Luận văn: Thực trạng phổ biến pháp luật cho thanh niên tại huyện

Mục lục

Đánh giá post

Chia sẻ chuyên mục Đề Tài Luận Văn: Thực trạng phổ biến pháp luật cho thanh niên tại huyện hay nhất năm 2023 cho các bạn học viên ngành đang làm luận văn thạc sĩ tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài luận văn tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm luận văn thì với đề tài Luận Văn: Thực trạng phổ biến pháp luật cho thanh niên trên địa bàn Huyện Minh Long, Tỉnh Quảng Ngãi dưới đây chắc chắn sẽ giúp cho các bạn học viên có cái nhìn tổng quan hơn về đề tài sắp đến.

2.1. Khái quát đặc điểm điều kiện tự nhiên, văn hóa, kinh tế xã hội huyện Minh Long có ảnh hưởng đến công tác phổ biến pháp luật cho thanh niên

2.1.1. Đặc điểm điều kiện tự nhiên

Minh Long là huyện miền núi nằm về phía Tây tỉnh Quảng Ngãi; phía Bắc giáp huyện Tư Nghĩa và huyện Nghĩa Hành; phía Đông giáp huyện Nghĩa Hành; phía Tây giáp huyện Sơn Hà; phía Nam giáp huyện Ba Tơ. Với vị trí này cho phép Minh Long giao lưu kinh tế, văn hoá, hàng hóa dễ dàng, nhanh chóng so với các huyện miền núi khác, đồng thời cũng tạo ra cho Huyện cơ hội phát triển nhanh nền kinh tế.

Tổng diện tích đất tự nhiên của huyện là 21.689,69 ha, chiếm 4,2 % tổng diện tích toàn tỉnh Quảng Ngãi với 5 đơn vị hành chính (5 xã) đều là xã vùng cao của tỉnh.

Như vậy, có thể nhận thấy rằng với địa hình, điều kiện tự nhiên còn nhiều khó khăn như vậy sẽ ảnh hưởng tới công tác phổ biển pháp luật tới mọi người dân nói chung và thanh niên nói riêng.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ

===>>> Hỗ Trợ Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Luật

2.1.2. Đặc điểm kinh tế – văn hóa – xã hội

Huyện Minh Long có diện tích: 216,37km2. Dân số: 16.413 người, đơn vị hành chính trực thuộc gồm 5 xã (Long Hiệp, Long Sơn, Long Mai, Long Môn, Thanh An), với 43 thôn. Toàn huyện có 02 dân tộc, bao gồm: dân tộc Hre và dân tộc Kinh; đến năm 2018 dân tộc Hre chiếm 71% (11.736 người) và dân tộc Kinh chiếm 29% (4.677 người) dân số không nhiều lại phân bố không đồng đều tại các xã, với đa số là người dân tộc Hre giỏi canh tác lúa nước và có cây chè đặc chủng, có những di sản văn hóa cổ truyền đáng quý, nhưng nằm ở vị trí địa lý không thật thuận lợi, cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn.

Theo báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển Kinh tế – Xã hội năm 2018. Kinh tế của huyện năm 2018 tiếp tục duy trì, tổng giá trị sản xuất các ngành trọng yếu tăng 8,58 % so với cùng kỳ, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch; việc áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp được đông đảo nhân dân hưởng ứng; trồng rừng sản xuất được đẩy mạnh. Cơ sở hạ tầng phục vụ cho sản xuất và đời sống của nhân dân tiếp tục được đầu tư phát triển. Các công trình giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt từng bước được đầu tư là đòn bẩy cho phát triển Kinh tế – Xã hội. Luận văn: Thực trạng phổ biến pháp luật cho thanh niên tại huyện.

Lĩnh vực văn hóa, xã hội đạt nhiều kết quả tốt; tiếp tục giữ chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập trung học cơ sở, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho trường học, hiện trên địa bàn huyện có 05 trường đạt chuẩn quốc gia. Hoạt động y tế từ huyện đến cơ sở có nhiều tiến bộ, đã thực hiện có hiệu quả các chương trình quốc gia về y tế, hiện có 4/5 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. Hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao, truyền thanh phát lại truyền hình duy trì phát triển, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương và đáp ứng ngày càng cao đời sống tinh thần của nhân dân.

Công tác xóa đói giảm nghèo được đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả, năm 2018 đã giảm được 7,09% hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2018 còn khoảng 25,7%. Công tác xây dựng chính quyền, nhất là chính quyền cơ sở có nhiều chuyển biến. Nhân dân phát huy tốt quyền làm chủ tham gia quản lý, giám sát xã hội. Cải cách thủ tục hành chính ngày càng có hiệu quả; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Chức năng quyết định và giám sát của HĐND cũng như vai trò quản lý điều hành của UBND các cấp tiếp tục được phát huy.

Các đặc điểm nêu trên có ảnh hưởng đến công tác phổ biến pháp luật cho thanh niên tại huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi, cụ thể như sau:

Huyện Minh Long là huyện miền núi, một trong 62 huyện nghèo của cả nước, trong đó, chủ yếu là người dân tộc Hre, chiếm 71% dân số trong toàn huyện. Do vậy, việc phổ biến pháp luật cho người dân nói chung và cho thanh niên nói riêng trên địa bàn huyện sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn: về ngôn ngữ; về phương pháp; hình thức, nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật… Bên cạnh đó, với địa bàn rộng, địa hình phức tạp, dân cư sinh sống không tập trung, điều kiện kinh tế thì còn nhiều khó khăn, huyện Minh Long sẽ không có được nguồn lực tốt nhất để tập trung cho công tác phổ biến pháp luật như: cơ sở vật chất; kinh phí thực hiện các hoạt động tuyên truyền, phổ biến; tổ chức bộ máy…

2.1.3. Lực lượng thanh niên trên địa bàn huyện Minh Long Luận văn: Thực trạng phổ biến pháp luật cho thanh niên tại huyện.

Trong thời gian qua, kinh tế – xã hội của huyện đã có những phát triển vượt bậc trên mọi mặt, an ninh, chính trị luôn ổn định, tỷ lệ tăng trưởng kinh tế ngày càng cao, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện. Những kết quả trên đã tạo tiền đề thuận lợi cho thế hệ trẻ huyện nhà có điều kiện, cơ hội để trưởng thành và cống hiến.

 • Khái quát về lực lượng thanh niên trên địa bàn huyện Minh Long

Số lượng thanh niên trên địa bàn huyện là khoảng 3.719 người (năm 2018), chiếm 22,6 % dân số của huyện. Thanh niên là lực lượng đông đảo, có sức khỏe, có trình độ học vấn, nhạy bén tiếp thu cái mới góp phần vào quá trình xây dựng và phát triển của huyện nói riêng và đất nước nói chung.

Thanh niên huyện Minh Long gồm nhiều bộ phận tùy thuộc vào đặc điểm nghề nghiệp và địa bàn cư trú như: Thanh niên công nhân viên chức, thanh niên học sinh, sinh viên, thanh niên trong các lực lượng vũ trang, thanh niên trong các doanh nghiệp, thanh niên lao dộng tự do trên địa bàn dân cư.

Số thanh niên khối trường học là 1.921 đây là đội ngũ có trình độ văn hóa và học vấn, có tính tích cực chính trị, phát huy tốt vai trò nòng cốt trong các phong trào tuổi trẻ. Thanh niên sinh hoạt tại xã trong số liệu tập hợp của Đoàn thanh niên là 1.082. Phần lớn thanh niên còn lại chủ yếu đi làm ăn xa và đi học tham gia sinh hoạt ở các nơi khác nên còn thiếu tính ổn định về số lượng và hoạt động. Thanh niên là công nhân viên chức nhà nước trên địa bàn huyện là 91 người. Đây là lực lượng có trình độ học vấn cao, có chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng nghệ nghiệp, góp phần quan trong trong công tác tham mưu, tổ chức các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên. Số thanh niên trong lực lượng vũ trang và khối doanh nghiệp là 75 người. Đây là lực lượng có tinh thần phấn đấu và ý thức tổ chức kỷ luật tốt nhưng việc tổ chức hoạt động còn nhiều bất cập, vướng mắc về cơ chế, nhất là trong các doanh nghiệp. Luận văn: Thực trạng phổ biến pháp luật cho thanh niên tại huyện.

Biểu đồ 2.1: Phân loại thanh niên trên địa bàn huyện Minh Long

Nhìn chung, đa số thanh niên trên địa bàn huyện đều biểu hiện niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và công cuộc đổi mới, ngày càng quan tâm tới hoạt động chính trị – xã hội, tích cực phấn đấu vươn lên lập thân, lập nghiệp, hăng say học tập và lao động, nâng cao bản lĩnh chính trị và đạo đức cách mạng. Là lực lượng xung kích đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, cùng với thanh niên cả nước, thanh niên huyện Minh Long đang đứng trước những thách thức, thời cơ, điều kiện thuận lợi để phát triển.

Bên cạnh tầng lớp thanh niên năng động, sáng tạo, có ý thức công dân tốt thì vẫn có một bộ phận không ít thanh niên thiếu bản lĩnh chính trị, sa vào lối sống hưởng thụ, thực dụng, dễ bị kích động, lôi kéo tham gia vào các hoạt động xấu, dễ sa vào các tệ nạn xã hội. Đặc biệt là thanh niên vùng dân tộc thiểu số, có trình độ hiểu biết về pháp luật rất thấp. Họ ít được tiếp cận với pháp luật, ít được giáo dục về pháp luật. Đây cũng là một trong những tình trạng đáng được quan tâm, chú trọng. Những khó khăn về cơ sở vật chất và điều kiện hoạt động; các vấn đề về việc làm, các hiện tượng tiêu cực trong đời sống xã hội đã và đang tác động mạnh mẽ tới thanh niên.

 • Tình hình chấp hành pháp luật của thanh niên huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi

Đa số thanh niên trên địa bàn huyện Minh Long đều nghiêm túc chấp hành pháp luật, sống hòa nhập và luôn nỗ lực phấn đấu trong học tập và lao động sản xuất, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. Phần lớn họ đã cố gắng thực hiện tốt các quy định chăm sóc và giáo dục trẻ em, Luật bảo vệ môi trường, Luật bình đẳng giới, Luật lao động, Luật giáo dục, Luật thanh niên, Luật nghĩa vụ quân sự… Luận văn: Thực trạng phổ biến pháp luật cho thanh niên tại huyện.

Hàng năm, tất cả thanh niên trong danh sách đều thực hiện đầy đủ và đúng thời gian theo quy định của Luật nghĩa vụ quân sự, đạt 100% tiêu chí giao quân. Đối với vấn đề bảo vệ môi trường và ứng phó với các vấn đề khí hậu, hầu hết thanh niên đều có ý thức trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường xanh, sạch, đẹp và tham gia nhiều phong trào bảo vệ môi trường do Đoàn thanh niên tổ chức. Hầu hết thanh niên đều tích cực tìm hiểu các quy định của pháp luật về quyền dân chủ của công dân như Luật dân sự, tố tụng dân sự, Luật khiếu nại, tố cáo, các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông, Luật biên giới quốc gia, Luật lao động, Luật Phòng, chống ma túy, Luật Bầu cử đại biểu HĐND, Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, Luật Giáo dục, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật thanh niên, Luật hoạt động giám sát của Quốc hội, Luật Đảm bảo quyền tự do thân thể và quyền bất khả xâm phạm đối với nhà ở, đồ vật, thư tín của nhân dân, Luật bầu cử đại biểu HĐND… nhằm nâng cao nhận thức, thực hiện đúng quyền lợi và trách nhiệm đối với bản thân, gia đình và cộng đồng.

Tuy nhiên, bên cạnh những thanh niên có ý thức chấp hành pháp luật tốt thì tình trạng thanh niên vi phạm pháp luật vẫn có chiều hướng gia tăng, trẻ hóa và diễn ra ngày càng phức tạp. Vi phạm về pháp luật của thanh niên chủ yếu về Luật an toàn giao thông, Luật hình sự, Luật hôn nhân và gia đình.

Theo báo cáo của cơ quan công an huyện Minh Long, trong giai đoạn từ tháng 11/2016 đến 6/2018, đã có 631 trường hợp vi phạm an toàn giao thông, trong đó có 393 trường hợp vi phạm là đối tượng thanh niên. Chủ yếu vi phạm về các lỗi như chạy xe quá tốc độ, lạng lách, đánh võng giữa đường, chở quá số người theo quy định, không mang mũ bảo hiểm, giấy tờ xe hoặc uống rượu bia khi đang điều khiển phương tiện [5,6,7].

Trong báo cáo tổng kết về công tác phòng, chống tội phạm hình sự của Công an huyện Minh Long ở các năm gần đây cho thấy tình trạng thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật có xu hướng gia tăng và ngày càng trẻ hóa. Theo điều tra của cơ quan này, trong 3 năm từ năm 2016 đến tháng 6/2018, tổng số vụ bị khởi tố trên phạm vi toàn huyện là 54 vụ với 130 bị can ở nhiều tội danh khác nhau. Trong đó, số lượng thanh niên lứa tuổi 16 đến 30 vi phạm ở mức khá cao, chủ yếu ở các tội danh như: Trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, cướp giật tài sản, đánh bạc. Luận văn: Thực trạng phổ biến pháp luật cho thanh niên tại huyện.

