Khóa luận: Công tác tiêu thụ sản phẩm ống thép của Công Ty

Mục lục

Đánh giá post

Chia sẻ chuyên mục Đề Tài Khóa luận: Công tác tiêu thụ sản phẩm ống thép của Công Ty hay nhất năm 2022 cho các bạn học viên ngành đang làm khóa luận tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài khóa luận tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm khóa luận thì với đề tài Khóa luận: Một số biện pháp đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm ống thép của công ty TNHH ống thép 190 ở khu vực Miền Bắc dưới đây chắc chắn sẽ giúp cho các bạn học viên có cái nhìn tổng quan hơn về đề tài sắp đến.

LỜI MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

Trong bối cảnh hiện nay, do sự biến động của nền kinh tế thị trường, vì vậy luôn có những thách thức, khó khăn to lớn đòi hỏi việc sản xuất kinh doanh phải có kế hoạch và sự phối hợp trong cả một hệ thống thống nhất, đòi hỏi sự đổi mới về cách thức quản lý, tích cực điều tra, nghiên cứu thị trường, nắm bắt trước được nhu cầu, cũng như những biến động của thị trường và có các biện pháp điều chỉnh hợp lý. Giai đoạn gần đây, thế giới bước vào cuộc suy thoái, khủng hoảng toàn cầu vào năm 2020. Hàng loạt nền kinh tế gặp khó khăn, tăng trưởng thế giới chậm lại, nhiều thị trường lớn thắt chặt chi tiêu. Nước ta do có những hội nhập sâu rộng nên đã chịu ảnh hưởng không ít, tình hình kinh tế Việt Nam vài năm gần đây tương đối ảm đạm. Tuy nhiên bắt đầu từ giữa năm 2020, nền kinh tế dần hồi phục nhưng đà tăng trưởng không còn mạnh như trước, nhiều doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn do chiến lược kinh doanh chưa hợp lý, sản phẩm tiêu thụ kém. Nguyên nhân chủ yếu là do cạnh tranh gay gắt giữa hàng nội địa với nhau và với hàng nhập khẩu càng làm nhiều doanh nghiệp khó khăn đầu ra. Đặc biệt với ngành cơ khí xây dựng. Hệ quả của những sự đầu tư dàn trải trước kia đã đem đến sự dư thừa công suất, tồn kho.Với tình hình giá vốn, nguyên vật liệu tăng giá càng đẩy các doanh nghiệp này vào bất lợi. Công tác tiêu thụ đã trở thành vấn đề sống còn với nhiều doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng.

Xuất phát từ thực tế và dựa trên những kiến thức đã học em xin lựa chọn đề tài: “Một số biện pháp đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm ống thép của Công ty TNHH Ống Thép 190 ở khu vực miền Bắc” làm luận văn tốt nghiệp của mình.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ

===>>> Dịch Vụ Viết Thuê Khóa Luận Ngành Marketing

2. Mục đích của đề tài Khóa luận: Công tác tiêu thụ sản phẩm ống thép của Công Ty.

 • Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về công tác tiêu thụ sản phẩm
 • Đánh giá thực trạng tiêu thụ sản phẩm ống thép tại Công ty TNHH Ống Thép 190 ở khu vực Miền Bắc.
 • Đề xuất Một số biện pháp đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm ống thép của Công ty TNHH Ống Thép 190 ở khu vực Miền Bắc.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài

 • Đối tượng nghiên cứu: Công tác tiêu thụ sản phẩm ống thép của Công ty TNHH Ống Thép 190 ở khu vực Miền Bắc.
 • Phạm vi nghiên cứu: Tình hình tiêu thụ sản phẩm ống thép của Công ty TNHH Ống Thép 190 ở khu vực Miền Bắc giai đoạn 2019- 2020

4. Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu lý thuyết kết hợp với các phương pháp nghiên cứu thực tiễn tại doanh nghiệp:

 • Phương pháp thu thập số liệu
 • Phương pháp thống kê
 • Phương pháp so sánh

5. Bố cục của đề tài

 • Chương 1 : Cơ sở lý luận về đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp
 • Chương 2 : Thực trạng tình hình tiêu thụ sản phẩm ống thép của Công ty TNHH Ống Thép 190 ở khu vực Miền Bắc
 • Chương 3 : Một số biện pháp đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm ống thép của Công ty TNHH Ống Thép 190 ở khu vực Miền Bắc

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP

1.1. Khái niệm, vai trò và nội dung của công tác tiêu thụ

1.1.1. Khái niệm

Hoạt động tiêu thụ đã xuất hiện từ rất lâu và chúng phát triển tương ứng với sự phát triển của các hình thái kinh tế xã hội. Tại mỗi giai đoạn khác nhau của xã hội, hoạt động tiêu thụ lại có những thay đổi cho phù hợp với điều kiện hoàn cảnh thực tế của xã hội đó. Dưới đây là một số khái niệm về tiêu thụ: Khóa luận: Công tác tiêu thụ sản phẩm ống thép của Công Ty.

