Luận văn: Hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại cơ Quan

Đánh giá post

Chia sẻ chuyên mục Đề Tài Luận Văn: Hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại cơ Quan hay nhất năm 2023 cho các bạn học viên ngành đang làm khóa luận tham khảo nhé. Với những bạn chuẩn bị làm bài khóa luận tốt nghiệp thì rất khó để có thể tìm hiểu được một đề tài hay, đặc biệt là các bạn học viên đang chuẩn bị bước vào thời gian lựa chọn đề tài làm khóa luận thì với đề tài Luận Văn: Một số giải pháp Hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại cơ quan Quận Kiến An Thành Phố Hải Phòng dưới đây chắc chắn sẽ giúp cho các bạn học viên có cái nhìn tổng quan hơn về đề tài sắp đến.

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

Quản trị nhân lực là một lĩnh vực đặc biệt quan trọng, vì “Mọi quản trị suy cho cùng là quản trị con người”. Con người là chủ thể hành động, chủ thể cải tạo thế giới, chủ thể sáng tạo ra mọi giá trị vật chất và tinh thần của xã hội, là thành phần cơ bản nhất của hệ thống quản lý.

Nghị quyết Đại hội Đảng VIII của Đảng ta cũng nhấn mạnh: Lấy việc phát huy nguồn nhân lực con người làm yếu tố cơ bản cho sự phát triển nhanh và bền vững. Tổng kết thực tiễn 15 năm đổi mới và nghiên cứu lý luận, Đảng và Nhà nước ta một lần nữa khẳng định trong Nghị quyết Đại hội Đảng IX: con người và nguồn nhân lực là nhân tố quyết định sự phát triển của đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Luận văn: Hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại cơ Quan.

Công tác quản trị nhân lực có mặt trong bất kỳ một tổ chức, công ty hay đơn vị nào. Trong những năm qua, cả nước nói chung, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng nói riêng đã đạt được những thành tựu to lớn cả về kinh tế – chính trị cũng như lĩnh vực văn hóa – xã hội. Đạt được những thành tựu đó không thể không nhắc đến vai trò của công tác Quản trị nhân lực. Trong một tập thể cơ quan quận, mỗi con người là một thế giới riêng biệt, nếu không có hoạt động quản trị, ai thích làm gì thì làm sẽ khiến mọi việc trở thành vô tổ chức, vô kỷ luật. Công tác Quản trị nhân lực giúp giải quyết vấn đề này, trở thành một trong những yếu tố quyết định sự thành bại của bất kỳ tổ chức, doanh nghiệp hay cơ quan, đơn vị nào. Động lực thúc đẩy sự phát triển của cả tập thể cơ quan quận Kiến An không gì khác chính là công tác Quản trị nhân lực. Yêu cầu đặt ra là cần có phương pháp luận hợp lý cùng những hành động phù hợp để công tác Quản trị nhân lực tại cơ quan quận đạt hiệu quả cao nhất, hữu hiệu nhất.

Với lý do đó, được sự đồng ý và hướng dẫn tỉ mỉ của PGS.TS Trần Trọng Phúc, tôi chọn đề tài “Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại cơ quan quận Kiến An, thành phố Hải Phòng” nghiên cứu luận văn thạc sỹ chuyên ngành Quản trị kinh doanh, nhằm xem xét đánh giá thực trạng công tác quản trị nhân lực tại cơ quan quận Kiến An, từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân lực của cơ quan Quận trong thời gian tới.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM ĐẾN DỊCH VỤ

===>>> Nhận Viết Thuê Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Quản Trị Kinh Doanh

2. Tổng quan nghiên cứu

Trong nền kinh tế thị trường hiện đại, Quản trị nhân lực có vai trò quyết định trong việc quản lý, sử dụng nguồn nhân lực, từ đó tăng hiệu quả công tác, tăng hiệu suất làm việc của người lao động trong các cơ quan, đơn vị, góp phần phát triển tình hình kinh tế – xã hội, chính trị, an ninh – quốc phòng với từng địa phương. Quản trị nhân lực tốt là tiền đề vững chắc trong việc đưa ra những quyết định sáng suốt, đúng đắn đối với đường lối, chủ trương, chính sách điều hành của bộ máy nhà nước từ Trung ương xuống địa phương. Quản trị nhân lực trong nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa có vai trò quyết định cho việc thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tạo nên bước phát triển nhanh của nền kinh tế đang trong thời kỳ đẩy mạnh hội nhập quốc tế.

Đã có rất nhiều công trình nghiên cứu về Quản trị nhân lực với nhiều khía cạnh khai thác như công ty, xí nghiệp, đơn vị hành chính với quy mô lớn nhỏ khác nhau. Tuy nhiên, chưa có công trình nghiên cứu nào về lĩnh vực Quản trị nhân lực trên địa bàn quận Kiến An, thành phố Hải Phòng. Luận văn: Hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại cơ Quan.