Qua tìm hiểu, số trộm cắp, cướp giật tài sản của đối tượng là thanh niên năm 2016 là 4 vụ với 12 đối tượng, năm 2017 là 13 vụ và 34 đối tượng, trong 6 tháng đầu năm 2018 toàn huyện có 10 vụ với 25 đối tượng.

Số vụ thanh niên đánh bạc năm 2016 là 7 vụ với 19 đối tượng, năm 2017 là 11 vụ với 22 đối tượng, và trong 6 tháng của năm 2018 là 09 vụ với 18 đối tượng.

Số vụ buôn bán và vận chuyển ma túy trái phép của đối tượng là thanh niên cũng có chiều hướng gia tăng. Năm 2016 là 1 vụ và 2 đối tượng, năm 2017 là 3 vụ và 5 đối tượng, đến 6 tháng đầu năm 2018 là 4 vụ và 7 đối tượng.

Bên cạnh đó, vấn đề hôn nhân và gia đình ở lứa tuổi thanh niên gây nhiều lo lắng cho xã hội. Theo kết quả điều tra của Tòa án nhân dân huyện Minh Long vào tháng 06/2018, trong giai đoạn từ năm 2016 đến nay, số vụ li hôn ở lứa tuổi thanh niên trên địa bàn ngày càng nhiều. Tình trạng li hôn do bị đánh đập, ngược đãi chiếm số lượng cao nhất là 23 vụ. Nguyên nhân chủ yếu là do rượu chè, cờ bạc là chiếm 12 vụ; mâu thuẫn gia đình là 11 vụ, các nguyên nhân còn lại là 56 vụ [28,29,30].

Như vậy, từ thực trạng chấp hành pháp luật của thanh niên huyện Minh Long trong giai đoạn qua, có thể thấy rằng bên cạnh những thanh niên có ý thức chấp hành pháp luật tốt thông qua những biểu hiện tích cực trong quá trình họ tham gia vào hoạt động xã hội, các phong trào tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật trên địa bàn thì vẫn còn một bộ phận thanh niên biểu hiện thái độ thờ ơ, chống đối pháp luật, gây ra nhiều vụ vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

2.2. Hoạt động phổ biến pháp luật cho thanh niên trên địa bàn huyện Minh Long Luận văn: Thực trạng phổ biến pháp luật cho thanh niên tại huyện.

2.2.1. Hoạt động ban hành văn bản về công tác phổ biến pháp luật cho thanh niên tại huyện Minh Long

Giai đoạn 2012 đến nay, Huyện ủy, UBND huyện, Hội đồng PHPBGDPL huyện Minh Long đã trực tiếp ban hành 62 văn bản và chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện và các xã ban hành hàng trăm văn bản nhằm triển khai thực hiện công tác phổ biến pháp luật cho người dân, đặc biệt là đối tượng thanh niên trên địa bàn. Tiêu biểu như:

Kế hoạch số 264/KH-UBND ngày 01/06/2012 của Chủ tịch UBND huyện Minh Long về thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên” trên địa bàn huyện, giai đoạn 2012 – 2015.

Hàng năm, ban hành kế hoạch thực hiện đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên” trên địa bàn huyện như: Kế hoạch số 124/KH-ĐA ngày 12/10/2013 của Ban chỉ đạo đề án; Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 04/08/2014 của Chủ tịch UBND huyện.

UBND huyện Minh Long ban hành các văn bản chỉ đạo tổng kết các chương trình, đề án phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2012 – 2015. Hội đồng PHPBGDPL huyện ban hành Kế hoạch số 79/KH-HĐ ngày 18/05/2016 về kiểm tra công tác phổ biến pháp luật trên địa bàn.

Kế hoạch số 236/KH-UBND ngày 12/6/2017 về đẩy mạnh phổ biến các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức, sinh viên và nhân dân; các văn bản chỉ đạo triển khai các văn bản pháp luật mới.

Kế hoạch số 181/KH-UBND ngày 14/05/2018 của Chủ tịch UBND huyện Minh Long về thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên” giai đoạn 2018 – 2020 trên địa bàn huyện Minh Long. Luận văn: Thực trạng phổ biến pháp luật cho thanh niên tại huyện.

Bên cạnh đó, Phòng Tư pháp – cơ quan thường trực Hội đồng PHPBGDPL và các ngành thành viên cũng đã thường xuyên ban hành các văn bản chỉ đạo để hướng dẫn các xã, các ban, ngành trên địa bàn huyện Minh Long triển khai các hoạt động phổ biến pháp luật, hướng dẫn củng cố kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp huyện.

Các văn bản trên của Huyện ủy, UBND, Hội đồng PHPBGDPL huyện Minh Long nhằm nâng cao nhận thức của thanh niên về vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác phổ biến pháp luật. Qua các văn bản này cũng xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và cán bộ, đảng viên trong chỉ đạo và thực hiện công tác phổ biến pháp luật cho thanh niên trên địa bàn huyện Minh Long. Trên cơ sở đó, UBND huyện Minh Long cũng đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể của huyện và UBND các xã xây dựng kế hoạch triển khai công tác phổ biến pháp luật cho thanh niên của đơn vị mình với các hình thức và nội dung phù hợp đối với từng đối tượng, đồng thời ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện công tác phổ biến pháp luật trên địa bàn có chiều sâu và hiệu quả.

Tuy nhiên, tại một số xã, cấp ủy và chính quyền chưa quan tâm chỉ đạo tổ chức xây dựng, ban hành các văn bản như kế hoạch, chương trình, hướng dẫn để triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật nói chung và cho thanh niên nói riêng tại địa phương mình. Vì vậy, đã phần nào ảnh hưởng đến tính đồng bộ, thống nhất và hiệu quả của công tác phổ biến pháp luật cho thanh niên trên địa bàn huyện.

2.2.2. Tổ chức bộ máy, nhân lực tham gia phổ biến pháp luật cho thanh niên trên địa bàn huyện Minh Long Luận văn: Thực trạng phổ biến pháp luật cho thanh niên tại huyện.

Với tinh thần huy động toàn bộ hệ thống chính trị tham gia vào công tác phổ biến pháp luật cho thanh niên trên địa bàn huyện Minh Long, đến nay đội ngũ làm công tác phổ biến pháp luật trên địa bàn huyện đã được củng cố ngày càng tốt hơn cả về chất lượng lẫn số lượng.

Hội đồng PHPBGDPL huyện được kiện toàn với 08 thành viên, gồm: Đại diện lãnh đạo UBND huyện; đại diện lãnh đạo các ngành như: Tư pháp, Công an, Đài Truyền Thanh huyện, Phòng Văn hóa – Thông tin, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Ủy ban mặt trận tổ quốc, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện. Tất cả đều có trình độ từ cử nhân trở lên. Cơ quan Thường trực của Hội đồng PHPBGDPL huyện là Phòng Tư pháp, hiện có 05/05 cán bộ có trình độ cử nhân Luật đã làm tốt vai trò tham mưu của mình trong công tác phổ biến pháp luật nói chung và cho thanh niên trên địa bàn huyện nói riêng.

Đội ngũ báo cáo viên cũng đóng vai trò rất quan trong trong việc tăng cường công tác phổ biến pháp luật cho thanh niên. Hiện trên địa bàn huyện có 03 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh và 12 báo cáo viên pháp luật cấp huyện.

Tất cả đều đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Thông tư số 18/2010/TT-BTP ngày 05/11/2010 của Bộ Tư pháp quy định về báo cáo viên pháp luật. Mặt khác, nhiều báo cáo viên pháp luật đồng thời là báo cáo viên Huyện ủy đã là điều kiện thuận lợi để họ phát huy tốt năng lực, nghiệp vụ của mình trong công tác phổ biến pháp luật nói chung và đối với thanh niên nói riêng.

Ở các xã đến nay đã có 4/5 địa phương thành lập được Hội đồng PHPBGDPL cấp xã và hoạt động có hiệu quả. Hội đồng PHPBGDPL các xã thường xuyên được kiện toàn với thành phần chủ yếu bao gồm đại diện Lãnh đạo UBND, cán bộ Tư pháp – Hộ tịch, công an xã, Hội liên hiệp phụ nữ xã, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh…[34]. Quá trình hoạt động, Hội đồng PHPBGDPL đã ngày càng phát huy vai trò của mình trong công tác tham mưu tư vấn giúp UBND huyện triển khai có hiệu quả các hoạt động phổ biến pháp luật cho thanh niên; mỗi thành viên đã ngày càng đề cao trách nhiệm của mình trong công tác phối hợp phổ biến pháp luật cho thanh niên.

Đội ngũ cán bộ Tư pháp – Hộ tịch có 29 đồng chí. Trong đó trình độ đại học 12 đồng chí, trình độ trung cấp 10 đồng chí, chưa qua đào tạo 02 đồng chí (cán bộ Tư pháp – Hộ tịch xã Thanh An). Một số đồng chí đang theo học lớp Đại học Luật hệ vừa làm vừa học. Luận văn: Thực trạng phổ biến pháp luật cho thanh niên tại huyện.

Ngoài ra, lực lượng làm công tác phổ biến pháp luật ở các xã còn có các tuyên truyền viên pháp luật với 46 người và 278 tổ viên tổ hòa giải của 43 tổ hòa giải đến từ các thôn của các xã. Số tuyên truyền viên và hòa giải viên ở cơ sở có trình độ chuyên môn luật cũng như trình độ chuyên môn khác ngày càng tăng lên đáng kể. Số lượng giáo viên giảng dạy môn giáo dục công dân tại 11 trường phổ thông cơ sở và 05 trường phổ thông trung học cũng là lực lượng tích cực trong công tác phổ biến pháp luật cho thanh niên.

Một thành phần quan trọng trong đội ngũ làm công tác phổ biến pháp luật cho thanh niên của huyện tại các xã không thể không kể đến là Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Tuyên truyền, giáo dục là một chức năng đặc biệt quan trọng của tổ chức Đoàn nhằm xây dựng ý thức pháp luật đúng đắn cho đối tượng thanh niên. Công tác chỉ đạo và triển khai thực hiện phổ biến pháp luật cho thanh niên của tổ chức Đoàn của huyện Minh Long trong thời gian qua đã được quan tâm, tạo sự thống nhất trong nhận thức của đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp, góp phần thúc đẩy các hoạt động phổ biến pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho thanh niên. Theo thống kê của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện, số cán bộ Đoàn chuyên trách từ huyện đến xã là những người có trình độ đại học Luật và các ngành liên quan đến pháp luật như đại học cảnh sát, đại học an ninh, cao đẳng kiểm sát, cao đẳng toà án… chỉ chiếm khoảng 2%, tỷ lệ đó còn thấp so với yêu cầu, đòi hỏi của công tác phổ biến pháp luật nhằm xây dựng ý thức pháp luật cho thanh niên, đồng thời, nói lên nhu cầu cần được tập huấn, bồi dưỡng về kiến thức pháp luật của đội ngũ cán bộ Đoàn chuyên trách. Luận văn: Thực trạng phổ biến pháp luật cho thanh niên tại huyện.

Để nâng cao hiệu quả của đội ngũ làm công tác phổ biến pháp luật nói chung và thanh niên nói riêng, từ năm 2012 đến nay, phòng Tư pháp đã giúp UBND huyện tổ chức 07 hội nghị tập huấn các bộ Luật mới cho gần 750 lượt cán bộ chủ chốt các phòng, ban ngành, thành viên Hội đồng PHPBGDPL, báo cáo viên pháp luật cấp huyện. Tổ chức 05 Hội nghị tập huấn nghiệp vụ pháp luật cho 1.000 đại biểu là cáo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật cấp huyện, giáo viên các trường học, người làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật cấp huyện, 04 hội nghị tập huấn nghiệp vụ hoà giải, phổ biến pháp luật và kiến thức pháp luật cho hơn 1.200 Hoà giải viên, 02 Hội nghị tập huấn nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật và bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho gần 70 lượt công chức Tư pháp – Hộ tịch cấp xã; biên soạn, in, phát hành 1.000 cuốn sổ tay nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật; 2.500 cuốn đề cương tuyên truyền, 31 văn bản pháp luật mới cấp phát cho đội ngũ làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật, báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật.

