Đề Tài Tiểu Luận Luật Dân Sự

5/5 - (5 bình chọn)

Danh Sách Đề Tài Tiểu Luận Luật Dân Sự mới nhất năm 2022 cho các bạn sinh viên học ngành luật cùng nhau tham khảo nhé. Để có được một đề tài tiểu luận luật dân sự như mong muốn, thì các bạn sinh viên phải tốn rất nhiều thời gian khi lựa chọn đề tài, cũng như tìm kiếm đề tài cho phù hợp với môn mà bạn đang chuẩn bị làm bài tiểu luận, với bài viết sau đây Hỗ Trợ Viết Luận Văn xin chia sẻ đến các bạn sinh viên một danh sách đề tài tiểu luận luật dân sự mới nhất, và được Hỗ Trợ Viết Luận Văn cập nhập liên tục đến các bạn sinh viên đang chuẩn bị làm bài tiểu luận môn.

ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN LUẬT DÂN SỰ

Đề Tài Tiểu Luận Luật Dân Sự
Đề Tài Tiểu Luận Luật Dân Sự
 1. Tiểu Luận Luật Dân Sự: Lĩnh vực pháp luật dân sự
 2. Tiểu Luận Luật Dân Sự: Nguyên tắc tòa án không được từ chối giải quyết vì lý do không có luật trong Bộ luật dân sự năm 2015.
 3. Tiểu Luận Luật Dân Sự: Quyền thay đổi giới tính của cá nhân theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015.
 4. Tiểu Luận Luật Dân Sự: Những điểm mới của quy định về cá nhân theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015.
 5. Tiểu Luận Luật Dân Sự: Những điểm mới của quy định về quyền chiếm hữu theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015.
 6. Tiểu Luận Luật Dân Sự: Những điểm mới của quy định về trong các quy định về pháp nhân trong Bộ luật Dân sự năm 2015.
 7. Tiểu Luận Luật Dân Sự: Địa vị pháp lý của hộ gia đình trong Bộ luật Dân sự năm 2015.
 8. Tiểu Luận Luật Dân Sự: Khái niệm đại diện và phạm vi đại diện theo qui định của Bộ luật Dân sự năm 2015.
 9. Đề Tài Tiểu Luận Luật Dân Sự: Điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự Bộ luật Dân sự năm 2015.
 10. Tiểu Luận Luật Dân Sự: Hình thức của giao dịch theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015.
 11. Tiểu Luận Luật Dân Sự: Giao dịch vi phạm hình thức và hậu quả pháp lý của giao dịch vi phạm hình thức.
 12. Tiểu Luận Luật Dân Sự: Giao dịch do nhầm lẫn – thực trạng pháp luật, thực tiễn áp dụng và định hướng hoàn thiện.
 13. Tiểu Luận Luật Dân Sự: Giao dịch giả tạo nhằm tẩu tán tài sản và hậu quả pháp lý của nó.
 14. Tiểu Luận Luật Dân Sự: Bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình khi giao dịch dân sự vô hiệu.
 15. Tiểu Luận Luật Dân Sự: Khái niệm và phân loại thời hiệu trong Bộ luật Dân sự năm 2015.
 16. Tiểu Luận Luật Dân Sự: Thời hiệu khởi kiện theo qui định của Bộ luật Dân sự năm 2015.
 17. Tiểu Luận Luật Dân Sự: Khái niệm và phân loại tài sản theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015.
 18. Tiểu Luận Luật Dân Sự: Tài sản “ảo” trên mạng – lý luận, pháp lý và hoàn thiện pháp luật.
 19. Tiểu Luận Luật Dân Sự: Tài sản hình thành trong tương lai theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 20. Tiểu Luận Luật Dân Sự: Bảo vệ quyền quyền sở hữu bằng phương thức kiện đòi lại tài sản.
 21. Tiểu Luận Luật Dân Sự: Sở hữu cá nhân theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015 trong mối quan hệ so sánh với Bộ luật Dân sự năm 2005.
 22. Tiểu Luận Luật Dân Sự: Xác lập quyền sở hữu đối với tài sản không xác định chủ sở hữu.
 23. Tiểu Luận Luật Dân Sự: Kiện đòi hoàn trả tài sản bị người khác chiếm giữ không có căn cứ pháp luật theo qui định của Bộ luật Dân sự năm 2015.
 24. Tiểu Luận Luật Dân Sự: Nghĩa vụ của chủ tài sản trong việc kiện đòi hoàn trả tài sản bị người khác chiếm giữ không có căn cứ pháp luật theo qui định của Bộ luật Dân sự 2015 – những vấn đề lý luận và thực tiễn.
 25. Tiểu Luận Luật Dân Sự: Quyền sử dụng đối với tài sản trong Bộ luật Dân sự năm 2005 và quyền hưởng dụng theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015.
 26. Đề Tài Tiểu Luận Luật Dân Sự: Quyền bề mặt trong Bộ luật Dân sự năm 2015.
 27. Tiểu Luận Luật Dân Sự: Biện pháp cầm giữ để bảo đảm nghĩa vụ dân sự theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015.
 28. Tiểu Luận Luật Dân Sự: Biện pháp bảo lưu quyền sở hữu trong việc bảo đảm thực hiện nghĩa vụ theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2015.
 29. Tiểu Luận Luật Dân Sự: Bảo đảm nghĩa vụ dân sự bằng tài sản hình thành trong tương lai theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2015.
 30. Tiểu Luận Luật Dân Sự: Khái niệm di sản theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 31. Tiểu Luận Luật Dân Sự: Thừa kế không phụ thuộc nội dung của di chúc.
 32. Tiểu Luận Luật Dân Sự: Thời hiệu khởi kiện về thừa kế theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 33. Đề Tài Tiểu Luận Luật Dân Sự: Di chúc chung của vợ chồng.
 34. Tiểu Luận Luật Dân Sự: Di chúc có điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 35. Tiểu Luận Luật Dân Sự: Hình thức của di chúc.
 36. Tiểu Luận Luật Dân Sự: Di chúc không tuân thủ quy định về hình thức và hậu quả pháp lý của di chúc.
 37. Tiểu Luận Luật Dân Sự: Hiệu lực của di chúc.
 38. Tiểu Luận Luật Dân Sự: Người không có quyền hưởng di sản theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015.
 39. Tiểu Luận Luật Dân Sự: Truất quyền hưởng di sản và hậu quả pháp lý của việc truất quyền hưởng di sản.
 40. Tiểu Luận Luật Dân Sự: Từ chối hưởng di sản và hậu quả pháp lý của việc từ chối hưởng di sản.
 41. Tiểu Luận Luật Dân Sự: Di sản thờ cúng theo quy định của Bộ luật Di sản Việt Nam năm 2015.
 42. Tiểu Luận Luật Dân Sự: Di tặng theo quy định của pháp luật dân sự Việt Nam.
 43. Tiểu Luận Luật Dân Sự: Giải thích di chúc theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 44. Tiểu Luận Luật Dân Sự: Giải thích hợp đồng theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 45. Tiểu Luận Luật Dân Sự: Quyền thừa kế của con nuôi theo quy định của pháp luật dân sự Việt Nam.
 46. Tiểu Luận Luật Dân Sự: Thừa kế thế vị theo quy định của Bộ luật Dân sự.
 47. Tiểu Luận Luật Dân Sự: Quan hệ thừa kế giữa con riêng với cha kế, mẹ kế.
 48. Đề Tài Tiểu Luận Luật Dân Sự: Hạn chế việc phân chia di sản.
 49. Tiểu Luận Luật Dân Sự: Hình thức và thủ tục phân chia di sản theo pháp luật Việt Nam.
 50. Tiểu Luận Luật Dân Sự: Hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định của pháp luật nhà ở Việt Nam.
 51. Tiểu Luận Luật Dân Sự: Thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định của pháp luật nhà ở Việt Nam.
 52. Tiểu Luận Luật Dân Sự: Quyền sở hữu nhà chung cư theo quy định của pháp luật nhà ở Việt Nam.