3. Mục đích nghiên cứu

Dựa trên cơ sở lý luận cơ bản về Quản trị nhân lực, thực hiện phân tích và đánh giá thực trạng công tác quản trị nhân lực của cơ quan nhà nước, tìm hiểu các nhân tố ảnh hưởng tới công tác quản trị nhân lực của cơ quan Quận, luận văn tập trung vào việc xác định những nguyên nhân ảnh hưởng tới công tác Quản trị nhân lực, từ đó đề xuất một số giải pháp kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân lực của cơ quan Quận Kiến An trong thời gian tới.

4. Câu hỏi nghiên cứu

 • QTNL là gì?
 • Vai trò của Quản trị nhân lực?
 • Thực trạng công tác Quản trị nhân lực tại cơ quan quận Kiến An.
 • Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại cơ quan quận Kiến An, thành phố Hải Phòng trong điều kiện hiện nay.

5. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu của luận văn

Phạm vi nghiên cứu: Luận văn tập trung nghiên cứu các chính sách đãi ngộ cán bộ công nhân viên, công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực làm việc và một số kiến nghị khác nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại cơ quan quận Kiến An từ năm 2012 – 2023.

Đối tượng nghiên cứu: cơ quan quận Kiến An, thành phố Hải Phòng.

6. Phương pháp nghiên cứu của luận văn

Luận văn sử dụng nhiều phương pháp nghiên cứu như: Phương pháp phân tích, phương pháp thống kê, phương pháp dự báo, phương pháp điều tra khảo sát thực tế, phương pháp so sánh đối chiếu…

7. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài luận văn

Luận văn hệ thống hóa và hoàn thiện một số vấn đề lý luận cơ bản trong công tác Quản trị nhân lực hiện nay. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác Quản trị nhân lực, tìm ra hạn chế, nguyên nhân tồn tại cơ bản làm ảnh hưởng đến công tác quản trị nhân lực tại cơ quan quận Kiến An. Trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp chủ yếu, cụ thể nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại cơ quan quận Kiến An. Luận văn: Hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại cơ Quan.

8. Kết cấu và nội dung luận văn

Luận văn của tôi gồm 3 chương:

 • Chương 1: Cơ sở lý luận về quản trị nhân lực.
 • Chương 2: Phân tích thực trạng công tác quản trị nhân lực tại cơ quan quận Kiến An, thành phố Hải Phòng.
 • Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại cơ quan quận Kiến An, thành phố Hải Phòng.

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ NHÂN LỰC

1.1 Khái niệm cơ bản về quản trị nhân lực

Quản trị nhân lực là một trong những chức năng quan trọng và cơ bản của công tác quản trị, bởi con người là bộ phận nòng cốt, là nguồn lực quan trọng nhất và cũng chính là trung tâm của sự phát triển của bất kỳ cơ quan, đơn vị nào. Chính vì vậy, việc thu hút, đào tạo, tuyển dụng, đánh giá, sắp xếp những Cán bộ công nhân viên, người lao động có năng lực, phẩm chất phù hợp với vị trí, đồng thời giám sát, lãnh đạo, đảm bảo phù hợp với luật lao động và việc làm… chính là nhiệm vụ hàng đầu của những nhà quản trị.

Khái niệm quản trị nhân lực được trình bày theo nhiều góc độ khác nhau:

Dưới góc độ tổ chức quá trình lao động: Quản trị nhân lực là lĩnh vực theo dõi, hướng dẫn, điều chỉnh, kiểm tra sự trao đổi chất (năng lượng, thần kinh, cơ bắp) giữa con người với các yếu tố vật chất của tự nhiên (công cụ lao động, đối tượng lao động, năng lượng…) trong quá trình tạo ra của cải vật chất và tinh thần để thoả mãn nhu cầu của con người và xã hội nhằm duy trì, bảo vệ và phát triển tiềm năng của con người. Luận văn: Hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại cơ Quan.

Với tư cách là một trong các chức năng cơ bản của quá trình quản trị: Quản trị nhân lực bao gồm các công việc từ hoạch định, tổ chức, chỉ huy, phối hợp và kiểm soát các hoạt động liên quan đến việc thu hút, sử dụng và phát triển người lao động trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức.

Đi sâu vào nội dung chính của hoạt động của quản trị nhân lực: Quản trị nhân lực là việc tuyển dụng, sử dụng, duy trì và phát triển cũng như cung cấp các tiện nghi cho người lao động trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức.

Tựu chung lại, quản trị nhân lực được quan niệm trên hai góc độ:

Nghĩa hẹp của quản trị nhân lực là cơ quan quản lý làm những việc cụ thể như: tuyển người, phân tích, bình xét, phân công công việc, giải quyết tiền lương, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá chất lượng cán bộ công nhân viên nhằm chấp hành tốt mục tiêu, kế hoạch cũng như chức năng nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị, tổ chức.

