Khóa luận: Chính sách đãi ngộ nhân sự của công ty Thương Mại

Mục lục

Đánh giá post

Chia sẻ chuyên mục Đề Tài Khóa luận: Chính sách đãi ngộ nhân sự của công ty Thương Mại hay nhất năm 2022 cho các bạn học viên ngành đang làm khóa luận tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài khóa luận tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm khóa luận thì với đề tài Khóa luận: Chính sách đãi ngộ nhân sự của công ty TNHH thương mại và dịch vụ hàng hải Atlantic dưới đây chắc chắn sẽ giúp cho các bạn học viên có cái nhìn tổng quan hơn về đề tài sắp đến.

MỞ ĐẦU

1.Tính cấp thiết của đề tài

Trong mọi thời đại, mọi lĩnh vực của đời sống, con người luôn giữ vị trí số một. Doanh nghiệp được coi là một xã hội thu nhỏ trong đó con người là nguồn lực quan trọng nhất, quý giá nhất. Con người là yếu tố trung tâm quyết định sự thành bại của doanh nghiệp. Không một hoạt động nào của tổ chức mang lại hiệu quả nếu thiếu công tác quản trị, mọi quản trị suy cho cùng là quản trị con người. Vì vậy thành công của doanh nghiệp không thể tách rời với yếu tố con người.

Với Việt Nam – một nước đang phát triển, thu nhập của người lao động phần lớn chưa có, đời sống của người lao động còn ở mức trung bình, thấp thì công tác trả lương thưởng và đãi ngộ nhân sự được xem là một công cụ quan trọng kích thích tinh thần, là động cơ thúc đẩy nhân viên làm việc với hiệu quả cao. Tiền lương, tiền thưởng, cổ phần, phụ cấp, trợ cấp, phúc lợi…là những công cụ quan trọng. Không chỉ có ý nghĩa về mặt vật chất, nâng cao chất lượng cuộc sống của người lao động mà còn có ý nghĩa về mặt tinh thần thể hiện giá trị, địa vị, uy tín của người lao động đối với gia đình, đồng nghiệp và xã hội. Công tác trả lương bổng đãi ngộ thực sự là một công cụ đắc lực giúp nhà quản trị thu hút nhân tài trong nước và ngoài nước, duy trì đội ngũ lao động có tay nghề, trình độ cao, làm cho người lao động ngày càng gắn bó hơn đối với doanh nghiệp, giúp nhà quản trị thực hiện được mục tiêu đặt ra.

Trong quá trình thực tập tại công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hàng hải Atlantic em đã tiếp thu được rất nhiều kinh nghiệm về công tác trả lương và đãi ngộ. Tuy vậy công tác này tại công ty cũng còn tồn tại một số hạn chế. Vì vậy sau quá trình thực tập em quyết định thực hiện đề tài tốt nghiệp của mình là “Chính sách đãi ngộ nhân sự của công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hàng hải Atlantic

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ

===>>> Dịch Vụ Viết Thuê Khóa Luận Ngành Marketing

2.Mục đích nghiên cứu

Với mục đích nghiên cứu những lý luận cơ bản của công tác lương bổng và đãi ngộ nhân sự, đi sâu lý giải những tác dụng đối với người lao động nói riêng và các doanh nghiệp nói chung, trên cơ sở đó tìm hiểu thực trạng công tác lương bổng và đãi ngộ tại công ty, đánh giá những thành công và những hạn chế. Từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm cải thiện công tác lương bổng và đãi ngộ giúp ban lãnh đạo công ty nhìn nhận và nắm bắt một cách tường tận vấn đề để có chiến lược quản trị nhân sự và những chính sách lương bổng và đãi ngộ nhân sự phù hợp với công ty trong xu thế hội nhập.

3.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Nghiên cứu chính sách lương bổng đãi ngộ và giải pháp hoàn thiện tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ hàng hải Atlantic

4.Phương pháp nghiên cứu Khóa luận: Chính sách đãi ngộ nhân sự của công ty Thương Mại.

Khóa luận được viết dựa trên nghiên cứu lý luận quản trị doanh nghiệp nói chung và quản trị nhân sự nói riêng, kết hợp với những nghiên cứu thực tiễn các hoạt động lương bổng và đãi ngộ nhân sự tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ hàng hải Atlantic. Với phương pháp phân tích thống kê, phương pháp điều tra chọn mẫu, phương pháp phân tích kinh tế, phương pháp tham khảo tài liệu, thu thập các nguồn thông tin qua sách báo, internet và các tài liệu số liệu của công ty từ đó phân tích làm rõ vấn đề.

5. Kết cấu của bài nghiên cứu

Bao gồm 3 chương:

 • Chương 1: Cơ sở lý luận về lương bổng và đãi ngộ
 • Chương 2: Thực trạng công tác lương bổng và đãi ngộ tại công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ hàng hải Atlantic
 • Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác lương bổng và đãi ngộ tại công ty Thương mại và Dịch vụ hàng hải Atlantic

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ LƯƠNG BỔNG VÀ ĐÃI NGỘ

1.1. Những vấn đề cơ bản về đãi ngộ nhân sự

1.1.1. Khái niệm về quản trị nhân sự và đãi ngộ nhân sự

Trên thế giới, có rất  nhiều cách định nghĩa khác nhau về quản trị nhân sự:

Theo giáo sư Felix Migro: “Quản trị nhân sự là một nghệ thuật chọn lựa nhân viên mới và sử dụng các nhân viên cũ sao cho năng suất và chất lượng công việc của mỗi người đều đạt mức tối đa có thể”.

Còn với giáo sư người Mỹ Dimock “Quản trị nhân sự bao gồm toàn bộ các biện pháp và thủ tục áp dụng cho nhân viên của một tổ chức và giải quyết tất cả các trường hợp xảy ra có liên quan tới một loại công việc nào đó”.

Vậy quản trị nhân sự được hiểu là một trong các chức năng cơ bản của quá trình quản trị. Quản trị nhân sự là một hoạt động vừa mang tính khoa học vừa mang tính nghệ thuật vì đây là một lĩnh vực gắn bó nhiều đến văn hoá tổ chức và chứa đựng nhiều giá trị nhân văn hơn bất cứ một lĩnh vực quản trị nào khác.

Vào thời điểm hiện tại, đối tượng lao động khi làm việc cho các doanh nghiệp có mối quan tâm lớn tới các chế độ đãi ngộ của tổ chức đó ra sao. Nhiều người chưa có kinh nghiệm thì sẽ không hiểu kỹ về các chế độ đãi ngộ.

Chế độ đãi ngộ hay còn được gọi đầy đủ là chế độ đãi ngộ trong doanh nghiệp hay chế độ đãi ngộ nhân viên chính là hành trình mà doanh nghiệp chăm lo cho người lao động về đời sống vật chất lẫn tinh thần, cam kết cho người lao động có tinh thần làm việc tốt, giúp họ hoàn thiện được vai trò mà công ty giao phó, từ đấy mà người lao động cùng với doanh nghiệp có thể hoàn thiện được mục tiêu chung của doanh nghiệp”.