Khi tiêu thụ là một phạm trù kinh tế:

Tiêu thụ được định nghĩa là sự chuyển đổi hình thái giá trị của hàng hoá từ hàng sang tiền (H-T) nhằm thỏa mãn nhu cầu của một tổ chức trên cơ sở thoả mãn nhu cầu của khách hàng về một giá trị sử dụng nhất định.

Tiêu thụ được định nghĩa là một hoạt động:

Khi xem xét tiêu thụ hàng hóa của doanh nghiệp với tư cách là một hoạt động, ta có thể định nghĩa chúng theo hai cách: (1) tiêu thụ hàng hóa của doanh nghiệp là sự chuyển dịch quyền sở hữu hàng hoá cho khách hàng đồng thời thu được tiền hàng hoặc quyền thu được tiền hàng; (2) tiêu thụ hàng hóa là hành vi thương mại theo đó người bán có nghĩa vụ giao hàng hóa cho người mua và nhận tiền, người mua có nghĩa vụ trả tiền và nhận hàng hóa theo thỏa thuận của hai bên.

Coi tiêu thụ là một chức năng trong quá trình hoạt động kinh doanh:

Theo cách xem xét này thì có thể định nghĩa hoạt động tiêu thụ của doanh nghiệp như sau: Tiêu thụ là một khâu mang tính quyết định trong quá trình hoạt động kinh doanh, một bộ phận cấu thành thuộc hệ thống tổ chức và quản lý kinh doanh của doanh nghiệp, chuyên về các hoạt động nghiệp vụ liên quan đến việc thực hiện các chức năng chuyển hoá hình thái giá trị của sản phẩm sang tiền tệ cho tổ chức đó.

Như vậy chúng ta có thể tóm lược khái niệm tiêu thụ như sau:

Tiêu thụ là hoạt động đưa sản phẩm, hàng hóa sau khi được sản xuất đến nơi có nhu cầu và được gắn liền với hành động thanh toán của người mua cho người bán cũng như việc chuyển giao quyền sở hữu sản phẩm, hàng hóa từ người bán sang người mua.

1.1.2. Vai trò của tiêu thụ Khóa luận: Công tác tiêu thụ sản phẩm ống thép của Công Ty.

a/ Vai trò của tiêu thụ sản phẩm với doanh nghiệp

 • Hoạt động tiêu thụ góp phần đẩy mạnh thực hiện chức năng lưu thông hàng hóa từ nhà sản xuất đến người tiêu dùng, làm tăng cường mối liên hệ giữa nhà sản xuất với khách hàng.
 • Tiêu thụ giúp cho quá trình sản xuất, kinh doanh diễn ra một cách liên tục.
 • Tiêu thụ là khâu quan trọng nối liền sản xuất với tiêu dùng, đảm bảo sự cân đối giữa cung và cầu, góp phần ổn định giá cả thị trường.
 • Tiêu thụ góp phần tăng doanh thu, lợi nhuận và mở rộng qui mô sản xuất.
 • Tiêu thụ góp phần củng cố, nâng cao vị thế và mở rộng thị phần của doanh nghiệp

b/ Vai trò của tiêu thụ đối với khách hàng và xã hội

Đối với khách hàng:

Nhờ có hoạt động tiêu thụ của các doanh nghiệp mà người tiêu dùng có cơ hội được tiêu dùng những sản phẩm có chất lượng và được phục vụ một cách văn minh, lịch sự với một chi phí hợp lý hơn khi không có các hoạt động tiêu thụ. Nghĩa là tiêu thụ đã thực hiện được chức năng giá trị và giá trị sử dụng của nó. Tiêu thụ còn thực hiện chức năng giá trị và giá trị sử dụng của sản phẩm.

Đối với xã hội:

Hoạt động tiêu thụ làm tăng khả năng mà sản phẩm của doanh nghiệp được tiêu dùng. Khi sản phẩm của doanh nghiệp được tiêu dùng tức là xã hội đã chấp nhận sản phẩm của doanh nghiệp, tính hữu ích của sản phẩm đã được xác lập, giá trị và giá trị sử dụng mới được thực hiện.

Thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm còn làm cho các hoạt động bán hàng của doanh nghiệp được tổ chức một cách hợp lý và tối ưu nhất nên tránh được tình trạng sử dụng lãng phí nguồn lực lao động của xã hội.

1.2. Nội dung công tác tiêu thụ Khóa luận: Công tác tiêu thụ sản phẩm ống thép của Công Ty.

1.2.1. Hoạt động điều tra nghiên cứu thị trường tiêu thụ

Bất cứ doanh nghiệp nào khi tham gia vào thị trường đều phải tiến hành điều tra nghiên cứu thị trường về sản phẩm doanh nghiệp kinh doanh để xây dựng chiến lược và phương án kinh doanh lâu dài. Nghiên cứu thị trường nhằm giải đáp những vấn đề sau:

 • Những loại thị trường nào có triển vọng nhất đối với sản phẩm của doanh nghiệp.
 • Những sản phẩm nào có khả năng tiêu thụ với khối lượng lớn nhất.
 • Trên thị trường có những đối thủ cạnh tranh nào đang kinh doanh những sản phẩm cùng loại với doanh nghiệp mình trên thị trường về khối lượng chất lượng và giá cả của những sản phẩm đó.