Từ thực trạng xây dựng, hoạt động của đội ngũ làm công tác phổ biến pháp luật nói chung và đối với thanh niên nói riêng trên địa bàn huyện cho thấy, trong những năm qua, công tác xây dựng đội ngũ này nhìn chung đã được quan tâm. Đội ngũ làm công tác phổ biến pháp luật được tăng cường cả về số lượng và chất lượng. Song, nhìn chung, đội ngũ này vẫn chưa đủ số lượng so với yêu cầu, nhiệm vụ phổ biến giáo dục pháp luật đặt ra trong giai đoạn hiện nay. Năng lực, trình độ của đội ngũ này còn hạn chế và chưa đồng đều, có sự chênh lệch về trình độ rất lớn ở các xã. Cán bộ, công chức có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức pháp luật chuyên ngành còn chưa nhiều. Số cán bộ biết tiếng dân tộc thiểu số còn ít nên gặp nhiều khó khăn cho công tác phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc thiếu số đang ở lứa tuổi thanh niên. Đội ngũ giáo viên dạy môn giáo dục công dân, pháp luật trong các nhà trường không thường xuyên được đào tạo bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật nên hiệu quả phổ biến, giáo dục pháp luật chưa cao.

2.2.3. Hoạt động, chỉ đạo, điều hành phổ biến pháp luật cho thanh niên tại huyện Minh Long Luận văn: Thực trạng phổ biến pháp luật cho thanh niên tại huyện.

Nhằm nâng cao nhận thức về pháp luật, kỹ năng ứng xử pháp luật trong đời sống thanh niên, ý thức chấp hành pháp luật, hành động; trách nhiệm của gia đình, nhà trường và cộng đồng xã hội trong việc giáo dục thanh niên chấp hành pháp luật; phối hợp tích cực với Đoàn, Đội, Hội trong hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh niên; giảm số người vi phạm pháp luật là thanh niên, số vụ vi phạm pháp luật có thanh niên tham gia; UBND huyện Minh Long đã chỉ đạo, điều hành công tác phổ biến pháp luật cho thanh niên trên địa bàn cụ thể như sau:

Phòng Tư pháp – cơ quan thường trực của công tác phổ biến pháp luật cho thanh niên trên địa bàn huyện Minh Long. Tham mưu giúp UBND huyện củng cố, kiện toàn Hội đồng PHPBGDPL cấp huyện, xây dựng kế hoạch thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh niên trên địa bàn huyện và các văn bản triển khai về hoạt động này; Phối hợp với các phòng, ngành, tổ chức chính trị – xã hội phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng thanh niên trên địa bàn.

Phòng Giáo dục – đào tạo: chủ trì, phối hợp với phòng tư pháp và các đơn vị liên quan tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên trong các trường học thuộc thẩm quyền.

Công an huyện: chủ trì, phối hợp với Phòng Tư pháp, UBND các xã phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên sinh sống, lao động tại địa bàn cứ trú.

Phòng Lao động – thương binh xã hội: chủ trì, phối hợp với Phòng Tư pháp tổ chức các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên trong Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên và đoàn viên, thanh niên tại các doanh nghiệp thuộc huyện quản lý.

Đài truyền thanh huyện: chủ trì, phối hợp với Phòng Tư pháp xây dựng chuyên mục tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho thanh niên trên hệ thống loa truyền thanh từ huyện đến các xã và trên Cổng thông tin điện tử huyện Minh Long

Phòng Nội vụ: chủ trì, phối hợp với Phòng Tư pháp trong việc phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên là cán bộ, công chức, viên chức thuộc phòng, ban ngành, đơn vị của huyện.

Phòng Tài chính – kế hoạch: chủ trì, phối hợp Phòng Tư pháp và các đơn vị liên quan hướng dẫn lập dự toán, bố trí kinh phí, thanh quyết toán Theo quy định.

UBND các xã: căn cứ kế hoạch của huyện, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tại cơ sở, chú trọng các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả cao trong thanh niên ở địa phương.

Đối với các tổ chức chính trị – xã hội huyện: Luận văn: Thực trạng phổ biến pháp luật cho thanh niên tại huyện.

 • Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Minh Long: củng cố, kiện toàn và nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ Đoàn tham gia phổ biến pháp luật, tổ chức thực hiện hoạt động này cho thanh niên huyện. Chủ trì, phối hợp với Phòng Tư pháp và các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho thanh niên thuộc thẩm quyền quản lý.
 • Hội nông dân huyện: chủ trì, phối hợp với Phòng Tư pháp và Huyện đoàn phổ biến pháp luật cho thanh niên là nông dân các xã bằng các hình thức thích hợp.
 • Hội liên hiệp phụ nữ huyện: chủ trì, phối hợp với Phòng Tư pháp và Huyện đoàn phổ biến pháp luật cho nữ thanh niên các xã bằng các hình thức thích hợp.

Đối với thanh niên thì nội dung phổ biến pháp luật là: Luật Thanh niên; các nội dung pháp luật cơ bản về quyền và nghĩa vụ của công dân; pháp luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông; pháp luật phòng chống ma túy, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; pháp luật về bảo vệ môi trường; pháp luật về thực hiện nghĩa vụ quân sự; hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới; các quy định pháp luật về nếp sống văn trong việc cưới việc tang và lễ hội, Luật Việc làm…

Căn cứ vào những nội dung trên, Hội đồng PHPBGDPL huyện, Phòng Tư pháp huyện, Hội đồng PHPBGDPL các xã luôn chú trọng xây dựng kế hoạch, chương trình hàng năm, hàng quý, hàng tháng nhằm bao quát hết các nhóm nội dung phổ biến pháp luật; trên cơ sở đó điều chỉnh cân bằng giữ các nhóm nội dung tùy theo từng thời điểm xác định và đặc biệt là phù hợp với từng nhóm đối tượng thanh niên. Cụ thể:

 • Phổ biến pháp luật đối với thanh niên là cán bộ, công chức

Xác định nhóm đối tượng thanh niên là cán bộ, công chức, viên chức nhà nước và cán bộ chính quyền cơ sở là lực lượng tham gia quản lý xã hội, thực thi công vụ, giải quyết công việc phục vụ nhân dân. Vì vậy, các ban, ngành, đoàn thể của huyện đã đặc biệt chú ý và chủ động thường xuyên phổ biến, quán triệt các văn bản pháp luật cho cán bộ, công chức học tập, nghiên cứu nhằm nâng cao kiến thức pháp luật cũng như khả năng vận dụng pháp luật vào giải quyết công tác chuyên môn. Nội dung pháp luật được tập trung phổ biến, quán triệt bao gồm: Hiến pháp năm 2013; Bộ luật Dân sự; Bộ luật Tố tụng dân sự; Bộ luật Lao động; Bộ luật Hình sự; Bộ luật Tố tụng hình sự; Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; Luật Cán bộ, công chức; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; các văn bản pháp luật về hội nhập kinh tế quốc tế… Luận văn: Thực trạng phổ biến pháp luật cho thanh niên tại huyện.

Ngoài ra, tùy tính chất, đặc điểm công việc của từng ngành, từng đơn vị mà phổ biến, tuyên truyền các văn bản pháp luật liên quan đến chuyên môn nghiệp vụ thuộc các lĩnh vực khác nhau như: Cấp phép kinh doanh, chính sách thuế; đất đai; xây dựng; tài nguyên môi trường; an toàn giao thông; hộ tịch, hộ khẩu; chứng thực; bảo vệ rừng, lâm sản; giáo dục…

Phòng Tư pháp – Cơ quan Thường trực của Hội đồng PHPBGDPL huyện đã phối hợp với Liên đoàn lao động huyện xây dựng và ký kết Chương trình phối hợp về việc phổ biến, giáo dục pháp luật trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện Minh Long từ năm 2012 đến nay; hàng năm đều phối hợp tổ chức 01 đến 03 lớp tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn cơ sở, trong đó có nội dung quan trọng là phổ biến các quy định của pháp luật liên quan đến quyền và lợi ích của người lao động như Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm y tế, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Công đoàn…Phối hợp biên soạn tài liệu về phổ biến, giáo dục pháp luật cho người lao động như sổ tay công tác công đoàn cơ sở; biên soạn 01 cuốn hỏi và đáp pháp luật số chuyên đề về một số chế độ, chính sách đối với người lao động.

Phòng Nội vụ huyện cũng đã tích cực phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện, Phòng Tư pháp; Ban chỉ đạo Cải cách hành chính huyện tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ, chuyên môn đối với cán bộ, công chức bộ phận “một cửa” của các cơ quan hành chính; UBND các xã tổ chức lớp bồi dưỡng cho cán bộ chính quyền cơ sở, các lớp học tiền công vụ nhằm phục vụ công tác cải cách hành chính và nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật cho cán bộ, công chức huyện.

 • Phổ biến pháp luật đối với thanh niên là học sinh, sinh viên

Thực hiện công tác phổ biến pháp luật cho thanh niên là học sinh, sinh viên của huyện, Huyện đoàn Minh Long đã phối hợp với Phòng Giáo dục và đào tạo, Phòng Tư pháp và các ngành, các đoàn thể liên quan đã tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho thanh niên tại huyện các quy định pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân; quyền trẻ em; về hôn nhân và gia đình; an toàn giao thông; phòng, chống ma túy; phòng, chống HIV/AIDS và tệ nạn xã hội; một số nội dung pháp luật phổ thông về dân sự, hình sự, xử phạt vi phạm hành chính… Lồng ghép nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong hoạt động của các mô hình sinh hoạt đoàn, đội, hội như Câu lạc bộ tuổi trẻ phòng chống tội phạm, diễn đàn pháp luật, tọa đàm, giao lưu, tổ chức các đợt thanh niên tình nguyện xuống cơ sở. Luận văn: Thực trạng phổ biến pháp luật cho thanh niên tại huyện.

Các cấp bộ Đoàn tổ chức triển khai với nhiều hình thức đa dạng, tập trung vào những nội dung liên quan trực tiếp đến vấn đề thanh niên quan tâm, trong đó chú trọng tuyên truyền quán triệt, phổ biến sâu rộng về vị trí, vai trò, nội dung, tinh thần của Hiến pháp và pháp luật, nhất là quy định mới; phổ biến, triển khai thi hành văn bản pháp luật thuộc lĩnh vực về công tác Đoàn, phong trào thanh niên; chú trọng đến bộ luật liên quan trực tiếp đến thanh niên như Luật Căn cước công dân, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Hôn nhân và gia đình, Bộ Luật dân sự, Luật Thanh niên…

Công tác phổ biến pháp luật cho thanh niên trên địa bàn huyện đã chú trọng đổi mới gắn với phong trào hành động của tuổi trẻ, phù hợp với thực tiễn và gắn với tâm lý giới trẻ nên thu hút đông đảo thanh niên tham gia. Thông qua hình thức tuyên truyền miệng, diễn đàn, hội nghị học tập, tập huấn, hội thi, cuộc thi, phương tiện thông tin đại chúng, các kênh thông tin của Đoàn, hệ thống loa phát thanh địa phương, buổi sinh hoạt chi Đoàn, chi Hội, giao ban… để chuyển tải và nâng cao nhận thức về pháp luật cho thanh niên.

Các trường THPT đã chú trọng đổi mới hình thức tuyên truyền như kể chuyện dưới Cờ, tổ chức cho học sinh ký cam kết không vi phạm pháp luật, mời cảnh sát giao thông tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về an toàn giao thông, triển khai xây dựng mô hình cổng trường an toàn giao thông… Điểm nhấn trong năm 2018, Ban Thường vụ huyện đoàn đã tổ chức Cuộc thi vẽ tranh có chủ đề “Đoàn viên, thanh niên Minh Long với an toàn giao thông”; tổ chức hội nghị báo cáo viên cấp huyện cung cấp thông tin về tình hình kinh tế, chính trị – xã hội, an ninh – quốc phòng của huyện, tỉnh Quảng Ngãi và Việt Nam; phương pháp nắm bắt, phản ánh, đấu tranh chống thông tin, quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng; định hướng tư tưởng dư luận cho thanh niên.

Nhiều mô hình, cách làm trong công tác phổ biến pháp luật cho thanh niên đã phát huy hiệu quả tích cực, trở thành điểm sáng trong công tác này: như mô hình “4 phải, 6 không” về an toàn giao thông, trường học đảm bảo an toàn giao thông (Long Sơn), “Xây dựng cơ quan văn hóa”, “Đoạn đường thanh niên”, Bến đò an toàn thanh niên tự quản” (các xã Long Hiệp, Long Mai), “Cờ an toàn giao thông”, “Cổng trường an toàn giao thông” (xã Long Môn), “Đoạn đường em chăm” (các xã Long Hiệp, Long Môn ), “3 không, 2 tự quản”… Luận văn: Thực trạng phổ biến pháp luật cho thanh niên tại huyện.

Bên cạnh đó, Huyện Đoàn đã thành lập được các Câu lạc bộ “Thanh niên với pháp luật”, “Hạnh phúc gia đình trẻ”, “Phòng, chống tệ nạn xã hội”, “Tuyên truyền pháp luật và phòng, chống tệ nạn xã hội”, “Dân số – sức khỏe sinh sản”, “Đội kỹ năng sống phòng, chống HIV/AIDS”.. Các câu lạc bộ đã duy trì tốt sinh hoạt chuyên đề theo định kỳ với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, góp phần đẩy mạnh tuyên truyền chính sách, pháp luật liên quan đến thanh niên…

Hưởng ứng “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, năm 2018 với chủ đề nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, thực thi, bảo vệ pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật, góp phần xây dựng Nhà nước liêm chính, hành động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn tăng cường tuyên truyền nhằm giúp thanh niên tiếp thu những hiểu biết, kiến thức về pháp luật dễ dàng hơn.