 53. Tiểu Luận Luật Dân Sự: Hợp đồng tặng cho nhà ở theo quy định của pháp luật nhà ở Việt Nam.
 54. Tiểu Luận Luật Dân Sự: Hợp đồng tặng cho nhà ở có điều kiện theo quy định của pháp luật nhà ở Việt Nam.
 55. Tiểu Luận Luật Dân Sự: Hợp đồng mua bán nhà ở vi phạm hình thức theo quy định của pháp luật nhà ở Việt Nam.
 56. Tiểu Luận Luật Dân Sự: Hình thức, thủ tục của giao dịch nhà ở theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 57. Tiểu Luận Luật Dân Sự: Thời điểm chuyển quyền sở hữu nhà ở trong các giao dịch dân sự nhà ở theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 58. Tiểu Luận Luật Dân Sự: Thời điểm chuyển rủi ro trong các hợp đồng dân sự theo qui định của pháp luật Việt Nam.
 59. Tiểu Luận Luật Dân Sự: Hợp đồng thế chấp nhà ở theo quy định của pháp luật nhà ở Việt Nam.
 60. Tiểu Luận Luật Dân Sự: Góp vốn bằng nhà ở theo quy định của pháp luật nhà ở Việt Nam.
 61. Đề Tài Tiểu Luận Luật Dân Sự: Hợp đồng thuê mua nhà ở theo quy định của pháp luật nhà ở Việt Nam.
 62. Tiểu Luận Luật Dân Sự: Đòi nhà cho ở nhờ theo quy định của pháp luật nhà ở Việt Nam.
 63. Tiểu Luận Luật Dân Sự: Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư theo quy định của pháp luật nhà ở Việt Nam.
 64. Tiểu Luận Luật Dân Sự: Thừa kế nhà ở theo quy định của pháp luật nhà ở Việt Nam.
 65. Tiểu Luận Luật Dân Sự: Thời điểm có hiệu lực của các giao dịch bảo đảm theo qui định của pháp luật Việt Nam hiện hành.
 66. Tiểu Luận Luật Dân Sự: Hợp đồng gửi giữ tài sản theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015.
 67. Tiểu Luận Luật Dân Sự: Hợp đồng dịch vụ theo qui định của của Bộ luật Dân sự năm 2015.
 68. Tiểu Luận Luật Dân Sự: Trách nhiệm bồi thường liên đới trong các vụ án đồng phạm.
 69. Tiểu Luận Luật Dân Sự: Trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong các vụ tai nạn giao thông theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.
 70. Tiểu Luận Luật Dân Sự: Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng – thực trạng pháp luật, thực tiễn áp dụng và kiến nghị hoàn thiện pháp luật.
 71. Tiểu Luận Luật Dân Sự: Trách nhiệm bồi thường thiệt hại gây ra trong lĩnh vực xây dựng dân dụng.
 72. Tiểu Luận Luật Dân Sự: Nghĩa vụ hoàn trả của các chủ thể liên quan trong trách nhiệm bồi thường thiệt hại do người tiến hành tố tụng hình sự gây ra theo qui định của pháp luật bồi thường nhà nước.
 73. Tiểu Luận Luật Dân Sự: Vấn đề bồi thường thiệt hại do người làm công, học nghề gây ra theo qui định của pháp luật Việt Nam hiện hành.
 74. Đề Tài Tiểu Luận Luật Dân Sự: Trách nhiệm hỗn hợp – những vấn đề lý luận và thực tiễn.
 75. Tiểu Luận Luật Dân Sự: Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết – lý luận và thực tiễn.
 76. Tiểu Luận Luật Dân Sự: Bồi thường thiệt hại do chó dữ gây ra – lý luận, thực tiễn và kiến nghị hoàn thiện pháp luật.
 77. Tiểu Luận Luật Dân Sự: Bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra – lý luận, thực tiễn và kiến nghị hoàn thiện pháp luật.
 78. Tiểu Luận Luật Dân Sự: Xác định trách nhiệm dân sự trong các vụ án hình sự khi chủ chủ mắc dây điện bảo vệ tài sản dẫn đến điện giật chết người – thực trạng và kiến nghị.
 79. Tiểu Luận Luật Dân Sự: Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vật nuôi gây ra – thực trạng pháp luật, thực tiễn áp dụng và một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật.
 80. Tiểu Luận Luật Dân Sự: Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do gây ô nhiễm môi trường trong hoạt động sản xuất công nghiệp tại một số tỉnh thuộc khu vực Đông Nam bộ (sinh viên có thể chọn các khu vực khác) hiện nay – thực trạng và giải pháp.
 81. Tiểu Luận Luật Dân Sự: Vấn đề xác định trách nhiệm dân sự do hàng hóa không bảo đảm chất lượng gây thiệt hại cho người mua – những vấn đề lý luận và thực tiễn.
 82. Tiểu Luận Luật Dân Sự: Vấn đề trách nhiệm sản phẩm trong pháp luật Việt Nam và pháp luật của Anh (sinh viên có thể chọn pháp luật của Mỹ, hoặc châu Âu hoặc các nước khu vực Đông Nam Á) – một nghiên cứu so sánh.
 83. Tiểu Luận Luật Dân Sự: Vấn đề điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng – lý luận, thực trạng pháp luật, thực tiễn áp dụng và kiến nghị hoàn thiện pháp luật.
 84. Tiểu Luận Luật Dân Sự: Từ chối hưởng di sản thừa kế trong pháp luật Việt Nam từ thế kỷ XV đến nay – những kiến nghị hoàn thiện pháp luật.
 85. Đề Tài Tiểu Luận Luật Dân Sự: Các vấn đề pháp lý về người lập di chúc trong pháp luật Việt Nam hiện hành.
 86. Tiểu Luận Luật Dân Sự: Giao dịch mượn quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.
 87. Tiểu Luận Luật Dân Sự: Giao dịch cầm cố quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.
 88. Tiểu Luận Luật Dân Sự: Bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2005.
 89. Tiểu Luận Luật Dân Sự: Cơ sở lý luận và thực tiễn để luật hóa giai đoạn tiền hợp đồng trong pháp luật dân sự Việt Nam.
 90. Tiểu Luận Luật Dân Sự: Các nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng sau khi hợp đồng chấm dứt theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.
 91. Tiểu Luận Luật Dân Sự: Nghĩa vụ của người để lại di sản thừa kế theo quy định của pháp luật dân sự Việt Nam hiện hành.
 92. Tiểu Luận Luật Dân Sự: Hợp đồng của người để lại di sản thừa kế theo quy định của pháp luật dân sự Việt Nam hiện hành.
 93. Tiểu Luận Luật Dân Sự: Lỗi trong trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.
 94. Tiểu Luận Luật Dân Sự: Quy định về các loại thiệt hại được bồi thường trong trường hợp tài sản bị xâm phạm trong pháp luật Việt Nam hiện hành.
 95. Tiểu Luận Luật Dân Sự: Xác định người có trách nhiệm bồi thường trong trường hợp người chưa thành niên dưới 15 tuổi, người bị mất năng lực hành vi dân sự gây ra theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015.
 96. Tiểu Luận Luật Dân Sự: Chủ thể có trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.
 97. Đề Tài Tiểu Luận Luật Dân Sự: Thế chấp quyền đòi nợ theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.
 98. Tiểu Luận Luật Dân Sự: Bảo vệ bí mật đời tư theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.
 99. Tiểu Luận Luật Dân Sự: Bảo vệ quyền nhân thân của cá nhân bằng các biện pháp dân sự theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.
 100. Tiểu Luận Luật Dân Sự: Thực hiện hợp đồng khi có sự thay đổi của hoàn cảnh theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 101. Tiểu Luận Luật Dân Sự: Hợp đồng có đối tượng không thể thực hiện được theo pháp luật Việt Nam.

