2.7 cho thấy hiệu trưởng nhà trường rất quan tâm đến việc phối hợp của giáo viên chủ nhiệm với cán bộ Đoàn – Đội; cán bộ Đoàn – Đội với Đoàn cấp trên (Quận Đoàn – Thành đoàn). Việc phối hợp với các lực lượng giáo dục ngoài nhà trường mới ở mức độ bình thường. Nhà trường đã tổ chức buổi sinh hoạt ngoại khoá tìm hiểu về ATGT, phòng chống các tệ nạn xã hội. Người trực tiếp tuyên truyền là lực lượng công an. Cuộc thi viết, vẽ về bảo vệ môi trường cũng được tổ chức với sự phối hợp của Phòng GD& ĐT quận Cầu Giấy, Sở GD&ĐT Hà Nội.

2.4.4. Thực trạng việc quản lý các điều kiện cơ sở vật chất, kinh phí, trang thiết bị cho hoạt động giáo dục kỹ năng sống

Bảng 2.8: Thực trạng quản lý cơ sở vật chất, kinh phí, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động giáo dục kỹ năng sống

Kết quả điều tra ở bảng 2.8 cho thấy BGH các trường đều quan tâm đến việc quản lý cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động giáo dục kỹ năng sống. Trong giai đoạn hiện nay, các trường đang phấn đấu xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia mà một trong những tiêu chuẩn của trường đạt chuẩn là cơ sở vật chất, trang thiết bị đầy đủ, đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu của chương trình học đặc biệt là các môn học thực hành thường xuyên. Thực tế mấy năm gần đây các trường đều tăng cường mua sắm các trang thiết bị chung cho nhà trường, tuy nhiên chưa quan tâm thoả đáng về kinh phí để bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị cho hoạt động giáo dục kỹ năng sống (may trang phục biểu diễn văn nghệ, đóng kịch, micrô, bảng biểu, đàn …). Việc dành kinh phí để tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống, động viên giáo viên, học sinh khi tham gia các lớp học đó là hầu như không có.

Trao đổi với giáo viên TPT Đội được biết không có kinh phí dành cho các CLB, trong năm học kinh phí dành cho hoạt động theo chủ điểm rất ít cũng chỉ được cấp cho một hoạt động, có trường cả năm không tổ chức một vài hoạt động kỷ niệm chính với nội dung, hình thức đơn giản. Nguyên nhân là do kinh phí dành riêng cho hoạt động giáo dục kỹ năng sống rất ít; một phần do nhận thức của Cán bộ quản lý ngại tốn kém. Mặc dù địa bàn quận khá rộng, trường rộng nhưng học sinh lại quá đông vì vậy quỹ đất của các nhà trường để hoạt động cho các phong trào của Đội không có nhiều.

2.4.5. Thực trạng công tác kiểm tra đánh giá hoạt động giáo dục kỹ năng sống Bảng 2.9: Thực trạng công tác kiểm tra đánh giá hoạt động giáo dục kỹ năng sống

Kết quả điều tra ở bảng 2.9 cho thấy tỉ lệ đánh giá ở mức độ thực hiện tốt còn thấp. Việc kiểm tra của BGH về các nội dung của hoạt động giáo dục kỹ năng sống còn hạn chế (biểu hiện ở mức bình thường và chưa tốt còn cao). Có thể nói việc kiểm tra mới chỉ ở phương diện tổng quan, tức là kiểm tra xếp loại thi đua của các tập thể, cá nhân thông qua thi đua của Đoàn – Đội, thông qua kết quả 2 mặt giáo dục, chưa đi vào kiểm tra chi tiết hoạt động. Giáo viên còn lơ là trong công tác đánh giá học sinh, trong việc xây dựng nội dung; các hoạt động tổ chức lặp đi lặp lại, hình thức đơn điệu dẫn đến học sinh nhàm chán, không hứng thú và như vậy trong tiềm thức của các em hoạt động giáo dục kỹ năng sống rất bình thường, các em không thấy hào hứng và mong đợi hoạt động này. Vì thế mà các em không có ý thức tự giác và động lực trong việc tham gia và tổ chức hoạt động . Nếu Hiệu trưởng kiểm tra sát sao hơn và rút kinh nghiệm thường xuyên thì sẽ có kế hoạch để điều chỉnh kịp thời.

2.5. Thực trạng các yếu tố ảnh hưởng hoạt động giáo dục kỹ năng sống trường THCS Lê Quý Đôn Luận văn: Thực trạng quản lý giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

Từ kết quả điều tra thực trạng trên cho thấy tỉ lệ đánh giá của Cán bộ quản lý và GV đối với các yếu tố ảnh hưởng đến công tác QL HĐGD KNS cho HS. Điều này cho thấy đa số các yếu tố trên đều ảnh hưởng đến công tác QL HĐGD KNS của Cán bộ quản lý trường THCS.