Tiêu biểu có Đoàn trường THPT Minh Long đã tổ chức hội thi đoàn viên với pháp luật; Đoàn xã Long Mai diễu hành tuyên truyền về Luật Giao thông, triển khai đội hình thanh niên đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các trục đường chính trong xã vào giờ cao điểm; tổ chức tuyên truyền quy định về giao thông đường bộ, phòng, chống ma túy, pháp luật về phòng chống HIV-AIDS, hôn nhân gia đình, bảo vệ môi trường… Đặc biệt, trong tuần lễ cao điểm của “Ngày pháp luật” từ 02 – 09/11, các cấp bộ Đoàn đã tổ chức treo băng rôn, áp phích, cờ, phướn trên các tuyến đường phố chính, địa điểm công cộng tại trụ sở của cơ quan, đơn vị; ra quân tình nguyện, hoạt động giáo dục ngoại khóa ngoài giờ lên lớp gắn với giáo dục khởi nghiệp; tư vấn pháp luật, thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý, lồng ghép qua lễ hội, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, bài trừ hủ tục lạc hậu, mê tín, dị đoan, phòng, chống tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật có sự tham gia rộng rãi của thanh niên.

Công tác phổ biến pháp luật trong đối tượng thanh niên là học sinh, sinh viên được chú trọng phát triển cả chiều sâu lẫn chiều rộng, sản phẩm tuyên truyền đã đáp ứng kịp thời nhu cầu của thanh niên. Thông qua kiểm tra, giám sát, đại bộ phận thanh niên nghiêm chỉnh chấp hành, thực hiện tốt công tác giáo dục pháp luật, nhận thức đúng đắn về pháp luật, hình thành ý thức “Sống, lao động, học tập theo Hiến pháp và pháp luật”, góp phần phát huy truyền thống của quê hương, dân tộc, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Luận văn: Thực trạng phổ biến pháp luật cho thanh niên tại huyện.

 • Phổ biến pháp luật đối với thanh niên là người lao động trên địa bàn huyện Minh Long

Thời gian qua, Liên đoàn Lao động huyện đã chủ động phối hợp với Phòng Tư pháp huyện và các ngành có liên quan như: Bảo hiểm xã hội, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện, Phòng Y tế… để tổ chức phổ biến pháp luật cho thanh niên là cán bộ công đoàn và người lao động trong các doanh nghiệp; đồng thời chỉ đạo các doanh nghiệp chủ động triển khai phổ biến pháp luật cho người lao động tại doanh nghiệp mình những văn bản pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người lao động như: Bộ luật Dân sự; Bộ luật Tố tụng dân sự; Bộ luật Lao động; Bộ luật Hình sự; Bộ luật Tố tụng hình sự; Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật An toàn thực phẩm; Luật Cư trú; Luật Bảo hiểm xã hội; Luật Bảo hiểm y tế; Luật Phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội khác; pháp luật về quyền và nghĩa vụ công dân.

 • Phổ biến pháp luật đối với thanh niên ở các tầng lớp khác

Đây là lực lượng đông đảo và nhiều thành phần khác nhau như phụ nữ, nông dân, đồng bào dân tộc ít người và các tầng lớp khác; vì vậy, trong quá trình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đã có sự lựa chọn nội dung và hình thức thích hợp cho từng đối tượng, thành phần, lứa tuổi, nghề nghiệp, địa bàn dân cư… Thời gian qua, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện, Hội nông dân huyện đã thực hiện đưa nội dung chương trình phổ biến pháp luật của Chính phủ vào việc xây dựng các chương trình công tác và kế hoạch tuyên truyền pháp luật theo từng năm hoặc từng đợt cụ thể; lồng ghép vào nội dung chương trình hoạt động toàn khóa của Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân các xã cũng như Chi hội phụ nữ, Chi hội nông dân các thôn, bản; xây dựng kế hoạch chỉ đạo điểm các hình thức phổ biến pháp luật; tạo điều kiện cho chi hội viên chi hội phụ nữ và nông dân có sự hiểu biết pháp luật cần thiết để tham gia quản lý nhà nước, phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội ở địa phương.

Kết quả, đã tổ chức tuyên truyền pháp luật cho hàng ngàn lượt hội viên trong lứa tuổi thanh niên với nội dung tuyên truyền tập trung chủ yếu vào các văn bản như: Bộ luật Dân sự; Luật Đất đai; Luật Phòng, chống ma túy; Luật Bình đẳng giới và các văn bản về phòng, chống các tệ nạn xã hội; công tác phòng chống tội buôn bán phụ nữ, trẻ em và hạn chế tình trạng bạo lực gia đình. Luận văn: Thực trạng phổ biến pháp luật cho thanh niên tại huyện.

UBND huyện đã chỉ đạo các ngành, các cấp đẩy mạnh công tác giáo dục pháp luật cho thanh niên đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, đặc biệt là các vùng chưa có hệ thống điện lưới quốc gia, chưa được phủ sóng truyền hình như địa bàn thôn Gò Tranh, Cà Xen. Ngoài ra, thanh niên trên địa bàn huyện đã được Hội đồng PHPBGDPL huyện và các xã tổ chức tuyên truyền các văn bản pháp luật có liên quan trực tiếp, gắn bó thiết thực với đời sống của thanh niên hay các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành như: Bộ luật Hình sự; Bộ luật Tố tụng hình sự; Bộ luật Dân sự; Bộ luật Tố tụng dân sự; Bộ luật Lao động; Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật Tố tụng hành chính; Luật Bảo vệ và phát triển rừng; Luật Bảo vệ môi trường; Luật Đất đai; Luật Hôn nhân và gia đình; Pháp lệnh Dân số; Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Biên giới quốc gia; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật Thanh tra; Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo; Luật An toàn thực phẩm; Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật Xây dựng; Pháp lệnh Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Luật Cư trú; Luật Nhà ở; Luật Bảo hiểm xã hội; Luật Bảo hiểm y tế; Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; Luật Giáo dục; Luật Phòng, chống ma túy… và nhiều văn bản ở các lĩnh vực cụ thể khác.

2.2.4. Các hình thức tổ chức thực hiện công tác phổ biến pháp luật cho thanh niên tại địa bàn huyện Minh Long

Hoạt động tổ chức thực hiện công tác phổ biến pháp luật cho thanh niên trên địa bàn huyện được triển khai bằng nhiều hình thức và phương pháp khá phong phú, đa dạng, bảo đảm sự kết hợp hài hoà giữa hình thức, phương pháp phổ biến pháp luật truyền thống và những hình thức, phương pháp mới đang được áp dụng có hiệu quả trong thực tiễn phù hợp với từng đối tượng thanh niên, phù hợp với đặc điểm, điều kiện ở mỗi địa phương cụ thể.

 • Phổ biến pháp luật cho thanh niên thông qua các trường học

Phổ biến pháp luật cho thanh niên trên địa bàn huyện qua trường lớp là hình thức cơ bản và quan trọng trong các hình thức phổ biến pháp luật. Thông qua việc giảng dạy pháp luật (giảng dạy môn giáo dục công dân) ở các trường THPT đối với đối tượng thanh niên là học sinh, giảng dạy pháp luật tại trung tâm chính trị huyện cho đối tượng thanh niên là cán bộ công chức, thanh niên là lực lượng vũ trang, thanh niên lao động tự do với nhiều loại hình khác nhau góp phần trang bị pháp luật một cách cơ bản, có hệ thống cho thế hệ trẻ. Luận văn: Thực trạng phổ biến pháp luật cho thanh niên tại huyện.

Chương trình, nội dung, mục tiêu giáo dục pháp luật cho thanh niên là học sinh THPT được thực hiện ở môn GDCD lớp 12 và cấu trúc thành 2 phần lớn: Phần I: Bản chất và vai trò của pháp luật đối với sự phát triển của công dân, đất nước và nhân loại (Ở các bài 1,2 8,9,10 với tất cả là 16 tiết về vấn đề: Pháp luật và đời sống; Thực hiện pháp luật; Công dân bình đẳng trước pháp luật; Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực của đời sống. Quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo; Công dân với các quyền tự do cơ bản). Phần II: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong các lĩnh vực đời sống (Ở các bài: Bài 3, 4, 5, 6, 7 với tất cả là 11 tiết về các vấn đề: Công dân với các quyền dân chủ; Pháp luật với sự phát triển của công dân; Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước; Pháp luật với hòa bình và sự phát triển tiến bộ của nhân loại). Nội dung phổ biến pháp luật này trong các trường THPT nhằm trang bị cho các em một số nội dung cơ bản của pháp luật có liên quan đến việc thực hiện và bảo vệ quyền bình đẳng, tự do, dân chủ và phát triển của công dân; giúp học sinh nhận thức được vai trò của pháp luật đối với sự tồn tại và phát triển của mỗi cá nhân, nhà nước và xã hội. Từ đó, góp phần từng bước hình thành năng lực phân tích, đánh giá các sự kiện, tình huống pháp luật trong đời sống thường ngày của các em, gia đình và xã hội; Đồng thời nâng cao ý thức, trách nhiệm và tính tích cực của học sinh trong việc xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN; Có ý thức tuân thủ các quy định của pháp luật về quyền, nghĩa vụ của học sinh trong nhà trường, trong các hoạt động xã hội cũng như chủ động góp phần phòng, chống các hiện tượng vi phạm pháp luật và đạo đức xã hội.

Đối với thành phần thanh niên là cán bộ, công chức nhà nước hay thanh niên lao động tự do, công tác phổ biến pháp luật được thực hiện thông qua việc mở các lớp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về những nội dung cơ bản như: Quy định của pháp luật về luật lao động, Luật nghĩa vụ quân sự, Luật thanh niên, Luật phòng chống bạo lực gia đình, Luật bảo vệ môi trường, Luật giao thông đường bộ, Luật phòng chống ma túy, Luật Phòng chống tham nhũng, Luật lao động, Luật khiếu nại, tố cáo… tại trung tâm chính trị Huyện.

 • Phổ biến pháp luật cho thanh niên thông qua các phương tiện thông tin đại chúng (đài truyền thanh huyện và hệ thống loa truyền thanh cơ sở) Luận văn: Thực trạng phổ biến pháp luật cho thanh niên tại huyện.

Thấy rõ được lợi thế của phương tiện thông tin đại chúng trong công tác phổ biến pháp luật, thời gian qua, Hội đồng PHPBGDPL huyện đã chỉ đạo các ngành, các địa phương tăng cường phổ biến pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng, mà chủ yếu là qua Đài Truyền thanh huyện và hệ thống loa truyền thanh cơ sở tại các xã.

Hàng năm, ngay từ đầu năm cơ quan Thường trực của Hội đồng PHPBGDPL huyện là Phòng Tư pháp đều ký kết chương trình phối hợp phổ biến pháp luật với Đài Truyền thanh huyện. Chương trình Pháp luật và đời sống trên sóng phát thanh đều đặn mỗi tháng 01 chuyên đề, mỗi chuyên đề có thời lượng 20 đến 30 phút, phát 02 lần trong tuần. Chương trình đã thông tin, giới thiệu cụ thể một cách kịp thời các văn bản pháp luật mới, quan trọng, mang tính thời sự và liên quan trực tiếp đến đời sống thanh niên trong toàn huyện. Ngoài ra, đài phát thanh – truyền hình huyện, xã đều tiếp sóng và đưa các tin, bài, phóng sự, chuyên trang, chuyên mục liên quan đến pháp luật như: chuyên mục “Thanh niên với pháp luật”, “Pháp luật và đời sống”, “Bản tin an toàn giao thông”, “Vì an ninh trật tự”, “Hỏi đáp văn bản pháp luật mới”…

Đài Truyền thanh huyện hàng tuần đều có chương trình điểm tin pháp luật được nhiều người dân và đối tượng là thanh niên quan tâm; qua đó thông tin đến người nghe những văn bản mới được ban hành, phản ánh hoạt động của các cơ quan bảo vệ pháp luật, nêu gương người tốt việc tốt, đồng thời lên án, phê phán những hành vi vi phạm pháp luật… Thời lượng của chương trình là 25 đến 30 phút.

Các cuộc thi tìm hiểu pháp luật có quy mô toàn huyện hay được tổ chức tại các xã đều được Đài Truyền Thanh huyện đưa tin với đầy đủ nội dung, ý nghĩa hội thi đã có tác dụng phổ biến pháp luật đến thanh niên trên địa bàn huyện. Các thành viên Hội đồng PHPBGDPL huyện cũng như các báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn đều thường xuyên viết các tin, bài liên quan đến pháp luật, phối hợp với Đài Truyền thanh huyện để phát thanh, góp phần khai thác tối đa hiệu quả phổ biến pháp luật qua Đài Truyền thanh địa phương. Luận văn: Thực trạng phổ biến pháp luật cho thanh niên tại huyện.