Đối với hoạt động tiêu thụ sản phẩm, nghiên cứu thị trường có vai trò giúp doanh nghiệp xác định được quan hệ mua bán, vai trò của từng khu vực thị trường, đặc tính kỹ thuật, nhu cầu sử dụng, phạm vi địa bàn doanh nghiệp đã và đang hoạt động, khối lượng và cơ cấu sản phẩm tiêu thụ, xu hướng biến đổi nhu cầu khách hàng… đó là những căn cứ để doanh nghiệp xây dựng mạng lưới bán hàng, chính sách giá cả, chiến lược thị trường…

1.2.2. Xây dựng chiến lược và kế hoạch tiêu thụ sản phẩm

1.2.2.1. Những căn cứ để xây dựng chiến lược tiêu thụ sản phẩm

Có ba căn cứ chủ yếu để xây dựng chiến lược tiêu thụ sản phẩm mà người ta gọi là tam giác chiến lược đó là: căn cứ vào khách hàng, căn cứ vào khả năng của doanh nghiệp, căn cứ vào đối thủ cạnh tranh.

Căn cứ vào khách hàng: để tồn tại và phát triển sản xuất kinh doanh, mỗi doanh nghiệp phải chiếm được một số lượng khách hàng nhất định, một phần nào đó của thị trường. Không chiếm được khách hàng thì doanh nghiệp không có đối tượng để phục vụ và do đó không tiêu thụ được sản phẩm dẫn đến không thể tiếp tục sản xuất kinh doanh. Do đó chiến lược khách hàng là cơ sở của mọi chiến lược, là yếu tố xuyên suốt quá trình xây dựng, triển khai và thực hiện chiến lược tiêu thụ sản phẩm.

Căn cứ vào khả năng của doanh nghiệp: Bất cứ một doanh nghiệp nào cũng có những điểm mạnh và những điểm yếu. Do vậy doanh nghiệp phải nghiên cứu những điểm mạnh và điểm yếu của mình đồng thời phải nghiên cứu điểm mạnh, điểm yếu của đối thủ cạnh tranh để phát huy những điểm mạnh của mình, khắc phục điểm yếu của mình và có những chiến lược, chính sách phù hợp. Khóa luận: Công tác tiêu thụ sản phẩm ống thép của Công Ty.

Căn cứ vào đối thủ cạnh tranh: Cơ sở của căn cứ này là so sánh khả năng của doanh nghiệp với đối thủ cạnh tranh để tìm ra lợi thế. Lợi thế của doanh nghiệp thể hiện ở hai góc độ lợi thế hữu hình có thể định lượng được là: tiền vốn, cơ sở vật chất kỹ thuật, công nghệ… lợi thế vô hình là lợi thế không định lượng được như uy tín của doanh nghiệp, nhãn hiệu sản phẩm nổi tiếng, tài năng quản trị của ban lãnh đạo, bầu không khí của nội bộ Công ty… thông qua phân tích điểm mạnh và điểm yếu của đối thủ cạnh tranh và của doanh nghiệp, doanh nghiệp có thể xây dựng được chiến lược tiêu thụ phù hợp.

1.2.2.2. Nội dung cơ bản của chiến lược tiêu thụ sản phẩm

Chiến lược tiêu thụ sản phẩm thực chất là một chương trình hành động tổng quát hướng tới việc thực hiện những mục tiêu cụ thể của doanh nghiệp. Chiến lược tiêu thụ của doanh nghiệp được xây dựng trên những căn cứ khác nhau, với những mục đích khác nhau đều phải có hai phần: chiến lược tổng quát và chiến lược bộ phận. Chiến lược tổng quát có nhiệm vụ xác định bước đi và hướng di cùng với những mục tiêu cần đạt tới. Nội dung của chiến lược tổng quát được thể hiện bằng những mục tiêu cụ thể như: phương hướng sản xuất, lựa chọn dịch vụ, thị trường tiêu thụ, nhịp độ tăng trưởng và mục tiêu tài chính…

Chiến lược tiêu thụ bộ phận của doanh nghiệp bao gồm:

a) Chiến lược sản phẩm

Chính sách sản phẩm là xương sống của chiến lược tiêu thụ. Chỉ khi hình thành chính sách sản phẩm, doanh nghiệp mới có phương hướng đảm bảo đáp ứng những sản phẩm mà thị trường yêu cầu. Nếu chính sách sản phẩm không đảm bảo một sự tiêu thụ chắc chắn hay không không đảm bảo một thị trường chắc chắn thì hoạt động tiêu thụ sản sẽ rất mạo hiểm và dẫn đến thất bại. Chính sách sản phẩm đảm bảo cho doanh nghiệp thực hiện mục tiêu chiến lược kinh doanh như lợi nhuận vị thế và an toàn. Khóa luận: Công tác tiêu thụ sản phẩm ống thép của Công Ty.

b) Chiến lược giá cả

Giá cả là một trong bốn tham số Marketing hỗn hợp cơ bản tạo ra doanh thu và lợi nhuận thực tế cho các tổ chức tạo ra doanh thu và lợi nhuận thực tế cho các tổ chức. Còn đối với người tiêu dùng, giá cả của hàng hoá được coi là chỉ số đầu tiên để đánh giá phần được và phần chi phí bỏ ra để có được hàng hoá. Trong kinh doanh giá cả là một công cụ thể kiểm soát được mà doanh nghiệp cần sử dụng một cách khoa học để thực hiện mục tiêu chiến lược kinh doanh.