Đề Tài Tiểu Luận Luật Dân Sự: Lĩnh vực pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ

 1. Tiểu Luận Luật Quyền Sở Hữu Trí Tuệ: Bảo hộ quyền tác giả trong lĩnh vực âm nhạc – Thực trạng và kiến nghị hoàn thiện.
 2. Tiểu Luận Luật Quyền Sở Hữu Trí Tuệ: Bảo hộ quyền tác giả trong lĩnh vực báo chí – Thực trạng và kiến nghị hoàn thiện.
 3. Tiểu Luận Luật Quyền Sở Hữu Trí Tuệ: Bảo hộ quyền tác giả trong lĩnh vực xuất bản – Thực trạng và kiến nghị hoàn thiện.
 4. Tiểu Luận Luật Quyền Sở Hữu Trí Tuệ: Bảo hộ tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian theo pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam.
 5. Tiểu Luận Luật Quyền Sở Hữu Trí Tuệ: Những vấn đề lý luận và thực tiễn về quyền bảo vệ sự toàn vẹn đối với tác phẩm theo quy định của pháp luật SHTT Việt Nam.
 6. Tiểu Luận Luật Quyền Sở Hữu Trí Tuệ: Quyền sao chép tác phẩm theo quy định của pháp luật SHTT Việt Nam – Thực trạng và kiến nghị hoàn thiện.
 7. Tiểu Luận Luật Quyền Sở Hữu Trí Tuệ: Nguyên tắc cân bằng lợi ích của chủ sở hữu quyền tác giả và lợi ích của cộng đồng trong pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam.
 8. Tiểu Luận Luật Quyền Sở Hữu Trí Tuệ: Một số vấn đề pháp lý về bảo hộ quyền tác giả trong các cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam.
 9. Tiểu Luận Luật Quyền Sở Hữu Trí Tuệ: Hạn chế quyền tác giả theo pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam – Thực trạng và kiến nghị hoàn thiện.
 10. Đề Tài Tiểu Luận Luật Dân Sự Quyền Sở Hữu Trí Tuệ: Quyền tác giả đối với tác phẩm phái sinh trong pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam – Thực trạng và kiến nghị hoàn thiện.
 11. Tiểu Luận Luật Quyền Sở Hữu Trí Tuệ: Hành vi xâm phạm quyền tác giả đối với tác phẩm điện ảnh – Thực trạng và kiến nghị hoàn thiện.
 12. Tiểu Luận Luật Quyền Sở Hữu Trí Tuệ: Bảo hộ quyền liên quan đến quyền tác giả theo pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam – Thực trạng và kiến nghị hoàn thiện.
 13. Tiểu Luận Luật Quyền Sở Hữu Trí Tuệ: Quy định pháp luật về tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả tại Việt Nam – Thực trạng và kiến nghị hoàn thiện.
 14. Tiểu Luận Luật Quyền Sở Hữu Trí Tuệ: Bảo hộ tác phẩm kiến trúc theo quy định pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam.
 15. Tiểu Luận Luật Quyền Sở Hữu Trí Tuệ: Hành vi xâm phạm quyền tác giả theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam – Thực trạng và kiến nghị hoàn thiện.
 16. Tiểu Luận Luật Quyền Sở Hữu Trí Tuệ: Những vấn đề lý luận và thực tiễn về hợp đồng chuyển giao quyền tác giả.
 17. Tiểu Luận Luật Quyền Sở Hữu Trí Tuệ: Hạn chế quyền liên quan theo pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam – Thực trạng và kiến nghị hoàn thiện.
 18. Tiểu Luận Luật Quyền Sở Hữu Trí Tuệ: Chuyển giao quyền tác giả theo quy định pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam.
 19. Tiểu Luận Luật Quyền Sở Hữu Trí Tuệ: Bồi thường thiệt hại do vi phạm quyền tác giả theo quy định của pháp luật Việt Nam – Thực trạng và kiến nghị hoàn thiện.
 20. Đề Tài Tiểu Luận Luật Dân Sự Quyền Sở Hữu Trí Tuệ: Bồi thường thiệt hại do vi phạm quyền liên quan theo quy định của pháp luật Việt Nam – Thực trạng và kiến nghị hoàn thiện.
 21. Tiểu Luận Luật Quyền Sở Hữu Trí Tuệ: Bảo hộ sáng chế và vấn đề sức khỏe cộng đồng theo quy định của pháp luật SHTT Việt Nam.
 22. Tiểu Luận Luật Quyền Sở Hữu Trí Tuệ: Khả năng phân biệt của nhãn hiệu trong pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam – Thực trạng và kiến nghị hoàn thiện.
 23. Tiểu Luận Luật Quyền Sở Hữu Trí Tuệ: Những vấn đề pháp lý về nghĩa vụ sử dụng sáng chế, nhãn hiệu của chủ sở hữu.
 24. Tiểu Luận Luật Quyền Sở Hữu Trí Tuệ: Bảo hộ chỉ dẫn địa lý theo pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam – Thực trạng và kiến nghị hoàn thiện.
 25. Tiểu Luận Luật Quyền Sở Hữu Trí Tuệ: Mối liên hệ giữa nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý trong pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam.
 26. Tiểu Luận Luật Quyền Sở Hữu Trí Tuệ: Mối liên hệ giữa nhãn hiệu và tên thương mại trong pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam.
 27. Tiểu Luận Luật Quyền Sở Hữu Trí Tuệ: Mối liên hệ giữa kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu ba chiều trong pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam.
 28. Tiểu Luận Luật Quyền Sở Hữu Trí Tuệ: Quy định về tiêu chí đánh giá nhãn hiệu nổi tiếng theo pháp luật SHTT Việt Nam – Thực trạng và kiến nghị hoàn thiện.
 29. Đề Tài Tiểu Luận Luật Dân Sự Quyền Sở Hữu Trí Tuệ: Mối liên hệ giữa kiểu dáng công nghiệp và tác phẩm mỹ thuật ứng dụng trong pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam.
 30. Tiểu Luận Luật Quyền Sở Hữu Trí Tuệ: Sự giao thoa giữa bảo hộ sáng chế và bí mật kinh doanh trong pháp luật sở hữu trí tuệ.
 31. Tiểu Luận Luật Quyền Sở Hữu Trí Tuệ: Nguyên tắc nộp đơn đầu tiên và nguyên tắc quyền ưu tiên trong việc đăng ký bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp theo quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ.
 32. Tiểu Luận Luật Quyền Sở Hữu Trí Tuệ: Những vấn đề pháp lý về tên miền và mối liên hệ với quyền sở hữu trí tuệ.
 33. Tiểu Luận Luật Quyền Sở Hữu Trí Tuệ: Hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu trong pháp luật sở hữu trí tuệ – nghiên cứu so sánh với pháp luật cạnh tranh.
 34. Tiểu Luận Luật Quyền Sở Hữu Trí Tuệ: Hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu và các biện pháp xử lý – Thực trạng và kiến nghị hoàn thiện.
 35. Tiểu Luận Luật Quyền Sở Hữu Trí Tuệ: Những vấn đề lý luận và thực tiễn về hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp.
 36. Tiểu Luận Luật Quyền Sở Hữu Trí Tuệ: Những vấn đề lý luận và thực tiễn về hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp.
 37. Đề Tài Tiểu Luận Luật Dân Sự Quyền Sở Hữu Trí Tuệ: Nghiên cứu so sánh về hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ và hợp đồng dân sự trong pháp luật dân sự Việt Nam.
 38. Tiểu Luận Luật Quyền Sở Hữu Trí Tuệ: Nghĩa vụ sử dụng sáng chế, nhãn hiệu theo quy định pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam.
 39. Tiểu Luận Luật Quyền Sở Hữu Trí Tuệ: Khả năng phân biệt của nhãn hiệu theo quy định của pháp luật SHTT Việt Nam – Thực trạng và kiến nghị hoàn thiện
 40. Tiểu Luận Luật Quyền Sở Hữu Trí Tuệ: Mối liên hệ giữa bảo hộ bí mật kinh doanh và pháp luật lao động.
 41. Tiểu Luận Luật Quyền Sở Hữu Trí Tuệ: Quyền sử dụng trước đối với sáng chế và kiểu dáng công nghiệp theo Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam.
 42. Tiểu Luận Luật Quyền Sở Hữu Trí Tuệ: Quyền sở hữu trí tuệ trong Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).
 43. Tiểu Luận Luật Quyền Sở Hữu Trí Tuệ: Sự tác động của Hiệp định TPP đối với pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam.
 44. Tiểu Luận Luật Quyền Sở Hữu Trí Tuệ: Tác động của Hiệp định TPP đến vấn đề bảo vệ sức khỏe cộng đồng tại Việt Nam.
 45. Tiểu Luận Luật Quyền Sở Hữu Trí Tuệ: Quyền sở hữu trí tuệ trong hoạt động nhượng quyền thương mại – Thực trạng và kiến nghị hoàn thiện.
 46. Tiểu Luận Luật Quyền Sở Hữu Trí Tuệ: Bồi thường thiệt hại do vi phạm quyền sở hữu công nghiệp theo quy định của pháp luật Việt Nam – Thực trạng và kiến nghị hoàn thiện.
 47. Đề Tài Tiểu Luận Luật Dân Sự Quyền Sở Hữu Trí Tuệ: Nguyên tắc xác định thiệt hại do hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ
 48. Tiểu Luận Luật Quyền Sở Hữu Trí Tuệ: Vấn đề thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam – Thực trạng và kiến nghị hoàn thiện.
 49. Tiểu Luận Luật Quyền Sở Hữu Trí Tuệ: Vấn đề thực thi quyền tác giả tại Việt Nam – Thực trạng và kiến nghị hoàn thiện.
 50. Tiểu Luận Luật Quyền Sở Hữu Trí Tuệ: Vấn đề thực thi quyền sở hữu công nghiệp tại Việt Nam – Thực trạng và kiến nghị hoàn thiện.
 51. Tiểu Luận Luật Quyền Sở Hữu Trí Tuệ: Các biện pháp bảo vệ quyền đối với nhãn hiệu theo quy định của pháp luật SHTT Việt Nam – Thực trạng và kiến nghị hoàn thiện.
 52. Tiểu Luận Luật Quyền Sở Hữu Trí Tuệ: Các biện pháp bảo vệ quyền tác giả theo quy định của pháp luật SHTT Việt Nam – Thực trạng và kiến nghị hoàn thiện.
 53. Tiểu Luận Luật Quyền Sở Hữu Trí Tuệ: Nhập khẩu song song theo quy định của pháp luật SHTT Việt Nam – Thực trạng và kiến nghị hoàn thiện.
 54. Tiểu Luận Luật Quyền Sở Hữu Trí Tuệ: Bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng đối với sáng chế theo quy định của pháp luật SHTT Việt Nam – Thực trạng và kiến nghị hoàn thiện.
 55. Tiểu Luận Luật Quyền Sở Hữu Trí Tuệ: Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tại các doanh nghiệp tại Việt Nam – Thực trạng và kiến nghị hoàn thiện.
 56. Tiểu Luận Luật Quyền Sở Hữu Trí Tuệ: Thế chấp đối tượng quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật Việt Nam – Thực trạng và kiến nghị hoàn thiện.
 57. Tiểu Luận Luật Quyền Sở Hữu Trí Tuệ: Vi phạm nhãn hiệu trên môi trường kỹ thuật số tại Việt Nam – Thực trạng và kiến nghị hoàn thiện.
 58. Tiểu Luận Luật Quyền Sở Hữu Trí Tuệ: Quyền đối với giống cây trồng theo quy định của pháp luật SHTT Việt Nam – Thực trạng và kiến nghị hoàn thiện.
 59. Tiểu Luận Luật Quyền Sở Hữu Trí Tuệ: Những vấn đề lý luận và thực tiễn về Hợp đồng chuyển giao quyền đối với giống cây trồng theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 60. Tiểu Luận Luật Quyền Sở Hữu Trí Tuệ: Bồi thường thiệt hại do vi phạm quyền đối với giống cây trồng theo quy định của pháp luật Việt Nam.

ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN LUẬT LAO ĐỘNG

 1. Tiểu Luận Luật Lao Động: Điều chỉnh pháp luật lao động Việt nam trong hoạt động cho thuê lại lao động.
 2. Tiểu Luận Luật Lao Động: Thỏa thuận cấm cạnh tranh trong pháp luật lao động.
 3. Tiểu Luận Luật Lao Động: Pháp luật về quản lý và sử dụng người lao động nước ngoài tại Việt Nam.
 4. Tiểu Luận Luật Lao Động: Bảo vệ quyền lợi của người lao động trong quan hệ cho thuê lại lao động.
 5. Tiểu Luận Luật Lao Động: Lao động giúp việc gia đình trong pháp luật lao động Việt Nam.
 6. Tiểu Luận Luật Lao Động: Pháp luật về lao động bán thời gian.
 7. Tiểu Luận Luật Lao Động: Quyền được tiếp cận thông tin của người lao động trong quan hệ lao động theo pháp luật Việt Nam.
 8. Tiểu Luận Luật Lao Động: Đào tạo nghề theo pháp luật lao động Việt Nam.
 9. Tiểu Luận Luật Lao Động: Bồi hoàn chi phí đào tạo theo pháp luật lao động Việt Nam.
 10. Tiểu Luận Luật Lao Động: Quy định pháp luật về cắt giảm lao động tại doanh nghiệp.
 11. Đề Tài Tiểu Luận Luật Dân Sự: Hợp đồng lao động vô hiệu theo pháp luật Việt Nam.
 12. Tiểu Luận Luật Lao Động: Điều kiện có hiệu lực của hợp đồng lao động.
 13. Tiểu Luận Luật Lao Động: Đối thoại tại nơi làm việc theo pháp luật Việt Nam.
 14. Tiểu Luận Luật Lao Động: Tiền lương tối thiểu theo pháp luật Việt Nam.
 15. Tiểu Luận Luật Lao Động: Pháp luật về thương lượng tập thể tại Việt Nam.
 16. Tiểu Luận Luật Lao Động: Ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể theo pháp luật Việt Nam.
 17. Tiểu Luận Luật Lao Động: Vấn đề đại diện trong quan hệ lao động theo pháp luật Việt Nam.
 18. Tiểu Luận Luật Lao Động: Bảo vệ người lao động trong chế định bồi thường thiệt hại theo pháp luật lao động Việt Nam.
 19. Tiểu Luận Luật Lao Động: Pháp luật về hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.
 20. Tiểu Luận Luật Lao Động: Bồi thường thiệt hại trong hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.
 21. Tiểu Luận Luật Lao Động: Chế độ tài chính trong hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.
 22. Tiểu Luận Luật Lao Động: Pháp luật về xử lý kỷ luật lao động.
 23. Tiểu Luận Luật Lao Động: Sa thải theo pháp luật lao động Việt Nam.
 24. Tiểu Luận Luật Lao Động: Pháp luật lao động Việt nam về sử dụng lao động nữ.
 25. Tiểu Luận Luật Lao Động: Bình đẳng giới trong quan hệ lao động theo pháp luật Việt Nam.
 26. Tiểu Luận Luật Lao Động: Pháp luật Việt Nam về sử dụng người lao động chưa thành niên.
 27. Tiểu Luận Luật Lao Động: Pháp luật về bồi thường thiệt hại trong trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật.
 28. Tiểu Luận Luật Lao Động: Trách nhiệm bồi thường tai nạn lao động theo pháp luật Việt Nam.
 29. Tiểu Luận Luật Lao Động: Trách nhiệm vật chất theo pháp luật Việt Nam.
 30. Tiểu Luận Luật Lao Động: Chế độ hưu trí theo pháp luật Việt Nam.
 31. Đề Tài Tiểu Luận Luật Dân Sự: Pháp luật về bảo hiểm xã hội tự nguyện.
 32. Tiểu Luận Luật Lao Động: Pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp.
 33. Tiểu Luận Luật Lao Động: Bảo vệ quyền lợi của người lao động trong chế độ bảo hiểm thất nghiệp.
 34. Tiểu Luận Luật Lao Động: Giải quyết tranh chấp lao động cá nhân theo pháp luật Việt Nam.
 35. Tiểu Luận Luật Lao Động: Pháp luật về giải quyết tranh chấp lao động tập thể.
 36. Tiểu Luận Luật Lao Động: Quyền đình công của người lao động theo pháp luật Việt Nam.
 37. Tiểu Luận Luật Lao Động: Địa vị pháp lý của tổ chức công đoàn theo pháp luật Việt Nam.
 38. Tiểu Luận Luật Lao Động: Vai trò của tổ chức công đoàn trong các cuộc đình công theo pháp luật Việt Nam.
 39. Tiểu Luận Luật Lao Động: Đình công bất hợp pháp theo pháp luật lao động Việt Nam.
 40. Tiểu Luận Luật Lao Động: Quyền giải công của người sử dụng lao động theo pháp luật Việt Nam.
 41. Tiểu Luận Luật Lao Động: Nguyên tắc cấm phân biệt đối xử theo pháp luật lao động Việt Nam.
 42. Tiểu Luận Luật Lao Động: Quyền của người lao động nữ theo pháp luật Việt Nam.
 43. Tiểu Luận Luật Lao Động: Xây dựng khung pháp lý cho cơ chế ba bên trong quan hệ lao động.
 44. Tiểu Luận Luật Lao Động: Cung ứng lao động theo pháp luật Việt Nam.
 45. Tiểu Luận Luật Lao Động: Chế độ tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp theo pháp luật Việt Nam.
 46. Đề Tài Tiểu Luận Luật Dân Sự: Pháp luật về người lao động khuyết tật.
 47. Tiểu Luận Luật Lao Động: Pháp luật về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.
 48. Tiểu Luận Luật Lao Động: Trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động theo pháp luật Việt Nam.
 49. Tiểu Luận Luật Lao Động: Quyền quản lý của người sử dụng lao động theo pháp luật Việt Nam.
 50. Tiểu Luận Luật Lao Động: Quản lý và sử dụng người lao động nước ngoài theo pháp luật Việt Nam.

ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ – HÔN NHÂN GIA ĐÌNH

1. Đề Tài Tiểu Luận Luật Dân Sự: Lĩnh vực pháp luật tố tụng dân sự

 1. Tiểu Luận Luật Tố Tụng Dân Sự: Phạm vi chứng minh của đương sự trong tố tụng dân sự.
 2. Tiểu Luận Luật Tố Tụng Dân Sự: Phạm vi chứng minh của Tòa án trong tố tụng dân sự.
 3. Tiểu Luận Luật Tố Tụng Dân Sự: Phạm vi xét xử của Tòa án nhân dân đối với các vụ việc dân sự.
 4. Tiểu Luận Luật Tố Tụng Dân Sự: Quyền, nghĩa vụ của nguyên đơn trong tố tụng dân sự.
 5. Tiểu Luận Luật Tố Tụng Dân Sự: Quyền, nghĩa vụ của bị đơn trong tố tụng dân sự.
 6. Tiểu Luận Luật Tố Tụng Dân Sự: Quyền, nghĩa vụ của Tòa án trong tố tụng dân sự.
 7. Tiểu Luận Luật Tố Tụng Dân Sự: Người tiến hành tố tụng trong tố tụng dân sự.
 8. Tiểu Luận Luật Tố Tụng Dân Sự: Tranh tụng và tranh luận trong tố tụng dân sự.
 9. Tiểu Luận Luật Tố Tụng Dân Sự: Phạm vi định đoạt của đương sự trong tố tụng dân sự.
 10. Tiểu Luận Luật Tố Tụng Dân Sự: Quyền, nghĩa vụ của người đại diện trong tố tụng dân sự.
 11. Tiểu Luận Luật Tố Tụng Dân Sự: Quyền, nghĩa vụ của người làm chứng trong tố tụng dân sự.
 12. Tiểu Luận Luật Tố Tụng Dân Sự: Quyền, nghĩa vụ của người giám định trong tố tụng dân sự.
 13. Tiểu Luận Luật Tố Tụng Dân Sự: Quyền, nghĩa vụ của người phiên dịch trong tố tụng dân sự.
 14. Tiểu Luận Luật Tố Tụng Dân Sự: Quyền thay đổi, bổ sung yêu cầu của đương sự trong tố tụng dân sự.
 15. Tiểu Luận Luật Tố Tụng Dân Sự: Quyền rút yêu cầu của đương sự trong tố tụng dân sự.
 16. Đề Tài Tiểu Luận Luật Dân Sự: Thẩm quyền sơ thẩm theo cấp Tòa án.
 17. Tiểu Luận Luật Tố Tụng Dân Sự: Thẩm quyền sơ thẩm theo lãnh thổ trong tố tụng dân sự.
 18. Tiểu Luận Luật Tố Tụng Dân Sự: Thẩm quyền sơ thẩm theo sự lựa chọn của nguyên đơn, người yêu cầu.
 19. Tiểu Luận Luật Tố Tụng Dân Sự: Điều kiện khởi kiện vụ án dân sự.
 20. Tiểu Luận Luật Tố Tụng Dân Sự: Trình tự thụ lý vụ án dân sự.
 21. Tiểu Luận Luật Tố Tụng Dân Sự: Người phải chịu án phí sơ thẩm dân sự.
 22. Tiểu Luận Luật Tố Tụng Dân Sự: Thủ tục hòa giải vụ án dân sự.
 23. Tiểu Luận Luật Tố Tụng Dân Sự: Kê biên tài sản đang tranh chấp trong tố tụng dân sự.
 24. Tiểu Luận Luật Tố Tụng Dân Sự: Nguyên tắc bảo đảm sự vô tư, khách quan trong tố tụng dân sự.
 25. Tiểu Luận Luật Tố Tụng Dân Sự: Nguyên tắc kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng dân sự.
 26. Tiểu Luận Luật Tố Tụng Dân Sự: Nguyên tắc bảo đảm tranh tụng trong xét xử.
 27. Tiểu Luận Luật Tố Tụng Dân Sự: Khiếu nại, tố cáo trong tố tụng dân sự.
 28. Đề Tài Tiểu Luận Luật Dân Sự: Nguyên tắc giải quyết các vụ việc dân sự trong trường hợp chưa có điều luật để áp dụng.
 29. Tiểu Luận Luật Tố Tụng Dân Sự: Nhiệm vụ, quyền hạn của Thư ký Tòa án trong tố tụng dân sự.
 30. Tiểu Luận Luật Tố Tụng Dân Sự: Nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh án Tòa án trong tố tụng dân sự.
 31. Tiểu Luận Luật Tố Tụng Dân Sự: Nhiệm vụ, quyền hạn của Thẩm phán trong tố tụng dân sự.
 32. Tiểu Luận Luật Tố Tụng Dân Sự: Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội thẩm Tòa án trong tố tụng dân sự.
 33. Tiểu Luận Luật Tố Tụng Dân Sự: Nhiệm vụ, quyền hạn của thẩm tra viên Tòa án trong tố tụng dân sự.
 34. Tiểu Luận Luật Tố Tụng Dân Sự: Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện trưởng Viện kiểm sát trong tố tụng dân sự.
 35. Tiểu Luận Luật Tố Tụng Dân Sự: Nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm sát viên trong tố tụng dân sự.
 36. Tiểu Luận Luật Tố Tụng Dân Sự: Trách nhiệm do áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời không đúng.
 37. Tiểu Luận Luật Tố Tụng Dân Sự: Phong tỏa tài sản của người có nghĩa vụ.
 38. Tiểu Luận Luật Tố Tụng Dân Sự: Cấm hoặc buộc thực hiện hành vi nhất định.
 39. Tiểu Luận Luật Tố Tụng Dân Sự: Bắt giữ tàu bay, tàu biển để bảo đảm giải quyết vụ án.
 40. Tiểu Luận Luật Tố Tụng Dân Sự: Cấm chuyển dịch quyền về tài sản đối với tài sản đang tranh chấp.
 41. Đề Tài Tiểu Luận Luật Dân Sự: Cấp, tống đạt hoặc thông báo văn bản tố tụng.
 42. Tiểu Luận Luật Tố Tụng Dân Sự: Hoãn phiên tòa sơ thẩm dân sự.
 43. Tiểu Luận Luật Tố Tụng Dân Sự: Tranh tụng tại phiên tòa.
 44. Tiểu Luận Luật Tố Tụng Dân Sự: Điều kiện áp dụng thủ tục rút gọn.
 45. Tiểu Luận Luật Tố Tụng Dân Sự: Tính chất của giám đốc thẩm, tái thẩm.
 46. Tiểu Luận Luật Tố Tụng Dân Sự: Thẩm quyền giám đốc thẩm.
 47. Tiểu Luận Luật Tố Tụng Dân Sự: Phiên họp giải quyết việc dân sự.
 48. Tiểu Luận Luật Tố Tụng Dân Sự: Thủ tục giải quyết đơn yêu cầu xét tính hợp pháp của cuộc đình công.
 49. Tiểu Luận Luật Tố Tụng Dân Sự: Công nhận kết quả hòa giải ngoài Tòa án.