Xét trên góc độ quản lý, việc khai thác và quản lý nguồn nhân lực lấy giá trị con người làm trọng tâm, vận dụng hoạt động khai thác và quản lý nhằm giải quyết những tác động lẫn nhau giữa con người với công việc, giữa các cá nhân với nhau và giữa người lao động với tổ chức.

Tóm lại, khái niệm chung nhất của quản trị nguồn nhân lực được hiểu như sau: Quản lý nguồn nhân lực là những hoạt động nhằm tăng cường những đóng góp có hiệu quả của cá nhân vào mục tiêu của tổ chức trong khi đồng thời cố gắng đạt được các mục tiêu xã hội và mục tiêu cá nhân. Luận văn: Hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại cơ Quan.

Tiếp cận về con người: Quản lý nguồn nhân lực là quản lý con người trong một tổ chức, do đó phải biết chú ý tới các lợi ích của họ trong quá trình họ thực hiện mục tiêu của cơ quan, đơn vị. Muốn quản lý tốt nguồn nhân lực, các nhà quản lý phải rất hiểu biết về đối tượng lao động được tuyển dụng, phải biết tôn trọng họ cũng như biết động viên các khả năng tích cực, chủ động, sáng tạo… còn tiềm ẩn trong mỗi nhân viên, để thành công và phát triển nhanh trên mọi phương diện.

Tiếp cận về quản lý: Quản trị là tổng hợp các hoạt động có ý thức nhằm thực hiện các mục đích và mục tiêu của tổ chức thông qua các nỗ lực của cá nhân. Quản trị gồm các hoạt động: lập kế hoạch, tổ chức, chỉ huy, điều phối và kiểm tra. Quản trị nguồn nhân lực là trách nhiệm của người quản lý trong cơ quan, tổ chức. Các phòng ban chịu trách nhiệm quản lý nguồn nhân lực của cơ quan, đơn vị phải cố vấn, tham mưu cho lãnh đạo của cơ quan, đơn vị để có thể quản lý ngày càng tốt hơn đội ngũ Cán bộ công nhân viên, người lao động trong cơ quan.

Tiếp cận về hệ thống: Các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp Nhà nước là một hệ thống phức tạp và chịu sự tác động từ môi trường bên ngoài, do đó mỗi bộ phận phòng ban chuyên môn và cá nhân Cán bộ công nhân viên, người lao động trong cơ quan, đơn vị là các phân hệ và các phần tử có quan hệ chắt chẽ, mật thiết với nhau để thực hiện những mục đích, mục tiêu chung. Chỉ một phần tử nào đó không bình thường thì cả cơ quan, đơn vị đó sẽ bị ảnh hưởng.

Do đó, ngoài việc tham mưu, đề xuất tuyển dụng công chức, người lao động một cách cân đối, hợp lý cho từng cá nhân và từng bộ phận, phòng ban, các nhà quản lý còn phải biết tổ chức và tạo lập điều kiện lao động tốt nhất cho đội ngũ Cán bộ công nhân viên để họ lao động, cống hiến và làm việc, sao cho hài hòa nhất giữa lợi ích cá nhân và sự phát triển của cơ quan, đơn vị.

Tiếp cận về mặt chủ động tích cực: ngoài việc tạo lập và duy trì một cách tích cực các cố gắng của từng cá nhân Cán bộ công nhân viên, người lao động và các bộ phận, phòng ban trong một cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp, quản trị nguồn nhân lực còn phải biết lường trước, dự báo trước được các thách thức cũng như các vấn đề có ảnh hưởng đến Cán bộ công nhân viên, người lao động và hiệu quả hoàn thành các nhiệm vụ được giao, từ đó xây dựng kế hoạch bố trí nhân sự hoặc phân công nhiệm vụ cụ thể, nhằm tăng sự đóng góp một cách chủ động và tích cực hơn nữa của tất cả Cán bộ công nhân viên trước khi các thách thức đó xuất hiện.

1.2 Vai trò, chức năng chủ yếu của Quản trị nhân lực Luận văn: Hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại cơ Quan.

Đối tượng của Quản trị nhân lực là người lao động với tư cách là những cá nhân, Cán bộ công nhân viên trong cơ quan, đơn vị, tổ chức và các vấn đề liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động, nhằm đạt được hiệu quả công việc cao nhất cho cả cơ quan, tổ chức lẫn nhân viên. Mục tiêu của bất kỳ cơ quan, đơn vị, tổ chức nào cũng đều hướng đến sử dụng một cách có hiệu quả Nguồn nhân lực để đạt được hiệu quả hoạt động, hiệu quả công tác triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị đó. Quản trị nhân lực giúp tìm kiếm và phát triển những hình thức, những phương pháp tốt nhất để đội ngũ Cán bộ công nhân viên, người lao động có thể đóng góp nhiều nhất sức lực cho việc hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ cũng như các chỉ tiêu, kế hoạch, của cơ quan, đơn vị đặt ra, đồng thời cũng tạo cơ hội để phát triển không ngừng chính bản thân người lao động. Và trên thực tiễn, công tác Quản trị nhân lực khá đa dạng, phong phú và có sự khác biệt tùy theo các đặc điểm về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, nhân lực, tài chính, trình độ phát triển của mỗi cơ quan, đơn vị, tổ chức.