Công tác phổ biến pháp luật cho thanh niên còn được thực hiện qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở. Hiện tại, 4/5 xã trên địa bàn đã trang bị được hệ thống loa truyền thanh làm cầu nối từ trung tâm xã đến các thôn, bản. Dựa vào đề cương, tài liệu do Sở Tư pháp và các ngành khác cung cấp, Phòng Tư pháp huyện đã trực tiếp tham mưu cho Hội đồng PHPBGDPL huyện in, san băng, đĩa pháp luật cung cấp cho Hội đồng PHPBGDPL các xã, để phát trên loa truyền thanh.

Trong thời gian qua, có hàng nghìn băng đĩa với nội dung phổ biến pháp luật đã được các địa phương sử dụng trên địa bàn huyện. Có thể nói, đối với huyện Minh Long nói riêng, phổ biến pháp luật qua Đài Truyền thanh huyện và hệ thống loa truyền thanh cơ sở là hình thức phổ biến pháp luật ít tốn kém nhất nhưng lại khá hiệu quả vì với hình thức này đảm bảo được tính kịp thời và cùng một lúc phổ biến pháp luật được cho nhiều người, nhất là ở địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Bảng 2.1: Số liệu phổ biến pháp luật cho thanh niên trên địa bàn huyện Minh Long thông qua các phương tiện thông tin đại chúng

Tuy nhiên, nhìn vào số liệu trên, nhận thấy số chuyên mục, cũng như số tin bài về phổ biến pháp luật cho thanh niên trên địa bàn huyện chưa cao. Thực trạng trên là do trạm truyền thanh của một số xã và loa truyền thanh ở 20/43 thôn đều bị hỏng, không hoạt động. Hàng năm, mỗi xã sẽ dành 2 triệu đồng chi cho công tác phổ biến pháp luật nói chung. Với nguồn kinh phí ít ỏi này không đảm bảo cho hoạt động phổ biến pháp luật cho thanh niên trên địa bàn ở 43 thôn cũng như chi hỗ trợ cho tuyên truyền viên ở xã và thôn, bản. Ngoài ra, huyện Minh Long có tới 71% là người dân tộc Hre, vì vậy các bản tin chuyên mục cần phải được viết và phát thanh bằng tiếng dân tộc là chủ yếu. Trong khi những tài liệu như tờ rơi, tờ gấp, đĩa CD bằng tiếng dân tộc thiểu số cấp phát cho người dân vùng sâu, vùng xa vẫn chỉ trông chờ vào Trung ương, trong khi mỗi năm Trung ương chỉ cấp theo đợt, không đều đặn.

Biểu đồ 2.2: Phổ biến pháp luật cho thanh niên thông qua các phương tiện thông tin đại chúng trên địa bàn huyện Minh Long Luận văn: Thực trạng phổ biến pháp luật cho thanh niên tại huyện.

 • Phổ biến pháp luật cho thanh niên thông qua tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật

Phổ biến pháp luật cho thanh niên trên địa bàn huyện Minh Long thông qua mô hình thi tìm hiểu pháp luật đã được triển khai bằng cả 2 hình thức thi viết và tổ chức thi theo mô hình sân khấu hóa. Từ năm 2012 đến nay, huyện Minh Long đã tổ chức nhiều hội thi nhằm mục đích tuyên truyền như hội thi cán bộ dân vận giỏi, hội thi nhà nông đua tài, hội thi thôn nữ giỏi giang, duyên dáng; hội thi Hộ tịch viên giỏi; hội thi hòa giải viên giỏi; hội thi tuổi trẻ Minh Long với an toàn giao thông; hội thi tìm hiểu Luật đất đai; hội thi tìm hiểu pháp luật về thuế, hội thi tìm hiểu Luật cư trú; hội thi tìm hiểu pháp luật phòng chống ma túy; hội thi tìm hiểu pháp luật cho thanh niên; hội thi Chủ tịch UBND cấp xã trong công tác quản lý, điều hành tại địa phương… Mỗi hội thi đã thu hút rất nhiều cán bộ, công chức, nhân dân, học sinh, sinh viên tham gia, hưởng ứng. Đây là môi trường tốt để người dân nói chung và thanh niên nói riêng tiếp cận và tìm hiểu pháp luật nhanh nhất, bởi nó gắn liền giữa hoạt động văn hóa quần chúng với việc đan xen chuyển tải đến thanh niên nhiều nội dung pháp luật, có tính hấp dẫn dễ đi vào lòng người.

Các cuộc thi tìm hiểu pháp luật nhằm mục đích chuyển tải quy định của các văn bản quy phạm pháp luật đến đoàn viên, thanh niên và nhân dân, được đánh giá là hoạt động mang lại hiệu quả cao của tổ chức huyện đoàn Minh Long trong thời gian qua. Các cơ sở Đoàn đẩy mạnh hưởng ứng hoặc chủ động tổ chức các cuộc thi viết, vẽ về bảo vệ đường sắt, phòng, chống ma tuý, HIV/AIDS, phòng, chống tệ nạn xã hội, thực hiện Luật Giao thông đường bộ…

Một số đoàn xã đã phối hợp với phòng Tư pháp và các cơ quan liên quan tổ chức tốt các cuộc thi tìm hiểu pháp luật như: cuộc thi tìm hiểu Bộ luật Dân sự 2015 (có hiệu lực từ năm 2017); tìm hiểu Luật Bảo hiểm xã hội; sáng kiến truyền thông phòng, chống ma tuý và HIV/AIDS; tìm hiểu Luật Giao thông đường bộ; tìm hiểu Luật Thanh niên…

Các cuộc thi đã được các Đoàn cơ sở và đoàn viên, thanh niên tham gia tích cực và chất lượng, tạo ra các đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp trên địa bàn. Các hội thi sân khấu hóa tuổi trẻ với pháp luật được tổ chức tại nhiều đơn vị và cơ sở, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên nhiệt tình hưởng ứng, ngoài việc lồng ghép giáo dục pháp luật, các hội thi đã góp phần nâng cao trình độ, kinh nghiệm tuyên truyền, giáo dục pháp luật đối với đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp của Đoàn. Nhiều đơn vị xã và Đoàn trực thuộc, Đoàn trường học có sáng kiến tổ chức hội thi học sinh, sinh viên hiểu biết về ma tuý và tệ nạn xã hội, hội thi các đội tuyên truyền về an toàn giao thông, hội thi các ca khúc phòng, chống ma tuý và tệ nạn xã hội… đạt kết quả tích cực

Trong giai đoạn 2012 đến 2018, Huyện đoàn đã tổ chức 6 cuộc thi, hội thi pháp luật và 23 buổi giao lưu sinh hoạt văn hóa, văn nghệ lồng ghép nội dung luật cho thanh niên. Sau đây là một số cuộc thi tìm hiểu pháp luật tiêu biểu:

Bảng 2.2: Số lượng các cuộc thi tìm hiểu pháp luật cho thanh niên trên địa bàn huyện Minh Long từ năm 2012 đến nay

 • Phổ biến pháp luật cho thanh niên thông qua sinh hoạt câu lạc bộ pháp luật

Câu lạc bộ pháp luật được xác định là một trong những hình thức phổ biến pháp luật có hiệu quả, phù hợp với mọi đối tượng nói chung và đối tượng thanh niên nói riêng. Thực tiễn những năm qua cho thấy, mặc dù số lượng các Câu lạc bộ pháp luật được thành lập chưa nhiều nhưng tác dụng, hiệu quả, sức lan tỏa tích cực của mô hình này là không nhỏ trong đời sống cộng đồng dân cư, đặc biệt là với địa hình miền núi, vùng sâu, vùng xa như huyện Minh Long.

Thời gian qua, dựa trên tình hình thực tế của mỗi địa phương và nhu cầu tìm hiểu pháp luật khác nhau mà tại các xã đã chủ động thành lập các loại hình Câu lạc bộ pháp luật như: Câu lạc bộ Pháp luật, Câu lạc bộ Nông dân với pháp luật, Câu lạc bộ Phụ nữ với pháp luật, Câu lạc bộ Trợ giúp pháp lý, Câu lạc bộ Thanh niên với pháp luật, Câu lạc bộ Pháp luật và đời sống, Câu lạc bộ Tuổi trẻ phòng, chống tội phạm… Luận văn: Thực trạng phổ biến pháp luật cho thanh niên tại huyện.

Ngoài các câu lạc bộ mang tính chất chuyên đề về pháp luật, hàng loạt mô hình Câu lạc bộ có nội dung sinh hoạt liên quan đến pháp luật cũng góp phần đáng kể nâng cao hiệu quả công tác phổ biến pháp luật cho thanh niên trên địa bàn huyện như: Câu lạc bộ Gia đình không vi phạm pháp luật; Câu lạc bộ Phòng, chống bạo lực gia đình; Câu lạc bộ Gia đình không có người sinh con thứ 3; Câu lạc bộ Thanh niên; Câu lạc bộ Gia đình hạnh phúc… Đến nay, toàn huyện đã thành lập được 35 Câu lạc bộ pháp luật và Câu lạc bộ có nội dung sinh hoạt liên quan đến pháp luật với gần 1.300 hội viên. Hầu hết các Câu lạc bộ đều thu hút sự tham gia nhiệt tình, trách nhiệm của các thành viên (trong đó chủ yếu là thanh niên trên địa bàn huyện) và nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của cấp ủy, chính quyền địa phương. Thông qua các thành viên của các Câu lạc bộ mà nhiều quy định của pháp luật được tuyên truyền, phổ biến đến cá nhân các hội viên và thanh niên.

Hàng năm, thành viên của các Câu lạc bộ đều được luân phiên tập huấn kiến thức, kỹ năng tuyên truyền pháp luật và kỹ năng sinh hoạt câu lạc bộ. Mỗi thành viên các Câu lạc bộ là một công dân gương mẫu trong việc chấp hành pháp luật và là tuyên truyền viên cho các thành viên khác trong gia đình và cho cộng đồng. Sinh hoạt câu lạc bộ là hoạt động mang tính cộng đồng. Một số phương thức sinh hoạt mà các câu lạc bộ ở huyện Minh Long thường thực hiện trong thời gian qua như: Tổ chức các buổi nói chuyện, tọa đàm chuyên đề về nội dung pháp luật cụ thể, đó có thể là giới thiệu văn bản pháp luật mới; tổ chức hoạt động thi tìm hiểu pháp luật, hái hoa dân chủ, thi sáng tác tác phẩm có nội dung pháp luật; biểu diễn văn hóa, văn nghệ với nội dung tuyên truyền pháp luật; cung cấp thông tin, tài liệu pháp luật (sách, báo, văn bản pháp luật…) thiết thực với tình hình địa phương; tổ chức các buổi giao lưu pháp luật với các Câu lạc bộ khác hay các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tại địa phương.

Vừa qua, Câu lạc bộ Trợ giúp pháp lý xã Long Hiệp đã phối hợp với Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh của xã tổ chức buổi giao lưu, tọa đàm với chủ đề “Các quy định của pháp luật về xây dựng nông thôn mới” thu được hiệu quả đáng ghi nhận. Câu lạc bộ Pháp luật xã Long Môn cũng đã phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ xã tổ chức Hội thi “Tìm hiểu kiến thức pháp luật về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình” được sự hưởng ứng nhiệt liệt từ phía thanh niên, cũng như người dân trên địa bàn… Từ những hoạt động cụ thể, các Câu lạc bộ pháp luật trên địa bàn huyện đã dần đưa những kiến thức pháp luật đến gần với thanh niên nói riêng và với người dân nói chung

 • Phổ biến pháp luật cho thanh niên thông qua hoạt động hòa giải ở cơ sở

Ngày 20/06/2013 Luật hoà giải ở cơ sở đã được Quốc hội ban hành. Được sự chỉ đạo của UBND huyện, Phòng Tư pháp huyện đã hướng dẫn UBND các xã tổ chức, sắp xếp lại các tổ hoà giải ở các cụm dân cư. Đến nay đội ngũ làm công tác hoà giải cơ sở ngày càng được tiếp tục củng cố và kiện toàn về mặt tổ chức và chất lượng. Toàn huyện hiện có 43 tổ hoà giải tại 43 thôn với 278 hoà giải viên. Trong đó, thành phần bao gồm: Trưởng thôn có 43 đồng chí, Bí thư Chi bộ có 43 đồng chí, cán bộ Mặt trận và các tổ chức thành viên có 50 đồng chí; già làng, chức sắc tôn giáo; thành phần khác là 36 đồng chí. Các hòa giải viên đều có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình với công việc, am hiểu đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước, đồng thời cũng là những người có uy tín, có khả năng thuyết phục thanh niên.

Xác định hòa giải ở cơ sở là một trong những hình thức phổ biến pháp luật cho thanh niên mang tính thực tiễn sâu sắc, đem lại hiệu quả thiết thực; kể từ khi Luật hòa giải ở cơ sở được ban hành, công tác hòa giải cơ sở tại địa bàn huyện Minh Long đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện cũng như trực tiếp tham gia hoạt động hòa giải. Luận văn: Thực trạng phổ biến pháp luật cho thanh niên tại huyện.

