Luận văn: Thực trạng quản lý chương trình giáo dục nhà trường

Mục lục

Đánh giá post

Chia sẻ chuyên mục Đề Tài Luận văn: Thực trạng quản lý chương trình giáo dục nhà trường hay nhất năm 2023 cho các bạn học viên ngành đang làm luận văn thạc sĩ tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài luận văn tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm luận văn thì với đề tài Luận Văn: Thực trạng quản lý phát triển chương trình giáo dục nhà trường ở các trường Trung học cơ sở huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang theo chương trình giáo dục phổ thông mới dưới đây chắc chắn sẽ giúp cho các bạn học viên có cái nhìn tổng quan hơn về đề tài sắp đến.

2.1. Khái quát về khảo sát thực trạng

2.1.1. Vài nét về khách thể khảo sát

Giáo dục THCS ở huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang: có 25 trường THCS và 6 trường có 2 cấp học (TH&THCS). Tổng số lớp là 356, với 11709 học sinh, tỷ lệ huy động học sinh ra lớp trên số trẻ trong độ tuổi là 99,9%; tỷ lệ trẻ hoàn thành chương trình TH vào lớp 6 là 100%; tỷ lệ duy trì sỹ số là 99,96%.

Nhận xét: Qua số liệu ở 2 bảng trên ta thấy quy mô trường lớp các ngành học, cấp học của huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang trong 5 năm qua cơ bản ổn định và đáp ứng được nhu cầu học tập của con em trong huyện.

Đối với cấp THCS: Trong 5 năm qua số trường học ổn định gồm 31 trường TH&THCS, THCS, PT DTNT (TH&THCS: 06 trường, THCS 24 trường, PT DTNT: trường).

  • Số lớp, số học sinh giảm nhẹ dần (do giảm dân số tự nhiên): năm học 2015-2016 có 383 lớp với 11557 học sinh, đến năm học 2019-2020 có 356 lớp với 11709 học sinh (giảm 27 lớp, tăng 152 học sinh).
  • Tỷ lệ huy động học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào học lớp 6 được duy trì và đạt 100%.

Chất lượng giáo dục:

Giáo dục THCS xếp loại hạnh kiểm Khá, Tốt đạt 95,1%, tỷ lệ xếp loại Yếu 0,2%; Không có học sinh vi phạm pháp luật, mắc tệ nạn xã hội. Xếp loại học lực Khá, Giỏi đạt 51,89%. Tổ chức dạy nghề cho 3031 học sinh lớp 8 (đạt 100% số học sinh lớp 8). Có 21 trường tổ chức dạy tin học cho 143 lớp, với 3818 học sinh, đạt 33,2%. Tỷ lệ tốt nghiệp THCS đạt 97,8%, huy động được 80,5% số học sinh tốt nghiệp THCS vào lớp 10 THPT, các Trung tâm giáo dục thường xuyên, các trương dân lập, các trường Trung học chuyên nghiệp và trường dạy nghề. 100% các xã và huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS từ năm 2003, đến nay duy trì đạt kết quả vững chắc chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục THCS.

  • Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên: Luận văn: Thực trạng quản lý chương trình giáo dục nhà trường.

Công tác đội ngũ luôn được quan tâm: số lượng cán bộ, giáo viên đảm bảo đáp ứng theo quy định. Hằng năm, làm tốt công tác phát triển Đảng trong các trường học, làm tốt công tác bồi dưỡng đội ngũ, đội ngũ giáo viên các cấp học được cử đi học nâng cao trình độ. Đến nay, đội ngũ CBGV cơ bản đạt trình độ chuẩn trở lên.

2.1.2. Tổ chức khảo sát thực trạng

  • Mục đích khảo sát:

Nhằm đánh giá khách quan thực trạng phát triển và quản lý phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới ở các trường THCS huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.

  • Nội dung khảo sát:

Nhận thức của đội ngũ Cán bộ quản lý và giáo viên về vai trò của phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới ở các trường THCS huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.

Thực trạng phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới ở các trường THCS huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.

Thực trạng quản lý phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới ở các trường THCS huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang

Thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông ở các trường THCS huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang

  • Cách thức khảo sát:

Quan sát, phỏng vấn trực tiếp, trò chuyện, điều tra bằng phiếu hỏi và xử lý kết quả bằng phương pháp thống kê.

  • Đối tượng, địa bàn khảo sát:

Nghiên cứu tiến hành khảo sát trên 30 Cán bộ quản lý và 225 giáo viên ở 15 trường trong huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Số lượng mẫu khách thể nghiên cứu được thể hiện trong bảng sau:

Mẫu khách thể nghiên cứu Luận văn: Thực trạng quản lý chương trình giáo dục nhà trường.