1.1.1.1. Khái niệm về quản trị nhân sự Khóa luận: Chính sách đãi ngộ nhân sự của công ty Thương Mại.

Quản trị nhân sự chính là quản trị nguồn nhân sự có liên quan mật thiết đến các công việc như hoạch định nhân sự, các phương hướng tuyển dụng và lựa chọn, đào tạo, hướng dẫn và phát triển kỹ năng nghề nghiệp của nhân viên.

Tầm quan trọng của quản trị nhân sự trong doanh nghiệp thì không phải ai cũng nắm được. Trong một doanh nghiệp yếu kém và làm ăn thua lỗ, người ta sẽ chỉ rõ ra sự yếu kém trong kỹ năng quản trị nhân sự của nhà quản trị. Nhà quản trị không có sức mạnh sẽ gây ra sự lãng phí nguồn nhân lực và vật lực.

Mặt khác, việc quản trị nhân sự giúp tạo ra các bản sắc văn hóa riêng của mỗi công ty, doanh nghiệp. Về mặt cơ bản, Quản trị bao gồm các chức năng chính sau :

 • Chức năng hoạch định
 • Chức năng tổ chức
 • Chức năng lãnh đạo
 • Chức năng kiểm tra

Việc hoạch định giúp thiết lập các mục tiêu và đối tượng của tổ chức doanh nghiệp. Từ đó đưa các biểu đồ công việc phát triển, dựa vào đó có thể thấy đối tượng phát triển như thế nào. Vấn đề tổ chức doanh nghiệp sẽ trở lên quan trọng hơn khi đã có kế hoạch. Trong chức năng hoạch định của quản trị, việc cần làm là kết hợp con người, nguồn vốn và các trang thiết bị sao cho hiệu quả.

Các công việc chính trong quản trị nhân sự bao gồm:

 1. Phân tích công việc
 2. Hoạch định nhân sự
 3. Tuyển dụng nhân viên
 4. Training chuyên môn cho nhân viên nhằm nâng cao năng lực
 5. Đánh giá thành tích
 6. Đãi ngộ nhân sự
 7. Quan hệ nhân sự
 8. Nâng hiệu quả sử dụng lao động…

1.1.1.2. Khái niệm về đãi ngộ nhân sự Khóa luận: Chính sách đãi ngộ nhân sự của công ty Thương Mại.

Đãi ngộ nhân sự trong doanh nghiệp là quá trình chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của người lao động để họ có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và qua đó góp phần hoàn thành mục tiêu của doanh nghiệp

Vào thời điểm hiện tại, đối tượng lao động khi làm việc cho các doanh nghiệp có mối quan tâm lớn tới các chế độ đãi ngộ của tổ chức đó ra sao. Nhiều người chưa có kinh nghiệm thì sẽ không hiểu kỹ về các chế độ đãi ngộ.

Chế độ đãi ngộ hay còn được gọi đầy đủ là chế độ đãi ngộ trong doanh nghiệp hay chế độ đãi ngộ nhân viên chính là hành trình mà doanh nghiệp chăm lo cho người lao động về đời sống vật chất lẫn tinh thần, cam kết cho người lao động có tinh thần làm việc tốt, giúp họ hoàn thiện được vai trò mà công ty giao phó, từ đấy mà người lao động cùng với doanh nghiệp có thể hoàn thiện được mục tiêu chung của doanh nghiệp”.

1.1.2. Vai trò của đãi ngộ nhân sự

ĐNNS không chỉ tác động đến bản thân người lao động và còn tác động trở lại đối với DN và xã hội.

Đối với người la động :

ĐNNS tạo điều kiện cho người lao động nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, từ đó tạo điều kiện và động lực cho họ làm việc với hiệu quả cao nhất.

Khi được đãi ngộ người LĐ sẽ có điều kiện để thỏa mãn nhu cầu của chính họ.Nhờ vậy mà họ sẽ làm việc với tinh thần, trách nhiệm cao và nâng cao hiệu suất công việc. Đãi ngộ có tác dụng kích thích tinh thần, ý thức làm việc của người LĐ vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của họ, đặc biệt là với VIỆT NAM- 1 nước đang phát triển, thu nhập bình quân của người lao động chưa cao.

Đãi ngộ tạo điều kiện để người LĐ không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần, giúp họ hòa đồng với xã hội ngày càng văn minh hiện đại và thêm yêu công việc. Khóa luận: Chính sách đãi ngộ nhân sự của công ty Thương Mại.

Nếu như trước đây người LĐ làm việc với mong muốn “ ăn no- mặc ấm” thì hiện tại họ mong được cải thiện nâng cao chất lượng cuộc sống và được hưởng những khoản thu nhập : tiền lương, tiền thưởng, trợ cấp, phúc lợi… cao hơn. Chỉ có đãi ngộ mới đáp ứng được nhu cầu đó, tạo điều kiện để người LĐ nâng cao chất lượng cuộc sống, bắt kịp với cuộc sống ngày càng văn minh hiện đại. Qua đó giúp họ thêm yêu công việc, ngày càng gắn bó với DN, coi DN là ngôi nhà thứ hai và có ý thức giữ gìn, bảo vệ, xây dựng gia đình đó ngày càng tốt hơn.

Đãi ngộ mang lại niềm tin cho người LĐ đối với DN, công việc và những người xung quanh, nâng cao địa vị, uy tín của họ đối với gia đình, nâng cao vị thế của họ trong xã hội.

Khi được hưởng một mức lương, mức lương cao,người LĐ có quyền tự hào vì đó là sự trả công cho những cố gắng, lỗ lực của mình mà không phải ai cũng đạt được.Những người xung quanh sẽ nhìn họ dưới sự kính trọng, nể phục và coi đó là tấm gương sáng để noi theo. Chế độ đãi ngộ mà DN dành cho họ là thể hiện sự ghi nhận của DN đối với thành tích, sự phấn đấu của họ. Điều đó khiến họ thêm tin tưởng vào công việc và DN.

Đãi ngộ tạo điều kiện cho người LĐ phát huy tốt nhất năng lực của mình .

Hiện nay con người đang sống trong thế giới mà công nghệ thông tin bùng nổ và phát triển mạnh mẽ.Để phát huy tốt nhất năng lực của mình con người cần phải có những thiết bị máy móc hiện đại như : điện thoại di động, máy tính xách tay…Với thu nhập hiện nay của người LĐ ở Việt Nam, không phải ai cũng có thể tự trang bị cho mình những thứ đó. Một chính sách đãi ngộ hợp lý của DN sẽ nhanh chóng giúp cho họ có được những công cụ đắc lực phục vụ tốt nhất cho công việc, phát huy tốt nhất năng lực của mình.

 • Đối với DN:

ĐNNS là điều kiện cần và đủ để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động kinh doanh của DN.