Các quyết định về giá cả có ảnh hưởng đến toàn bộ quá trình kinh doanh của doanh nghiệp. Trong hoạt động tiêu thụ, doanh nghiệp phải xác định giá cả đáp ứng các mục tiêu chiến lược tiêu thụ, do đó các mức giá phải được định ra trên cơ sở các mục tiêu đã được xác định rõ ràng.

1.2.3. Xây dựng mạng lưới tiêu thụ sản phẩm

1.2.3.1. Lựa chọn địa điểm

Lựa chọn địa điểm liên quan đến nội dung xác định thị trường của doanh nghiệp theo tiêu chuẩn địa lý và khách hàng đồng thời cụ thể hoá các yếu tố này trong chiến lược tiêu thụ sản phẩm.

a) Lựa chọn địa điểm theo yếu tố địa lý

Lựa chọn địa điểm theo yếu tố địa lý thực chất là xác định thị trường thích hợp của doanh nghiệp theo tiêu thức địa lý và phân chia thị trường thích hợp tương ứng với khu vực kiểm soát của các đơn vị thành viên của doanh nghiệp.

b) Lựa chọn địa điểm theo yếu tố khách hàng

Khách hàng với nhu cầu mua sắm của họ là nguồn hấp dẫn chủ yếu của doanh nghiệp. Tuy nhiên trong một khu vực thị trường, đặc điểm của khách hàng là khác nhau. Sự khác biệt này ảnh hưởng rất lớn đến khả năng bán hàng và cách thức vận chuyển, cách thức bán hàng. Các nhóm khách hàng với tư cách là “điểm đến” của sản phẩm và đặc điểm của nhóm khách hàng mà doanh nghiệp muốn bán sản phẩm cho họ sẽ quyết định nhiều vấn đề cần giải quyết trong quá trình xây dựng chiến lược phân phối.

1.2.3.2. Lựa chọn và thiết kế kênh phân phối Khóa luận: Công tác tiêu thụ sản phẩm ống thép của Công Ty.

Để xây dựng một hệ thống mạng lưới tiêu thụ sản phẩm, doanh nghiệp có thể sử dụng rất nhiều kênh phân phối trong cùng một thời gian. Song doanh nghiệp phải lựa chọn kênh phân phối thích hợp với từng thị trường nhất định.

Các dạng kênh phân phối

Kênh phân phối trực tiếp: Là hình thức doanh nghiệp bán thẳng hàng hoá sản phẩm con người tiêu thụ cuối cùng không qua các khâu trung gian.

Doanh nghiệp sản xuất

Sơ đồ 1.1: Sơ đồ kênh phân phối trực tiếp

 • Công ty TNHH Ống Thép 190
 • Người tiêu dùng cuối cùng

b) Kênh phân phối gián tiếp: là hình thức doanh nghiệp bán hàng của mình cho người tiêu dùng cuối cùng qua các khâu trung gian bao gồm: người môi giới, đại lý, người bán buôn, người bán lẻ. Sau đây là sơ đồ kênh phân phối gián tiếp:

 • DN sản xuất
 • Đại lý  Môi giới Bán buôn
 • Bán lẻ
 • Người tiêu dùng

Sơ đồ 1.2: Sơ đồ kênh phân phối gián tiếp

Thiết kế hệ thống kênh phân phối là quá trình kết hợp các quyết định về địa điểm theo yếu tố địa lý và khách hàng để quyết định xây dựng phương án kênh phân phối của doanh nghiệp. Để thiết kế được hệ thống kênh phân phối phải làm tốt các nội dung cơ bản sau: Khóa luận: Công tác tiêu thụ sản phẩm ống thép của Công Ty.

 • Nghiên cứu phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn kênh.
 • Xác định mục tiêu và tiêu chuẩn của hệ thống kênh phân phối.
 • Xác định dạng kênh và phương án kênh phân phối.
 • Lựa chọn và phát triển các phần tử trong kênh phân phối.

1.2.3.3. Điều khiển hàng hoá trong kênh phân phối

Điều phối hàng hoá vào kênh là quá trình xác định kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch bảo đảm nguồn cung cấp hàng hoá vào kênh của doanh nghiệp.

Yêu cầu điều phối hàng hoá sản phẩm vào kênh phải đáp ứng được các nội dung là:

 • Danh mục sản phẩm vận động trong kênh.
 • Khối lượng sản phẩm và từng loại sản phẩm trong kênh.
 • Thời gian xuất phát và dịch chuyển sản phẩm.
 • Nguồn và địa điểm giao nhận trong kênh.

Lựa chọn phương án vận chuyển hàng hoá sản phẩm trong kênh phân phối đáp ứng tốt yêu cầu về thời gian, địa điểm có ích và giảm chi phí trong tiêu thụ.