Kết quả thực hiện thời gian qua cho thấy, từ năm 2012 cho đến nay, các tổ hòa giải trên địa bàn huyện tiếp nhận gần 180 vụ việc yêu cầu hòa giải (trong đó các vụ việc có liên quan tới thanh niên là 92 vụ); tỷ lệ số vụ việc hòa giải thành công ngày càng tăng lên rõ rệt, trung bình trong 07 năm qua là (2012 – 2012) là 77,8%. Thông qua việc hòa giải các tranh chấp nhỏ trong nội bộ nhân dân đã được giải quyết (giảm khoảng 30% các loại vụ việc tranh chấp phải chuyển đến Tòa án nhân dân hoặc cơ quan có thẩm quyền khác giải quyết), hạn chế đơn thư khiếu nại, tố cáo ngay tại cấp cơ sở, giữ gìn đoàn kết trong cộng đồng dân cư và phòng ngừa tội phạm. Điều này cho thấy vai trò quan trọng của công tác hòa giải, thông qua việc phát hiện và giải quyết tận gốc những mâu thuẫn, tranh chấp, góp phần ổn định trật tự xã hội ở địa bàn dân cư, tạo điều kiện thuận lợi cho chính quyền tăng cường công tác quản lý xã hội ở cơ sở.

Kinh nghiệm công tác hòa giải nói chung và đối với thanh niên nói riêng cho thấy, để thực hiện có hiệu quả công tác hòa giải, cần kết hợp hài hòa giữa yếu tố pháp luật với phong tục tập quán và tâm sinh lý của thanh niên. Các hòa giải viên tại các xã bằng hoạt động hòa giải của mình hướng dẫn, giải thích và cung cấp các kiến thức pháp luật, tình cảm pháp luật cho các bên tranh chấp và những người khác; nhờ đó hình thành ở mỗi thanh niên trên địa bàn huyện sự hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng pháp luật và thói quen hành động theo pháp luật.

Chính vì vậy, có thể nói qua hoạt động hòa giải, mục đích và hiệu quả của công tác phổ biến pháp luật cho thanh niên đã đạt được. Một số nội dung chủ yếu được tuyên truyền, phổ biến thông qua hoạt động hòa giải ở cơ sở cho thanh niên tại huyện Minh Long bao gồm: Các quy định trong lĩnh vực dân sự; hôn nhân và gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình. Hàng năm, để đáp ứng yêu cầu mới trong công tác chuyên môn, nghiệp nghiệp vụ; cũng như nhằm bồi dưỡng, cập nhật các kiến thức pháp luật mới; góp phần nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ hòa giải ở cơ sở; ngoài các lớp tập huấn nghiệp vụ và bồi dưỡng kiến thức pháp luật do Sở Tư pháp tổ chức, Phòng Tư pháp huyện cũng đã tham mưu cho Hội đồng PHPBGDPL huyện xây dựng kế hoạch và tổ chức các hội nghị, các lớp tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ hòa giải cơ sở. Bình quân, mỗi năm tổ chức được 01 lớp. Tuy nhiên, do điều kiện kinh phí còn hạn chế không cho phép huyện tổ chức tập huấn đồng loạt cho các tất cả các hòa giải viên cùng một lúc. Đây cũng là một khó khăn rất lớn trong quá trình thực hiện công tác phổ biến pháp luật cho thanh niên nói chung và công tác hòa giải ở cơ sở nói riêng tại huyện Minh Long.

Có thể nói, phổ biến pháp luật cho thanh niên thông qua hoạt động hòa giải là hình thức rất đặc trưng, chỉ khi nào có vụ việc vi phạm pháp luật hoặc tranh chấp nhỏ xảy ra thì hòa giải viên mới tiến hành hòa giải kết hợp với việc phổ biến pháp luật cho các bên tranh chấp và những người có liên quan. Chính vì vậy, với hình thức này, các hòa giải viên huyện Minh Long, cũng là người làm công tác phổ biến pháp luật có thể linh hoạt lựa chọn phương pháp phổ biến pháp luật phù hợp với từng đối tượng thanh niên cụ thể. Luận văn: Thực trạng phổ biến pháp luật cho thanh niên tại huyện.

 • Phổ biến pháp luật cho thanh niên thông qua hoạt động trợ giúp pháp

Thông qua hoạt động trợ giúp pháp lý bằng các loại hình như: Tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý lưu động, sinh hoạt Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý, v.v. trong những năm qua, những người làm công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn huyện Minh Long đã phổ biến pháp luật cho thanh niên cần được trợ giúp pháp lý, giúp họ nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật để xử sự phù hợp với các quy định của pháp luật và biết vận dụng pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bản than và gia đình khi bị xâm phạm.

Khác với các hình thức phổ biến pháp luật vẫn thường được áp dụng như tuyên truyền miệng về pháp luật, phổ biến pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng mang tính chất đại trà, hướng vào số đông, phổ biến pháp luật thông qua hoạt động trợ giúp pháp lý ở huyện Minh Long có những đặc điểm sau đây:

Chủ thể thực hiện phổ biến pháp luật cho thanh niên chủ yếu là cán bộ và cộng tác viên Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Quảng Ngãi; cán bộ chi nhánh trợ giúp pháp lý đặt tại huyện; thành viên Hội đồng PHPBGDPL huyện đang thực hiện những công việc chuyên môn liên quan đến pháp luật thực hiện phổ biến pháp luật trong quá trình hướng dẫn nghiệp vụ cho người dân; cán bộ Phòng Tư pháp từ huyện đến cơ sở; cán bộ làm công tác tiếp công dân tại bộ phận tiếp công dân của huyện, các xã, thành viên các câu lạc bộ trợ giúp pháp lý tại các xã.

Đối tượng phổ biến pháp luật là thanh niên trên địa bàn huyện Minh Long. Tuy nhiên, phần lớn là những thanh niên nghèo, ở vào hoàn cảnh khó khăn, trình độ dân trí thấp, khả năng giao tiếp hạn chế, nắm bắt vấn đề chậm; và là người dân tộc, vùng sâu vùng xa.

Thời gian qua, công tác trợ giúp pháp lý ngày càng được chú trọng ở huyện Minh Long. Những năm trước đây, việc trợ giúp pháp lý cho thanh niên theo quy định trên địa bàn huyện được thực hiện chủ yếu thông qua 03 hình thức:

 • Phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Quảng Ngãi tổ chức các chuyến trợ giúp pháp lý lưu động tại các xã. Luận văn: Thực trạng phổ biến pháp luật cho thanh niên tại huyện.
 • Hoạt động trợ giúp pháp lý tại địa bàn của các Câu lạc bộ Trợ giúp pháp lý các xã.
 • Hoạt động trợ giúp pháp lý cá biệt tại trụ sở các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thông qua hoạt động chuyên môn khi người dân có nhu cầu đến giao dịch.

Hàng năm, Phòng Tư pháp huyện để phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh tổ chức các chuyến trợ giúp pháp lý lưu động đến với thanh niên các xã; đặc biệt là các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Từ năm 2012 đến nay, nhân dân cũng như thanh niên ở 05 xã của huyện đều luôn được luân phiên trợ giúp pháp lý lưu động. Bình quân, mỗi năm có từ 2 đến 3 chuyến trợ giúp pháp lý lưu động, mỗi chuyến trợ giúp được khoảng 20 đến 30 đối tượng.

Câu lạc bộ Trợ giúp pháp lý của các xã cũng hoạt động khá có hiệu quả. Đến nay, toàn huyện đã thành lập được 05 Câu lạc bộ Trợ giúp pháp lý với số thành viên lên đến gần 100 người. Hầu hết các Câu lạc bộ đều xây dựng được quy chế hoạt động và áp dụng thực hiện tốt. Lịch sinh hoạt chung của Câu lạc bộ là 01 lần/tháng nhằm giao lưu trao đổi nghiệp vụ, kiến thức pháp luật và kinh nghiệm công tác giữa các thành viên. Còn lại, định kỳ 1 – 2 ngày/tuần, Câu lạc bộ đều phân công các thành viên trực để trợ giúp pháp lý khi nhân dân nói chung và đối tượng thanh niên nói riêng cần đến sự hỗ trợ.

Mỗi năm, có hàng trăm lượt thanh niên được trợ giúp pháp lý tại từng Câu lạc bộ. Một phương thức trợ giúp pháp lý có hiệu quả khác mang tính chủ động hơn đó chính là hoạt động trợ giúp pháp lý của cơ quan, cán bộ các ngành tại trụ sở làm việc thông qua thực hiện công việc chuyên môn. Phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên thông qua hoạt động trợ giúp pháp lý tập trung vào những lĩnh vực pháp luật có liên quan trực tiếp đến những vướng mắc pháp luật hoặc những vụ việc cụ thể của đối tượng là thanh niên yêu cầu trợ giúp pháp lý nên có mức độ ảnh hưởng sâu sắc hơn tới bản thân người được trợ giúp pháp lý, đồng thời có sức lan tỏa tới những người xung quanh.

Phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên thông qua hoạt động trợ giúp pháp lý hướng dẫn thanh niên huyện nhà thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật, đưa ra các giải pháp, phương hướng giải quyết những vướng mắc pháp luật để giúp người dân ứng xử phù hợp với pháp luật, biết sử dụng pháp luật để bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp khi bị xâm phạm.

 • Phổ biến pháp luật cho thanh niên thông qua hoạt động xây dựng

Tủ sách pháp luật Luận văn: Thực trạng phổ biến pháp luật cho thanh niên tại huyện.

Tủ sách pháp luật là một kênh thông tin pháp luật quan trọng và là một hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả, những năm qua, tỉnh Quảng Ngãi cũng như huyện Minh Long luôn quan tâm chỉ đạo, đầu tư xây dựng hệ thống tủ sách pháp luật ở cơ sở, giúp cho cán bộ và người dân nói chung và thanh niên nói riêng tiếp cận với pháp luật thuận lợi hơn.

Vì vậy, UBND huyện Minh Long đã kịp thời chỉ đạo triển khai xây dựng tủ sách pháp luật tại tất cả các xã trên địa bàn huyện. Đồng thời, UBND huyện cũng đã hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện công tác phối hợp luân chuyển sách, báo pháp luật giữa tủ sách pháp luật cấp xã với điểm bưu điện văn hóa các xã; ngăn sách pháp luật của tủ sách các đồn biên phòng; tủ sách pháp luật của các trường học trên địa bàn. Với những việc làm cụ thể nêu trên, đến nay, tại huyện Minh Long đã có 04/05 xã xây dựng được Tủ sách pháp luật.

Các tủ sách pháp luật trên địa bàn huyện đều có bốn bộ phận sách theo quy định và số lượng đầu sách tương đối phong phú. Hiện tại, trung bình mỗi tủ sách pháp luật được xây dựng tại các xã có từ 70 đến 150 đầu sách với số lượng gần 200 cuốn/1 Tủ sách pháp luật chưa kể số lượng công báo được phát hành hàng năm rất lớn. Tổng số đầu sách ước tính lên đến trên 1.000 đầu sách.

Hàng năm, các xã đều có sự đầu tư kinh phí để làm phong phú thêm số tài liệu pháp luật của tủ sách. Trung bình mỗi xã đầu tư 1,5 đến 2 triệu đồng/năm. Ngoài ra, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi cũng như Hội đồng PHPBGDPL huyện hàng năm đều có kế hoạch và thường xuyên trang bị thêm các loại tài liệu pháp luật cho Tủ sách pháp luật các xã.

Với chất lượng của các Tủ sách pháp luật được nâng cao, quy chế khai thác hợp lý, khoa học, thuận tiện đã tạo điều kiện cho thanh niên có nhu cầu trên địa bàn huyện, có thể dễ dàng tiếp cận với hệ thống các văn bản pháp luật, không chỉ các quy định liên quan trực tiếp đến đời sống hàng ngày mà còn là những quy định mới được ban hành. Nhờ đó, tạo cho thanh niên thói quen tìm hiểu pháp luật thông qua Tủ sách pháp luật tại địa phương mình. Pháp luật trở nên gần gũi với thanh niên. Tủ sách pháp luật được xây dựng là phương thức hiệu quả phổ biến kiến thức pháp luật đến với mọi thanh niên, giúp thanh niên hiểu và chấp hành các quy định của pháp luật, giảm bớt được tình trạng khiếu kiện hay vi phạm pháp luật do không hiểu biết pháp luật.

 • Phổ biến pháp luật cho thanh niên bằng hình thức biên soạn và phát hành tài liệu phổ biến giáo dục pháp luật

Hoạt động biên soạn, phát hành tài liệu phục vụ công tác phổ biến pháp luật cho thanh niên ở huyện Minh Long được các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương chỉ đạo thực hiện thường xuyên, liên tục trong những năm qua.