Một người LĐ có trình độ cao không có nghĩa là sẽ làm việc tốt. Nó tùy thuộc vào người LĐ có muốn làm việc hay không? Nghĩa là nó cũng phụ thuộc vào nhu cầu và động cơ thúc đẩy cá nhân của họ. Khi được thỏa mãn một nhu càu nào đó, họ sẽ làm việc tốt hơn, nhờ vậy mà chất lượng và HQCV sẽ được nâng cao. Đãi ngộ là một trong những cách giải quyết tốt để khai thác động cơ cá nhân góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp của cả DN. Khóa luận: Chính sách đãi ngộ nhân sự của công ty Thương Mại.

ĐNNS góp phần duy trì NLĐ ổn định, có chất lượng cho DN.

Chính sách đãi ngộ sẽ giúp thỏa mãn ngày càng tốt hơn nhu cầu của người LĐ. Kết hợp với các hoạt động của quản trị nhân sự khác giúp cho nguồn lực nhân sự cửa DN ngày càng phát triển mạnh mẽ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hoạt động kinh doanh.

Đãi ngộ thúc đẩy quá trình tái sản xuất sức LĐ, làm cho người LĐ gắn bó hơn với DN, duy trì và thu hút nhân tài cho DN.

Với ý nghĩa về mặt vật chất, ĐNTC sẽ tạo điều kiện để người LĐ có khoản thu nhập ổn định, duy trì cuộc sống và tái sản xuất sức LĐ. Bên cạnh đó đãi ngộ còn mang ý nghĩa về tinh thần, nó khiến người lao động được tự hào, được tôn trọng… Với chính sách đãi ngộ hợp lý, ngày càng nhiều nhân tài sẽ tìm tới DN để làm việc và cống hiến.

ĐNTC góp phần tiết kiệm chi phí cho DN.

Qua việc thỏa mãn một phần nhu cầu của nhân viên, các nhà quản trị đã tạo động lực,kích thích tinh thần làm việc của nhân viên, qua đó nâng cao NSLĐ, nâng cao hiệu quả làm việc, giảm thiểu những sai sót trong công việc. Nhờ đó mà những chi phí cho việc sai sót được giảm xuống.

ĐNNS sẽ thúc đẩy, nâng cao các chức năng quản trị nhân sự khác trong DN như: hoàn thiện chính sách tuyển dụng, đào tạp phát triển NNĐ,ĐGNS, bố trí- sử dụng LĐ…

+Đối với xã hội

ĐNNS trong DN sẽ duy trì được NNL ổn định và có chất lượng cho xã hội đáp ứng nhu cầu về “sức LĐ” cho phát triển kinh tế xã hội, góp phần thực hiện chiến lược phát triển con người của quốc gia.

 • ĐNTC nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của DN, qua đó thúc đẩy nền kinh tế của xã hội phát triển.
 • Chính sách ĐNNS của DN nếu dược thực hiện tốt sẽ góp phần thúc đẩy chiến lược, chính sách an ninh xã hội của đất nước.

DN với một chính sách đãi ngộ tốt sẽ làm giảm đáng kể về các nguồn lực cho các chương trình an sinh xã hội cho một quốc gia. Đồng thời thông qua chính sách đãi ngộ của DN người LĐ sẽ có điều kiện chăm sóc gia đình, nuôi dạy con cái ngày càng tốt hơn, tạo ra những thế hệ trẻ có thể lực và trí lực tốt. Khóa luận: Chính sách đãi ngộ nhân sự của công ty Thương Mại.

1.1.3. Tầm quan trọng của công tác đãi ngộ nhân sự

Bất kỳ doanh nghiệp nào cũng cần đẩy mạnh hoạt động Quản trị nhân lực để đảm bảo tốt nhất về nhân lực và vật lực. Nguồn nhân lực đóng vai trò rất quan trọng bởi con người là bộ phận nòng cốt, là nguồn lực quan trọng nhất quyết định tới sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp, công ty.

Vì vậy, việc thu hút đào tạo, tuyển dụng, đánh giá, sắp xếp những người có năng lực chuyên môn, phù hợp vị trí công việc… là nhiệm vụ hàng đầu của những người làm quản trị nhân lực.

1.1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến đãi ngộ nhân sự

 • Môi trường bên trong công ty +Chính sách của công ty

Phần lớn các công ty thu hút nhân tài và giữ chân nhân viên đều chú ý đến chế độ đãi ngộ nhân sự. Tùy thuộc vào các ngành nghề kinh doanh mà doanh nghiệp có chế độ đãi ngộ hợp lý, vừa đảm bảo thu hút được nhân tài, giữ chân những nhân viên có năng lực, vừa đảm bảo được vị trí cạnh tranh trên thị trường lao động và không gây tốn kém quá nhiều về chi phí. Một NQT giỏi sẽ biết cách hài hòa những vấn đề trên để đưa ra một chế độ đãi ngộ tối ưu nhất cho DN.

+Văn hóa công ty

Ngày nay văn hóa công ty đang được chú trọng trong các DN. Nó là một trong những tiền đề quan trọng trong việc đảm bảo DN tồn tại và phát triển. Bầu văn hóa của công ty ảnh hưởng rất lớn tới cách tuyển chọn nhân viên, đến thái độ của cấp trên và cấp dưới, đến hành vi làm việc, do đó ảnh hưởng đến việc ra chế độ thưởng và lương cho nhân viên. Đối với các công ty có bề dày truyền thống văn hóa thì cán bộ công nhân viên thực sự được quan tâm, có chế độ đãi ngộ công bằng và hợp lý. Ngược lại, đối với các công ty mới được thành lập hay vấn đề văn hóa công ty chưa được chú trọng thì vấn đề đãi ngộ nhân sự chưa được quân tâm. Khóa luận: Chính sách đãi ngộ nhân sự của công ty Thương Mại.

+Hiệu quả sản xuất của công ty

Thông thường các DN kinh doanh thành công thường có mức lương, thưởng cao hơn mức lương trung bình trong xã hội. Hiển nhiên, khi DN có nguồn tài chính mạnh từ các kết quả kinh doanh tốt sẽ có một chế độ về nhân sự tốt hơn các DN kinh doanh không hiệu quả và kém hiệu quả.