  • Xử lý số liệu:

Số liệu thu thập được từ phương pháp điều tra bằng bảng hỏi được tiến hành quy ước và xử lý như sau:

Mức độ điểm đánh giá theo từng tiêu chí:

Cách đánh giá: Việc xử lý kết quả các phiếu trưng cầu dựa vào phương pháp toán thống kê định lượng kết quả nghiên cứu. Các thông số thống kê định lượng được sử dụng là tỉ lệ phần trăm và điểm trung bình.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ

===>>> Nhận Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Quản Lý Giáo Dục

2.2. Thực trạng phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới ở các trường THCS huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang

2.2.1. Thực trạng nhận thức của cán bộ quản lí, giáo viên về vai trò của phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới ở các trường THCS huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang

Khảo sát thực trạng nhận thức của cán bộ quản lí, giáo viên về vai trò của phát triển chương trình giáo dục nhà trường ở các trường THCS huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang theo chương trình giáo dục phổ thông mới, chúng tôi thu được kết quả như sau:

Bảng 2.5. Thực trạng nhận thức của cán bộ quản lí, giáo viên ở các trường THCS huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang về vai trò của phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới

Kết quả khảo sát cho thấy: Đa số Cán bộ quản lý, GV đồng ý với ý kiến của chúng tôi đưa ra trong bảng hỏi, bao gồm cả những tiêu chí thể hiện vai trò của phát triển chương trình giáo dục nhà trường và tiêu chí gây nhiễu (tỷ lệ% dao động từ 93,3% đến 100% với Cán bộ quản lý và GV từ 92,4% đến 99,1%).

Hai tiêu chí phản ánh rõ rệt vai trò của phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới ở các trường trung học cơ sở là “Xây dựng chương trình phù hợp với điều kiện của nhà trường tạo điều kiện phát triển năng lực tư duy, tăng tính thực tiễn, giảm áp lực cho người học nhưng vẫn đảm bảo trang bị cho người học các kiến thức, kĩ năng và năng lực cơ bản để có thể tham gia kì thi tốt nghiệp THCS hằng năm”; “Nhằm khắc phục hạn chế của chương trình, sách giáo khoa hiện hành, đồng thời giúp giáo viên nhanh chóng thích ứng và dịch chuyển có hiệu quả sang quá trình thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới” được hầu hết Cán bộ quản lý, GV đồng ý với 100% ý kiến của Cán bộ quản lý và ý kiến của giáo viên lần lượt là 99,1% và 96,9%. Luận văn: Thực trạng quản lý chương trình giáo dục nhà trường.

Tuy nhiên, nhận thức của Cán bộ quản lý, GV được khảo sát còn mơ hồ, hạn chế, thể hiện ở việc phần lớn khách thể cho rằng “Nhằm tăng cường hiệu quả dạy học, giúp học sinh nắm vững kiến thức, có khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn và có điều kiện để phát triển năng lực sở trường của cá nhân” là vai trò của phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới ở các trường trung học cơ sở (CBQL – 93,3%; GV – 95,6%). Trên thực tế, tiêu chí này thể hiện tác dụng của dạy học theo định hướng phát triển năng lực người học.

Có sự khác biệt giữa đánh giá của Cán bộ quản lý và giáo viên về vai trò của phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới ở tiêu chí “Xây dựng chương trình giáo dục theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, gắn với thực tiễn xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú ý giáo dục thể chất, tinh thần, bồi dưỡng nhân cách học sinh” (100% – Cán bộ quản lý; 55,6% – GV). Theo chúng tôi, vị trí công tác là nguyên nhân chủ yếu tạo nên sự khác biệt này. Với tư cách là những người đứng đầu nhà trường, trước hết các Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng trong các nhà trường luôn tiếp nhận các chủ trương, chỉ đạo đổi mới giáo dục, các quyết định quản lý từ cấp trên và triển khai xuống các cấp dưới là cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn trường. Do đó, nhận thức của giáo viên về vai trò của phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới phụ thuộc rất lớn vào công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương có liên quan đến vấn đề này trong đơn vị mình công tác. Vì thế, để việc phát triển chương trình có hiệu quả, nâng cao nhận thức cho giáo viên về lĩnh vực này là cần thiết.

2.2.2. Thực trạng phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới ở trường THCS huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang

Phát triển chương trình giáo dục nhà trường ở các trường THCS huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang theo chương trình giáo dục phổ thông mới được tiến theo một chu trình bao gồm: Phát triển chương trình giáo dục; Phân tích bối cảnh; Phân tích chương trình hiện hành và chương trình giáo dục phổ thông mới; Xác định chuẩn kiến thức, kỹ năng, thái độ và giá trị môn học; Thiết kế chương trình giáo dục nhà trường; Thực hiện chương trình giáo dục nhà trường; Đánh giá, điều chỉnh chương trình đã xây dựng. Khảo sát thực trạng phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới ở các trường THCS huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang, chúng tôi thu được kết quả như sau:

Bảng 2.6. Thực trạng phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới ở các trường THCS huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang Luận văn: Thực trạng quản lý chương trình giáo dục nhà trường.

Kết quả bảng trên cho thấy, nội dung phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới ở các trường trung học cơ sở được đánh giá chủ yếu ở mức độ trung bình. Một số ít các tiêu chí đạt mức độ khá. (Điểm trung bình chung dao động từ X đạt từ 2,77 đến 3,75). Bên cạnh đó, kết quả khảo sát còn phản ánh sự phân tán trong ý kiến đánh giá của Cán bộ quản lý, GV khi tỷ lệ% các mức độ là tương đương nhau ở nhiều nội dung, hoặc tập trung chủ yếu ở mức độ kháyếu.