2. Đề Tài Tiểu Luận Luật Dân Sự: Lĩnh vực pháp luật hôn nhân và gia đình

 1. Tiểu Luận Luật Hôn Nhân Và Gia Đình: Hôn nhân tự nguyện, tiến bộ.
 2. Tiểu Luận Luật Hôn Nhân Và Gia Đình: Tập quán về hôn nhân và gia đình.
 3. Tiểu Luận Luật Hôn Nhân Và Gia Đình: Cưỡng ép kết hôn.
 4. Tiểu Luận Luật Hôn Nhân Và Gia Đình: Kết hôn giả tạo.
 5. Tiểu Luận Luật Hôn Nhân Và Gia Đình: Yêu sách của cải trong kết hôn.
 6. Tiểu Luận Luật Hôn Nhân Và Gia Đình: Sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản.
 7. Tiểu Luận Luật Hôn Nhân Và Gia Đình: Lừa dối kết hôn.
 8. Tiểu Luận Luật Hôn Nhân Và Gia Đình: Cản trở kết hôn.
 9. Tiểu Luận Luật Hôn Nhân Và Gia Đình: Xử lý việc kết hôn trái pháp luật.
 10. Đề Tài Tiểu Luận Luật Dân Sự: Giải quyết hậu quả của việc nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn.
 11. Tiểu Luận Luật Hôn Nhân Và Gia Đình: Bình đẳng về quyền, nghĩa vụ của vợ, chồng.
 12. Tiểu Luận Luật Hôn Nhân Và Gia Đình: Nơi cư trú của vợ chồng.
 13. Tiểu Luận Luật Hôn Nhân Và Gia Đình: Đại diện giữa vợ và chồng trong quan hệ kinh doanh.
 14. Tiểu Luận Luật Hôn Nhân Và Gia Đình: Trách nhiệm liên đới của vợ, chồng.
 15. Tiểu Luận Luật Hôn Nhân Và Gia Đình: Áp dụng chế độ tài sản của vợ chồng.
 16. Tiểu Luận Luật Hôn Nhân Và Gia Đình: Căn cứ xác lập tài sản chung của vợ chồng.
 17. Tiểu Luận Luật Hôn Nhân Và Gia Đình: Chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung.
 18. Tiểu Luận Luật Hôn Nhân Và Gia Đình: Nghĩa vụ chung về tài sản của vợ chồng.
 19. Tiểu Luận Luật Hôn Nhân Và Gia Đình: Căn cứ xác lập tài sản riêng của vợ, chồng.
 20. Tiểu Luận Luật Hôn Nhân Và Gia Đình: Chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản riêng.
 21. Tiểu Luận Luật Hôn Nhân Và Gia Đình: Nghĩa vụ riêng về tài sản của vợ, chồng.
 22. Tiểu Luận Luật Hôn Nhân Và Gia Đình: Thỏa thuận xác lập chế độ tài sản của vợ chồng.
 23. Tiểu Luận Luật Hôn Nhân Và Gia Đình: Thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng bị vô hiệu.
 24. Tiểu Luận Luật Hôn Nhân Và Gia Đình: Nguyên tắc giải quyết tài sản của vợ chồng khi ly hôn.
 25. Tiểu Luận Luật Hôn Nhân Và Gia Đình: Chia quyền sử dụng đất của vợ chồng khi ly hôn.
 26. Đề Tài Tiểu Luận Luật Dân Sự: Quan hệ nhân thân, tài sản khi vợ, chồng bị tuyên bố là đã chết mà trở về.
 27. Tiểu Luận Luật Hôn Nhân Và Gia Đình: Nghĩa vụ và quyền của cha mẹ.
 28. Tiểu Luận Luật Hôn Nhân Và Gia Đình: Quyền và nghĩa vụ của con.
 29. Tiểu Luận Luật Hôn Nhân Và Gia Đình: Đại diện cho con của cha mẹ.
 30. Tiểu Luận Luật Hôn Nhân Và Gia Đình: Quyền, nghĩa vụ của cha nuôi, mẹ nuôi và con nuôi.
 31. Tiểu Luận Luật Hôn Nhân Và Gia Đình: Nghĩa vụ, quyền của cha, mẹ không trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn.
 32. Tiểu Luận Luật Hôn Nhân Và Gia Đình: Nghĩa vụ, quyền của cha, mẹ trực tiếp nuôi con đối với người không trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn.
 33. Tiểu Luận Luật Hôn Nhân Và Gia Đình: Thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn.
 34. Tiểu Luận Luật Hôn Nhân Và Gia Đình: Xác định cha, mẹ trong trường hợp sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản.
 35. Tiểu Luận Luật Hôn Nhân Và Gia Đình: Xác định cha, mẹ trong trường hợp mang thai hộ vì mục đích nhân đạo.
 36. Tiểu Luận Luật Hôn Nhân Và Gia Đình: Điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo.
 37. Tiểu Luận Luật Hôn Nhân Và Gia Đình: Quyền, nghĩa vụ của bên mang thai hộ vì mục đích nhân đạo.
 38. Tiểu Luận Luật Hôn Nhân Và Gia Đình: Quyền, nghĩa vụ của bên nhờ mang thai hộ vì mục đích nhân đạo.
 39. Tiểu Luận Luật Hôn Nhân Và Gia Đình: Quyền, nghĩa vụ của ông bà nội, ông bà ngoại và cháu.
 40. Tiểu Luận Luật Hôn Nhân Và Gia Đình: Quyền, nghĩa vụ của anh, chị, em.
 41. Đề Tài Tiểu Luận Luật Dân Sự: Quyền, nghĩa vụ của cô, dì, chú, cậu, bác ruột và cháu ruột.
 42. Tiểu Luận Luật Hôn Nhân Và Gia Đình: Nghĩa vụ cấp dưỡng giữa anh, chị, em.
 43. Tiểu Luận Luật Hôn Nhân Và Gia Đình: Nghĩa vụ cấp dưỡng giữa ông bà nội, ông bà ngoại và cháu.
 44. Tiểu Luận Luật Hôn Nhân Và Gia Đình: Nghĩa vụ cấp dưỡng giữa cô, dì, chú, cậu, bác ruột và cháu ruột.
 45. Tiểu Luận Luật Hôn Nhân Và Gia Đình: Áp dụng pháp luật đối với quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.
 46. Tiểu Luận Luật Hôn Nhân Và Gia Đình: Xác định cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài.
 47. Tiểu Luận Luật Hôn Nhân Và Gia Đình: Nghĩa vụ cấp dưỡng có yếu tố nước ngoài.

Ngoài ra, nếu như các bạn sinh viên có nhu cầu tìm hiểu thêm nhiều đề tài tiểu luận môn học khác nữa, thì có thể tham khảo danh sách đề tài tiểu luận môn học ngành Chọn Lọc Đề Tài Tiểu Luận Luật Hình Sự.