+Cơ cấu tổ chức của công ty

Cơ cấu của tổ chức DN lớn hay nhỏ đều có sự ảnh hưởng nhất định đến mức lương, thưởng của nhân viên. Đối với công ty lớn, thường cơ cấu tổ chức rất phức tạp, nhiều giai tầng nhiều giai cấp quản trị thì NQT cao nhất sẽ quyết định mức lương thưởng. Với một cơ cấu như vậy thì sẽ rất bất lợi cho NLĐ về vấn đề lương thưởng vì NQT cấp cao ít đi sâu sát với NLĐ cho nên họ không hiểu những tâm tư nguyện vọng, những vấn đề khó khăn mà NLĐ đang gặp phải trong cuộc sống của họ. Ngược lại, với công ty có tổ chức quy mô nhỏ, ít cấp bậc quản trị thì việc họ đi sâu sát với nhân viên, hiểu được nguyện vọng của nhân viên từ đó họ đưa ra cá quyết định về lương, thưởng đáp ứng được các nhu cầu của họ. Xét 1 cách tổng quát, mức lương, thưởng thuộc vào cơ cấu tổ chức của công ty

 • Môi trường bên ngoài công ty

+Lương bổng trên thị trường

Tình hình là cung cầu lao động, thất nghiệp là bên ngoài thị trường khá quan trọng ảnh hưởng đến công tác đãi ngộ tài chính mà người lao động sẽ đưa ra để thu hút, duy trì người LĐ có trình độ cao. Sự thay đổi cơ cấu đội ngũ lao động, các định chế về giáo dục và đào tạo cũng ảnh hưởng đến mức độ đãi ngộ tài chính của doanh nghiệp. Trong cùng một nhành nghê, lĩnh vực kinh doanh thì doanh nghiệp cần chú ý đến mức lương, thưởng, phụ cấp và trợ cấp, phúc lợi…thịnh hành trên thị trường để đưa ra chính sách đãi ngộ hợp lý, đảm bảo tính cạnh tranh nhằm thu hút duy trì lực lượng lao động có trình độ cao.

Chi phí sinh hoạt Khóa luận: Chính sách đãi ngộ nhân sự của công ty Thương Mại.

Đãi ngộ tài chính phải phù hợp với chi phí sinh hoạt. Các Dn phải đảm bảo mức sống tối thiểu cho người LĐ. Khi có sự biến động về giá cả thì phải có sự điều chình cho phù hợp, đảm bảo cuộc sống cho nhân viên để họ chú tâm vào công việc, cống hết mình cho DN.

Công đoàn

Hiện nay hầu hết trong các DN đều có mặt của tổ chức công đoàn. Đây là tổ chức đại diện và bảo vệ cho NLĐ. Các DN muốn đạt được hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh phải quan tâm đến tổ chức công đoàn. Nhà quản trị cần thảo luận với công đoàn các tiêu chuẩn được sử dụng trong chế độ đãi ngộ và mức tiền mà NLĐ được hưởng trong chế độ đó. Có sự ủng hộ từ công đoàn thì việc kích thích nhân viên làm việc diễn ra dễ dàng hơn và thành công hơn.

Trình độ phát triển kinh tế xã hội

Tình trạng nền kinh tế quốc dân tăng trưởng hay suy thoái tác động trực tiếp tới hoạt động kinh doanh của DN, qua đó ảnh hưởng tới công tác đãi ngộ tài chính của DN. Khi nền kinh tế suy thoái thì hoạt động kinh doanh của DN cũng không được thuận lợi, các nhà quản trị sẽ tập trung mọi nguồn lực cũng như tâm trí và việc làm sao đưa công ty qua được thời khó khăn. Họ không thể đầu tư, chú ý tới các công tác đãi ngộ tài chính vì khi đó việc trả lương cho người lao động cũng khó. Ngược lại nền kinh tế phát triển sẽ là môi trường tốt cho doanh nghiệp kinh doanh và phát triển mạnh mẽ. Khi đó DN có đầy đủ điều kiện nguồn lực đầu từ chú trọng tới công tác đãi ngộ tài chính.

Xã hội

Sức ép của xã hội cũng rất quan trọng. Do lương bổng ảnh hưởng đến giá cả cảu sản phẩm và dịch vụ, xã hội- đại diện là người tiêu thụ không bao giờ muốn giá sinh hoạt tăng. Họ tạo sức ép buộc 1 số công ty không được tăng lương, mà phải theo mức lương mà các công ty khác đang áp dụng.

Pháp luật Khóa luận: Chính sách đãi ngộ nhân sự của công ty Thương Mại.

Pháp luật có những quy định cụ thể để bảo vệ quyền lợi người LĐ : thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi, các chính sách bảo hộ người LĐ, quy định về mức lương tối thiểu, các biện pháp an toàn lao động, mức độ độc hại trong môi trường làm việc, chế độ phụ cấp, trợ cấp, phúc lợi, bảo hiểm xã hội đối với NLĐ…Các DN khi xây dựng chính sách đãi ngộ phải tuân thủ các quy định này, nếu vi phạm sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Bản thân nhân viên

+Trình độ năng lực và thành tích của người LĐ

Nhân viên của trình độ năng lực cao sẽ được hưởng đãi ngộ cao hơn người có trình độ năng lực thấp. Người có thành tích làm việc tốt sẽ được hưởng đãi ngộ cao hơn người có thành tích bình thường, hay không có thành tích gì trong công việc.

+Kinh nghiệm và thâm niêm công tác

Trước đây thâm niêm là mấu chốt của mọi vấn đề lương bổng, đãi ngộ, thăng chức…Nhưng hiện nay quan điểm này đang dần thay đổi, thâm niêm chỉ là một trong những yếu tố để xét đề bat, thăng thưởng. Kinh nghiệm cũng là trong những yếu tổ ảnh hưởng đến lương bổng đãi ngộ. Hầu hết các công ty đều dựa vào yếu tố này để tuyển chọn nhân viên và xét lương bổng, đãi ngộ. Người có kinh nghiệm, thâm niêm công tác lâu năm được hưởng đãi ngộ cao hơn người có ít hoặc không có kinh nghiệm và thâm niên công tác. Người công tác lâu năm ngoài việc có bậc lương cao hơn họ còn có được hưởng khoản phụ cấp thâm niên, trợ cấp nhà ở…

+Lòng trung thành

Những nhân viên trung thành làm việc lâu năm ở công ty được hưởng đãi ngộ cao hơn người khác, chủ yêu là dưới hình thức phuc lợi. Thời gian nghỉ được hưởng lương của họ cũng dài hơn của những người khác.

+Tiềm năng của nhân viên Khóa luận: Chính sách đãi ngộ nhân sự của công ty Thương Mại.

Những sinh viên trẻ tuổi mới tốt nghiệp ra trường tuy không có kinh nghiệm công tác nhưng họ vẫn được trả với mức lương cao vì họ có khả năng trở thành những người tài trong tương lai. Nhà quản trị giỏi là người nhìn ra được tiềm năng của người khác và biết cách sử dụng, phát huy tiềm năng đó phục vụ cho mục đích chung của công ty.

Bản thân công việc

Điều kiện làm việc

Tùy thuộc vào điều kiện làm việc khác nhau mà NLĐ được hưởng chính sách đãi ngộ khác nhau . NLĐ là việc trong điều kiện khó khăn, độc hại, nguy hiểm thì được hưởng đãi ngộ cao hơn người làm việc trong điều kiện bình thường. Người làm việc tại những vùng xa xôi, hẻo lánh, thiếu thốn các trang thiết bị kỹ thuật…thì được hưởng mức độ đãi ngộ cao hơn mức bình quân chung. Ngoài mức lương cao họ còn được hưởng những khoản phụ cấp khu vưc, phụ cấp thu hút…

Tính chất công việc

Với NLĐ thì công việc là những hoạt động cần thiết mà họ được tổ chức giao cho và phải hoàn thành. Tính chất của công việc khác nhau đòi hỏi những mức đãi ngộ tài chính cũng khác nhau. Yếu tố kỹ năng, trình độ và trách nhiệm mà công việc yêu cầu.