Về thực trạng phân tích bối cảnh: Trong các nội dung phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới, nội dung được đánh giá cao hơn cả về mức độ thực hiện là: “Phân tích điều kiện cụ thể của nhà trường (sứ mạng, tầm nhìn, cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, đặc điểm học sinh…)” (Điểm trung bình ý kiến đánh giá của Cán bộ quản lý và GV lần lượt là 3,77 và 3,61) (Phụ lục 3). Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này, tiến hành trao đổi với cán bộ quản lý, giáo viên của các nhà trường chúng tôi được biết: mặc dù phát triển chương trình giáo dục nhà trường đã dựa trên việc phân tích điều kiện cụ thể của nhà trường (sứ mạng, tầm nhìn, cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, đặc điểm học sinh…). Tuy nhiên, trên thực tế, Hiệu trưởng chủ yếu tập trung đánh giá cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên. Việc đánh giá năng lực, nhu cầu của học sinh, của địa phương chưa được chú trọng. Kết quả nghiên cứu còn cho thấy việc phân tích các điều kiện cụ thể của nhà trường được quan tâm hơn là Phân tích đặc điểm kinh tế-xã hội của địa phương, khả năng xã hội hoá giáo dục… (điểm trung bình chung của hai nội dung này lần lượt là 3,63 và 3,04).

Phân tích chương trình hiện hành và chương trình giáo dục phổ thông mới: Nội dung này được các khách thể khảo sát đánh giá ở các mức độ khác nhau. Điểm trung bình dao động từ 2,98 đến 3,75. Tiêu chí được cả Cán bộ quản lý và giáo viên đánh giá mức độ Khá là “Phân tích, đánh giá khái quát chương trình giáo dục phổ thông hiện hành”. Nội dung này rất quan trọng để xác định ưu điểm và hạn chế của chương trình hiện hành, từ đó có căn cứ để điều chỉnh chương trình một cách phù hợp. Tuy nhiên, nội dung quan trọng nhất của phân tích chương trình hiện hành và chương trình giáo dục phổ thông mới là “Đánh giá điểm mới, khác biệt của chương trình giáo dục phổ thông mới để có sự điều chỉnh chương trình hiện hành cho phù hợp” chưa được quan tâm thực hiện (Điểm trung bình 3,27). Có tới 50% Cán bộ quản lý và 30,2% GV đánh giá nội dung này ở mức độ yếu. Hạn chế này đòi hỏi các nhà quản lý phải có biện pháp khắc phục để nâng cao chất lượng phát triển chương trình giáo dục nhà trường.

Xác định chuẩn kiến thức, kỹ năng, thái độ và giá trị môn học: Tương tự như các nội dung khác, việc xác định chuẩn kiến thức, kỹ năng, thái độ và giá trị môn học cũng được đánh giá ở mức độ trung bình (ĐTB ở GV và Cán bộ quản lý lần lượt là 3,29 và 3,12) (Phụ lục 3). Trong đó, tiêu chí được đánh giá cao là “Xác định chuẩn kiến thức môn học” với điểm trung bình đánh giá lần lượt của Cán bộ quản lý, GV là 3,60 và 3,50 (mức độ khá). Trong nội dung này, “Xác định chuẩn kỹ năng môn học” được đánh giá thấp nhất. Điều đó cho thấy, việc xác định chuẩn kiến thức, kỹ năng, thái độ và giá trị môn học trong phát triển chương trình giáo dục nhà trường ở các trường THCS huyện Lục Nam còn chưa đồng đều, đòi hỏi phải có sự điều chỉnh để đảm bảo chất lượng của chương trình được điều chỉnh theo hướng chương trình giáo dục phổ thông mới.

Thiết kế chương trình giáo dục nhà trường: Thiết kế chương trình nhà trường sao cho phù hợp nhất là khâu có tầm quan trọng đặc biệt trong phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Nhưng nội dung này cũng chỉ được đánh giá ở mức độ trung bình đối với tất cả các công việc cụ thể, từ việc Xác định rõ mục tiêu, yêu cầu của việc rà soát chương trình sách giáo khoa hiện hành để cấu trúc, sắp xếp lại nội dung dạy học, chương trình môn học theo chương trình giáo dục phổ thông mới đến Xây dựng các chủ đề tích hợp liên môn; Xây dựng các chủ đề tích hợp môn học với nội dung giáo dục địa phương; Xây dựng các chủ đề giáo dục STEM; Thiết kế chuyển một số nội dung dạy học thành nội dung các hoạt động giáo dục; Thiết kế, bổ sung một số hoạt động giáo dục khác theo hướng hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp trong chương trình giáo dục phổ thông mới. Trong thiết kế chương trình giáo dục nhà trường, Xác định rõ mục tiêu, yêu cầu của việc rà soát chương trình sách giáo khoa hiện hành để cấu trúc, sắp xếp lại nội dung dạy học, chương trình môn học theo chương trình giáo dục phổ thông mới là khâu có tầm quan trọng đặc biệt, làm cơ sở để tiến hành các công việc tiếp theo. Tuy nhiên, nội dung này không được đánh giá cao (ĐTB mức độ đánh giá ở Cán bộ quản lý và GV lần lượt là 3,10 và 3,25, đạt mức trung bình). Chương trình giáo dục phổ thông 2018 có một số môn học và hoạt động giáo dục mới như môn khoa học tự nhiên, hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp. Trong đó, môn khoa học tự nhiên được xây dựng từ các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học và thay thế cho các môn học này. Bên cạnh đó, giáo dục STEM cũng rất được chú trọng, tạo điều kiện cho học sinh có tư duy khám phá, hướng đến cách học tích cực, chủ động và giải quyết được các vấn đề có kiến thức liên môn. Vì thế, Xây dựng các chủ đề tích hợp liên môn; Xây dựng các chủ đề tích hợp môn học với nội dung giáo dục địa phương; Xây dựng các chủ đề giáo dục STEM; Thiết kế chuyển một số nội dung dạy học thành nội dung các hoạt động giáo dục; Thiết kế, bổ sung một số hoạt động giáo dục khác theo hướng hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp trong chương trình giáo dục phổ thông mới là những nội dung không thể thiếu trong phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu cho thấy các nhà trường mà chúng tôi khảo sát chưa thực sự chú trọng đến việc này. Do đó, đề xuất các biện pháp quản lý để khắc phục hiện trạng này là yêu cầu cấp bách để đảm bảo hiệu quả của phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Luận văn: Thực trạng quản lý chương trình giáo dục nhà trường.