1.2.4. Tổ chức xúc tiến hỗ trợ hoạt động tiêu thụ sản phẩm

Trong cơ chế thị trường hiện nay, việc tiêu thụ hàng hoá ngày càng trở nên khó khăn hơn. Trên thị trường có rất nhiều sản phẩm hàng hoá cùng loại với sản phẩm của doanh nghiệp làm ảnh hưởng đến hoạt động tiêu thụ của doanh nghiệp. Do vậy doanh nghiệp phải có các hoạt động xúc tiến hỗ trợ cho hoạt động tiêu thụ có như vậy doanh nghiệp sẽ tiêu thụ sản phẩm dễ dàng hơn.

Xúc tiến được hiểu là các hoạt động có chủ đích trong lĩnh vực Marketing của doanh nghiệp nhằm tìm kiếm thúc đẩy cơ hội mua bán hàng hoá và cung ứng dịch vụ. Xúc tiến bao gồm các hoạt động chính như quảng cáo, khuyến mại, hội chợ triển lãm, bán hàng trực tiếp, quan hệ công chúng và các hoạt động khuếch trương khác.

1.2.4.1. Quảng cáo Khóa luận: Công tác tiêu thụ sản phẩm ống thép của Công Ty.

Quảng cáo là việc sử dụng các phương tiện quảng cáo để truyền thông tin về sản phẩm, dịch vụ hoặc cho các phần tử trung gian hoặc cho khách hàng cuối cùng trong khoảng không gian và thời gian nhất định.

Để thực hiện quảng cáo tốt doanh nghiệp phải lựa chọn sử dụng riêng rẽ hoặc kết hợp các phương tiện quảng cáo. Các phương tiện quảng cáo của doanh nghiệp có thể phân chia gồm: Quảng cáo bên trong mạng lưới kinh doanh và quảng cáo bên ngoài mạng lưới kinh doanh của doanh nghiệp.

 • Quảng cáo bên trong mạng lưới kinh doanh bao gồm: biển đề tên cơ sở kinh doanh, tủ kính quảng cáo, quảng cáo qua người bán, quảng cáo trên bao bì sản phẩm.
 • Các phương tiện quảng cáo bên ngoài mạng lưới kinh doanh bao gồm: radio, tivi, quảng cáo trên pano áp phích, quảng cáo qua bưu điện, quảng cáo trên internet.

1.2.4.2. Khuyến mại

Khuyến mại là hành vi của thương nhân nhằm xúc tiến bán hàng, cung ứng dịch vụ trong phạm vi kinh doanh bằng cách giành những lợi ích nhất định cho khách hàng.

Ngoài ra doanh nghiệp có thể dùng các hình thức khuyến mại khác như: Phần thưởng cho khách hàng thường xuyên, quà tặng, thi cá cược, trò chơi. Tặng vật phẩm mang biểu tượng của doanh nghiệp, chiết giá, thêm hàng hoá cho khách hàng khi mua một lượng hàng nhất định.

1.2.4.3. Bán hàng trực tiếp

Bán hàng trực tiếp là hình thức truyền thống trực tiếp từ cá nhân này tới cá nhân khác. Trong đó người bán tìm cách giúp đỡ, thuyết phục khách hàng tiềm năng mua sản phẩm hay dịch vụ của doanh nghiệp.

1.2.4.4. Tham gia hội chợ, triển lãm Khóa luận: Công tác tiêu thụ sản phẩm ống thép của Công Ty.

Hội chợ là hoạt động xúc tiến tập trung trong một thời gian và một địa bàn nhất định; trong đó tổ chức, cá nhân, sản xuất kinh doanh được trưng bày hàng hoá của mình nhằm mục đích tiếp thị, ký kết hợp đồng mua bán sản phẩm hàng hoá.

Triển lãm là hoạt động xúc tiến thông qua việc trưng bày sản phẩm hàng hoá, tài liệu về sản phẩm hàng hoá để giới thiệu, quảng cáo nhằm thúc đẩy, mở rộng hoạt động tiêu thụ sản phẩm hàng hoá.

1.2.4.5. Quan hệ công chúng và hoạt động khuếch trương khác

Quan hệ công chúng là những quan hệ quần chúng nhằm truyền tin tức tới các giới dân chúng khác nhau như: nói chuyện, tuyên truyền, quan hệ với cộng đồng, hoạt động tài trợ, từ thiện… Thông thường các doanh nghiệp luôn tìm cách thu hút sự ủng hộ của công chúng. Bộ phận làm nhiệm vụ quan hệ với công chúng tìm cách giao tiếp thông tin với công chúng để tạo uy tín cho doanh nghiệp.

Các hoạt động hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm và khuếch trương khác như: hội nghị khách hàng, tham gia hiệp hội kinh doanh.

1.2.5. Tổ chức tiêu thụ sản phẩm

1.2.5.1. Tổ chức mạng lưới bán hàng

Mạng lưới bán hàng là tập hợp các điểm thực hiện hành vi bán hàng cho doanh nghiệp. Tuỳ theo đặc điểm của sản phẩm hàng hoá, tính cạnh tranh và điều kiện doanh nghiệp mà doanh nghiệp tổ chức mạng lưới bán hàng phù hợp.