Chức năng của Quản trị nhân lực được một số nhà nghiên cứu xác định dựa trên các hoạt động cụ thể như: Hoạch định, phân tích công việc, tuyển chọn, đào tạo, đánh giá nhân viên, khen thưởng, kỷ luật, trả lương, quan hệ lao động… Với cách tiếp cận này, sẽ có khoảng 8 -1 2 chức năng cơ bản trong mô hình Quản trị nhân lực. Đại diện cho trường phái này có Carrell, Elbert, Hatfield, G. Dessler, French…

Bên cạnh đó, một số nhà nghiên cứu lại phân chia các hoạt động Quản trị nhân lực theo các nhóm chức năng cơ bản. Chẳng hạn, theo J.Bratton và J.Gold, Quản trị nhân lực có 05 chức năng cơ bản: Cán bộ, khen thưởng, phát triển nhân viên, duy trì nhân viên và giao tế nhân sự. Còn theo David De Cenzo và Stephen Robbins, Quản trị nhân lực có 04 chức năng cơ bản: Khởi đầu, phát triển, động viên và duy trì. Luận văn: Hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại cơ Quan.

Để có được cái nhìn khái quát, logic và dễ xác định được những nét đặc trưng trong phương pháp thực hiện của các mô hình Quản trị nhân lực, ta có thể phân chia các hoạt động chủ yếu của Quản trị nhân lực theo 03 nhóm chức năng chủ yếu:

1.2.1 Nhóm chức năng thu hút nhân lực

Nhóm chức năng này bao gồm các hoạt động đảm bảo đủ số lượng Cán bộ công nhân viên, người lao động với các phẩm chất, tiêu chuẩn phù hợp với yêu cầu công việc của cơ quan, đơn vị, nói cách khác là dự báo và hoạch định Nguồn nhân lực.

Nhà Quản trị nhân lực cần thực hiện các hoạt động:

Kế hoạch hóa nhân lực: là quá trình đánh giá nhu cầu của cơ quan, đơn vị, tổ chức về nguồn nhân lực phù hợp với mục tiêu, kế hoạch của tổ chức và xây dựng các giải pháp nhằm đáp ứng nhu cầu đó.

Hoạch định công việc: căn cứ chức năng, nhiệm vụ, các chỉ tiêu kế hoạch đã xây dựng, thực trạng đội ngũ Cán bộ công nhân viên, từ đó xác định các vị trí cần tuyển dụng hoặc bổ sung điều chỉnh, luân chuyển…

Phân tích công việc: là quá trình xác định, xem xét, khảo sát những nhiệm vụ và những hành vi liên quan đến một công việc cụ thể, để xác định cần tuyển bao nhiêu cán bộ công chức, người lao động, xác định yêu cầu cụ thể cho từng vị trí, báo cáo đề xuất lãnh đạo để có kế hoạch thi tuyển, tuyển dụng hiệu quả, chưng dụng những người có năng lực, trình độ thực sự, đáp ứng yêu cầu của công việc.

Tuyển dụng, biên chế nhân lực: là quá trình xử lý thông tin về người lao động, thu hút người lao động, Cán bộ công nhân viên có trình độ, năng lực, phẩm chất… phù hợp với vị trí, yêu cầu công việc, từ đó lựa chọn những ứng viên phù hợp nhất với các vị trí khác nhau trong cơ quan, đơn vị. Việc áp dụng các tiêu chuẩn trong thi tuyển cán bộ, công chức sẽ giúp các cơ quan, đơn vị chọn được đối tượng tốt nhất cho vị trí còn thiếu. Những người được tuyển dụng phải là những người thỏa mãn đầy đủ các tiêu chuẩn nghề nghiệp, trình độ chuyên môn và các yêu cầu cần thiết khác mà tổ chức đề ra, để thực hiện thành công các mục tiêu trước mắt và lâu dài của tổ chức. Quá trình tuyển dụng chính là sự thích ứng giữa hai mảng cung và cầu lao động trên thị trường. Tuyển dụng lao động là một quá trình thu hút, nghiên cứu, lựa chọn và quyết định tiếp nhận một cá nhân vào một vị trí của tổ chức. Luận văn: Hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại cơ Quan.