Thực hiện chương trình giáo dục nhà trường: Cũng như các nội dung khác, phân tích thực trạng thực hiện chương trình giáo dục nhà trường chúng tôi thu được kết quả tương tự. Xây dựng dự thảo chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mớihoàn thiện dự thảo chương trình giáo dục nhà trường là công đoạn cuối cùng trước khi ban hành chính thức chương trình giáo dục nhà trường nhưng còn hạn chế, do đó tất yếu sẽ ảnh hưởng đến kết quả thực hiện phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới nói chung.

Trao đổi với chúng tôi, thầy/cô N.V. M. trường THCS Cương Sơn cho biết: “Mặc dù đa số giáo viên nhận thức được tầm quan trọng của phát triển chương trình giáo dục nhà trường nhưng thực hiện việc đóng góp ý kiến vào phát triển chương trình giáo dục nhà trường đã trở thành thách thức đối với một số giáo viên vì công việc của giáo viên hiện nay quá nhiều hồ sơ chuyên môn, nếu giáo viên dạy môn phụ thì phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ khác nhau. Việc tham gia vào phát triển chương trình giáo dục nhà trường chủ yếu thực hiện theo mệnh lệnh từ Hiệu trưởng, chứ ít giáo viên chủ động tham gia đóng góp”.

Đánh giá, điều chỉnh chương trình đã xây dựng: Kết quả khảo sát cho thấy việc đánh giá, điều chỉnh chương trình đã xây dựng cũng đạt mức trung bình theo ý kiến đánh giá của Cán bộ quản lý (ĐTB là 3,26) và GV (ĐTB là 3,18). Trong đó, hai nội dung được đánh giá cao nhất là: “Lập kế hoạch cho đợt đánh giá” (СBQL – 3,60; GV – 3,45) và “Tổ chức lấy ý kiến các đối tượng được chọn để đánh giá” (СBQL – 3,53; GV – 3,40) (mức độ khá).

Tuy nhiên, các công việc khác như: Chuẩn bị phương tiện, công cụ đánh giá (Thiết kế tiêu chí đánh giá, phiếu đánh giá, phiếu phỏng vấn…); Tổng hợp ý kiến đánh giá từ các nguồn đánh giá khác nhau; Hội đồng đánh giá tổ chức họp thảo luận về kết quả phân tích, đề xuất các yêu cầu viết bản báo cáo đánh giá; Viết báo cáo đánh giá chỉ được đánh giá ở mức độ trung bình. Trong đó, có tới 60% Cán bộ quản lý, GV đánh giá việc Chuẩn bị phương tiện, công cụ đánh giá (Thiết kế tiêu chí đánh giá, phiếu đánh giá, phiếu phỏng vấn…) ở mức độ yếu.

Như vậy, kết quả khảo sát thực trạng cho thấy phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới tại các trường THCS huyện Lục Nam còn nhiều hạn chế, đồng thời có mối liên hệ chặt chẽ giữa các nội dung: từ phân tích bối cảnh đến phân tích chương trình hiện hành, chương trình giáo dục phổ thông mới, tiếp theo là việc xác định chuẩn kiến thức, kỹ năng, thái độ, giá trị môn học; thiết kế, thực hiện chương trình giáo dục nhà trường và cuối cùng đánh giá, điều chỉnh chương trình đã xây dựng. Thực trạng này đòi hỏi cán bộ quản lý giáo dục, đứng đầu là Hiệu trưởng cần có biện pháp khắc phục để nâng cao chất lượng phát triển chương trình giáo dục nhà trường, từ đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

2.3. Thực trạng quản lý phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới ở các trường THCS huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang Luận văn: Thực trạng quản lý chương trình giáo dục nhà trường.

2.3.1. Thực trạng lập kế hoạch phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới ở các trường THCS huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang

Để tìm hiểu thực trạng lập kế hoạch phát triển chương trình giáo dục nhà trường ở các trường THCS huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang theo chương trình giáo dục phổ thông mới, chúng tôi khảo sát 30 Cán bộ quản lý, 225 giáo viên thuộc 15 trường THCS huyện Lục Nam. Kết quả khảo sát được thể hiện qua bảng 2.7 như sau:

Bảng 2.7. Thực trạng lập kế hoạch phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới ở các trường THCS huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang

Kết quả khảo sát cho thấy: Thực trạng lập kế hoạch phát triển chương trình giáo dục nhà trường ở các trường THCS huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang theo chương trình giáo dục phổ thông mới được đánh giá chủ yếu ở mức độ trung bình. Điểm trung bình dao động từ 2,47 đến 3,93.