Mỗi công việc đòi hỏi một trình độ kỹ năng, trình độ chuyên môn và trách nhiệm khác nhau. Vì vậy mà cũng có những mức độ đãi ngộ khác nhau. Công việc, đòi hỏi kỹ năng khéo léo, đòi hỏi chuyên môn cao, tinh thần trách nhiệm đối với công việc cao thì được hưởng những đãi ngộ cao hơn những công việc yêu cầu trình độ thấp, không cần kỹ năng khéo léo cũng có thể làm được. Công việc quản lý yêu cầu kỹ năng, trình độ, trách nhiệm cao hơn công việc lao động chân tay, vì vậy mà nhà quản lý được hưởng chế độ đãi ngộ cao hơn công nhân.

1.2. Nội dung của công tác đãi ngộ nhân sự trong doanh nghiệp Khóa luận: Chính sách đãi ngộ nhân sự của công ty Thương Mại.

1.2.1. Các hình thức đãi ngộ trong doanh nghiệp

1.2.1.1. Đãi ngộ tài chính

Khái niệm đãi ngộ tài chính Đãi ngộ tài chính

Là hình thức đãi ngộ thực hiện bằng các công cụ tài chính như tiền lương, tiền thưởng, cổ phần, phụ cấp, trợ cấp, phúc lợi…

Đãi ngộ tài chính là khoản tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động do họ đã thực hiện những công việc mà người sử dụng lao động giao..

 • Vai trò của đãi ngộ tài chính Đối với người lao động

Đãi ngộ tài chính tạo động lực kích thích người lao động làm việc tốt hơn. Khi được đãi ngộ tài chính người lao động sẽ có điều kiện thoả mãn những nhu cầu tinh thần bậc cao của chính họ. Nhờ vậy mà họ sẽ làm việc với tinh thần, trách nhiệm cao, nâng cao hiệu suất công việc.

Đãi ngộ tài chính có tác dụng kích thích tinh thần, ý thức làm việc của người lao động vì nó ảnh hưởng trực tiếp tới lợi ích của họ, đặc biệt là với Việt Nam – một nước đang phát triển, thu nhập bình quân của người lao động chưa cao. Đãi ngộ tài chính tạo điều kiện để người lao động không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần, giúp họ hoà động với đời sống xã hội ngày càng văn minh hiện đại và thêm yêu công việc. Khóa luận: Chính sách đãi ngộ nhân sự của công ty Thương Mại.

 • Đối với doanh nghiệp

Đãi ngộ tài chính góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc kinh doanh. Khi được thoả mãn một nhu cầu nào đó, họ sẽ làm việc tốt hơn, nhờ vậy mà chất lượng và hiệu quả công việc sẽ được nâng cao. Đãi ngộ tài chính giúp tái sản xuất sức lao động, làm cho người lao động gắn bó hơn với doanh nghiệp, duy trì và thu hút nhân tài cho doanh nghiệp.

Với ý nghĩa về mặt vật chất, đãi ngộ tài chính sẽ tạo điều kiện để người lao động có khoản thu nhập ổn định, duy trì cuộc sống và tái sản xuất sức lao động. Bên cạnh đó đãi ngộ tài chính còn mang ý nghĩa về tinh thần, nó khiến người lao động được tự hào, được tôn trọng… Với chính sách đãi ngộ tài chính hợp lý, ngày càng nhiều nhân tài sẽ tim đến với doanh nghiệp để làm việc và cống hiến. Đãi ngộ tài chính góp phần tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp.

 • Đối với xã hội

Đãi ngộ tài chính là biện pháp lâu dài mang tính chiến lược cho sự phát triển của mỗi doanh nghiệp – một tế bào kinh tế của xã hội. Điều đó sẽ phát triển mạnh mẽ nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội. Đãi ngộ tài chính nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, qua đó thúc đẩy nền kinh tế xã hội phát triển.

1.2.1.3. Các hình thức đãi ngộ tài chính

Đãi ngộ tài chính bao gồm đãi ngộ tài chính trực tiếp và đãi ngộ tài chính gián tiếp:

Đãi ngộ tài chính trực tiếp Khóa luận: Chính sách đãi ngộ nhân sự của công ty Thương Mại.

Đãi ngộ tài chính trực tiếp là hình thức đãi ngộ thực hiện bằng các công cụ tài chính: Tiền lương, tiền thưởng, cổ phần.

Đây là khoản tiền liên quan trực tiếp đến năng suất lao động cũng như hiệu quả lao động của nhân viên và chiếm tỷ trọng lớn trong thu nhập của họ.

Đãi ngộ tài chính bao gồm:

 • Tiền lương và thưởng ( đã tìm hiểu ở trên)
 • Cổ phần

Cổ phần là hình thức doanh nghiệp cho người lao động nắm giữ một số cổ phần trong doanh nghiệp.

Hình thức này áp dụng chủ yếu trong các công ty cổ phần dưới dạng quyền ưu tiên mua cổ phần và chia cổ phần cho người lao động. Khi người lao động được nắm giữ một lượng cổ phần nhất định trong công ty, họ sẽ thấy mình vừa là chủ của doanh nghiệp, vừa là người trực tiếp tham gia vào quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Họ vừa được hưởng các chế độ của người lao động, lại vừa được nhận một số quyền lợi do cổ phần mà họ nắm giữ mang lại. Khi đó họ sẽ làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, bởi họ không chỉ là người làm thuê mà còn là một người chủ. Sự nỗ lực cố gắng của họ là để xây dựng công ty của chính mình.

Vì vậy hình thức đãi ngộ thông qua cổ phần là rất quan trọng, nó làm cho người lao động gắn bó hơn với doanh nghiệp cũng như nâng cao tinh thần, trách nhiệm của họ trong công việc.

Đãi ngộ tài chính gián tiếp

Đãi ngộ tài chính gián tiếp là hình thức đãi ngộ thực hiện bằng các công cụ tài chính ngoài tiền lương, tiền thưởng: Phụ cấp, trợ cấp, phúc lợi … Đây là khoản tiền mà người lao động thường được nhận một cách gián tiếp và không liên quan trực tiếp đến năng suất lao động cũng như hiệu quả làm việc của nhân viên. Nó chiếm tỷ trọng tương đối trong thu nhập của người lao động. * Phụ cấp Khóa luận: Chính sách đãi ngộ nhân sự của công ty Thương Mại.