Đặc biệt với vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong việc xây dựng ý thức pháp luật cho thanh niên, huyện Đoàn đã chủ trì và phối hợp biên soạn, in ấn các tài liệu tuyên truyền, giáo dục pháp luật phù hợp với từng đối tượng thanh niên, nhất là thanh niên các dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa, thanh niên công nhân trong các khu công nghiệp. Từ năm 2012 đến nay, huyện Đoàn đã biên soạn và phát hành cuốn thông tin Tuổi trẻ của từng địa phương làm tài liệu sinh hoạt chi đoàn, cung cấp, chuyển tải những nội dung công tác Đoàn nói chung và các văn bản pháp luật tới đoàn viên, thanh niên; cung cấp khối lượng lớn các đầu sách như cẩm nang công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, cẩm nang an toàn giao thông, các mô hình hoạt động giáo dục dân số, sức khỏe, môi trường và phòng, chống ma túy trong thanh niên… cung cấp tới các xã Đoàn và chi đoàn trường học; góp phần đưa thông tin, nhất là các thông tin về pháp luật đến với đoàn viên, thanh niên.

Huyện Đoàn còn phối hợp với phòng Tư pháp và các cơ quan liên quan biên soạn, in ấn và phát hành hàng trăm nghìn tờ rơi, tờ gấp có nội dung về pháp luật cung cấp cho đoàn viên, thanh niên và nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tuyên truyền về các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, xây dựng gia đình hạnh phúc. Luận văn: Thực trạng phổ biến pháp luật cho thanh niên tại huyện.

Ngoài ra, đáng ghi nhận là trong những năm qua, Hội đồng PHPBGDPL huyện đã chú trọng công tác dịch tài liệu pháp luật đã được biên soạn sang tiếng dân tộc Hre, đang sinh sống chủ yếu tại các xã của huyện Minh Long.

 • Phổ biến pháp luật cho thanh niên thông qua công tác phối hợp quản lý, giáo dục thanh niên chậm tiến và thanh niên lầm lỗi

Trong những năm gần đây, việc phối hợp trong công tác quản lý thanh niên chậm tiến và thanh niên lầm lỗi được huyện Đoàn đặc biệt quan tâm. Để thực hiện mô hình này, tổ chức Đoàn đã tăng cường phối hợp với lực lượng công an hướng dẫn về việc theo dõi, quản lý, giáo dục thanh niên chậm tiến trên từng địa bàn dân cư, hướng dẫn cơ sở lập sổ sách theo dõi, quản lý những đối tượng này để có biện pháp giáo dục, thuyết phục, phân công các chi đoàn, đoàn viên ưu tú giúp chậm tiến; tổ chức Đoàn phối hợp với các nhà trường quản lý chặt chẽ các đối tượng và có giải pháp giáo dục phù hợp.

Trên cơ sở phân công nhiệm vụ giúp đỡ thanh niên chậm tiến, lầm lỗi, huyện đoàn Minh Long đã tổ chức giúp đỡ bằng nhiều hình thức khác nhau như thường xuyên gần gũi, động viên, giúp đỡ về vật chất và tinh thần và ngày công lao động để các đối tượng này tích cực phát triển kinh tế gia đình…; vận động không trồng cây thuốc phiện, vận động các đối tượng nghi nghiện đi xét nghiệm và đi cai nghiện ma túy, cảm hóa hàng trăm đối tượng lầm lỗi hòa nhập cộng đồng, nhất là các đối tượng sau khi mãn hạn tù, sau cai nghiện ma tuý, nhiều đối tượng hiện nay đã ổn định cuộc sống. Các Đoàn xã duy trì tốt các hòm thư tố giác tội phạm đặt tại trụ sở UBND xã, tiếp nhận các ý kiến đóng góp, phát hiện và tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội. Qua đó, huyện Đoàn phối hợp với các ngành chức năng nắm được tình hình, diễn biến của tội phạm và tệ nạn xã hội trên từng địa bàn để có hướng xử lý kịp thời.

 • Phổ biến pháp luật cho thanh niên thông qua các hình thức khác

Ngoài các thành tựu đạt được thông qua các hình thức chủ yếu nêu trên, kết quả thực hiện công tác phổ biến pháp luật cho thanh niên còn được thể hiện thông qua hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác nghiệp vụ của các cơ quan chuyên môn; hoạt động tố tụng của các cơ quan bảo vệ pháp luật, trong đó đáng lưu ý là các phiên tòa xét xử lưu động. Thời gian qua, Tòa án nhân dân huyện đã phối hợp với UBND các xã và các ngành có liên quan tổ chức xét xử lưu động nhiều vụ án hình sự để trực tiếp tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho thanh niên địa phương; góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật cho nhân nhân nói chung và thanh niên nói riêng trên địa bàn huyện.

2.2.5. Hoạt động kiểm tra, giám sát phổ biến pháp luật cho thanh niên tại huyện Minh Long Luận văn: Thực trạng phổ biến pháp luật cho thanh niên tại huyện.

Công tác kiểm tra, giám sát công tác phổ biến pháp luật cho thanh niên tại huyện Minh Long được triển khai nghiêm túc, thường xuyên. Từ năm 2012 đến nay, Hội đồng PHPBGDPL huyện tiến hành kiểm tra 03 đợt; chỉ đạo phòng Tư pháp, phòng Giáo dục đào tạo phối hợp tiến hành 07 đợt kiểm tra về công tác phổ biến pháp luật cho thanh niên trên địa bàn huyện.

Nội dung kiểm tra, giám sát đi sâu vào những nội dung cụ thể: Tình hình quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của tỉnh và huyện trong công tác phổ biến pháp luật cho thanh niên. Kiểm tra về công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; Cuộc thi viết tìm hiểu “Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013”; Luật phổ biến, giáo dục pháp luật; kiểm tra việc phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên; kiểm tra công tác kiện toàn tổ chức, tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên của các đơn vị, các xã; về tổ chức Hội nghị phổ biến các văn bản pháp luật mới như: Luật Đất đai sửa đổi năm 2013 và các văn bản pháp luật khác; các hình thức phổ biến pháp luật cho thanh niên đã và đang thực hiện có hiệu quả; về triển khai sinh hoạt “Ngày pháp luật”; về xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách của cơ quan, đơn vị trường học, tủ sách pháp luật cấp xã và ngăn sách pháp luật thôn; về thực hiện các chương trình đề án phổ biến pháp luật cho thanh niên. Việc bố trí kinh phí, cơ sở vật chất bảo đảm cho công tác phổ biến pháp luật cho thanh niên của từng năm và việc sử dụng, quyết toán kinh phí theo Kế hoạch số 2686/KH-UBND; việc thực hiện chính sách xã hội hóa, huy động nguồn lực xã hội tham gia hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên cũng là một nội dung quan trọng được tiến hành kiểm tra, giám sát.

Đặc biệt, hoạt động kiểm tra, giám sát công tác phổ biến pháp luật cho thanh niên trên địa bàn huyện còn tập trung vào tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Minh Long. Vì nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022 đã xác định, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên là 1 trong 4 nội dung trọng tâm trong công tác giáo dục của Đoàn.

Mục đích, yêu cầu của hoạt động kiểm tra, giám sát công tác phổ biến pháp luật cho thanh niên trên địa bàn huyện Minh Long là nhằm đánh giá chính xác, khách quan về tình hình triển khai thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên giai đoạn 2012 đến nay, kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên trong giai đoạn từ 2018 – 2020; Trao đổi kinh nghiệm, phát hiện những biện pháp, cách làm hay trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên tại các cơ quan, đơn vị, trường học để nhân rộng điển hình trên địa bàn huyện; Kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong công tác, phổ biến pháp luật cho thanh niên thời gian qua ở các cơ quan, đơn vị, trường học; đề xuất các giải pháp triển khai Kế hoạch phổ biến pháp luật cho thanh niên giai đoạn 2018 – 2020, tháo gỡ, điều chỉnh nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác phổ biến pháp luật cho thanh niên trong thời gian tới.

Hình thức kiểm tra công tác phổ biến pháp luật cho thanh niên là qua báo cáo và kiểm tra thực tế (tập trung/lựa chọn các đơn vị không nộp báo cáo hoặc báo cáo không đầy đủ). Luận văn: Thực trạng phổ biến pháp luật cho thanh niên tại huyện.

Nhìn chung, qua các đợt kiểm tra, giám sát công tác phổ biến pháp luật cho thanh niên trên địa bàn huyện Minh Long, đoàn kiểm tra đều ghi nhận và đánh giá cao công tác chỉ đạo tuyên truyền phổ biến pháp luật cho thanh niên trên địa bàn huyện Minh Long qua các năm. Tuy nhiên, các đoàn kiểm tra cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong việc triển khai, chỉ đạo công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên như việc cập nhật văn bản mới của một số Hội đồng PHPBGDPL tại địa phương; trình độ, kỹ năng giải quyết các vụ việc tại cơ sở; vấn đề tư vấn, giáo dục pháp luật cho thanh niên tại chỗ còn hạn chế. Để triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục cho thanh niên trên địa bàn, đoàn kiểm tra đã đề nghị Hội đồng PHPBGDPL của huyện tiếp tục chỉ đạo, quán triệt sâu sắc các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, trong đó tập trung tuyên truyền các văn bản mới. Tiếp tục kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên từ huyện đến cơ sở. Xây dựng và khai thác có hiệu quả tủ sách pháp luật, tăng cường biên soạn các tài liệu tuyên truyền, lựa chọn những nội dung phù hợp với tình hình địa phương, đơn vị. Thường xuyên quan tâm bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở. Tăng cường công tác thực thi pháp luật thông qua công tác giám sát của HĐND, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể.

2.3. Đánh giá về phổ biến pháp luật cho thanh niên trên địa bàn huyện Minh Long

2.3.1. Ưu điểm

Quá trình triển khai phổ biến pháp luật cho thanh niên trên địa bàn huyện Minh Long đã nhận được sự quan tâm của các cấp uỷ, chính quyền, nhất là sau khi được quán triệt Chỉ thị 32 -CT/TW ngày 9/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương đảng và Kết luận số 04-KL/TW ngày 19 tháng 4 năm 2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về kết quả thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân từ năm 2012 đến nay, các cấp uỷ, chính quyền trên địa bàn huyện đã nhận thức rõ hơn về vai trò, tầm quan trọng cũng như ý thức trách nhiệm của mình trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật nói chung và đối với thanh niên trên địa bàn huyện nói riêng. Vì vậy, các cấp chính quyền, ban ngành, đã ngày càng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao công tác phổ biến pháp luật cho thanh niên, thường xuyên xây dựng đề án, kế hoạch, chương trình phổ biến pháp luật cụ thể để triển khai các chương trình, kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật của tỉnh; tăng cường chỉ đạo, kiểm tra việc triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên; đã biểu dương, khen thưởng kịp thời những cơ quan, đơn vị điển hình tiến tiến trong hoạt động phổ biến pháp luật cho thanh niên; quan tâm xây dựng nguồn nhân lực; ngày càng tạo điều kiện thuận lợi về kinh phí, cơ sở vật chất và các điều kiện khác đảm bảo để triển khai công tác phổ biến pháp luật cho thanh niên đạt hiệu quả thiết thực. Luận văn: Thực trạng phổ biến pháp luật cho thanh niên tại huyện.

Hội đồng PHPBGD huyện đã tăng cường phối hợp trong công tác tham mưu, tư vấn giúp UBND huyện triển khai công tác phổ biến pháp luật cho thanh niên. Trong đó, cơ quan thường trực Hội đồng PHPBGDPL – phòng Tư pháp là đầu mối, chủ trì và phối hợp với các thành viên Hội đồng PHPBGDPL, tư vấn, hướng dẫn lựa chọn nội dung và vận dụng sáng tạo các hình thức phổ biến giáo pháp luật phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương trong từng thời điểm cụ thể.

Phần lớn cán bộ công chức đều nhận thức rõ được tầm quan trong và ý nghĩa to lớn của công tác giáo dục ý thức chấp hành pháp luật cho thanh niên. Đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật được thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nên chất lượng tuyên truyền phổ biến pháp luật có hiệu quả.

Các ban ngành, cơ quan đoàn thể đã không ngừng mở rộng nội dung, phương pháp và hình thức giáo dục ý thức chấp hành pháo luật cho thanh niên. Phong phú và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền và giáo dục pháp luật; quan tâm đến các đối tượng thanh niên khác nhau, đặc biệt là nhóm thanh niên yếu thế trong xã hội như thanh niên tàn tật, thanh niên là tội phạm tái hòa nhập cộng đồng, nữ thanh niên, thanh niên ở các vùng miền có điều kiện kinh tế khó khăn, dân tộc thiểu số, nhằm tạo điều kiện thuân lợi cho thanh niên được học tập, rèn luyện và cống hiến.