Nội dung được đánh giá cao nhất là: Xác định các nội dung của kế hoạch phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới ở trường THCS” (ĐTB của Cán bộ quản lý là 3,62, của giáo viên là 3,31) (Phụ lục 3). Việc xác định các nội dung của kế hoạch phát triển chương trình giáo dục nhà trường THCS theo chương trình giáo dục phổ thông bao gồm: 1) Xác định nguồn nhân lực; 2) Chuẩn bị các tài liệu, số liệu, biểu mẫu; 3) Xác định các điều kiện đảm bảo kết quả. Trong đó, tiêu chí “Xác định nguồn nhân lực tham gia phát triển chương trình giáo dục nhà trường” được đánh giá cao nhất với ĐTB là 3,93 (mức độ khá).

Tuy nhiên việc “Xác định mục tiêu phát triển chương trình giáo dục nhà trường trường THCS theo chương trình giáo dục phổ thông mới” là nhiệm vụ hàng đầu trong khâu lập kế hoạch thì lại không được đánh giá cao (ĐTB là 3,28). Bởi khi chưa xác định được mục tiêu thì làm sao đưa ra được các nội dung kế hoạch phù hợp với việc phát triển chương trình giáo dục nhà trường trường THCS theo chương trình giáo dục phổ thông mới.

Việc “Lựa chọn phương thức/quy trình thực hiện phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới; Xác định thời gian triển khai và hoàn thành việc phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới ” được đánh giá thực hiện yếu nhất. Trong phát triển chương trình nói chung, quy trình thực hiện phát triển chương trình và thời gian dành cho mỗi nội dung là vô cùng quan trọng bởi nó giúp cho những người tham gia hình dung ra những công việc cần phải làm theo trình tự logic, từ đó tiến hành công việc một cách hiệu quả. Nếu quy trình và thời gian không rõ ràng thì những khó khăn, lúng túng, thiếu sót, chồng chéo, kém hiệu quả…trong quá trình thực hiện phát triến chương trình là điều khó tránh khỏi. Luận văn: Thực trạng quản lý chương trình giáo dục nhà trường.

Bên cạnh đó, Lập kế hoạch thẩm định, đánh giá chương trình hiện hành, xác định điểm mới, khác biệt của chương trình giáo dục phổ thông mới so với Chương trình hiện hành là vô cùng quan trọng bởi kết quả của nó sẽ là căn cứ để nhà trường tiến hành điều chỉnh chương trình giáo dục. Tuy nhiên, nội dung này cũng chỉ được đánh giá ở mức độ trung bình.

Trao đổi với chúng tôi, thầy V.T.T, Hiệu trưởng trường THCS Cẩm Lý cho biết: Việc xây dựng kế hoạch và thực hiện theo kế hoạch phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới còn gặp rất nhiều khó khăn. Tuy đã được công bố từ lâu, nhưng còn khá “xa lạ” với giáo viên, chưa nói đến vấn đề về cơ sở vật chất và năng lực học sinh trong nhà trường.

Chương trình giáo dục phổ thông mới được ban hành năm 2018. Trong khi đó, thời gian của 1 năm học được bắt đầu từ tháng 9 và kết thúc vào tháng 5. Thực tế cho thấy, sau khi kết thúc năm học, trong thời gian nghỉ hè, Hiệu trưởng thường chủ động xây dựng các loại kế hoạch cho năm học mới. Tuy nhiên đây cũng lại là thời điểm nghỉ hè của toàn thể giáo viên, vì vậy việc góp ý các nội dung trong kế hoạch còn hạn chế. Hầu hết việc thực hiện kế hoạch mang tính chủ quan của cá nhân Cán bộ quản lý. Vào đầu mỗi năm học mới, có rất nhiều công việc cần triển khai thực hiện, nhiều loại kế hoạch cần xây dựng nên việc lập kế hoạch nói chung, kế hoạch cho từng loại hoạt động nói riêng, chẳng hạn như phát triển chương trình giáo dục nhà trường còn hạn chế là điều khó tránh khỏi, đặc biệt đây lại là vấn đề mới đối với nhiều cán bộ quản lý, giáo viên.

Như vậy, có thể thấy, việc xây dựng kế hoạch phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới ở các trường THCS huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang còn chung chung, thiếu tính khoa học, đồng thời bộc lộ sự lúng túng của cán bộ quản lý các nhà trường khi thực hiện công việc này. Do đó, tất yếu sẽ ảnh hưởng đến các khâu tiếp theo của chu trình quản lý và kết quả nói chung của phát triển chương trình giáo dục nhà trường ở các trường trung học cơ sở trong huyện.

2.3.2. Thực trạng tổ chức phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới ở các trường THCS huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang

Kế hoạch khả thi, đi vào thực tiễn phụ thuộc vào việc tổ chức thực hiện. Kết quả khảo sát thực trạng tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới ở các trường THCS huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang được trình bày ở bảng sau:

Bảng 2.8. Thực trạng tổ chức phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới ở các trường THCS huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang  Luận văn: Thực trạng quản lý chương trình giáo dục nhà trường.

Thực trạng tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới ở các trường THCS huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang được đánh giá chủ yếu ở mức độ trung bình. Điểm trung bình dao động từ 2,62 đến 3,63.

Nội dung được đánh giá thực hiện tốt nhất là “Xác định cơ cấu tổ chức thực hiện phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới (ĐTB kết quả đánh giá của Cán bộ quản lý và GV lần lượt là 3,63 và 3,47). Có thể thấy, xác định cơ cấu của tổ chức thực hiện phát triển chương trình giáo dục nhà trường có vai trò quan trọng bởi nó giúp phân định nhiệm vụ giữa các đơn vị, cá nhân trong việc thực hiện hoạt động này. Bên cạnh đó, “Xây dựng cơ chế quản lý, quy chế làm việc của đội ngũ tham gia phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới” cũng là yếu tố đảm bảo cho hoạt động này đạt được mục tiêu đề ra.