Khái niệm: Phụ cấp là khoản tiền doanh nghiệp trả thêm cho người lao động do họ đảm nhận thêm trách nhiệm hoặc làm việc trong điều kiện không bình thường. Phụ cấp có tác dụng tạo ra sự công bằng về đãi ngộ thực tế.

Cách tính mức phụ cấp:

 • Đối với phụ cấp tính trên tiền lương tối thiểu

Mức phụ cấp = Mức lương tối thiểu x Hệ số phụ cấp

Đối với phụ cấp tính trên tiền lương cấp bậc, chức vụ, chuyên môn nghiệp vụ

Mức phụ cấp = Mức lương thực hiện x Tỷ lệ phụ cấp

Các loại phụ cấp:

Phụ cấp trách nhiệm công việc: Áp dụng đối với thành viên không chuyên trách Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát (không kể trưởng ban kiểm soát ) và những người làm một số công việc đòi hỏi trách nhiệm cao hoặc phải đảm nhiệm công tác quản lý không thuộc chức danh lãnh đạo.

Phụ cấp độc hại ,nguy hiểm: Áp dụng đối với người làm nghề hoặc công việc có điều kiện lao động độc hại, nguy hiểm, đặc biệt độc hại, nguy hiểm mà chưa được xác định trong mức lương.

Phụ cấp khu vực: Áp dụng đối với người làm việc ở vùng xa xôi, hẻo lánh và khí hậu xấu.

Phụ cấp thu hút: Áp dụng đối với người làm việc ở vùng kinh tế mới, cơ sở kinh tế và đảo xa đất liền có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn. Khóa luận: Chính sách đãi ngộ nhân sự của công ty Thương Mại.

Phụ cấp lưu động: Áp dung đối với người làm nghề hoặc công việc phải thường xuyên thay đổi địa điểm làm việc và nơi ở.

Phụ cấp làm đêm: Áp dụng với những người làm việc từ 22h đến 6h sáng

Phụ trội: Áp dụng khi làm thêm ngoài giờ tiêu chuẩn quy định. Có 3 mức phụ cấp bằng 150% tiền lương giờ tiêu chuẩn nếu làm thêm vào ngày thường; 200% tiền lương giờ tiêu chuẩn nếu làm thêm vào ngày nghỉ hàng tuần; 300% tiền lương giờ tiêu chuẩn nếu làm thêm vào ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương. Nếu làm thêm vào ban đêm thì còn được trả thêm ít nhất 30% tiền lương.

Trợ cấp

Trợ cấp là khoản tiền mà người lao động được nhận để khắc phục những khó khăn phát sinh trong hoàn cảnh cụ thể.

Trợ cấp có nhiều loại: Bảo hiểm, trợ cấp y tế, trợ cấp giáo dục, trợ cấp đi lại, trợ cấp nhà ở, trợ cấp sinh hoạt, trợ cấp xa nhà……

Mục tiêu của trợ cấp là bảo vệ tình trạng mạnh khoẻ về thể chất của người lao động, đảm bảo việc nghỉ hưu nhằm giúp đỡ, hỗ trợ và đảm bảo an toàn về tài chính cho người lao động.

Các loại trợ cấp

Trợ cấp được pháp luật quy định: Luật pháp quy định những người chủ doanh nghiệp phải đảm bảo những chương trình nhất định cho công nhân viên. Những trợ cấp bắt buộc này bao gồm:

 • Bảo hiểm xã hội Khóa luận: Chính sách đãi ngộ nhân sự của công ty Thương Mại.

Bảo hiểm xã hội là chế độ sử dụng nguồn tiền đóng góp của người lao động, người sử dụng lao động và được sự tài trợ, bảo hộ của Nhà Nước nhằm đảm bảo vật chất chăm sóc phục hồi sức khoẻ cho người lao động khi ốm đau, thai sản, tai nạn, hưu trí, mất sức …góp phần ổn định đời sống của người lao động và gia đình họ. Nguồn hình thành của quỹ bảo hiểm xã hội là do người sử dụng lao động đóng 17,5% so với tổng quỹ lương của những người tham gia bảo hiểm xã hội, người lao động đóng 8% mức lương chính, tiền sinh lời của quỹ, sự hỗ trợ của Nhà Nước và các nguồn khác.

Bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm: Chế độ trợ cấp ốm đau; chế độ trợ cấp thai sản; chế độ trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; chế độ hưu trí; chế độ tử tuất.

 • Bảo hiểm y tế

Theo quy định thì mức đóng bảo hiểm y tế bắt buộc là 4,5% tiền lương hàng tháng, trong đó người sử dụng lao động đóng 3% tổng quỹ tiền lương tháng, người lao động đóng 1,5% tiền lương tháng đối với người lao động thường xuyên hay người lao động hợp đồng từ 3 tháng trở lên.

 • Kinh phí công đoàn

Theo quy định thì nguồn hình thành kinh phí công đoàn là do trích lập 2% trên tổng số tiền lương thực tế phải trả cho nhân viên hàng tháng, trong đó 2% do doanh nghiệp chi trả và tính vào chi phí kinh doanh.

 • Trợ cấp tự nguyện

Bảo hiểm y tế tự nguyện: Ngoài các loại trợ cấp ốm đau và tai nạn theo luật lao động quy định thì các công ty còn áp dụng bảo hiểm về răng, bảo hiểm khi giải phẫu, bảo hiểm khám, chữa bệnh ngoại trú, nội trú …Bảo hiểm y tế tự nguyện được quỹ bảo hiểm y tế chi trả các chi phí khám, chữa bệnh phù hợp với mức đóng và loại hình bảo hiểm y tế tự nguyện đã lựa chọn.

 • Trợ cấp giáo dục Khóa luận: Chính sách đãi ngộ nhân sự của công ty Thương Mại.

Đây là hình thức các doanh nghiệp tài trợ toàn bộ hay một phần kinh phí cho cán bộ công nhân viên đi học nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề hay trợ cấp một khoản tiền khuyến khích nhân viên học tập để đạt thành tích cao …

 • Trợ cấp đi lại

Doanh nghiệp có thể trợ cấp bằng tiền dựa trên căn cứ việc đi lại của nhân viên trong quá trình đi làm hay quá trình làm việc. Doanh nghiệp có thể tổ chức xe đưa đón nhân viên đi làm, đi họp hay đi công tác …

 • Trợ cấp ăn trưa

Dựa trên xuất ăn trưa bình quân chung doanh nghiệp trợ cấp một phần hay toàn bộ xuất ăn trưa cho người lao động, nhằm đảm bảo cho người lao động ăn uống đầy đủ lượng và chất, tái sản xuất sức lao động, duy trì sức khoẻ. Các trợ cấp khác: Trợ cấp nhà ở, trợ cấp xa nhà, trợ cấp đắt đỏ …

Phúc lợi là khoản tiền mà doanh nghiệp dành cho người lao động để họ có thêm điều kiện nâng cao chất lượng cuộc sống.

Phúc lợi có hai phần: Phúc lợi theo quy định của pháp luật và phúc lợi do doanh nghiệp tự nguyện áp dụng.