Bảng 1: Sơ đồ quá trình tuyển dụng

Qua sơ đồ 1 cho thấy công tác tuyển dụng có một ý nghĩa rất lớn, là yếu tố chủ yếu của chính sách Quản trị nhân lực, bởi nó ảnh hưởng quyết định đến tình trạng nhân lực của các cơ quan, đơn vị, tổ chức. Qua tuyển dụng lao động mới, một mặt đội ngũ Cán bộ công nhân viên, người lao động được trẻ hóa, đồng thời trình độ đầu vào tuyển dụng được nâng lên. Vì vậy, hoạt động tuyển dụng lao động là một sự đầu tư phi vật chất, đầu tư về con người.

Một chính sách tuyển dụng lao động đúng đắn, được chuẩn bị chu đáo, tiến hành nghiêm túc, có tiêu chuẩn xác đáng theo một quy trình khoa học sẽ đảm bảo cho cơ quan, đơn vị, tổ chức chọn được những người thực sự có năng lực, trình độ, chuyên môn, góp phần mạng lại thành công trong thực hiện các mục tiêu, kế hoạch đề ra của cơ quan, tổ chức.

1.2.2 Nhóm chức năng đào tạo – phát triển nhân lực

Nhóm chức năng này chú trọng việc nâng cao năng lực của đội ngũ Cán bộ công nhân viên, đảm bảo người lao động có trình độ chuyên môn phù hợp, các kỹ năng cần thiết để hoàn thành tốt công việc được giao, tạo điều kiện cho nhân viên có cơ hội phát huy tối đa năng lực của cá nhân.

Nhà quản trị khi khai thác chức năng này sẽ tiến hành triển khai các hoạt động như: hướng dẫn công việc chuyên môn cơ bản; cập nhật những nội dung mới, các thức triển khai mới, nội dung công việc mới liên quan đến từng vị trí, từng phòng ban, bộ phận; tham mưu, đề xuất lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong việc phối hợp tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về mọi mặt cho đội ngũ Cán bộ công nhân viên trong cơ quan, để đáp ứng được mọi yêu cầu của công việc trong tình hình mới.

Đào tạo nâng cao trình độ nghề nghiệp cho người lao động là một tất yếu khách quan và có ý nghĩa hết sức lớn lao đối với các cơ quan, tổ chức và với cá nhân từng người lao động. Luận văn: Hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại cơ Quan.

Đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức: Đào tạo nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn cho Cán bộ công nhân viên, người lao động sẽ đảm bảo cho nguồn nhân lực thích ứng và theo sát kịp sự phát triển khoa học kỹ thuật và công nghệ, đảm bảo cho cơ quan, đơn vị, tổ chức có một lực lượng Cán bộ công nhân viên, người lao động giỏi, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch đã đặt ra. của tổ chức. Hơn thế nữa, cải thiện kiến thức chuyên môn và kỹ năng hoàn thành công việc của mỗi cá nhân trong một cơ quan, tổ chức sẽ giúp người lao động nhận thức rõ hơn mục tiêu, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, có khả năng thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ được đảm nhiệm, cải thiện mối quan hệ cấp trên và cấp dưới, tạo bầu không khí tâm lý tốt, đoàn kết, thân ái, cùng phấn đấu và phát triển.

Đối với Cán bộ công nhân viên, người lao động: Trong thời đại khoa học kỹ thuật phát triển như vũ bão với các công nghệ tiên tiến và hiện đại ứng dụng vào thực tế sản xuất cũng như trong triển khai công việc, đòi hỏi người lao động phải luôn nâng cao trình độ văn hoá, nghiệp vụ chuyên môn để không bị tụt hậu. Mặt khác, nhờ nâng cao trình độ chuyên môn nên người lao động tự tin hơn, ra quyết định tốt hơn, làm việc hiệu quả hơn. Họ sẽ tăng sự thoả mãn đối với công việc, phát triển trí tuệ, thích ứng với các ứng dụng mới, luôn sẵn sàng tiếp nhận các công việc mới…

Để công tác đào tạo, bồi dưỡng nhân lực đáp ứng được yêu cầu đặt ra của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, đòi hỏi phải chú trọng đồng thời tới toàn bộ các nội dung bao gồm xác định nhu cầu và mục tiêu đào tạo, nội dung đào tạo, các phương thức đào tạo, việc đảm bảo điều kiện cho công tác đào tạo cũng như việc kiểm tra đánh giá công tác đào tạo, bồi dưỡng.