Các nội dung còn lại như: Dự kiến nhân sự cho tổ chức thực hiện phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới; Tổ chức, sắp xếp đội ngũ chủ chốt và đội ngũ tham gia thực hiện phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới được đánh giá ở mức độ trung bình. Đồng chí H.B.H. Hiệu trưởng trường THCS Đông phú chia sẻ: “phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới thời gian qua đã được lãnh đạo nhà trường đưa ra, nhưng thực tế chỉ một vài giáo viên nghiên cứu và điều chỉnh chương trình hiện hành thành chương trình cho riêng mình phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông mới”. Thông tin này cho thấy, rõ ràng, vẫn còn có tình trạng buông lỏng quản lý phát triển chương trình nhà trường ở một số đơn vị: không có kế hoạch chặt chẽ, cụ thể, không có tổ chức, chỉ đạo chặt chẽ và đánh giá. Vì thế, chương trình không được xây dựng cho toàn trường mà chỉ là chương trình riêng do các cá nhân giáo viên tự chủ động xây dựng.

Như vậy, nhìn chung, tổ chức thực hiện phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới ở các trường THCS huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang vẫn chưa thực sự được chú trọng thực hiện như một hoạt động chuyên môn bắt buộc của nhà trường. Thực trạng này một mặt sẽ hạn chế chất lượng giáo dục của nhà trường, sự phát triển nghề nghiệp liên tục của giáo viên, mặt khác sẽ dẫn tới khó khăn cho nhà trường, cho giáo viên trong quá trình dịch chuyển sang chương trình giáo dục phổ thông mới. Do đó, đòi hỏi phải có biện pháp quản lý phù hợp để khắc phục hiện trạng yếu kém này.

2.3.3. Thực trạng chỉ đạo thực hiện phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới ở các trường THCS huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang Luận văn: Thực trạng quản lý chương trình giáo dục nhà trường.

Để kế hoạch phát triển chương trình giáo dục nhà trường ở các trường trung học cơ sở được triển khai thực hiện tốt và đạt hiệu quả cao, Hiệu trưởng cần chỉ đạo, điều hành. Thực trạng vấn đề này được thể hiện ở bảng sau:

Bảng 2.9. Thực trạng chỉ đạo thực hiện phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới ở các trường THCS huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang

Kết quả bảng trên cho thấy: thực trạng chỉ đạo thực hiện kế hoạch phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới ở các trường trung học cơ sở huyện Lục Nam được đánh giá chủ yếu ở mức độ trung bình. ĐTB dao động từ 2,71 đến 3,68.

Nội dung được cả Cán bộ quản lý và GV đánh giá ở mức độ “Khá” là: “Thực trạng chỉ đạo xác định chuẩn kiến thức, kĩ năng môn học theo định hướng của chương trình giáo dục phổ thông mới, từ đó dự kiến khung chương trình dạy học cho các môn” (ĐTB ở Cán bộ quản lý và GV lần lượt là 3,50 và 3,71). Bên cạnh đó, việc thực hiện “Chỉ đạo phân tích chương trình hiện hành và chương trình giáo dục phổ thông mới” cũng được Hiệu trưởng các trường quan tâm thực hiện. Đây là yêu cầu rất quan trọng trong chỉ đạo thực hiện phát triển chương trình giáo dục phổ thông mới.

Tuy nhiên, kết quả khảo sát cũng cho thấy những hạn chế trong chỉ đạo phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới ở các trường trung học cơ sở huyện Lục Nam, đặc biệt là Chỉ đạo thiết kế chương trình giáo dục nhà trường theo định hướng của chương trình giáo dục phổ thông mới (chỉ đạo xây dựng các chủ đề tích hợp liên môn; chỉ đạo xây dựng các chủ đề tích hợp môn học với nội dung giáo dục địa phương; chỉ đạo xây dựng các chủ đề giáo dục STEM; chỉ đạo thiết kế chuyển một số nội dung dạy học thành nội dung các hoạt động giáo dục; chỉ đạo thiết kế bổ sung một số hoạt động giáo dục khác). Đây là nội dung đặc biệt quan trọng, thể hiện rõ nét màu sắc của chương trình giáo dục phổ thông mới khi môn khoa học tự nhiên và hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp đã trở thành môn học mới (trên cơ sở tích hợp hợp kiến thức của ba môn Vật lý, Hóa học, Sinh học) và hoạt động giáo dục bắt buộc nhưng vẫn có từ 20% đến trên 50% ý kiến của các khách thể ở cả hai nhóm đánh giá thực hiện ở mức độ yếu. Kết quả nghiên cứu còn cho thấy có sự thống nhất giữa ý kiến đánh giá của Cán bộ quản lý và GV về công tác lập kế hoạch và chỉ đạo thực hiện nội dung này.

Hai nội dung được đánh giá thấp nhất là “Chỉ đạo điều chỉnh chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới sau khi thực hiện cho phù hợp với thực tiễn”; “Chỉ đạo xác định điểm mới, khác biệt của chương trình giáo dục phổ thông mới so với chương trình hiện hành” (ý kiến đánh giá của Cán bộ quản lý và GV lần lượt là 2,77 và 2,70; 2,83 và 2,88) mặc dù đây là những việc làm quan trọng, là căn cứ để xây dựng chương trình giáo dục phù hợp với thực tiễn của nhà trường. Thực trạng này đòi hỏi lãnh đạo nhà trường cần có biện pháp quản lý phù hợp để khắc phục, từ đó nâng cao chất lượng phát triển chương trình giáo dục nhà trường và dịch chuyển có hiệu quả sang chương trình giáo dục phổ thông mới.