Bao gồm các khoản: Tiền hưu trí, quà hay tiền nhân ngày lễ, tết, đi nghỉ, các dịch vụ khác, các ngày nghỉ được trả lương …..

 • Phúc lợi theo quy định của pháp luật
 • Tiền hưu trí

Chủ doanh nghiệp đảm bảo quỹ lương hưu cho công nhân viên đã nghỉ hưu với số tiền thường căn cứ vào số năm phục vụ và mức thu nhập khi còn đang làm việc. Doanh nghiệp chi một số tiền nhất định mỗi tháng cho người nghỉ hưu đến hết đời.

 • Ngày nghỉ được trả lương Khóa luận: Chính sách đãi ngộ nhân sự của công ty Thương Mại.

Các ngày nghỉ được hưởng lương bao gồm: Nghỉ phép năm, nghỉ lễ, nghỉ tết, nghỉ ốm đau, nghỉ trong một ca, nghỉ giữa ca, nghỉ hàng tuần,… Chi phí của những trợ cấp này chịu ảnh hưởng từ lương cơ bản của công nhân viên

 • Nghỉ phép không lương vì chuyện gia đình

Chủ doanh nghiệp phải đảm bảo thời gian nghỉ phép không lương cho người lao động để chăm sóc con mới sinh, chăm sóc bố mẹ già hay giải quyết những vấn đề gia đình. Sau thời gian nghỉ phép người chủ doanh nghiệp phải chấp nhận người lao động đó trở lại làm việc ở vị trí cũ hay một công việc có trách nhiệm tương đương.

 • Phúc lợi tự nguyện

Tiền hay quà nhân dịp lễ tết: Vào các dịp lễ tết của năm: 30/4 – 1/5, 2/9, tết âm lịch …doanh nghiệp thường có những khoản tiền hay những phần quà tặng cho nhân viên để khuyến khích, động viên họ, tạo điều kiện để người lao động thực sự được nghỉ ngơi trong những ngày này.

Các dịch vụ cho công nhân viên: Tại một số doanh nghiệp còn có các dịch vụ cho nhân viên như: căng tin, nhà tắm hơi, phòng tập thể dục, chỗ đỗ xe miễn phí, xe ô tô đưa đón nhân viên đi làm, bệnh xá, chiết khấu đối với các sản phẩm của công ty.

1.2.2. Đãi ngộ phi tài chính Khóa luận: Chính sách đãi ngộ nhân sự của công ty Thương Mại.

 • Đãi ngộ về tinh thần

Đãi ngộ về công việc được biểu hiện ngay từ khi một người công nhân được nhận vào làm việc, đó là sắp xếp họ vào đúng vị trí phù hợp với khả năng và sở thích của họ hay người lao động được nhà quản lý giao cho những việc quan trọng đòi hỏi phải có trình độ chuyên môn cao hơn, nhiều kinh nghiệm hơn so với vị trí người đó đang làm và một công việc hàm chứa cơ hội thăng tiến…

Theo quan điểm của người lao động, một công việc có tác dụng đãi ngộ sẽ thoả mãn yêu cầu sau:

 • Mang lại thu nhập xứng đáng với công sức mà họ đã bỏ ra.
 • Có một vị trí và vai trò nhất định trong doanh nghiệp.
 • Phù hợp với trình độ chuyên môn, kinh nghiệm của người lao động.
 • Có cơ hội thăng tiến.
 • Không nhàm chán, kích thích lòng say mê và sáng tạo
 • Không ảnh hưởng tới sức khoẻ, đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện công việc.
 • Kết quả công việc phải được đánh giá theo các tiêu chuẩn rõ ràng và thực tiễn.

Đãi ngộ về môi trường làm việc:

Đối với môi trường làm việc, nhân viên bao giờ cũng muốn làm việc trong một môi trường có chính sách hợp lý, đồng nghiệp hợp tính tình, các biểu tượng địa vị phù hợp, điều kiện làm việc thoải mái, giờ giấc làm việc uyển chuyển.

Ngoài ra, nhiều nhân viên muốn được chia sẻ công việc, được hưởng các chế độ ăn uống, nghỉ ngơi ở căng tin thậm chí còn làm việc ở nhà qua mạng Internet…tất cả những diều kiện đó phụ thuộc vào bầu không khí, bản sắc của doanh nghiệp.

Đãi ngộ thông qua môi trường làm việc được thực hiện dưới các hình thức như: tạo dựng không khí làm việc, quy định và tạo dựng các mối quan hệ ứng xử giữa các thành viên trong nhóm làm việc, đảm bảo điều kiện vệ sinh an toàn loa động, tổ chức các phong trào văn hoá,, văn nghệ, thể dục thể thao, hỗ trợ các hoạt động đoàn thể, quy đinh thời gian và giờ giấc làm việc linh hoạt…

1.3. Tổ chức công tác đãi ngộ nhân sự trong doanh nghiệp Khóa luận: Chính sách đãi ngộ nhân sự của công ty Thương Mại.

1.3.1. Xây dựng chính sách đãi ngộ nhân sự

Đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc

Tập trung dân chủ: Quá trình xây dựng các chính sách đại ngộ phải có sự tham gia của người lao động và các đối tượng liên quan như : công đoàn…

Kết hợp khoa học – thực tiễn: Cần vận dụng các kiến thức khoa học và quy luật khách quan vào quá trình xây dựng chính sách để đảm bảo tính khả thi khi áp dụng chính sách.

Cân đối, hài hoà: chính sách phải đảm bảo quyền lợi cho tất cả các đối tượng có liên quan.

Dựa trên các căn cứ chủ yếu: quy định của Nhà nước ( luật lao động), chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp, văn hoá của doanh nghiệp, thị trường lao động.

 • Các yêu cầu đối với chính sách đãi ngộ nhân sự.

Công bằng: các chính sách phải đảm bảo công bằng giữa nhân viên này với nhân viên khác, giữa bộ phận này với bộ phận khác. Để nhân viên có thể thấy sự đánh giá, đối xử công bằng, từ đó tin tưởng, gắn bó với doanh nghiệp.

Công khai: do các chính sách đãi ngộ liên quan đến mọi thành viên trong doanh nghiệp và là động lực thúc đẩy tinh thần làm việc của nhân viên nên phải được công khai tới mọi nhân viên trong doanh nghiệp, cho từng bộ phận và giải thích cho mọi người hiểu. Từ đó, họ sẽ biết mình nhận được gì và làm việc tốt hơn. Khóa luận: Chính sách đãi ngộ nhân sự của công ty Thương Mại.

Kịp thời: hàng tháng, hàng quý, hàng năm, các chính sách cần được bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với tình hình thực tế do các nhân tố ảnh hưởng tới doanh nghiệp không ngừng thay đổi.