===>>>> Đề Tài Tiểu Luận Luật Hình Sự

3. Lĩnh vực pháp luật thi hành án dân sự

 1. Tiểu Luận Luật Thi Hành Án Dân Sự: Bản án, quyết định được thi hành.
 2. Tiểu Luận Luật Thi Hành Án Dân Sự: Chi phí cưỡng chế thi hành án.
 3. Tiểu Luận Luật Thi Hành Án Dân Sự: Thoả thuận thi hành án.
 4. Tiểu Luận Luật Thi Hành Án Dân Sự: Quyền, nghĩa vụ của người được thi hành án.
 5. Tiểu Luận Luật Thi Hành Án Dân Sự: Quyền, nghĩa vụ của người phải thi hành án.
 6. Tiểu Luận Luật Thi Hành Án Dân Sự: Quyền, nghĩa vụ của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
 7. Tiểu Luận Luật Thi Hành Án Dân Sự: Tự nguyện và cưỡng chế thi hành án.
 8. Tiểu Luận Luật Thi Hành Án Dân Sự: Cơ quan quản lý thi hành án dân sự.
 9. Tiểu Luận Luật Thi Hành Án Dân Sự: Cơ quan thi hành án dân sự.
 10. Đề Tài Tiểu Luận Luật Dân Sự: Nhiệm vụ, quyền hạn của Chấp hành viên.
 11. Tiểu Luận Luật Thi Hành Án Dân Sự: Thẩm quyền thi hành án.
 12. Tiểu Luận Luật Thi Hành Án Dân Sự: Ra quyết định thi hành án.
 13. Tiểu Luận Luật Thi Hành Án Dân Sự: Thông báo về thi hành án.
 14. Tiểu Luận Luật Thi Hành Án Dân Sự: Xác minh điều kiện thi hành án.
 15. Tiểu Luận Luật Thi Hành Án Dân Sự: Hoãn thi hành án.
 16. Tiểu Luận Luật Thi Hành Án Dân Sự: Tạm đình chỉ thi hành án.
 17. Tiểu Luận Luật Thi Hành Án Dân Sự: Đình chỉ thi hành án.
 18. Tiểu Luận Luật Thi Hành Án Dân Sự: Chuyển giao quyền và nghĩa vụ thi hành án.
 19. Tiểu Luận Luật Thi Hành Án Dân Sự: Ủy thác thi hành án.
 20. Tiểu Luận Luật Thi Hành Án Dân Sự: Bảo quản tài sản thi hành án.
 21. Tiểu Luận Luật Thi Hành Án Dân Sự: Phí thi hành án dân sự.
 22. Đề Tài Tiểu Luận Luật Dân Sự: Miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước.
 23. Tiểu Luận Luật Thi Hành Án Dân Sự: Biện pháp bảo đảm thi hành án.
 24. Tiểu Luận Luật Thi Hành Án Dân Sự: Xác định, phân chia, xử lý tài sản chung để thi hành án.
 25. Tiểu Luận Luật Thi Hành Án Dân Sự: Khấu trừ tiền trong tài khoản.
 26. Tiểu Luận Luật Thi Hành Án Dân Sự: Trừ vào thu nhập của người phải thi hành án.
 27. Tiểu Luận Luật Thi Hành Án Dân Sự: Tài sản không được kê biên.
 28. Tiểu Luận Luật Thi Hành Án Dân Sự: Kê biên, xử lý tài sản đang cầm cố, thế chấp.
 29. Tiểu Luận Luật Thi Hành Án Dân Sự: Kê biên tài sản gắn liền với đất.
 30. Tiểu Luận Luật Thi Hành Án Dân Sự: Định giá tài sản kê biên.
 31. Tiểu Luận Luật Thi Hành Án Dân Sự: Cưỡng chế khai thác đối với tài sản để thi hành án.
 32. Tiểu Luận Luật Thi Hành Án Dân Sự: Kê biên quyền sử dụng đất.
 33. Tiểu Luận Luật Thi Hành Án Dân Sự: Xử lý tài sản gắn liền với đất đã kê biên.
 34. Tiểu Luận Luật Thi Hành Án Dân Sự: Cưỡng chế trả nhà, giao nhà.
 35. Tiểu Luận Luật Thi Hành Án Dân Sự: Cưỡng chế chuyển giao quyền sử dụng đất.
 36. Đề Tài Tiểu Luận Luật Dân Sự: Cưỡng chế thi hành nghĩa vụ buộc thực hiện công việc nhất định.
 37. Tiểu Luận Luật Thi Hành Án Dân Sự: Cưỡng chế thi hành nghĩa vụ không được thực hiện công việc nhất định.
 38. Tiểu Luận Luật Thi Hành Án Dân Sự: Xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ bị tuyên tịch thu, sung quỹ nhà nước.
 39. Tiểu Luận Luật Thi Hành Án Dân Sự: Trả lại tiền, tài sản tạm giữ cho đương sự.
 40. Tiểu Luận Luật Thi Hành Án Dân Sự: Thi hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời.
 41. Tiểu Luận Luật Thi Hành Án Dân Sự: Thi hành quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm.
 42. Tiểu Luận Luật Thi Hành Án Dân Sự: Thi hành quyết định về phá sản.

Ngoài ra, nếu như các bạn sinh viên có gặp khó khăn trong việc làm bài tiểu luận môn học hay tiểu luận cuối kỳ thì có thể liên hệ trực tiếp đến dịch vụ viết thuê tiểu luận nhé, hoặc có thể tham khảo bảng giá tại đây:

===>>> Dịch Vụ Viết Thuê Tiểu Luận

HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY TIỂU LUẬN

1. Ngôn ngữ

Mỗi học viên phải tự viết tiểu luận theo đề tài của mình. Ngôn ngữ để viết và trình bày tiểu luận là Tiếng Việt.

2. Trình bày tiểu luận

Tiểu luận phải được trình bày ngắn gọn, rõ ràng, mạch lạc, sạch sẽ, không được tẩy xóa, có đánh số trang, đánh số bảng biểu, hình vẽ, đồ thị.

Tiểu luận được trình bày và in trên một mặt giấy A4 (210 x 297 mm), tiểu luận không vượt quá 30 trang A4, không tính phần mục lục và phụ lục (nếu có). Phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 13 của hệ soạn thảo Unicode hoặc tương đương. Mật độ chữ bình thường, không được nén hoặc kéo dãn khoảng cách giữa các chữ; dãn dòng đặt ở chế độ multiple 1.2; lề trên 2.0 cm; lề dưới 2.0 cm; lề trái 3.0 cm; lề phải 2.0 cm. Mỗi đoạn văn bản định dạng dòng đầu lùi vào 0.5 cm. Số trang được đánh ở giữa, cỡ chữ 11, phía cuối mỗi trang giấy.

Tất cả các chương, phần, mục, tiểu mục phải dùng chữ số tự nhiên, không được dùng số la mã.

2.1. Tiểu mục Đề Tài Tiểu Luận Luật Dân Sự

Các tiểu mục của tiểu luận được trình bày và đánh số thành nhóm chữ số, nhiều nhất gồm bốn chữ số với số thứ nhất chỉ số chương (ví dụ: 4.1.2.1. chỉ tiểu mục 1 nhóm tiểu mục 2 mục 1 chương 4). Tại mỗi nhóm tiểu mục phải có ít nhất hai tiểu mục, nghĩa là không thể có tiểu mục 2.1.1 mà không có tiểu mục 2.1.2 tiếp theo.

2.2. Bảng biểu, hình vẽ, phương trình

Việc đánh số bảng biểu, hình vẽ, phương trình phải gắn với số chương; ví dụ hình 3.4 có nghĩa l hình thứ 4 trong Chương 3. Mọi đồ thị, bảng biểu lấy từ các nguồn khác phải được trích dẫn đầy đủ. Nguồn được trích dẫn phải được liệt kê chính xác trong danh mục Tài liệu tham khảo. Đầu đề của bảng biểu ghi phía trên bảng, đầu đề của hình vẽ ghi phía dưới hình.