1.2.3 Nhóm chức năng đãi ngộ nhân lực Luận văn: Hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại cơ Quan.

Động cơ cho sự tồn tại và phát triển của mỗi con người chính là sự thoả mãn những nhu cầu nhất định trong cuộc sống. Những nhu cầu này rất phong phú đa dạng tùy thuộc vào từng nhóm người cụ thể. Mặt khác, hiệu quả hoạt động của con người phụ thuộc vào động cơ của họ. Động cơ hoạt động là sự thôi thúc con người hướng tới một hoạt động cụ thể nào đó để nhận được sự thỏa mãn một số nhu cầu; là nhân tố đầu tiên và quan trọng nhất của sự tham gia hoạt động và của sự tích cực sáng tạo; được hình thành trên cơ sở tương tác chủ yếu của ba yếu tố: nhu cầu, khả năng thỏa mãn nhu cầu và lợi thế so sánh của con người. Như vậy, để đảm bảo sự tương tác giữa các yếu tố đó trong quá trình lao động, triển khai nhiệm vụ được giao, cần quan tâm tới các yếu tố: phân công lao động, chế độ lao động và công tác kiểm tra đánh giá.

Phân công lao động một cách khoa học là tìm cách, biết cách giao việc hoặc sắp xếp Cán bộ công nhân viên, người lao động vào một vị trí mà đảm bảo họ phù hợp với công việc nhất. Để có cơ sở căn cứ cho phân công lao động một cách hợp lý phải biết cách nhận định công việc và biết cách xác định khả năng lao động, tìm được tập hợp các yếu tố thuộc khả năng lao động thích hợp với yêu cầu của công việc đối với người tham gia thực hiện. Việc phân công lao động còn dựa trên mục tiêu và tính chất của từng công việc mà đòi hỏi về con người cho phù hợp như động cơ, khả năng, sở thích, thói quen… để đem lại kết quả tốt nhất. Người lao động đều tiêu hao sinh lực (năng lượng, cơ bắp và thần kinh), tiêu hao sinh lực tăng dần, kéo dài trong quá trình lao động, tức là mệt mỏi tăng theo. Mặt khác, dự trữ sinh lực không phải là vô hạn, nếu cứ tăng cường tiêu hao sinh lực mà không bổ sung đủ để tái tạo sức lao động thì mệt mỏi sẽ tích tụ làm cho con người không thể hiện được các thao tác lao động.

Trong quá trình quản lý, sử dụng nhân lực, nhà quản trị cần chú ý đến mối quan hệ qua lại mật thiết giữa phân công lao động (là quá trình tách riêng các loại lao động khác nhau theo một tiêu thức nhất định trong một điều kiện xác định) và hợp tác lao động (là quá trình mà ở đó nhiều người cùng làm việc trong một quá trình sản xuất, hay ở nhiều quá trình sản xuất khác nhau nhưng có liên hệ mật thiết, chặt chẽ với nhau để nhằm mục tiêu chung). Luận văn: Hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại cơ Quan. 

Yêu cầu chung của sự phân công và hợp tác lao động là phải đảm bảo sử dụng hợp lý, tiết kiệm sức lao động, phát huy tính chủ động sáng tạo của mỗi cá nhân, tạo điều kiện và duy trì nâng cao khả năng làm việc lâu dài cũng như hứng thú của Cán bộ công nhân viên, người lao động, đồng thời đảm bảo sử dụng có hiệu quả các nguồn vật chất, kỹ thuật khác.

Phân công lao động sẽ tạo ra cơ cấu về lao động trong mỗi một cơ quan, đơn vị, tổ chức, hình thành các bộ phận, phòng ban có chức năng cần thiết theo các tỷ lệ tương ứng với yêu cầu của công việc. Sự phân công lao động và sự phối hợp một cách tích cực hợp lý giữa các cá nhân, bộ phận, phòng ban chuyên môn trong một tập thể sẽ góp phần nâng cao chất lượng công tác của mỗi cá nhân và nâng cao hiệu quả hoạt động của cả cơ quan, đơn vị, tổ chức.

Chế độ chính sách cũng là vấn đề quan trọng trong việc phát triển chất lượng đội ngũ Cán bộ công nhân viên, người lao động. Chế độ chính sách phù hợp sẽ thúc đẩy sự phát triển của cả cơ quan, tập thể. Ngược lại, chế độ chính sách không phù hợp sẽ tác động xấu đến nhận thức, tâm tư tình cảm, mong muốn gắn bó, cống hiến trong công tác của cán bộ, nhân viên, người lao động, gây tâm lý bất mãn, chây ỳ, đùn đẩy trách nhiệm, thậm chí là chống đối hoặc phá hoại. Để thực hiện tốt vấn đề này cần đảm bảo hài hòa lợi ích chung, công bằng nội bộ và đảm bảo các hình thức trong bố trí, phân công công việc, chi trả lương, đánh giá bình xét thi đua, khen thưởng và mọi lợi ích khác mà người lao động nhận được từ cơ quan, đơn vị, tổ chức.