Trong quá trình tổ chức mạng lưới bán hàng doanh nghiệp cần phải đảm bảo các nguyên tắc sau: nguyên tắc hiệu quả, nguyên tắc thuận tiện cho khách hàng, nguyên tắc đổi mới và nguyên tắc ưu tiên.

1.2.5.2. Các hình thức tiêu thụ sản phẩm Khóa luận: Công tác tiêu thụ sản phẩm ống thép của Công Ty.

Trong kinh doanh người bán nào cũng có quyền lựa chọn hình thức và phương thức bán phù hợp với điều kiện của mình. Thực tiễn trong hoạt động kinh doanh có các hình thức bán sau đây:

 • Bán theo khâu lưu chuyển hàng hoá cơ bản buôn và lẻ
 • Theo phương thức bán theo hợp đồng và đơn hàng, thuận mua,vừa bán, đấu giá và xuất khẩu.
 • Theo mối quan hệ mua đứt bán đoạn và sử dụng các phương thức tín dụng trong thanh toán như bán trả chậm, bán trả góp, bán trả ngay…
 • Hình thức bán hàng trực tiếp, bán từ xa như qua điện thoại, qua mạng internet, qua nhân viên tiếp thị.

Tùy theo các hình thức bán hàng mà doanh nghiệp nên lựa chọn kỹ các chiến lược cho kế hoạch tiêu thụ sản phẩm của mình.

1.2.6. Dịch vụ khách hàng sau khi bán hàng Khóa luận: Công tác tiêu thụ sản phẩm ống thép của Công Ty.

Trong hoạt động tiêu thụ, sau khi bán hàng, nghiệp vụ thu tiền là rất quan trọng. Chẳng hạn trong trường hợp mặc dù hàng hoá đã được phân phối hết vào kênh tiêu thụ hoặc đã giao xong cho người mua. Song chưa thu được tiền về thì hoạt động tiêu thụ vẫn chưa kết thúc. Chỉ khi nào tiền bán hàng được thu từ tay người tiêu dùng cuối cùng thì hoạt động tiêu thụ mới kết thúc. Do đó các hoạt động dịch vụ khách hàng để kéo khách hàng về phía doanh nghiệp là hết sức quan trọng.

1.2.7. Đánh giá kết quả hoạt động tiêu thụ sản phẩm

Khối lượng sản phẩm tiêu thụ trong kỳ qua các năm

Khối lượng sản phẩm tiêu thụ trong kỳ là toàn bộ khối lượng sản phẩm doanh nghiệp đã tiêu thụ trong kỳ kinh doanh. Chỉ tiêu này biểu hiện trên hai mặt: Khóa luận: Công tác tiêu thụ sản phẩm ống thép của Công Ty.

Về mặt hiện vật:

QTT = QĐK + QSX – QCK

Trong đó: QTT: là khối lượng sản phẩm tiêu thụ trong kỳ.

 • QĐK: là khối lượng sản phẩm đầu kỳ
 • QSX: là khối lượng sản phẩm sản xuất trong kỳ.
 • QCK: khối lượng sản phẩm còn lại cuối kỳ

Về mặt giá trị:

DT= QTT x P

Trong đó: DT là doanh thu tiêu thụ trong kỳ.

P: Giá bán sản phẩm; QTT: khối lượng sản phẩm tiêu thụ.

Ngoài các chỉ tiêu trên, đối với hoạt động tiêu thụ nội địa ta còn xét thêm các chỉ tiêu khác như :

 • Chỉ tiêu tiêu thụ sản phẩm theo khu vực thị trường
 • Chỉ tiêu tiêu thụ sản phẩm theo các kênh
 • Chỉ tiêu tiêu thụ sản phẩm theo khách hàng
 • Chỉ tiêu tiêu thụ sản phẩm theo mặt hàng

1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả tiêu thụ của doanh nghiệp Khóa luận: Công tác tiêu thụ sản phẩm ống thép của Công Ty.

1.3.1. Nhân tố chủ quan

Các nhân tố bên trong doanh nghiệp:

Giá cả hàng hóa

Giá cả hàng hóa là một trong những nhân tố chủ yếu tác động tới hoạt động tiêu thụ – Giá cả hàng hóa có thể kích thích hay hạn chế cung cầu trên thị trường và do đó ảnh hưởng đến tiêu thụ. Xác định giá đúng sẽ thu hút được khách hàng đảm bảo khả năng tiêu thụ thu được lợi nhuận cao nhất hay tránh được ứ đọng, hạn chế thua lỗ.

Chất lượng sản phẩm:

Khi nói đến chất lượng sản phẩm hàng hóa là nói đến những đặc tính nội tại của sản phẩm được xác định bằng những thông số có thể đo được hoặc so sánh được phù hợp với điều kiện hiện tại và thoả mãn được những nhu cầu hiện tại nhất định của xã hội. Người tiêu dùng khi mua hàng trước hết nghĩ tới khả năng hàng hóa thoả mãn nhu cầu của họ, tới chất lượng mà nó có. Trong điều kiện hiện tại chất lượng là yếu tố quan trọng bậc nhất mà các doanh nghiệp lớn thường sử dụng trong cạnh tranh vì nó đem lại khả năng “chiến thắng vững chắc”. Chính vì vậy để khẳng định và vị thế và thương hiệu, các doanh nghiệp thường coi trọng chiến lược nâng cao chất lượng sản phẩm.