Có lý, có tình: các chính sách đãi ngộ được xây dựng phài phù hợp với điều kiện hiện tại của doanh nghiệp nhử: phù hợp với khả năng tài chính, với trình độ của nhà quản trị, trình độ năng lực của nhân viên,,,, nếu các chính sách nàu đưa ra quá xa với điều kiện hiện tại sẽ không thực hiện được mà có thể sẽ làm cho nhân viên không muốn phấn đấu vì không phù hợp với mình.

Rõ ràng, dễ hiểu: các chính sách đưa ra phải cụ thể, rõ ràng giúp mọi nhân viên trong doanh nghiệp có thể theo dõi, thông hiều. Từ đó họ sẽ có định hướng để phát triển bản thân, đáp ứng yêu cầu, thực hiện các chính sách này đúng, đảm bảo quyền lợi của mình.

1.3.2. Một số chính sách nhân sự chủ yếu

Chính sách tiền lương. Xác định mức tối thiểu chung dựa vào: lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh….quy mô, khả năng tài chính của DN; triết lý, quan điểm của các nhà quản trị.

Xây dựng hệ thống thang bảng lương đối với : nhà quản trị và nhân viên. Thiết lập quy chế trả lương bao gồm thời điểm và quy chế trả lương, cơ chế tăng lương và nâng bậc lương…

Các chính sách khác :

 • Chính sách thưởng: cần xác định rõ tiêu chí thưởng,điều kiện thưởng và mức thưởng
 • Chính sách phúc lợi: xác định các mức phúc lợi được cung cấp cho tất cả mọi người.
 • Chính sách trợ cấp : quy định các loại trợ cấp, mức trợ cấp và điều kiện mức trợ cấp.
 • Chính sác thi đua: phải có nhiều tiêu chí phấn đấu cho các đối tượng và công việc khác nhau để khuyến khích thi đua cho tất cả mọi người.

1.3.3. Triển khai thực hiện chính sách đãi ngộ nhân sự Khóa luận: Chính sách đãi ngộ nhân sự của công ty Thương Mại.

Xây dựng hệ thống đánh giá thành tích công tác cho nhân sự: để góp phần thực hiện đãi ngộ một cách chính xác với NLĐ,DN cần thiết lập và thực hiện hệ thống đánh giá chính thức kết quả làm việc của một cá nhân. Hệ thống này được thiết lập trên cơ sở các tiêu chuẩn đánh giá công việc, các loại thông tin về kết quả thực hiện công việc.

Các tiêu chuẩn đánh giá thành tích công tác : tiêu chuẩn trong đánh giá thành tích là những yêu cầu cụ thể đã định trước về mức độ kết quả thực hiện công việc hiệu quả.

Trong các hệ thống đánh giá thì tiêu chuẩn được coi là những tiêu chí xác định sự thành công trong một hoạt động. Việc xác định tiêu chuẩn được thực hiện trên cơ sở kết quả của quá trình công việc. Mục đích của đánh giá thành tích công tác ở đây được giới hạn trong việc đãi ngộ, vì vậy chỉ cần được sự chú ý một số nội dung: kết quả hoàn thành công việc được giao, những đóng góp ngoài trách nhiệm được giao, các năng lực nổi trội.Các thông tin cần cho đánh giá thành tích công tác.

Để có được các loại thông tin cơ bản phục vụ đánh giá thành tích cấp dưới, các nhà quản trị cần phải xác định nguồn thông tin, lựa chọn phương pháp thu nhập thông tin.

Các nguồn thông tin,có 5 nguồn thông tin để có thể tham khảo đó là: cấp trên trực tiếp, những đồng nghiệp, cá nhân nhân sự được đánh giá, người dưới quyền của nhân sự được đánh giá, người dưới quyền của nhân sự được đánh giá các cá nhân bên ngoài môi trường công tác. Trong đó, người quyết định và chịu trách nhiệm đánh giá là cấp trên trực tiếp của nhân sự được đánh giá.

Các phương pháp thu thập thông tin cho đánh giá:

Phương pháp mức thang điểm: theo phương pháp này kết quả thực hiện công việc của nhân sự được thông qua một bảng điểm, trong đó liệt kê những yêu cầu đối với nhân sự khi thực hiện công việc như: số lượng, chất lượng, hành vi, tác phong, triển vọng,… Khóa luận: Chính sách đãi ngộ nhân sự của công ty Thương Mại.

Phương pháp so sánh cặp: phương pháp này đánh giá các cá nhân theo từng cặp và so sánh với nhau, người được đánh giá tốt hơn có mức điểm cao hơn.

Phương pháp sao chép lưu trữ: là phương pháp mà trong đo người lãnh đạo ghi lại những việc quan trọng, những việc tích cực, tiêu cực trong quá trình công tác của nhân viên. Theo dõi kiểm tra sự việc sửa chữa của nhân viên, giúp họ tránh những sai lầm trong công việc.

Phương pháp quan sát hành vi: Phương pháp này căn cứ vào 2 yếu tố : số lần quan sát và số lần nhắc lại của hành vi. Nhà quản trị đánh giá nhân viên thông qua hành vi thực hiện công việc hơn kết quả thực hiện.

Phương pháp quản trị theo mục tiêu : theo phương pháp này, trọng tâm của việc đánh giá là mức độ hoàn thành công việc mà mục tiêu đã đề ra. Phương pháp này hỏi nhà quản trị thể hiện vai trò tư vấn trong quá trình thực hiện công việc của nhân viên và nhân viên phải tích cực, chủ động trong công việc.

1.3.4. Xây dựng các quy đinh, quy tắc, thủ tục hỗ trợ cho việc thực hiện các chính sách đãi ngộ nhân sự

 • Đối với chính sách tiền lương:
 • Hướng dẫn tính bảng lương: DN cần quy đinh cách tính từng nội dung cụ thể trong bảng lương và công bố cho cả NLĐ và nhà quản lý.
 • Thủ tục liên quan đến trả lương bao gồm: trách nhiệm của các bộ phận liên quan, thủ tục lập bảng chấm công và xác nhận, các báo cáo thay đổi nhân sự, các chế độ BHXH, báo cáo bù trừ lương, bảng kiểm tra lương, thời điểm trả lương, các hình thưc trả lương.

Đối với các chính sách khác cần xác định rõ :

 • quy định nghỉ phép, tết, lễ, hiếu, hỷ…
 • Chế dộ y tế, BHXH, chế độ làm việc với các vị trí đặc biệt…
 • Thủ tục thăng chức
 • Thủ tục chuyển công tác, nghỉ việc…
 • Quy định về chế độ tham quan, nghỉ mát và các chế độ phúc lợi khác. Khóa luận: Chính sách đãi ngộ nhân sự của công ty Thương Mại.

XEM THÊM NỘI DUNG TIẾP THEO TẠI ĐÂY:

===>>> Khóa luận: Thực trạng công tác đãi ngộ nhân sự tại Công Ty

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Comment
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
trackback

[…] ===>>> Khóa luận: Chính sách đãi ngộ nhân sự của công ty Thương Mại […]

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Contact Me on Zalo
0877682993