2.3.4. Thực trạng kiểm tra đánh giá hoạt động phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới ở các trường THCS huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang Luận văn: Thực trạng quản lý chương trình giáo dục nhà trường.

Kiểm tra, đánh giá là một mắt xích quan trọng của công tác quản lý, không những giúp cho nhà quản lý biết ưu điểm của công tác quản lý mà còn là căn cứ để điều chỉnh kế hoạch, tổ chức thực hiện, chỉ đạo…Kết quả khảo sát thực trạng kiểm tra đánh giá hoạt động phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới ở các trường THCS huyện Lục Nam được thể hiện ở bảng sau:

Bảng 2.10. Thực trạng kiểm tra đánh giá hoạt động phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới ở các trường THCS huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang

Việc kiểm tra đánh giá hoạt động phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới ở các trường THCS huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang được cán bộ quản lý, giáo viên của nhà trường đánh giá với điểm trung bình từ 2,92 đến 3,80.

Trong đó, những nội dung quan trọng, là tiền đề đề thực hiện các bước tiếp theo trong kiểm tra đánh giá được đánh giá cao hơn cả, đó là “Xây dựng các tiêu chuẩn kiểm tra, đánh giá phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới” (ĐTB đánh giá của Cán bộ quản lý, GV lần lượt là 3,80 và 3,30) và Xây dựng lực lượng kiểm tra, đánh giá phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới” (CBQL – 3,37, GV – 3,31).

Tuy nhiên, việc “thực hiện kiểm tra, đánh giá kết quả phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới theo các tiêu chí đã xây dựng” và “Sử dụng kết quả kiểm tra đánh giá để điều chỉnh chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới” còn hạn chế. Có tới từ trên 30% đến 50% khách thể khảo sát đánh giá các nội dung này ở mức độ yếu. Cho dù việc chuẩn bị kiểm tra tốt và bài bản nhưng quá trình kiểm tra, đánh giá không dựa trên các tiêu chí/căn cứ đã được xây dựng thì kết quả của kiểm tra, đánh giá không đảm bảo chính xác và khách quan. Bên cạnh đó, kết quả kiểm tra đánh giá cần được sử dụng để điều chỉnh chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Nếu không, việc kiểm tra đánh giá sẽ trở nên vô nghĩa, lãng phí thời gian và công sức của những người thực hiện.

2.4. Thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới ở các trường THCS huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang

Thực trạng quản lý phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới ở các trường THCS huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang hiện nay chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố. Kết quả khảo sát thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động này được thể hiện ở bảng sau: Luận văn: Thực trạng quản lý chương trình giáo dục nhà trường.

Bảng 2.11. Thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới ở các trường THCS huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang

Kết quả khảo sát cho thấy, các yếu tố đều được đánh giá có ảnh hưởng lớn đến quản lý phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới ở các trường THCS huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Cụ thể như sau:

Các yếu tố chủ quan được đánh giá có ảnh hưởng lớn hơn đến quản lý phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới so với các yếu tố khách quan, trong đó yếu tố được đánh giá có ảnh hưởng lớn nhất là “Năng lực phát triển chương trình giáo dục nhà trường của cán bộ quản lý và giáo viên”, sau đó là “Nhận thức của cán bộ quản lý và giáo viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới” (ĐTB mà cán bộ quản lý, giáo viên đánh giá các yếu tố này lần lượt là 3,00; 2,89 và 2,90; 2,78).

Rõ ràng, để phát triển chương trình có hiệu quả, những người tham gia vào công việc này phải có nhận thức đúng đắn, có kiến thức và kỹ năng phát triển chương trình và ngược lại. Trong số các yếu tố khách quan thì “Chương trình Giáo dục phổ thông mới, các văn bản quy định, hướng dẫn về phát triển chương trình” được đánh giá cũng có mức độ ảnh hưởng lớn đến hiệu quả quản lý. Với yêu cầu phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới, tất yếu chương trình mới này và các văn bản quy định, hướng dẫn về phát triển chương trình sẽ là cơ sở để cán bộ quản lý chỉ đạo điều chỉnh chương trình hiện hành cho phù hợp (ĐTB cán bộ quản lý, giáo viên đánh giá lần lượt là 2,87 và 2,77). Ngoài ra, Đặc điểm của địa phương nơi trường đóng; Đặc điểm của học sinh trong nhà trường; Cơ sở vật chất phục vụ hoạt động dạy và học cũng được đánh giá là có ảnh hưởng đến quản lý phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Kết quả này hoàn toàn phù hợp với thực tế khách quan của việc phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới.

2.5. Đánh giá chung về thực trạng quản lý phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới ở các trường THCS huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang

2.5.1. Những ưu điểm

Hiệu trưởng rất coi trọng việc triển khai các văn bản của Đảng, Nhà nước, của ngành về đổi mới nội dung chương trình, các quy định, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học và phát triển chương trình giáo dục nhà trường.

Về nhận thức: Nhìn chung, đa số Cán bộ quản lý, GV các trường THCS huyện Lục Nam đã có nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng, sự cần thiết của phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới.