Công tác phổ biến pháp luật cho thanh niên trên địa bàn huyện được các cấp Đoàn – Hội – Đội tổ chức triển khai với nhiều hình thức đa dạng, tập trung vào những nội dung liên quan trực tiếp tới những vấn đề thanh thiếu niên quan tâm. Các hoạt động phổ biến pháp luật được tổ chức đồng bộ, ở nhiều quy mô, cấp độ, gắn với phong trào hành động của tuổi trẻ, phù hợp với thực tiễn và gắn với tâm lý giới trẻ nên thu hút đông đảo thanh thiếu niên tham gia. Nhiều mô hình, cách làm trong công tác phổ biến pháp luật cho thanh thiếu niên đã phát huy hiệu quả tích cực, trở thành điểm sáng trong công tác giáo dục, như: Mô hình tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp luật cho thanh thiếu niên; Mô hình câu lạc bộ Tuổi trẻ với pháp luật; Mô hình Đội tuyên truyền thanh niên về pháp luật; Mô hình 1-1-1 và Đội thanh niên tình nguyện “Thắp sáng niềm tin”; Mô hình đội giáo dục đồng đẳng…

2.3.2. Hạn chế Luận văn: Thực trạng phổ biến pháp luật cho thanh niên tại huyện.

Trong những năm qua, bên cạnh những kết quả đạt được, cần nhìn nhận thực tế rằng tình hình vi phạm pháp luật, thiếu kiến thức về pháp luật trong thanh niên ngày càng gia tăng; chất lượng, hiệu quả của công tác phổ biến pháp luật cho thanh niên chưa cao, chưa đồng đều ở các địa phương trong huyện. Ðiều này chứng tỏ công tác giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật còn những hạn chế và khó khăn cần tháo gỡ.

Thứ nhất, Phòng Tư pháp huyện và Ban Tư pháp các xã được giao nhiệm vụ là cơ quan Thường trực của Hội đồng PHPBGDPL; có chức năng tham mưu cho UBND cùng cấp thực hiện quản lý nhà nước về công tác phổ biến pháp luật; tham mưu cho Hội đồng phối hợp xây dựng và tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án về phổ biến pháp luật cho thanh niên đối với các ngành và địa phương.Với chức năng, nhiệm vụ được giao như trên, nhưng thực tế hiện nay, bộ phận giúp việc trực tiếp cho cơ quan Thường trực Hội đồng PHPBGDPL ở huyện cũng như xã hầu như chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao. Phòng Tư pháp chỉ bố trí một cán bộ lãnh đạo chuyên trách công tác phổ biến pháp luật nói chung. Ở cấp xã, cán bộ Tư pháp – hộ tịch ở phần lớn các địa phương chỉ có một đến hai người, lại phải đảm đương nhiều loại công việc khác nhau, nên công tác phổ biến pháp luật nói chung và phổ biến pháp luật cho thanh niên nói riêng ở cấp xã không có chất lượng. Thực trạng về nhân lực làm việc như vậy đã tồn tại từ nhiều năm nay, làm cho công tác tham mưu của cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp các cấp gặp nhiều khó khăn, không tương xứng với yêu cầu công việc được giao.

Thứ hai, đội ngũ cán bộ bán chuyên trách làm công tác phổ biến pháp luật (báo cáo viên, tuyên truyền pháp luật, hòa giải viên….) ở Minh Long còn thiếu về số lượng, trình độ chuyên môn còn hạn chế và chưa đồng đều, đặc biệt là tuyên truyền viên pháp luật và cán bộ hòa giải ở cơ sở.

Công tác bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ phổ biến pháp luật, cung cấp tài liệu cho lực lượng này chưa được thường xuyên; cơ chế quản lý, sử dụng chưa rõ ràng, vì thế hiệu quả hoạt động của đội ngũ này chưa cao.Cơ chế phối hợp giữa các cơ quan nhà nước, chính quyền địa phương, Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức xã hội trong phổ biến pháp luật cho thanh niên còn nhiều bất cập, thiếu tính chủ động, thống nhất nên đôi khi dẫn đến sự chồng chéo hoặc để ngỏ nên hiệu quả chưa cao. Luận văn: Thực trạng phổ biến pháp luật cho thanh niên tại huyện.

Thứ ba, đối tượng thanh niên phổ biến pháp luật tại địa bàn cũng mang tính đặc trưng riêng. Huyện Minh Long là một huyện miền núi, giao thông đi lại khó khăn, 71% dân số lại là người dân tộc Hre, vì vậy nhiều thanh niên còn không biết tiếng phổ thổng, trình độ dân trí thấp do đó khả năng tiếp thu về pháp luật chưa được cao. Mặt khác, phần lớn dân cư sinh sống bằng nghề nông, chưa có ý thức tìm hiểu pháp luật, sống và làm việc theo pháp luật. Bản thân một số đối tượng là cán bộ, thanh thiếu niên thiếu tu dưỡng rèn luyện, bị ảnh hưởng bởi lối sống thực dụng, tha hóa, biến chất chính là hạn chế, bất cập cho việc phổ biến pháp luật cho thanh niên trên địa bàn huyện.

Thứ tư, nội dung phổ biến pháp luật cho thanh niên chưa mang tính toàn diện, ổn định. Các văn bản pháp luật mới chủ yếu được quán triệt, triệt khai lúc vừa ban hành mà không được tiếp tục tuyên truyền, phổ biến thường xuyên sau đó. Những văn bản gắn bó thiết thực với thanh niên không được phổ biến, tuyên truyền đồng đều tại tất cả các vùng, miền mà chủ yếu tập trung tại một số xã. Nội dung phổ biến pháp luật cho thanh niên tại các ngành, đơn vị, cơ quan và trường học chưa phong phú, chỉ chú trọng các văn bản mang tính nghiệp vụ của ngành, đơn vị thông qua hoạt động chuyên môn mà không xem phổ biến pháp luật cho thanh niên là nhiệm vụ thường xuyên của cơ quan, đơn vị.

Thứ năm, hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho thanh niên tại huyện Minh Long tuy đã được quan tâm, cải thiện nhưng chưa mang tính đa dạng; ưu thế của mỗi hình thức phổ biến pháp luật chưa được tận dụng khai thác triệt để. Hình thức phổ biến pháp luật được áp dụng chủ yếu là thông qua hình thức tổ chức hội nghị của các ngành cấp huyện, UBND huyện và các xã còn mang biện pháp hành chính; do đó chưa thu hút được sự quan tâm của đối tượng thanh niên, đặc biệt là thanh niên ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số – nơi có trình độ dân trí thấp, nhiều người không biết tiếng phổ thông.

Công tác phổ biến pháp luật thông qua hoạt động xây dựng, khai thác Tủ sách pháp luật hiệu quả chưa cao, không mang tính xã hội hóa. Đặc biệt là ở các xã số lượng sách pháp luật còn quá ít hoặc đã quá cũ, hầu hết không có phòng riêng dành cho việc đọc, nghiên cứu tìm hiểu pháp luật, quy chế khai thác thiếu hợp lý. Hàng năm nguồn kinh phí dành cho việc bổ sung đầu sách gần rất hạn hẹp.

Hoạt động phổ biến pháp luật cho học sinh, sinh viên tuy rất đa dạng, phong phú nhưng thiếu trọng tâm, trọng điểm, chưa thường xuyên, chưa có tính hệ thống. Phương pháp phổ biến pháp luật ngoại khóa chậm đổi mới, hoạt động ngoại khóa tổ chức đơn điệu thiếu hấp dẫn, chất lượng và hiệu quả còn thấp.

2.3.3. Nguyên nhân của hạn chế Luận văn: Thực trạng phổ biến pháp luật cho thanh niên tại huyện.

Từ thực tế thực hiện công tác phổ biến pháp luật cho thanh niên ở huyện Minh Long nhận thấy có nhiều nguyên nhân, cả chủ quan lẫn khách quan dẫn đến những hạn chế, bất cập trong công tác phổ biến pháp luật cho thanh niên. Trong đó, có những nguyên nhân cơ bản sau:

Một là, công tác giáo dục pháp luật cho thanh niên tuy đã nhận được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng và chính quyền, các cơ quan chức năng, các đoàn thể nhưng ở một số ban ngành, địa phương chưa nhận thức đầy đủ được vị trí và tầm quan trọng của việc phổ biến pháp luật cho thanh niên, cho rằng đó là trách nhiệm và nhiệm vụ của Đoàn thanh niên. Vì vậy, chưa có sự đầu tư đúng mức so với chương trình, kế hoạch đề ra.

Hai là, chính sách pháp luật và hệ thống pháp luật của nước ta đang trong quá trình hoàn thiện. Nhiều đạo luật mới, văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành nhưng chưa được cập nhật hoặc chậm tiếp nhận nên hoạt động của công tác này chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra.

Ba là, số lượng thanh niên trên địa bàn huyện thường xuyên biến động do phần lớn thanh niên đi làm ăn xa hoặc học tập, làm việc ở môi trường khác nên khó quản lý. Ngoài ra, thanh niên sống trên địa bàn huyện chủ yếu làm nông nghiệp, điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn, mặt bằng dân trí thấp, đặc biệt ở khu vực miền núi, vùng cao ít quan tâm đến pháp luật. Nhiều địa phương còn tồn tại những phong tục, tập quán lạc hậu, tư tưởng tiểu nông, bảo thủ, khép kín nặng nề, thói quen sống theo lệ làng đã ăn sâu trong tiềm thức một bộ phận dân cư nên việc phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên gặp nhiều bất lợi.

Bốn là, đội ngũ cán bộ làm công tác giáo dục pháp luật tuy có trình độ nhưng còn nhiều hạn chế về kĩ năng tổ chức thực hiện. Số cán bộ tuyên truyền, phổ biến pháp luật trình độ chưa đồng đều. Nguyên nhân bởi số lớp đào tạo, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ hằng năm của huyện mở ra còn ít, các chính sách đãi ngộ về thời gian và tiền lương cho đội ngũ làm công tác này còn chưa nhiều. Nguồn tài liệu cung cấp cho đội ngũ cán bộ và điều kiện cơ sở vật chất phục vụ công tác giáo dục pháp luật chưa đảm bảo. Đặc biệt là nguồn tài liệu chuyên sâu và khả năng sử dụng công nghệ thông tin vào hoạt động nghề nghiệp của cán bộ còn hạn chế. Giá nhiều loại sách pháp luật còn cao, chưa có cơ chế trợ giá hoặc phát miễn phí các loại sách, tài liệu phổ biến pháp luật. Sách và tài liệu của Tủ sách pháp luật còn ít và lạc hậu so với đòi hỏi thực tế.

Năm là, nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên tuy đề cập đến nhiều lĩnh vực có liên quan đến thanh niên song còn mang tính dàn trải, thiếu trọng tâm, nặng về lý thuyêt, chưa hấp dẫn, chưa gắn với thực tiễn, không bám sát cuộc sống sinh động của thanh niên. Nội dung, phương thức giáo dục chậm đổi mới, chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiều hoạt động giáo dục chưa đến được với thanh niên đặc thù. Các nội dung giáo dục cho thanh niên còn chưa được cụ thể hoá, chưa phù hợp với từng đối tượng thanh niên. Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận trong thanh niên chưa sát sao, kịp thời. Chưa sử dụng hết hiệu quả các hình thức tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật. Luận văn: Thực trạng phổ biến pháp luật cho thanh niên tại huyện.

Cuối cùng, kinh phí dành cho hoạt động phổ biến pháp luật nói chung và cho đối tượng thanh niên nói riêng còn quá hạn hẹp, mất cân đối giữa nhu cầu và khả năng đáp ứng. Cùng với điều kiện khó khăn về cơ sở vật chất, máy móc thiết bị, phương tiện đi lại… cũng ảnh hưởng tới hiệu quả phổ biến pháp luật cho thanh niên trên địa bàn huyện Minh Long.

TIỂU KẾT CHƯƠNG 2

Qua thực tiễn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung, phổ biến pháp luật cho thanh niên trên địa bàn huyện Minh Long nói riêng, tác giả nhận thấy công tác này đã đạt được nhiều kết quả đáng kể. Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác phổ biến pháp luật này. Việc phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên được thực hiện với nhiều hình thức khá phong phú, đa dạng, nội dung thiết thực. Đội ngũ cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được tăng cường. Sự phối hợp giữa các đoàn thể chính trị ngày càng phát huy hiệu quả. Nhận thức về pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật của thanh niên từng bước được nâng lên.

Tuy nhiên, hiệu quả công tác phổ biến pháp luật cho thanh niên trên địa bàn huyện chưa cao. Chưa phát huy hết các điều kiện, nguồn lực, thiết chế văn hóa phục vụ cho công tác này. Ý thức pháp luật của thanh niên, tuy đã được nâng lên song vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu mới, hiện tượng vi phạm pháp luật trong thanh niên vẫn còn xảy ra. Vì vậy, công tác phổ biến pháp luật cho thế hệ trẻ cần phải xác định rõ mục tiêu, phương hướng, đặc biệt là phải có một hệ thống giải pháp đồng bộ, toàn diện. Luận văn: Thực trạng phổ biến pháp luật cho thanh niên tại huyện.

XEM THÊM NỘI DUNG TIẾP THEO TẠI ĐÂY: 

===>>> Luận văn: Giải pháp phổ biến pháp luật cho thanh niên tại huyện

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Contact Me on Zalo
0877682993