Như vậy có thể khẳng định, có nhiều yếu tố ảnh hưởng tới công tác quản lý hoạt động Giáo dục kỹ năng sống cho HS ở các trường THCS, bao gồm các yếu tố về năng lực QL của Cán bộ quản lý nhà trường, yếu tố về nhận thức của Cán bộ quản lý và các LLGD trong nhà trường về tầm quan trọng cũng như mức độ cần thiết của công tác quản lý hoạt động Giáo dục kỹ năng sống, các yếu tố về việc các LLGD và Cán bộ quản lý nhà trường được bồi dưỡng về hoạt động và công tác QL hoạt động này, cho tới các yếu tố về sự phối hợp trong công tác QL của các chủ thể QL nhà trường, cơ sở pháp lí của hoạt động và công tác chỉ đạo, KT – ĐG của các cấp QLGD. Đặc biệt là các yếu tố về vai trò của người Cán bộ quản lý trong nhà trường.

2.6. Đánh giá chung về thực trạng

Ngày từ đầu năm học, BGH trường không yêu cầu khắt khe việc báo cáo kế hoạch tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống của giáo viên TPT Đội. Đội ngũ giáo viên TPT Đội đều làm kiêm nhiệm, thay đổi thường xuyên, thậm chí không có nhiều kiến thức trong vấn đề giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Trong năm học việc thực hiện thường không bám sát vào kế hoạch đặt ra. BGH các trường thường giao phó việc theo dõi và tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho giáo viên TPT Đội.

Chương trình hoạt động giáo dục kỹ năng sống là chương trình được xây dựng theo kế hoạch đề ra từ đầu năm học. Tiết chào cờ đầu tuần thường được tổ chức vào thứ hai do cán bộ Đội điều hành với hình thức tập trung dưới cờ. Nội dung của buổi chào cờ thường là tổng kết thi đua trong tuần và phổ biến kế hoạch tuần tới. Có khi kết hợp mít tinh kỉ niệm những ngày lễ lớn vào buổi chào cờ như kỉ niệm: 20/10, 20/11, 22/12, 9/1, 3/2, 26/3, 15/5, 19/5, hoặc nghe nói chuyện truyền thống. Có trường đã cải tiến hình thức chào cờ tạo ra các sân chơi bằng các hình thức và nội dung hấp dẫn như luân phiên các lớp phải tổ chức sinh hoạt dưới cờ, nhưng cũng không được thường xuyên. Nhìn chung hình thức và nội dung của buổi chào cờ còn đơn điệu.

Các hoạt động có sự chỉ đạo theo ngành dọc hoặc của tổ chức Đội hay sự phối hợp với các ban ngành đoàn thể khác thông qua các cuộc thi bắt buộc đều được các trường tham gia đầy đủ nhưng hiệu quả thấp hoặc các sân chơi trí tuệ cũng chỉ tập trung vào một số ít học sinh trong đội tuyển tham gia.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động giáo dục kỹ năng sống còn thiếu. Chẳng hạn, trong tiết sinh hoạt tất cả các lớp cùng tổ chức thi văn nghệ giữa các tổ trong lớp sẽ không có đàn để phục vụ, không có giáo viên nhạc để giúp các lớp tổ chức đạt hiệu quả cao. Hay cũng chẳng có nhiều chuông, biển điểm, biển báo khi đồng loạt các lớp tổ chức thi giữa các đội.

Thông qua các loại hình hoạt động đã được tổ chức tại các lớp và nhà trường thì các hoạt động đó đều rất đơn giản, chưa thể hiện sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa giáo viên chủ nhiệm lớp với Hội cha mẹ học sinh, đoàn phường xã, giữa Đoàn – Đội với các ban ngành đoàn thể có liên quan. Từ đó cho thấy các kiến thức xã hội như phòng chống các tệ nạn xã hội, vấn đề dân số kế hoạch hoá … ít được cung cấp cho các em, các hình thức tổ chức cũng không được phong phú. Việc phối hợp với PHHS với lớp, với trường cũng chỉ ở những hoạt động lớn, một hoặc hai lần trong năm học như kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam, sơ kết học kỳ I hay Tổng kết năm học (lực lượng PHHS cũng chỉ trong Ban chi hội).

Công tác kiểm tra chưa được thường xuyên. Việc tổ chức các chuyên đề về hoạt động giáo dục kỹ năng sống rất ít. Việc đánh giá giáo viên chủ nhiệm về tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống tại lớp chủ nhiệm mới chỉ tập trung vào việc kiểm tra giáo án, việc dự các giờ sinh hoạt là rất hạn chế. Việc đánh giá cán bộ Đoàn – Đội thì thông qua kết quả thi đua của Đoàn cấp trên. Việc đánh giá học sinh thì hoàn toàn dựa vào xếp loại hai mặt cuối năm. Giáo viên chủ nhiệm đánh giá xếp loại cho học sinh cũng không thường xuyên và không tuân theo quy trình đánh giá đã được hướng dẫn. Nhiều học sinh không được tham gia vào việc đánh giá bản thân, tập thể hoặc có đánh giá nhưng không thường xuyên.