Việc biểu dương, động viên, khen thưởng người lao động là một trong những vấn đề rất phức tạp, bị ảnh hưởng bởi nhiều nhân tố khác nhau:

 • Nội dung công việc, mức độ phức tạp của vị trí công việc.
 • Bản thân người lao động: khả năng, thâm niên công tác, tiềm năng cá nhân, mức độ hoàn thành công việc…
 • Cơ quan, đơn vị, tổ chức sử dụng người lao động: khả năng tài chính, chính sách khuyến khích, trọng dụng, đề bạt…
 • Các yếu tố tác động bên ngoài: sự phát triển của nền kinh tế – xã hội, chi phí sinh hoạt, pháp luật, mức lương cơ bản, phụ cấp đặc thù công việc… Luận văn: Hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại cơ Quan.

Như vậy, công tác đãi ngộ nhân lực trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức cần chú ý những nguyên tắc sau:

 • Đảm bảo cân đối thu – chi từ ngân sách và các nguồn thu khác của cơ quan, đơn vị, tổ chức.
 • Đảm bảo công bằng nội bộ, tính khách quan, dân chủ, công khai, minh bạch, tránh thiên vị hoặc ưu tiên cá nhân.

Đảm bảo hình thức, cách thức đãi ngộ phù hợp, ưu tiên sự thỏa mãn. Trong mọi cơ quan, đơn vị, các phòng ban, bộ phận phụ trách công tác quản trị nhân lực, quản lý người lao động thường quan sát, theo dõi và đánh giá mức độ hoàn thành công việc chuyên môn, các nhiệm vụ cấp trên giao, công tác phối hợp điều hành và mức độ sáng tạo trong công việc trong những khoảng thời gian nhất định, từ đó đưa ra nhận xét, đánh giá sát thực, đúng đắn về khả năng của từng cá nhân, từng vị trí. Trên cơ sở đó đề xuất các hình thức khen thưởng, biểu dương hoặc đề bạt, điều động, luân chuyển… với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, để khai thác hiệu quả nhất năng lực của mỗi Cán bộ công nhân viên, người lao động, hoàn thành mục tiêu, kế hoạch của cơ quan, đơn vị đã đề ra.

Để tiến hành kiểm tra, đánh giá mức độ hoàn thành công việc của mỗi cá nhân, mỗi vị trí, cần xây dựng hệ thống các tiêu chí đánh giá dựa trên một số nguyên tắc sau: Luận văn: Hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại cơ Quan.

Hoàn thành mục tiêu, kế hoạch đã xây dựng trong từng giai đoạn, từng thời kỳ, từng ban ngành cụ thể của cơ quan, đơn vị. Xây dựng chỉ tiêu đánh giá phải phù hợp với từng nhóm đối tượng. Cùng loại công việc thì phải cùng một chỉ tiêu đánh giá.

 • Công bằng: việc đánh giá phải đảm bảo tính vô tư, khách quan.
 • Tin cậy: kết quả đánh giá phải đảm bảo độ chính xác cao.

Công tác kiểm tra, đánh giá mức độ hoàn thành công việc của mỗi cá nhân, mỗi vị trí trong cơ quan, tổ chức có ý nghĩa rất lớn.

Đối với cơ quan, tổ chức: Thông tin và kết quả kiểm tra đánh giá thực hiện nhiệm vụ của Cán bộ công nhân viên, người lao động sẽ giúp các nhà quản lý, lãnh đạo biết rõ tình hình chấp hành công việc, khả năng thích ứng giữa vị trí và người đảm nhiệm; phát hiện những hạn chế, thiếu sót trong quá trình triển khai công việc, đề xuất các giải pháp khắc phục hạn chế. Nắm bắt những tác động, thách thức bên ngoài cũng như tình hình thực tế trong nội bộ cơ quan, đơn vị (đoàn kết hay cạnh tranh, bè phái…) làm cơ sở cho điều chỉnh nguồn nhân lực trên các lĩnh vực: xét tăng lương trước thời hạn, đề bạt, luân chuyển, cũng như lập kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo bổ sung đội ngũ cán bộ nguồn cho các chức danh chủ chốt… Đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý, lãnh đạo phải giám sát chặt chẽ hơn nữa nguồn nhân sự, nhân lực, từ đó sử dụng có hiệu quả hơn đội ngũ CBCNV và có kế hoạch phát triển nguồn nhân lực của cơ quan, đơn vị, tổ chức.

Đối với đội ngũ Cán bộ công nhân viên, người lao động: Thông tin và kết quả kiểm tra, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ giúp người lao động tự xác định lại mình so với yêu cầu của vị trí công tác đang đảm nhiệm, cũng như so sánh với các đồng nghiệp để từ đó có kế hoạch điều chỉnh và hoàn thiện bản thân; Là cơ hội tốt để trình bày tâm tư, nguyện vọng của cá nhân: được cử đi đào tạo, bổ sung thêm kiến thức, được đề bạt…

Như vậy, với cách tiếp cận phân theo ba nhóm chức năng của Quản trị nhân lực như trên sẽ làm cho luận văn có tính hệ thống trong trong phân tích khi đánh giá thực trạng công tác Quản trị nhân lực, từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác Quản trị nhân lực tại cơ quan quận Kiến An, thành phố Hải Phòng.