Về thực trạng phát triển chương trình giáo dục nhà trường: Qua khảo sát chúng tôi nhận thấy việc phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới ở các trường trung học cơ sở huyện Lục Nam được thực hiện theo quy trình phát triển chương trình giáo dục nhà trường, bao gồm việc phân tích bối cảnh, phân tích chương trình hiện hành và chương trình giáo dục phổ thông mới và xác định chuẩn kiến thức, kỹ năng, thái độ và giá trị môn học.

Về thực trạng quản lý phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới: Nhìn chung, Hiệu trưởng các trường THCS đã thực hiện đúng các chức năng quản lý bao gồm lập kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá đối với hoạt động này.

Các trường đã tạo điều kiện nhất định về cơ sở hạ tầng và các nguồn lực khác để đáp ứng yêu cầu phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới.

2.5.2. Những hạn chế Luận văn: Thực trạng quản lý chương trình giáo dục nhà trường.

Vẫn còn có những Cán bộ quản lý, GV nhận thức chưa rõ ràng, thiếu nhất quán về vai trò của phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới.

Các nội dung phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới chưa được đánh giá cao, đặc biệt là các tiêu chí thuộc về nội dung thiết kế chương trình nhà trường có liên quan trực tiếp đến chương trình giáo dục phổ thông mới như: Xây dựng các chủ đề tích hợp liên môn; Xây dựng các chủ đề tích hợp môn học với nội dung giáo dục địa phương; Xây dựng các chủ đề giáo dục STEM; Thiết kế chuyển một số nội dung dạy học thành nội dung các hoạt động giáo dục; Thiết kế, bổ sung một số hoạt động giáo dục khác theo hướng hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp trong chương trình giáo dục phổ thông mới.

Công tác lập kế hoạch phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới chưa bám sát bối cảnh cụ thể trong và ngoài nhà trường, vì thế thiếu tính thực tiễn và khả thi. Những tồn tại, bất cập tương tự cũng tồn tại ở chức năng tổ chức, chỉ đạo và kiểm tra đánh giá phát triển chương trình giáo dục nhà trường còn có hiện tượng buông lỏng quản lý đối với hoạt động này. Vì thế, tất yếu việc phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ kém hiệu quả.

Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học chưa đáp ứng được đầy đủ yêu cầu để phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới.

2.5.3. Nguyên nhân của những hạn chế

Các nhà trường chưa có sự đầu tư đúng mức về hoạt động phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Hiệu trưởng còn quản lý theo kinh nghiệm, ít cập nhật kiến thức quản lý mới, thiếu sự tìm tòi, vận dụng những kinh nghiệm quản lý hiệu quả về hoạt động phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Các biện pháp quản lý chưa phù hợp với điều kiện nhà trường về cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên, công tác kiểm tra, đánh giá chưa được coi trọng đúng mức và thiếu sự động viên khích lệ kịp thời đối với giáo viên.

Bên cạnh đó do khối lượng công việc quá nhiều nên cán bộ, giáo viên của các trường trung học cơ sở khó thu xếp được thời gian dành cho hoạt động phát triển chương trình giáo dục nhà trường.

Đời sống kinh tế, xã hội của huyện Lục Nam còn khó khăn, đa phần người dân làm nông, lâm nghiệp nên ngân sách đầu tư cho giáo dục còn hạn chế. Do đó, đa số thiết bị không đồng bộ, không chất lượng; thiếu kinh phí để đầu tư, mua sắm, trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu của các hoạt động dạy học, giáo dục theo chương trình giáo dục phổ thông mới đặc biệt là các hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp, tích hợp liên môn, giáo dục STEM…

Kết luận chương 2 Luận văn: Thực trạng quản lý chương trình giáo dục nhà trường.

Nhìn chung, đa số Cán bộ quản lý, GV các trường THCS huyện Lục Nam đã có nhận thức đúng đắn về vai trò của phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Bên cạnh đó, vẫn còn có những Cán bộ quản lý, GV hạn chế trong nhận thức về vấn đề này khi nhầm lẫn vai trò của phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới với dạy học theo định hướng phát triển năng lực người học.

Hoạt động phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới ở các trường trung học cơ sở huyện Lục Nam về cơ bản được thực hiện theo đúng quy trình. Tuy nhiên, các nội dung cụ thể của hoạt động này chưa được đánh giá cao, đặc biệt là các tiêu chí thuộc về nội dung thiết kế chương trình nhà trường có liên quan trực tiếp đến chương trình giáo dục phổ thông mới như.

Nhìn chung, Hiệu trưởng các trường THCS đã thực hiện đúng các chức năng quản lý bao gồm lập kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá đối với hoạt động này. Tuy nhiên, công tác lập kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra đánh giá chưa bám sát bối cảnh cụ thể trong và ngoài nhà trường, vì thế thiếu tính thực tiễn và khả thi.

Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học còn thiếu và yếu, chưa đáp ứng được đầy đủ yêu cầu cần thiết để phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Luận văn: Thực trạng quản lý chương trình giáo dục nhà trường.

Những kết quả thực trạng thu được ở Chương 2 là căn cứ thực tiễn để chúng tôi đề xuất các biện pháp quản lý phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông mới.

XEM THÊM NỘI DUNG TIẾP THEO TẠI ĐÂY: 

===>>> Luận văn: Biện pháp quản lý chương trình giáo dục nhà trường

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Contact Me on Zalo
0877682993