 • Nguyên nhân chủ quan Luận văn: Thực trạng quản lý giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

Một số thầy cô giáo trong BGH nhà trường, một bộ phận giáo viên nhận thức chưa sâu sắc về vai trò và ý nghĩa của hoạt động giáo dục kỹ năng sống trong việc hình thành và phát triển toàn diện cho học sinh.

Việc tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống còn mang tính hình thức, đối phó; nội dung nghèo nàn, hình thức đơn điệu, chưa phù hợp với nguyện vọng nên không lôi cuốn, hấp dẫn học sinh tham gia. Nhà trường chưa dành kinh phí nhiều cho tổ chức hoạt động, ngại tốn kém. Tổ chức, quản lý chỉ đạo còn chưa chặt chẽ, thiếu kế hoạch cụ thể, việc kiểm tra, đánh giá chưa thường xuyên, công tác tổng kết, rút kinh nghiệm chưa được quan tâm đúng mức.

Nhà trường chưa tạo điều kiện đối với đội ngũ giáo viên chủ nhiệm, TPT Đội về mặt thời gian, chưa có chế độ ưu đãi thoả đáng đối với lực lượng này.

 • Nguyên nhân khách quan

Một số cán bộ Đoàn – Đội, giáo viên chủ nhiệm còn thiếu nhiệt tình, ngại đổi mới, một số khác thì hạn chế về năng lực, thiếu sáng tạo trong công việc nên không đầu tư cho hoạt động. Đa số các nhà trường đều thiếu cán bộ phụ trách Đoàn đội chuyên trách, Tổng phụ trách Đội trường là giáo viên kiêm nhiệm nên ít có kinh nghiệm trong tổ chức các hoạt động. Chương trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua hoạt động của Đội TNTP Hồ Chí Minh không có nhiều, nội dung chưa phong phú.

Sự phối hợp giữa các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường chưa chặt chẽ, chưa phát huy được hết tiềm năng của các lực lượng giáo dục.

Số học sinh trong lớp đông cũng sẽ gặp khó khăn trong việc quản lý, nhiều học sinh không được tham gia.

Tiểu kết chương 2 Luận văn: Thực trạng quản lý giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

Đội ngũ Cán bộ quản lý, giáo viên đã nhận thức đúng về vị trí, vai trò và nhiệm vụ của hoạt động giáo dục kỹ năng sống thông qua hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Minh, BGH các trường đã có kế hoạch tổ chức một số hoạt động giáo dục tập thể tại trường, lớp.

Hoạt động giáo dục kỹ năng sống thông qua hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Minh ở trường đều tổ chức theo sự chỉ đạo của Phòng Giáo dục & Đào Tạo – Hội đồng Đội quận Cầu Giấy đã có tác dụng hình thành phát triển nhân cách của học sinh góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

Việc tổ chức các hoạt động không bắt buộc ở các trường là khác nhau, các trường chủ động thực hiện theo mục đích giáo dục, theo kế hoạch riêng phù hợp với đặc điểm từng trường.

Các hoạt động giáo dục kỹ năng sống thông qua hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Minh mới dừng lại ở mức có tổ chức, điều kiện thực hiện các hoạt động còn hạn chế, hoạt động với quy mô lớn không được tổ chức thường xuyên do hạn hẹp về kinh phí. Lực lượng tổ chức các hoạt động với quy mô rộng vẫn chủ yếu là giáo viên, học sinh tham gia tổ chức hoạt động rất ít. Đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động, đa số tổ chức theo hình thức mít tinh nên ít phát huy được tính chủ động, sáng tạo của học sinh. Nhiều học sinh chưa tích tham gia hoạt động, thờ ơ hoặc tham gia đối phó.

Hoạt động giáo dục kỹ năng sống thông qua hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Minh ở trường thực sự vẫn chưa được chú trọng đồng đều, các hoạt động chưa đi vào nền nếp. Các lực lượng giáo dục chưa xác định hoạt động giáo dục kỹ năng sống thông qua hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Minh là trọng tâm của nhà trường do đó chưa góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong các nhà trường. Vì vậy, cần có những biện pháp quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống thông qua hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Minh một cách hợp lý và khoa học để khắc phục những hạn chế, tồn tại nêu trên. Luận văn: Thực trạng quản lý giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

XEM THÊM NỘI DUNG TIẾP THEO TẠI ĐÂY: 

===>>> Luận văn: Biện pháp quản lý giáo dục kỹ năng sống ở Hs trung học

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Contact Me on Zalo
0877682993