Việc trình bày phương trình toán học trên một dòng đơn hoặc dòng kép tùy ý, tuy nhiên phải thống nhất trong toàn tiểu luận. Khi ký hiệu xuất hiện lần đầu tiên thì phải giải thích và đơn vị tính phải đi kèm ngay trong phương trình có ký hiệu đó. Nếu cần thiết, danh mục của tất cả các ký hiệu, chữ viết tắt và nghĩa của chúng cần được liệt kê và để ở phần đầu của tiểu luận. Tất cả các phương trình cần được đánh số và để trong ngoặc đơn đặt bên phía lề phải. Nếu một nhóm phương trình mang cùng một số thì những số này cũng được để trong ngoặc, hoặc mỗi phương trình trong nhóm phương trình (5.1) có thể được đánh số là (5.1.1), (5.1.2), (5.1.3).

2.3. Viết tắt Đề Tài Tiểu Luận Luật Dân Sự

Không lạm dụng việc viết tắt trong tiểu luận. Chỉ viết tắt những từ, cụm từ hoặc thuật ngữ được sử dụng nhiều lần trong tiểu luận (trên 03 lần). Không viết tắt những cụm từ  dài, những mệnh đề; không viết tắt những cụm từ ít xuất hiện trong tiểu luận. Nếu cần viết tắt những từ thuật ngữ, tên các cơ quan, tổ chức … thì được viết tắt sau lần viết thứ nhất có kèm theo chữ viết tắt trong ngoặc đơn. Nếu tiểu luận có nhiều chữ viết tắt thì phải có bảng danh mục các chữ viết tắt (xếp theo thứ tự ABC) ở phần đầu tiểu luận.

2.4. Tài liệu tham khảo và cách trích dẫn

Mọi ý kiến, khái niệm có ý nghĩa, mang tính chất gợi ý không phải của riêng tác giả và mọi tham khảo khác phải được trích dẫn và chỉ ra nguồn trong danh mục tài liệu tham khảo của tiểu luận.

Không trích dẫn những kiến thức phổ biến, mọi người đều biết cũng như không làm tiểu luận nặng nề với những tham khảo trích dẫn. Việc trích dẫn, tham khảo chủ yếu nhằm thừa nhận nguồn của những ý tưởng có giá trị giúp người đọc theo được mạch suy nghĩ của tác giả, không làm trở ngại việc đọc.

Nếu không có điều kiện tiếp cận được một tài liệu gốc mà phải trích dẫn thông qua một tài liệu khác thì phải nêu ra trích dẫn này, đồng thời tài liệu gốc đó không được liệt kê trong danh mục tài liệu tham khảo của tiểu luận.

Việc trích dẫn là theo số thứ tự của tài liệu ở danh mục tài liệu tham khảo và được đặt trong ngoặc vuông, khi cần có cả số trang, ví dụ [15, tr.314-315]. Đối với phần được trích dẫn từ nhiều nguồn tài liệu khác nhau, số của từng tài liệu được đặt độc lập trong từng ngoặc vuông, theo thứ tự tăng dần, ví dụ [19], [25], [41], [42].

2.5. Phụ lục của Đề Tài Tiểu Luận Luật Dân Sự

Phần này bao gồm nội dung cần thiết nhằm minh họa hoặc hỗ trợ cho nội dung tiểu luận như số liệu, mẫu biểu, tranh ảnh … . phụ lục không được nhiều hơn phần chính của tiểu luận.

3. Tiểu luận sắp xếp theo thứ tự

Trang  bìa (in trên giấy bìa cứng); trang Phụ bìa (giống trang bìa nhưng in trên giấy thường), trang Mục lục, trang Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt (nếu có), Danh mục các bảng (nếu có), Danh mục các hình vẽ, đồ thị (nếu có), Nội dung tiểu luận, Tài liệu tham khảo, Phụ lục (nếu có).

4 Phương thức nộp bài tiểu luận

Bài tiểu luận của từng học phần học viên đóng thành quyển (file cứng), bìa có khung nộp cho Lớp trưởng để tổng hợp chuyển cho Phòng Sau đại học gửi giảng viên chấm. Riêng file dữ liệu (file mềm) học viên chuyển trực tiếp cho Phòng Sau đại học thông qua địa chỉ mail: sdh@dntu.edu.vn, cả file cứng và file mềm Phòng Sau đại học lưu nội bộ. Thời gian cụ thể nộp file cứng và file mềm tùy vào lịch học từng học phần và giảng viên quy định.

Cách trình bày Đề Tài Tiểu Luận Luật Dân Sự

NỘI DUNG TIỂU LUẬN

1. Phần mở đầu

Nêu tóm tắt tại sao lại chọn đề tài, mục đích ý nghĩa của đề tài.

2. Nội dung của đề tài

Nêu quá trình nghiên cứu của thế giới, của Việt nam (nếu có) đã nghiên cứu về vấn đề này như thế nào.

Nội dung của đề tài (theo hướng dẫn của giảng viên).

3. Kết luận Đề Tài Tiểu Luận Luật Dân Sự

Tóm tắt lại toàn bộ nội dung của đề tài, triển vọng và hướng nghiên cứu tiếp theo của đề tài (nếu có).

4. Tài liệu tham khảo

4.1. Tài liệu tham khảo được xếp riêng theo từng ngôn ngữ (Việt, Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung, Nhật, …). Các tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải giữ nguyên văn, không phiên âm, không dịch, kể cả bằng tiếng Trung Quốc, Nhật, … (đối với những tài liệu bằng ngôn ngữ ít người biết có thể thêm phần dịch tiếng Việt đi kèm theo mỗi tài liệu).

4.2. Tài liệu tham khảo xếp theo thứ tự ABC họ tên tác giả tiểu luận theo thông lệ của từng nước:

– Tác giả là người nước ngoài: xếp thứ tự ABC theo họ.

– Tác giả là người Việt Nam: xếp thứ ABC theo tên nhưng vẫn giữ nguyên thứ tự thông thường của tên người Việt Nam, không đảo lên trước họ.

– Tài liệu không có tên tác giả thì xếp theo thứ tự ABC từ đầu của tên cơ quan ban hành báo các hay ấn phẩm, ví dụ: Tổng cục thống kê xếp vào vần T, Bộ Giáo dục và Đào tạo xếp vào vần B, …

Tài liệu tham khảo phải ghi đầy đủ các thông tin: tên tác giả, tên tác phẩm (viết nghiêng), năm xuất bản trong ngoặc, nhà xuất bản, nơi xuất bản.

Ví dụ: Đề Tài Tiểu Luận Luật Dân Sự

[1]   Nguyễn Hồng Sơn, Phan Huy Đường, Giáo trình khoa học quản lý, (2013), NXB Đại học Quốc gia HN.

Tài liệu tham khảo là bài báo trong tạp chí, bài trong một cuốn sách… ghi như sau:

 •     – Tên tác giả (sau đó không có dấu cách)
 •     – Năm công bố (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn)
 •     – Tên bài báo, (đặt trong ngoặc kép, không in nghiêng, dấu phẩy cuối tên)
 •     – Tên tạp chí, tên sách, (in nghiêng, dấu phẩy cuối tên,)
 •     – Tập (không có dấu cách), số (đặt trong dấu ngoặc đơn, phẩy sau dấu ngoặc đơn)
 •     – Các số trang, (gạch ngang giữa hai chữ số. Dấu chấm kết thúc).

Ví dụ:

[1]  G.Arzamendi, I. Campo(2007), ”Biodiesel pradution from waste oils by using lipase immobilized on hydrotalcite and zeolites”, Chemical Engineering Journal, Vol.134, Issues (1-3), P.123-130. Đề Tài Tiểu Luận Luật Dân Sự

Cần chú ý những chi tiết về trình bày nêu trên. Nếu tài liệu dài hơn một dòng thì nên trình bày sao cho từ dòng thứ hai lệch vô so với dòng thứ nhất 1.0 cm để phần tài liệu tham khảo được rõ ràng và dễ theo dõi.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Comment
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
trackback

[…] ===>>>> Đề Tài Tiểu Luận Luật Dân Sự […]

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Contact Me on Zalo
0877682993