Cơ cấu mặt hàng:

Cơ cấu mặt hàng có ảnh hưởng tới tốc độ tiêu thụ hàng hóa của doanh nghiệp bởi vì nhu cầu tiêu dùng trên thị rất đa dạng, phong phú, như vậy để đáp ứng nhu cầu hơn nữa và tăng tốc độ tiêu thụ của doanh nghiệp cần có cơ cấu mặt hàng hợp lý, đủ chủng loại. Hơn nữa, một cơ cấu mặt hàng hợp lý sẽ dễ dàng đáp ứng sự thay đổi nhanh của nhu cầu thị trường và giảm rủi ro cho doanh nghiệp. Khóa luận: Công tác tiêu thụ sản phẩm ống thép của Công Ty.

Các biện pháp quảng cáo

Trong điều kiện cạnh tranh gay gắt hiện nay quảng cáo đóng vai trò rất lớn trong việc thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm hàng hóa. Quảng cáo nhằm giới thiệu sản phẩm tới người tiêu dùng và kích thích nhu cầu của họ. Do quảng cáo là rất tốn kém vì thế để đảm bảo quảng cáo có hiệu quả cần thuê công ty quảng cáo để soạn thảo chương trình quảng cáo, thuê chuyên gia phân tích, kích thích tiêu thụ để xây dựng các chương trình quảng cáo, khuyến mãi để tạo hình ảnh của các doanh nghiệp. Thực tế cho thấy có nhiều doanh nghiệp nhờ quảng cáo tốt đã tăng nhanh doanh số bán và có những doanh nghiệp chi rất nhiều tiền cho quảng cáo nhưng nội dung quảng cáo không hợp lý dẫn đến tình trạng người tiêu dùng không những không mua sản phẩm mà họ còn phản đối quyết liệt. Vì vậy khi xây dựng chương trình quảng cáo doanh nghiệp phải hết sức thận trọng để hoạt động quảng cáo thúc đẩy nhanh mức tiêu thụ của doanh nghiệp.

Mạng kênh phân phối và dịch vụ sau bán hàng

Tổ chức tốt kênh phân phối và dịch vụ sau bán sẽ làm tăng tốc độ tiêu thụ sản phẩm hàng hóa của các doanh nghiệp, kênh phân phối bao gồm mạng lưới bán buôn, bán lẻ, 20/36 đại lý được tổ chức một cách hợp lý khoa học sẽ chiếm lĩnh được không gian thị trường, tạo điều kiện thuận cho người tiêu dùng và kích thích hơn nữa nhu cầu của họ.

1.3.2. Nhân tố khách quan Khóa luận: Công tác tiêu thụ sản phẩm ống thép của Công Ty.

Các yếu tố kinh tế

Thu nhập bình quân đầu người (GDP): Tác động lớn tới nhu cầu tiêu dùng, GDP càng tăng cao sẽ kéo theo sự tăng lên về nhu cầu, về số lượng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, tăng lên về chủng loại, chất lượng, thị hiếu.v.v.. Làm cho tốc độ tiêu thụ hàng hóa của các doanh nghiệp tăng lên.

Yếu tố lạm phát: Lạm phát tăng làm tăng giá cả của yếu tố đầu vào, làm tăng giá bán hạn chế mức tiêu thụ.

Lãi suất cho vay của ngân hàng: Lãi suất cho vay tăng làm chi phí kinh doanh tăng dẫn đến giá bán tăng và tiêu thụ giảm.

Chính sách thuế: Thuế tăng làm giá thành hàng hóa tăng, tiêu thụ giảm.

Số lượng các đối thủ cạnh tranh: Kinh doanh trên thi trường là sự cạnh tranh khốc liệt giữa các doanh nghiệp với nhau. Tốc độ tiêu thụ hàng hóa một phần phụ thuộc vào quy mô, số lượng đối thủ cạnh tranh. Nhân tố này có ảnh hưởng trực tiếp tới tốc độ tiêu thụ sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp.

Ngoài ra tốc độ tiêu thụ còn phụ thuộc rất lớn vào tỷ lệ thị phần của doanh nghiệp trên thị trường.

Thị hiếu của người tiêu dùng: Sản phẩm sản xuất ra phải phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng, có như vậy mới thoả mãn được nhu cầu của khách hàng mới mong tăng tốc độ tiêu thụ. Đây cũng là nhân tố ảnh hưởng không nhỏ tới lượng cầu trên thị trường. Người tiêu dùng sẽ mua nhiều hơn nếu hàng hóa hợp với thị hiếu và thiết yếu đối với họ. Chính vì vậy trong quá trình điều tra thị trường, doanh nghiệp không thể bỏ qua khâu điều tra nghiên cứu thị hiếu người tiêu dùng. Để từ đó doanh nghiệp mới đưa ra các chiến lược về sản phẩm mới hay cải tiến sản phẩm cũ để phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Qua đó tạo thuận lợi cho doanh nghiệp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm của mình. Khóa luận: Công tác tiêu thụ sản phẩm ống thép của Công Ty.