1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác Quản trị nhân lực Luận văn: Hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại cơ Quan.

1.3.1 Yếu tố môi trường bên ngoài

Tình hình thế giới, sự biến động của nền kinh tế và thách thức, yêu cầu mới trong thực hiện các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ ảnh hưởng lớn đến QTNL. Cần duy trì lực lượng lao động có năng lực, trình độ để phát huy sức sáng tạo, nhanh nhạy trong điều hành, quản lý công việc đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ của từng bộ phận, trong từng giai đoạn.

Luật pháp ảnh hưởng đến Quản trị nhân lực. Luật pháp ràng buộc các cơ quan, tổ chức trong khâu tuyển dụng, chế độ chính sách đãi ngộ người lao động, đòi hỏi cơ quan giải quyết tốt mối quan hệ với người lao động.

Đặc thù văn hóa – xã hội của mỗi nước, mỗi vùng là một ảnh hưởng không nhỏ đến Quản trị nhân lực với nấc thang giá trị khác nhau (giới tính, trình độ…).

Việc đổi mới công nghệ, thiết bị, ứng dụng phần mềm cũng như thay đổi trong nội dung, cách thức triển khai công việc đặt ra nhiều thách thức trong công tác Quản trị nhân lực, đòi hỏi tăng cường khâu đào tạo, đào tạo lại, sắp xếp lại lực lượng lao động và thu hút nguồn lực mới có chuyên môn, trình độ cao, ưu tiên trình độ ngoại ngữ, tin học, các kỹ năng mềm…

Các cơ quan chính quyền cùng các đoàn thể có ảnh hưởng đến Quản trị nhân lực về những vấn đề liên quan đến thực hiện chính sách, chế độ lao động như: giải quyết các khiếu nại và tranh chấp về lao động, các chế độ đãi ngộ.

1.3.2 Yếu tố môi trường bên trong Luận văn: Hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại cơ Quan.

Chức năng, nhiệm vụ ảnh hưởng đến các hoạt động của từng cơ quan, đơn vị theo đặc thù, trong đó có Quản trị nhân lực. Mục tiêu Quản trị nhân lực phải dựa vào mục tiêu chung của cơ quan, đơn vị để đề ra mục tiêu riêng cho mình, từ đó có chiến lược phát triển nhân sự, bố trí nguồn, bồi dưỡng đào tạo đội ngũ kế cận, nhằm tạo ra đội ngũ Cán bộ công nhân viên có năng lực, trình độ, phẩm chất chính trị, đạo đức phù hợp trong từng lĩnh vực phụ trách.

Công đoàn cũng là nhân tố ảnh hưởng đến các quyết định Quản trị nhân lực như chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, bảo vệ các quyền lợi chính đáng và đề nghị với lãnh đạo cơ quan, tổ chức thay đổi chế độ, chính sách đãi ngộ với người lao động.

Ngân sách của cơ quan, đơn vị cũng như các nguồn thu khác sẽ tác động trực tiếp tới chính sách về Quản trị nhân lực.

Các cơ chế chính sách, chế độ đãi ngộ, khả năng thăng tiến trong môi trường làm việc tác động trực tiếp tới quyền lợi và trách nhiệm của mỗi người trong cơ quan, nó là động lực để cho người lao động phấn đấu, cống hiến hết mình, phát huy hết tài năng góp phần vào việc hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao của cơ quan, đơn vị.

1.4 Tóm tắt chương 1

Trong Chương I đã trình bày cơ sở lý luận về công tác Quản trị nhân lực trong xu hướng phát triển của nền kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, qua đó nắm được bản chất căn bản cũng như vai trò quan trọng của Quản trị nhân lực trong các cơ quan, đơn vị; là động lực để cơ quan, đơn vị phát triển theo đúng định hướng, phù hợp với xu thế hiện đại. Việc nắm rõ những yếu tố ảnh hưởng sâu sắc đến công tác Quản trị nhân lực, để từ đó vận dụng những ưu điểm và hạn chế tối đa những nhược điểm còn tồn tại trong công tác Quản trị nhân lực tại cơ quan quận Kiến An, thành phố Hải Phòng chắc chắn sẽ đem lại hiệu quả to lớn trong việc khai thác nguồn nhân lực, góp phần đưa quận Kiến An ngày càng phát triển trên tất cả các lĩnh vực kinh tế – chính trị, văn hóa – xã hội trong những năm tiếp theo. Luận văn: Hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại cơ Quan.

XEM THÊM NỘI DUNG TIẾP THEO TẠI ĐÂY:

===>>> Luận văn: Thực trạng công tác quản trị nhân lực tại cơ Quan

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Comment
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
trackback

[…] ===>>> Luận văn: Hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại cơ Quan […]

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Contact Me on Zalo
0877682993