1.4. Một số biện pháp lý luận nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp

1.4.1. Tăng cường công tác quản trị chiến lược kinh doanh

Doanh nghiệp luôn phải hoạt động trong môi trường cạnh tranh khốc liệt. Chính vì vậy đòi hỏi doanh nghiệp luôn phải có những chiến lược kinh doanh phù hợp để thắng thế trên thị trường cạnh tranh.

Công tác quản trị chiến lược kinh doanh bao gồm hoạch định và kết hợp nguyên liệu, lao động và các phương tiện vật chất để thực hiện các mục tiêu của sản xuất. Chiến lược sản xuất kinh doanh sẽ phải đảm bảo được các yêu cầu về số lượng, chất lượng sản phẩm và đúng tiến độ. Bởi vậy, hoạch định chiến lược kinh doanh có liên quan chặt chẽ đến các nội dung như: dự tính số lượng sản xuất, chất lượng sản phẩm, thời hạn, giá thành sản phẩm, nhu cầu thị trường, các đối thủ cạnh tranh…

1.4.2. Đào tạo, phát triển và tạo động lực cho đội ngũ lao động

Đào tạo và phát triển đội ngũ lao động có ý nghĩa vô cùng quan trọng không chỉ với doanh nghiệp mà còn cả với người lao động và xã hội.

Với người lao động, công tác đào tạo và phát triển nhân sự giúp người lao động nâng cao kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp của mình, qua đó mà người lao động tự tin, làm việc có hiệu quả hơn, giúp người lao động có cơ hội phát triển khả năng của mình và nâng cao đống góp của mình đối với doanh nghiệp nói riêng và xã hội nói chung, có cơ hội thỏa mãn nhu cầu tự thể hiện.

Đối với doanh nghiệp, đào tạo và phát triển đội ngũ lao động góp phần nâng cao năng suất lao động, hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Nó đảm bảo cho doanh nghiệp có thể thích ứng kịp thời với các thay đổi của môi trường cụ thể là sự biến đổi của khoa học, công nghệ, nâng cao vị thế cạnh tranh của doanh nghiệp.

1.4.3. Hoàn thiện hoạt động quản trị Khóa luận: Công tác tiêu thụ sản phẩm ống thép của Công Ty.

Hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp phụ thuộc rất nhiều vào các hoạt động quản trị như quản trị sản xuất, quản trị tài chính, quản trị chi phí, quản trị marketing…

Hoàn thiện hoạt động quản trị giúp cho doanh nghiệp có hướng đi cụ thể, có chiến lược kinh doanh trong dài hạn, có sự kiểm soát và đánh giá lại kết quả đạt được trong kinh doanh, đảm bảo sự cân đối, tăng cường mối quan hệ giữa các khâu trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi nhân viên trong doanh nghiệp.

1.4.4. Phát triển công nghệ, kỹ thuật

Trong nền kinh tế hội nhập và phát triển, tốc độ thay đổi về trình độ khoa học kỹ thuật, dây chuyền công nghệ ngày càng nhanh chóng. Chính vì vậy để bắt kịp với xu thế thời đại, thích ứng với những chuyển biến mới của thị trường kinh doanh thì việc đổi mới máy móc, công nghệ kỹ thuật đã trở thành tính tất yếu để doanh nghiệp duy trì sức cạnh tranh trong nền kinh tế. Nhờ có việc phát triển công nghệ, kỹ thuật mà doanh nghiệp mới có thể sử dụng hiệu quả nguồn chi phí đầu vào như tiết kiệm vật tư, nhân công, giảm giá thành… Xong việc đổi mới công nghệ đòi hỏi doanh nghiệp phải có sự đầu tư lớn. Chính vì vậy doanh nghiệp cần cân nhắc kỹ về việc đổi mới sẽ tác động tới hiệu quả lâu dài trong tương lai của doanh nghiệp như thế nào? Đổi mới, phát triển công nghệ kỹ thuật phải nhằm tạo ra sản phẩm chất lượng tốt, đáp ứng nhu cầu của thị trường.

1.4.5. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tăng cường và mở rộng cầu nối giữa doanh nghiệp và xã hội

Bất kỳ một doanh nghiệp nào cũng xây dựng cho mình chiến lược phát triển doanh nghiệp bền vững, trong đó không thể bỏ qua yếu tố xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Văn hóa doanh nghiệp tạo ra sự kết nối giữa tất cả các cá nhân trong doanh nghiệp thành một tổng thể cùng hướng đến một mục tiêu chung của doanh nghiệp. Việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp như tiếp thêm cho người lao động trong doanh nghiệp nhiệt huyết, niềm đam mê với doanh nghiệp và coi doanh nghiệp như ngôi nhà thứ hai của họ. Từ đó nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Khóa luận: Công tác tiêu thụ sản phẩm ống thép của Công Ty.

XEM THÊM NỘI DUNG TIẾP THEO TẠI ĐÂY:

===>>> Khóa luận: Thực trạng tiêu thụ sản phẩm ống thép của Công Ty

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Comment
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
trackback

[…] ===>>> Khóa luận: Công tác tiêu thụ sản phẩm ống thép của Công Ty […]

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Contact Me on Zalo
0877682993